החיפוש הניב 70 תוצאות

חזור

על ידי תלמיד צעיר
10 אוקטובר 2018, 00:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שכח רצה בברכהמ"ז ביום שבת

אם שכח בסעודה השניה וסמך כדברי החזו"א על הסעודה השלישית ושכח גם אז האם צריך לחזור. לכאורה וודאי שלא כיון שכל החיוב לחזור זהו דווקא בסעודה אותה חייבים ולא כפי שאמרת שלדבריו יוצא שיצטרך לחזור
על ידי י.א.ל
10 אוקטובר 2018, 09:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שכח רצה בברכהמ"ז ביום שבת

מתוך העלון כאיל תערוג שצירפת מבואר שגם הרב זצ'ל לא רצה לסמוך על זה להלכה והטעם שלא מוזכר העצה הזאת בפוסקים לומר זאת בסעודה שלישית, ,
דבר נוסף שמעולם לא שמעתי כזאת בשם מרן החזו'א ועוד שבעלון מובא בשם יש אומרים בשמו,האם למישהו יש מקור מהימן יותר?
על ידי הפקדתי שומרים
15 אוקטובר 2018, 19:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להצביע עבור חבר הנוהג לאיסור מצד ההלכה בלבד

מענין לענין באותו ענין, אם מישהו מצביע עם זהות מזוייפת שלא כחוק, לכאורה אי אפשר להאשים אותו בהשתתפות במערכת השלטון בהצבעה כזו, משום שכבר בשלב ההצבעה הוא שם ללעג ולקלס את המדינה וחוקיה ומצפצף צפצוף ארוך על השלטון. כלומר בתיאוריה יכול להיות שראובן ושמעון שנוהגים לא להצביע כדי לא להכיר במדינה וחוקיה, ...
על ידי יהודה1
15 אוקטובר 2018, 19:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להצביע עבור חבר הנוהג לאיסור מצד ההלכה בלבד

מענין לענין באותו ענין, אם מישהו מצביע עם זהות מזוייפת שלא כחוק, לכאורה אי אפשר להאשים אותו בהשתתפות במערכת השלטון בהצבעה כזו, משום שכבר בשלב ההצבעה הוא שם ללעג ולקלס את המדינה וחוקיה ומצפצף צפצוף ארוך על השלטון. כלומר בתיאוריה יכול להיות שראובן ושמעון שנוהגים לא להצביע כדי לא להכיר במדינה וחוקיה, ...
על ידי הפקדתי שומרים
15 אוקטובר 2018, 21:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להצביע עבור חבר הנוהג לאיסור מצד ההלכה בלבד

ר' @בעלבוס חילוק יפה על פניו, אבל שני טיעונים ניתן לעלות כנגד הרעיון הנחמד (אליבא דהאוסרים) א. בשורה תחתונה בהצבעתם הם שותפים להכנסת נציגים לכנסת המינים, וקולם השפיעה על התוצאות ובכך הם שותפים להשלכות ההצבעה כמו כל אחד אחר ב. מלבד זאת אליבא דהאוסרים, שלילת הבחירות לא רק מהנימוק שע"י הצבעתו הוא מצהיר...
על ידי מבין ענין
12 דצמבר 2018, 22:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי חידה 65

בעלבוס כתב:ברכה עם שם ומלכות שעם הארץ מכיר אותה ומברך אותה מפעם לפעם, ואילו תלמיד חכם בד"כ לא כ"כ מכיר את תוכן הברכה וכמעט לא מברך אותה?
הברכה "אשר נתן שבתות למנוחה וכו'" כששכח רצה בברהמ"ז, שת"ח בד"כ אינו שוכח...

