החיפוש הניב 359 תוצאות

חזור

על ידי אלימלך
01 ינואר 2019, 20:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וארא, יצי"מ בזכות יצחק?!

פירושי סידור התפילה לרוקח [טו]
ושבועתו ליצחק והקימותי את השבועה אשר נשבעתי - בתילים כתיב לישחק וכאן ליצחק, ישח"ק, רד"ו יותר מן יצחק, לפי שנתלה גלות מצרים ביצחק. כי גר יהיה זרעך, לכך וראיתי את הדם דם עקידתו של יצחק, לאחר שהיו רד"ו שנה במצרים
על ידי במבי
02 ינואר 2019, 14:17
עבור לפורום
עבור לנושא

מדוע אין דברי האוכל בבית צר עין נשמעים (ר' יונה, משלי)

משלי כג-ח אַל-תִּלְחַם--אֶת-לֶחֶם, רַע עָיִן; וְאַל-תִּתְאָו, לְמַטְעַמֹּתָיו. ז כִּי, כְּמוֹ שָׁעַר בְּנַפְשׁוֹ-- כֶּן-הוּא: אֱכוֹל וּשְׁתֵה, יֹאמַר לָךְ; וְלִבּוֹ, בַּל-עִמָּךְ. ח פִּתְּךָ-אָכַלְתָּ תְקִיאֶנָּה; וְשִׁחַתָּ, דְּבָרֶיךָ הַנְּעִימִים. (מדובר שהצר עין הזמין אותך לארוחה אך לא מתכוון בא...
על ידי באמונתו יחיה
02 ינואר 2019, 17:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת בשלח, ואתם זעקתם שמעת על ים סוף, וכי במצרים לא התפללו?

הנני מעלה הרהורי לבי לפתוח פתח לבאר הדבר, במצרים היו ישראל תחת שעבוד, ולכן ראה ד' בעניים שזהו גם בלי תפלה, ומעלה למעלה מתפלה, משא"כ על ים סוף עמדו בעת צרה ואז תלוי בתפלה. וידוע מספרים הקדושים לבאר הפסוק"ותעל שעוותם אל האלוקים מן העבודה" שזעקתם במצרים הייתה מן העבודה ולא זעקה לתפילה ובכל אופן עלתה ש...
על ידי באמונתו יחיה
03 ינואר 2019, 09:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת בשלח, ואתם זעקתם שמעת על ים סוף, וכי במצרים לא התפללו?

הנני מעלה הרהורי לבי לפתוח פתח לבאר הדבר, במצרים היו ישראל תחת שעבוד, ולכן ראה ד' בעניים שזהו גם בלי תפלה, ומעלה למעלה מתפלה, משא"כ על ים סוף עמדו בעת צרה ואז תלוי בתפלה. וידוע מספרים הקדושים לבאר הפסוק"ותעל שעוותם אל האלוקים מן העבודה" שזעקתם במצרים הייתה מן העבודה ולא זעקה לתפילה ובכל אופן עלתה ש...
על ידי אלימלך
03 ינואר 2019, 20:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגאון הצדיק רבי שלמה רוזנר זצוק"ל

זוגתו בזיוו"ש של הגר"ש זצ"ל יש לה בת שלא ילדה 17 שנה. כשנפטר זוגתו ביקשה הימנו שיעתיר לפני ה' על בתה, ואכן עתה התקיים פדיון הבן שנולד אחרי תשעה חודשים מפטירתו בדיוק
על ידי יוסף יוסף
05 ינואר 2019, 20:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וארא, האם לצפרדעים שבמצרים היה דיעה?

עכשיו ראיתי בחוברת מקראי קודש על פרשת וארא כתבה על הצפרדעים שם הוא מביא ב' שיטות בראשונים האם אכן אלו הם הצפרדעים של זמנינו אנו או שמא הם התנינים של זמנינו אך לפי ב' דרכים אלו לא מתורץ מדוע הם נקראים בתנדב"א 'ציפור' (בכתבה שם כתב כי הצפרדע שלנו דומה לציפור, וזה מגוחך עד מאוד לכל בר שכל, שאין שום דמי...
על ידי חוזר בתשובה
05 ינואר 2019, 20:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וארא, האם לצפרדעים שבמצרים היה דיעה?

