החיפוש הניב 25 תוצאות

חזור

על ידי מזכה הרבים
18 דצמבר 2017, 18:16
עבור לפורום
עבור לנושא

מודעות ועלונים בנושא התפילה מורא מקדש והמסתעף

בס"ד
שלום רב

אני פותח אשכול למודעות ועלונים היות שיש בהם תועלת גדולה.
אם יש לך או ראית עלון או מודעה יפה בנושא התפילה נא להעלותו כאן.

על ידי מזכה הרבים
20 דצמבר 2017, 14:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מודעות ועלונים בנושא התפילה מורא מקדש והמסתעף

כל זמן שהנר דולק ... עדיין חנוכה
חנוכיה.pdf
על ידי יוסף יצחק
20 דצמבר 2017, 15:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מודעות ועלונים בנושא התפילה מורא מקדש והמסתעף

לא הבנתי את התמונה עם החנוכייה, מה הקשר? אגב (בבחינת "והמסתעף") יש לי הערה בנושא זה. בשו"ע סי' קכד ס"ז כתב "לא ישיח שיחת חולין בשעה שש"ץ חוזר התפילה, ואם שח הוא חוטא וגדול עוונו מנשוא וגערין בו" ויעויין בדבריו של הגר"ש וואזנר זצ"ל שבט הלוי חלק י סימן יג.jpg ודבריו מחודשים בעיני מאד דהנה המשנ"ב שם ס"...
על ידי מזכה הרבים
31 דצמבר 2017, 20:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מודעות ועלונים בנושא התפילה מורא מקדש והמסתעף

קבלתי במייל
הזדמנות לזכות ב-1000 ש"ח במזומן בלי להוציא שקל.


בהצלחה
הגרלה 1000 ש''ח.pdf
על ידי מזכה הרבים
02 ינואר 2018, 17:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מודעות ועלונים בנושא התפילה מורא מקדש והמסתעף

קיבלתי במייל. חזק ביותר! סיפר הרב גלינסקי: "פעם התלונן לפני רופא שיניים מפורסם על עוול נורא שנעשה לו. מה הייתה התלונה? הוא עמל במשך ימים ושעות כדי לסדר לאדם אחד מערכת של שיניים תותבות. "אין לך מושג כבוד הרב", כך הוא מספר לי, "מה זה כולל: צריך לשקם את הפה והלסת, ישנם עקירות וסתימות, צריך גם למדוד ולה...
על ידי מזכה הרבים
12 ינואר 2018, 00:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מודעות ועלונים בנושא התפילה מורא מקדש והמסתעף

הדינר היוקרתי לנדיב הנכבד והנאום לכבודו
אורח הכבוד.pdf
על ידי מזכה הרבים
07 אוגוסט 2018, 13:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מודעות ועלונים בנושא התפילה מורא מקדש והמסתעף

קוויטל תוספת יו''ט.pdf אלפים קבלו קבלה.pdf בשורה משמחת [/u][/font] לרגל יומא דהילולא של מרן התוס' יו"ט זצוק"ל הממשמש ובא יצאו ב'קרן תוספת יו"ט' בפרויקט בשם - חתום הקבלה • שלח קוויטל - והיינו שכל החותמים על שטר קבלה שלא לדבר בשעת התפלה, יכולים להעביר לנו קוויטל ובעז"ה יזכירו אותם לטובה על ציון הק' ש...
על ידי מזכה הרבים
08 אוגוסט 2018, 21:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מודעות ועלונים בנושא התפילה מורא מקדש והמסתעף

אלפים ברחבי תבל! קבלו על עצמם ״הקבלה״ שלא לדבר בשעת התפלה וקריאת התורה. הצטרף גם אתה ותראה ישועות נפלאות למעלה מדרך הטבע! 5 זוכים בגורל על כרטיס נסיעה להילולא קדישא של התוספות יו״ט זי״ע ביום ו׳ אלול תשע״ח - קראקא, פולין הזריז נשכר! שלח קוויטל •חתום הקבלה לגאון ישראל וקדושו מרן התוספות יום טוב זי״ע ...
על ידי מזכה הרבים
11 נובמבר 2018, 17:11
עבור לפורום
עבור לנושא