או ברכת "שחלק מחכמתו וכו'"...
על ידי מבין ענין
13 דצמבר 2018, 21:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 67

בעלבוס כתב:אם שכח מנחה שבת ומתפלל ערבית פעמיים, ובפעם השניה?
אתה בכיוון...
מה הבעיה שיזכיר בפעם השניה אתה חוננתנו? אמנם השו"ע פסק שא"צ, אבל אני דיברתי על בעיה קשה שהוא ייכנס אליה!
על ידי מבין ענין
13 דצמבר 2018, 21:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי חידה 66

בס"ד איך יכול להיות מצב שבו חצי שנה אחרי פסח (או יותר או פחות) מזהיר מו"ץ את אחד משומעיו שאם יעשה פעולה מסויימת הוא יעבור למפרע בל ייראה ובל ימצא מן התורה על חמץ בפסח שהיה? מכר חמצו לנכרי, והתנה בעת המכירה שאם הנכרי לא ייתן את כל הכסף עד תאריך פלוני - המכירה בטלה, והנכרי לא עמד בתנאי, הרי שלמפרע נמ...
על ידי דרומאי
14 דצמבר 2018, 00:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 67

אם שכח מנחה שבת ומתפלל ערבית פעמיים, ובפעם השניה? אתה בכיוון... מה הבעיה שיזכיר בפעם השניה אתה חוננתנו? אמנם השו"ע פסק שא"צ, אבל אני דיברתי על בעיה קשה שהוא ייכנס אליה! אם מזכיר בפעם השניה אתה חוננתנו ולא בראשונה, הרי שמראה שהראשונה היתה לתשלומין והשניה למעריב, ולכן יצטרך להתפלל שוב את התשלומין, וא...
על ידי מבין ענין
14 דצמבר 2018, 11:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 67

אם שכח מנחה שבת ומתפלל ערבית פעמיים, ובפעם השניה? אתה בכיוון... מה הבעיה שיזכיר בפעם השניה אתה חוננתנו? אמנם השו"ע פסק שא"צ, אבל אני דיברתי על בעיה קשה שהוא ייכנס אליה! אם מזכיר בפעם השניה אתה חוננתנו ולא בראשונה, הרי שמראה שהראשונה היתה לתשלומין והשניה למעריב, ולכן יצטרך להתפלל שוב את התשלומין, וא...
על ידי יצחק
19 דצמבר 2018, 12:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 68

הכהן כתב:כי זו שנה מעוברת...
נכון, ואומרים ולכפרת פשע..
על ידי האחד בא לגור
20 דצמבר 2018, 02:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 68ב

מוצ"ש של שבת חנוכה כשיום ראשון הוא ר"ח נכון מאוד יש אתה חוננתנו, יעלה ויבא, ט"ו לברכה, משיב הרוח , על הניסים. מזכיר את היקה שהודיע לאשתו שהערב הוא יחזור מאוחר מהתפילה, כי מתחילים ותן טל ומטר. ואם כבר איירינן ביקס'.. מעשה באחד שנקלע לביהכנ"ס של יקס', וראה שכתוב במודעה מעריב בשמונה וחצי ,הוא מציץ בשע...
על ידי הכהן
05 ינואר 2019, 22:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי חידה 81

בעלבוס כתב:בס"ד

מוציא בשבת חפץ מסוים ברה"ר חייב, ואם יכניס לאותו חפץ משהו מסוים וככה יוציא אותו - הוא יהיה פטור?
המוציא אוכלין פחות מכשיעור בכלי פטור אף על הכלי שהכלי טפלה לו את החי במטה פטור אף על המטה שהמטה טפלה לו
על ידי האחד בא לגור
14 ינואר 2019, 01:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי חידה 83

בעלבוס כתב:מצווה שהקב"ה התחיל לצוות אותה לפני השקיעה וסיים אחרי השקיעה?
קידוש החודש
על ידי האחד בא לגור
14 ינואר 2019, 01:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השחתת מודעות רחוב עם תמונת אשה

בס"ד לכאורה מסתבר שגם מי שטוען שצריך לקרוע תמונות כאלה שיקרע - אבל ישלם את הנזק למפרסם . ואם הוא קמצן על כספו ולא רוצה לשלם לדבר כזה - סימן הוא שזה לא חשוב לו עד כדי כך לקרוע , כי הרי לדברים חשובים באמת הוא משלם כמו תפילין ומזוזות, לולב ארבע מינים בסוכות, ומצות בפסח וכו'. והשתא דאתינן להכי, יהודים ...
על ידי יוספזון
14 ינואר 2019, 01:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השחתת מודעות רחוב עם תמונת אשה