לפי השיטה שאומרת שמדובר בתנינים, אם כך, גם אותם הקב"ה היה צריך להחזיר למקומם שלא יהנו מעורותיהם- כמו במכת ערוב.
על ידי יצחק
06 ינואר 2019, 23:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וארא, מדוע מתו הדגים במכת דם, בשונה מהמבול שקרה להם נס

בצפנת פענח על התורה כותב שיש הבדל בין "דגה" ל"דגים", דגה זה קטנים דגים זה גדולים והוא מביא מהירושלמי שהגדולים אינם ברשותו של אדם אבל הקטנים המה ברשותו וחל עליהם שם הבעלות שלו, א"כ רק הקטנים היו של מצרים ולכן רק הם לקו. עכ"פ למדנו מדבריו שבכדי שתחול עליהם המכה צריך שיהיה נקרא שם מצרים עליהם, לפ"ז י"ל...
על ידי אור זרוע
07 ינואר 2019, 13:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לנהוג כמנהגי בית שמאי בר"ח שבט

ב"ש וב"ה לא נחלקו בעניין אכילת פירות אם זמנה בר"ח שבט או בחמשה עשר בו. דברי ב"ש נדחו מן ההלכה, אבל יש להם קיום כהכרזת הבת קול: אלו ואלו דברי אלקים חיים. ואם מישהו רוצה לציין את חשיבות היום באכילת פירות, הרשות בידו.

הקשר בין ר"ח שבט להשגה בתורה הוא משום שבר"ח שבט החל משה לבאר את התורה (דברים א, ג).
על ידי שאר לעמו
07 ינואר 2019, 23:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היורד מגדולתו נמחלים עונותיו?

אולי אם שותק על כבודו שנפגע, הרי הוא בכלל 'עלובין ואינן עולבין, שומעין חרפתן ואינן משיבין וכו' עליהן הכתוב אומר ואהביו כצאת השמש בגברתו' (שבת פח: ועוד).
על ידי משה נפתלי
08 ינואר 2019, 01:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הטוב כי לא כלו "רחמיך", והמרחם כי לא תמו "חסדיך"- למה לא הפוך?

אשמח לקרוא ביאורים, או הפניות בנושא. בפירוש 'מגיד צדק' על סידור התפלה מהמגיד מפאלאצק (מבני היכלא של הגר"א) פירש קטע זה באופן נפלא, וז"ל: כל טובות בני אדם קצתם לקצתם אינם שלמים, כי בכולם מכוין הוא לתועלת עצמו, כמו טובת האב על הבן או טובת האדון על עבדו, אבל טובות הקב"ה אינם כן, רק הם רחמים גמורים ופש...
על ידי הכהן
09 ינואר 2019, 01:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך הלך פרעה כ"כ הרבה?

תיקון: 200 פרסה זה 800 ק"מ ולא 800,000....
על ידי בן של רב
11 ינואר 2019, 01:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה ל''בן של רב'' היה קשה יותר לכוין מכולם

תחליטו אם זוהי סיבה יצירתית או פשוטה בתכלית הפשטות: הרב שטיינמן אמר שהכלל של הרמב''ן על קדושת המקום - בארץ ישראל ''כל המקודש מחברו חרב מחברו'' הוא כלל קבוע בכל ענין כגון גם בקדושת הזמן והמשל שלו היה הרפיון בחנוכה וגם בפורים וגם בפסח וגם בסוכות ומעל הכל שבת (כמ''ש הגר''א שבת קודש קדשים) ובכלל זה מה ש...
על ידי האחד בא לגור
14 ינואר 2019, 22:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת בשלח, ידידים רוממוך ובשירה קדמוך מי כמכה ה' באלים