מעללי העלונים

קיבלתי במייל מצוה לפרסם מכתב שהועבר אלינו ע"י מערכת עלונים תורניים שמובילה קמפיין נרחב לעידוד הפסקת קריאת עלונים בשעת התפילה והם שולחים באימייל במשך השבוע את העלונים המובחרים היוצאים לאור וכך נשאר לבוא לבית מדרש רק להתפלל ... (ניתן להצטרף 97131ck@gmail.com) כל מילה נוספת מיותרת.... שלום רב למערכת ע...
על ידי יהודי
12 נובמבר 2018, 20:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעללי העלונים

יש באמת בתקופה האחרונה אינפלציה עצומה של עלונים, יש פה עוד בעיה לבד מהזילות של חלק מהעלונים [כבר האריכו פה בפורום בענין], ישנה בעיה חמורה של גניזה, וכן ישנו חשש גזל שהבתי כנסיות צריכים לשלם משום מה את הוצאות הגניזה של עלונים אלו.
על ידי שאר לעמו
12 נובמבר 2018, 22:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעללי העלונים

האינפלציה של ה'עלונות' נראית כמו שלא באה להרבות תורה.. אלא בשביל להרבות כבוד אנשים וחצרות. במידה רבה או יותר מכך. ידוע מה שאמר מרן הרב מטשעבין, 'אסר עלינו דברים בטלים - התיר לנו לשוח בדברי תורה'. השנינות והעומק בזה - גדולים! אבל כמה, שיהא רבה הטפל על העיקר? (אישית, לעיתים נדירות מאוד, אני מציץ בעלון...
על ידי תיובתא
12 נובמבר 2018, 23:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעללי העלונים

הלצה ששמעתי על תופעה פסולה (ברובה) זו:
ידוע מאמר הגמ' בברכות "ולואי שיתפלל אדם כל היום", והשאלה הנשאלת היא אם יתפלל אדם כל היום, תורה מה תהא עליה? וי"ל שמתוך שאדם בא להתפלל מיד מתחיל לעיין בעלונים הנ"ל וכו'.
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
14 נובמבר 2018, 02:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעללי העלונים

צר לי על כך שאני קצת מוציא את הרוח מהמפרשים.. אך לי אישית המודעה הנוכחית קצת צרמה, הציור הזה נראה כלקוח ממחוזות אנטי דתיים (ואני מתבטא בעדינות). והוא לא הציור הגרוע ביותר שהוגש כחומר למחשבה ע"י חברת "ויראת מאלקיך"- "ומקדשי תיראו". ניסיתי ליצור עמם קשר על מנת להביע את הסתייגותי אך הם לא עונים בטלפון...
על ידי רוצה לדעת
18 נובמבר 2018, 07:32
עבור לפורום
עבור לנושא

תפילה על רוחניות מתקבלת, קבלתי ע"ע לפרסם!

ראיתי באיזה מקום שא' כתב כך: הייתי זקוק לישועה גדולה באיזה ענין רוחני להתעלות בלימוד התורה הק', התפללתי כמה פעמים ממש מעומק הלב, וקבלתי על עצמי שבאם אוושע אפרסם ברבים שבזכות תפילות אפשר להשיג מעלות גדולות ברוחניות, וכידוע מדברי הקדמונים שתפילה על רוחניות תמיד מתקבלת. [וז"ל הספר חסידים סי' קל"א: אם ש...
על ידי יהודה1
19 נובמבר 2018, 13:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילה על רוחניות מתקבלת, קבלתי ע"ע לפרסם!

לשון הגמרא ברכות נ. "ומברכותיו של אדם ניכר אם ת"ח הוא אם לאו. כיצד, רבי אומר ובטובו הרי זה ת"ח ומטובו ה"ז בור. א"ל אביי לרב דימי והכתיב (ש"ב ז, כט) ומברכתך יברך (את) בית עבדך לעולם? בשאלה שאני. בשאלה נמי הכתיב (תהלים פא, יא) הרחב פיך ואמלאהו? ההוא בד"ת כתיב" משמע שמי שמתפלל על גשמיות (לא דברי תורה) ...
על ידי נדיב לב
20 נובמבר 2018, 20:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעללי העלונים

עבודה טובה. אבל העלונים הם מספר 2 במדרג הזלזול בתפילה ובבית הכנסת. מספר אחד זה הדיבורים ושיחות הבטלה!