בס"ד לכאורה מסתבר שגם מי שטוען שצריך לקרוע תמונות כאלה שיקרע - אבל ישלם את הנזק למפרסם . ואם הוא קמצן על כספו ולא רוצה לשלם לדבר כזה - סימן הוא שזה לא חשוב לו עד כדי כך לקרוע , כי הרי לדברים חשובים באמת הוא משלם כמו תפילין ומזוזות, לולב ארבע מינים בסוכות, ומצות בפסח וכו'. והשתא דאתינן להכי, יהודים ...
על ידי נדיב לב
15 ינואר 2019, 00:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 79

לא. אולי במקום לכתוב לא, תרשום אולי אבל אני התכוונתי משהו אחר כי לפעמים התשובות שעונים לך יפות מאוד וגם נכונות רק שאפשר להמשיך את החידה כל עוד לא עונים את מה שחשבת יוצר החידה היה מליץ יושר על בעלבוס הוא ענה בשלילה משום ששני הפתרונות לא יעלו עם הרמז שהוסיף והם פשוט לא נכונות [אלא שאני ראיתי את הרמז ...
על ידי יוסף יוסף
15 ינואר 2019, 00:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 79

לא. אולי במקום לכתוב לא, תרשום אולי אבל אני התכוונתי משהו אחר כי לפעמים התשובות שעונים לך יפות מאוד וגם נכונות רק שאפשר להמשיך את החידה כל עוד לא עונים את מה שחשבת יוצר החידה היה מליץ יושר על בעלבוס הוא ענה בשלילה משום ששני הפתרונות לא יעלו עם הרמז שהוסיף והם פשוט לא נכונות [אלא שאני ראיתי את הרמז ...
על ידי דרומאי
16 ינואר 2019, 23:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 85

מבין ענין כתב:איך יכול להיות שאדם אכל כזית לדוגמא מפירות, תוך כדי אכ"פ, נהנה מאכילתו, הם היתר, בזמן היתר, ובכל אופן מברך ברכה ראשונה אך לא אחרונה?
אם אכל כחצי זית משבעת המינים וכחצי זית משאר פירות, כמדומה די''א שלא יברך.
וכמדומה שהמ''ב פוסק לברך בורא נפשות, וכמדומה שראיתי ביביע אומר מביא שיטות לברך על העץ.
על ידי מבין ענין
16 ינואר 2019, 23:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 85

איך יכול להיות שאדם אכל כזית לדוגמא מפירות, תוך כדי אכ"פ, נהנה מאכילתו, הם היתר, בזמן היתר, ובכל אופן מברך ברכה ראשונה אך לא אחרונה ? אם אכל כחצי זית משבעת המינים וכחצי זית משאר פירות, כמדומה די''א שלא יברך. וכמדומה שהמ''ב פוסק לברך בורא נפשות, וכמדומה שראיתי ביביע אומר מביא שיטות לברך על העץ. אכן ...
על ידי דרומאי
17 ינואר 2019, 00:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הפסקה בין תפילין של יד לתפילין של ראש

ולאלו שמברכים ב' ברכות ומברכים גם על של ראש אין איסור לדבר בין יד לראש? יש איסור. משום שברכת 'להניח תפילין' הולכת גם על התש"י וגם על התש"ר. וע"י שמדבר נמצא שיצטרך לברך שוב 'להניח תפילין' על התש"ר. טעם האיסור מקופיא לכאו' מצד שגורם לברכה שאינה צריכה. גם בלא זה יש איסור להסיח בין תש''י לתש''ר מצד דבע...
על ידי האחד בא לגור
17 ינואר 2019, 00:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הפסקה בין תפילין של יד לתפילין של ראש