בפיוט יום לישבה איתא: ידידים רוממך בשירה קדמוך מי כמכה ה' באלים. יל"ד מהו הלשון "בשירה קדמוך" הלא אמרו השירה לאחר קרי"ס לשון קדימה הוא עריכה לפני מישהו מסוים ,מהמילה הארמית "קדם" שפירושה לפני ,כמו שכתוב (ישעיה לז) ולא י קדמנה סוללה ,וכמו (מיכה ו) במה אקדם ה, וה"ה בעניננו, הכוונה שערכו לפני הקב"ה שי...
על ידי בן של רב
15 ינואר 2019, 21:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לכל בן אדם נגזר כמה מילים הוא ידבר במהלך חייו

חושבני שזה רק הצצה לדבר הגדול והענק שטמון כאן הדיבור הוא חלק ממכלול של רגעים וכוחות וכלים והזדמנויות מכל הסוגים וכתב רבי ישראל אליהו וינטרוב במכתב אישי לבחור שכל מה שקורה בחיים הוא ממש מתוכנן דוקא לאיש הזה וכל האפשרויות של הבחירה הם בלעדיים ממש כי אין בעולמו של ה' שכפול בני אדם! אלא אל בית 'עולמו' ד...
על ידי אוריאל
16 ינואר 2019, 00:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן הזוהר שאומר שכשם שנענשים על לשון הרע כך נענשים על מילה טובה שיכלו לומר ולא אמרו

המכוון הוא לזוה"ק ח"ג דף נ"ג, כיעו"ש [בחלק מהדפוסים במ"א].

"כמה דעונשא דהאי בר נש בגין מלה בישא, כך עונשיה בגין מלה טבא דקאתי לידיה ויכיל למללא ולא מליל".
על ידי אוריאל
16 ינואר 2019, 13:06
עבור לפורום
עבור לנושא

ויהי בשלח פרעה - ויהי ל' צער

פרשת בשלח. ויהי בשלח פרעה את העם. ובאור החיים הק' האריך על מה ולמה אמר "ויהי" לשון צער, במקום גילה ורנן [וכן האריכו בזה רבותינו במדרשים]. ואולי יש לומר, שהוא נמשך לסוף הפסוק, "פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה", והוא מסתבר טעם לפגם, כי אם היתה אמונתם איתנה וקבועה וחזקה לא היו אומרים נתנה ראש ונש...
על ידי אוריאל
16 ינואר 2019, 20:46
עבור לפורום
עבור לנושא

אמר מוריד השלג במקום מוריד הגשם...

שמעתי ממקור מוסמך שנשאל בזה מרן הגר"ח שליט"א, ואמר שבדיעבד יצא אבל צריך ליזהר בזה לכתחילה.
על ידי שאר לעמו
17 ינואר 2019, 17:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדבריו של אדם ניכר שורש נשמתו!

נראה לי שהפורום זה לא בדיוק המקום לקדם את האג'נדות שלך.
הפורום מטרתו להחכים בדברי תורה ופרפראות לתורה - בכל ענין שהוא, ולא להטיף..
[ברלסבר (ליטאי לשעבר) - כאילו צעקת מבולבל הבא מיסודות איתנים. סליחה שאני מעיר, והכל בע"מ]
על ידי חכם באשי
17 ינואר 2019, 18:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ימי השובבי"ם [הועלה הנהגות מהגה"צ ר' שריה דבילצקי זצוק"ל לימים אלו]

1. אף אחד פה מסתמא לא יקיים כלום ממה שמובא פה. 2. אלו דיבורים קדושים, אבל לא בדרגתם של יהודים פשוטים בני זמננו, ואין בהם תועלת, כי בדרך כלל מי שבאמת זקוק לתיקון - לא אוחז בדרגה שהוא יכול לעשות כאלה דברים. 3. עדיף לעשות מה שאפשר - להוסיף לפי היכולת בלימוד התורה, 4. באמירת תהילים, 5. ובפרט בהתבודדות,...
על ידי חכם באשי
17 ינואר 2019, 18:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זהירות! אסור להיות חסידים. חייבים להיות רק או ליטאים או ספרדים...

שאר לעמו כתב: ובשולי אשכול זה, ואשכולות אחרים,
אולי חדל מכותרות בומסטסיות? זה פורום לתורה - כשמו כן הוא, ולא צהובון תורני דוגמת קולמוס של משפחה.
גא"מ
תמהני שמנהלי הפורום שמוחקים ומגיהים חופשי כיד ה' הטובה עליהם, לא מטפלים בזה..
על ידי בר בי רב
23 ינואר 2019, 01:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שבת קודש לימוד התורה אינו בטורח - מחמת הנשמה יתירה.

ומענין לענין בגמ' נדרים [לז בערך] ובראשונים שם מבואר שהיו לומדים עם התינוקות בבה"ס בשבת רק חזרה ולא מה שעדיין לא למדו מפני עונג שבת שלא יטרחו בלימוד דבר חדש ויל"ע בזה. ויש ישיבות שנהגו בשבתות לחזור על הלימוד.
על ידי אברעמעלע
23 ינואר 2019, 01:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ויהי בשלח פרעה - ויהי ל' צער

IMG_20190123_011931.jpg
דברי המהר"ל
על ידי דרומאי
23 ינואר 2019, 19:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכה אחרונה על בוטנים

שאלה מענינת מי שיודע איך שהבוטנים גדלים ככה שבכל קליפה יש שתי בוטנים והשאלה היא אם מישהו אוכל רק אחד האם זה נקרא שאכל בריה לענין ברכה אחרונה או רק שניהם כיון שהם גדלים ביחד שאלה מצוינת, אם כי לא נוגעת לדינא שאין מברכין על בריה בנ''ר אם לא אכל כזית דחוששין להשיטות דבריה לא מחייב בברכה אחרונה. כמדומה...
על ידי יעבץ
24 ינואר 2019, 18:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרמב"ם ורבינו חיים הלוי - האם דרכיהם משתלבות

הרב וינברג כותב דבר פשוט. מכיון שסגנון החשיבה של הגר"ח היה זר לרמב"ם, והא ראיה שבתשובתיו מהם ניתן ללמוד על דרכי לימודו לא מצאנו רע לחילוקיו של הגר"ח ובית מדרשו, ממילא הדעת נותנת שלו היו מקשים לרמב"ם קושיות על ספרו לא היה כותב את המערכות של הגר"ח. הדברים פשוטים לכאו', אבל נוגעים בנקודת יסוד שעניינה כ...
על ידי ים סוף
24 ינואר 2019, 18:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרמב"ם ורבינו חיים הלוי - האם דרכיהם משתלבות

לענ"ד הדברים אינם מבהילים כל כך, שהרי כבר כ' ה'תומים' (הוזכר קודם תחת כתובת שאינה מדוייקת) (תקפו כהן סימן קכ"ג קכ"ד) "ולדעתי אין ספק כי הכל בכתב מיד ה' השכיל על ידם, כי קושיות רבות שהקשו עליהם אחרונים ותירצו בדרך חריף ועמוק, וכמו כן כללו במתק וקוצר לשונם דינים הרבה, ולאין ספק שלא כוונו להכל כי איך ה...
על ידי אלימלך
27 ינואר 2019, 16:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת משפטים, כל אלמנה ויתום לא תענון - אף הממעט טובתם הוא בכלל לאו זה

יפה.
וצ"ע ברמב"ם דעות פ"ו י' שמשמע שעובר דוקא בעינוי
על ידי ים סוף
27 ינואר 2019, 20:27
עבור לפורום
עבור לנושא

מדוע הושמטה האות ט' מעשרת הדיברות

התחדשה לי ידיעה מעניינת, (אולי ידועה לאחרים), אשמח אם יוכל מאן דהוא לבאר לי את הדברים.