ולאלו שמברכים ב' ברכות ומברכים גם על של ראש אין איסור לדבר בין יד לראש? יש איסור. משום שברכת 'להניח תפילין' הולכת גם על התש"י וגם על התש"ר. וע"י שמדבר נמצא שיצטרך לברך שוב 'להניח תפילין' על התש"ר. טעם האיסור מקופיא לכאו' מצד שגורם לברכה שאינה צריכה. גם בלא זה יש איסור להסיח בין תש''י לתש''ר מצד דבע...
על ידי ים סוף
21 ינואר 2019, 00:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מטרנה בשבת

@בעלבוס צודק
על ידי אור זרוע
21 ינואר 2019, 15:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה בברכת מעין שלוש

חשוקי חמד ברכות מד, א אכל פירות הארץ וחו"ל כיצד יסיים בברכה אחרונה? שאלה. במסכת ברכות דף מד נאמר שהאוכל פירות בשיעור כזית משבעת המינים שגדלו בארץ ישראל, מברך אחריהם ברכה אחת מעין ג' ומסיים ברוך אתה ה' על הארץ ועל פירותיה. ואם הפירות צמחו בחו"ל מסיים על הארץ ועל הפירות, וכן נפסק בשו"ע (או"ח סימן רח ס...
על ידי דרומאי
22 ינואר 2019, 00:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ביאור בגמרא פסחים קו. לגבי קידוש ועניית אמן על ברכת בורא פרי הגפן

בס"ד בגמרא פסחים דף קו ע"א, רב אשי איקלע למחוזא, אמרו ליה: ליקדיש לן קידושא רבה. הבו ליה. סבר: מאי ניהו 'קידושא רבה'?! אמר: מכדי כל הברכות כולן בורא פרי הגפן אמרי ברישא, אמר בורא פרי הגפן ואגיד ביה. חזייה לההוא סבא דגחין ושתי, קרי אנפשיה: 'החכם עיניו בראשו'. ע"כ לכאורה ההוא סבא ענה לכאורה אמן באמצע...
על ידי כלפי ליא
22 ינואר 2019, 00:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה בברכת מעין שלוש

מה ההבדל? עד כמה שקיי"ל שברכת מעין ג' פוטרת גם את שאר הפירות, אף שאי"ז ברכתם, לא גרע בכך שהם גם מחו"ל.
אמנם לגופו איני מבין כ"כ את הסברא שהובא בשם הקה"י שיפטור פירות חו"ל בנוסח על פירותיה, מלבד הסברא של הדבר יהושע עפ"י דברי רבינו יונה, שבן אר"י מברך גם על פירות חו"ל על פירותיה.
על ידי אלימלך
22 ינואר 2019, 17:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ביאור בגמרא פסחים קו. לגבי קידוש ועניית אמן על ברכת בורא פרי הגפן

האריך בנ' סופית ואולי מותר לענות אמן מכיון שכבר אמר את התיבה הגם שהוא לא סיים.
על ידי זקן ויושב בישיבה
23 ינואר 2019, 09:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקור המילה 'סנדק'

כמדומה ששורש המילה כאן היא מלשון מוכן - מכוון. הדבר מוכן ועומד לפנינו.
על ידי אור זרוע
23 ינואר 2019, 14:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקור המילה 'סנדק'

כמדומה ששורש המילה כאן היא מלשון מוכן - מכוון. הדבר מוכן ועומד לפנינו. באבן שושן כתב על "כאן": "הרחבה מן כָּא, כֹּה". ועל המלה כה הוא הביא שני פירושים והפירוש השני: פֹּה, כָּאן, בְּמָקוֹם זֶה: "שִׂים כֹּה נֶגֶד אַחַי וְאַחֶיךָ" (בראשית לא לז). ויש להוסיף שכן תרגם אונקלוס שם "הכא". וכן משמעות הכתוב ...
על ידי davd
24 ינואר 2019, 00:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר להגיש עתירה בבית משפט נגד ועדת הרבנים לענייני תקשורת

"נ.ב. מצב שאי אפשר לשמוע קווי נייעס אינו קטסטרופלי כ"כ."

אבל מצב שבו כל קו נפתח, נחסם, ולא משנה אם הוא שיעורי תורה, חלוקות חסד, מידע תחבורה ציבורית, קוים משפחתיים, וכדו', אז זה בהחלט מצב קטסטרופלי!