החיפוש הניב 101 תוצאות

חזור

על ידי זקן ויושב בישיבה
24 אפריל 2019, 11:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ''התנגדות'' ללימוד הלכה בציבור הליטאי

ארצה לדעת מה הסבה שבצבור הספרדי ישנו עידוד גדול ללימוד ההלכה (כבר לפני הגר''ע יוסף זצ''ל וכ''ש אחרי), ומאידך בציבור הליטאי אין הוראה המעודדת את לימוד ההלכה ואפ' לראות אברכים בגיל 30 ומעלה עדיים עסוקים בגפ''ת במס' ב''מ. כמובן שלא חסר בציבור הליטאי פוסקי הלכה מובהקים או אפ' אברכים צעירים הבקיאים בהלכ...
על ידי זקן ויושב בישיבה
27 אפריל 2019, 22:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להכין תבשיל לשבת הקרובה עם קטניות

יהודי כתב:
27 אפריל 2019, 21:57
על זה בדיוק (מוקצה מחמת יום שעבר) אמר הגרי"ש שראוי לבני תורה להחמיר בזה.
מהיכ"ת להחמיר בזה, למיטב ידיעתי כל הראשונים מסכימים לזה וגם להלכה. וכן גם אינו ברור כלל שקטניות הם מוקצה ביו"ט למי שאינו אוכלם.
על ידי זקן ויושב בישיבה
27 אפריל 2019, 22:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להכין תבשיל לשבת הקרובה עם קטניות

על זה בדיוק (מוקצה מחמת יום שעבר) אמר הגרי"ש שראוי לבני תורה להחמיר בזה. מדוע זה מוקצה, הרי זה ראוי להרבה יהודים כשרים וטובים. ובשלמא בארצות אירופה שכולם החמירו בקטניות זה היה מסתמא מוקצה, אבל בימינו שאתה יכול להביא את התבשיל לשכנך הספרדי, לכאורה מסברא לא שייך בזה מוקצה. יש הטוענים, כי אף שאינו מוק...
על ידי זקן ויושב בישיבה
28 אפריל 2019, 13:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אני עבדך בן אמתך ולא נזכר בן עבדך. למה?

שמעתי מהגר''א פילץ שליט''א שביאר הנה מצינו שכיון שלא חטאו הנשים בחטא העגל לפיכך ניתן להם ר''ח ליו''ט< ומבואר שהוא ענין מצד היותם נשים במיוחד כי לא מסתבר שאילו לא חטאו כל הגבוהים בעגל היה נקבע יום טוב לגבוהים.. על כרחך שהוא מכח האמונה התמימה של הנשים וכמש''כ 'אל תיטוש תורת אמך' שהמסורת מכח האמונה הת...
על ידי זקן ויושב בישיבה
28 אפריל 2019, 23:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה פירוש המילים שהיה מושר על ידי האדמו"ר מקאליב זצוק"ל

מישהו יודע מה תרגום מילות השיר שהיה מושר על ידו בהזדמניות רבות משהו כמו "סקלקו...." מקוה שכתבתי טוב.... לא לא, סולו קוקוש, זה קריאת התרנגול, בימי חורפי זכיתי לשמוע זאת מפיו, כמדומה בשמחת בית השואבה שהיה עורך. בתרגום לעברית: קורא התרנגול, הנה הבוקר אור ביער ירוק, בשדה רחוק מחכה לי הצפור. הו, מה יפית...
על ידי זקן ויושב בישיבה
29 אפריל 2019, 10:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פסחים קיט: - למה דוד המלך לא סרב לברך - בטענה של בת שבע?!

בגמרא שם אמרו חז"ל: "עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמל חסדו לזרעו של יצחק. לאחר שאוכלין ושותין נותנין לו לאברהם אבינו כוס של ברכה לברך, ואומר להן: איני מברך, שיצא ממני ישמעאל. אומר לו ליצחק: טול וברך! אומר להן: איני מברך, שיצא ממני עשו. אומר לו ליעקב: טול וברך! אומר להם: איני מברך,...
על ידי זקן ויושב בישיבה
29 אפריל 2019, 10:17
עבור לפורום
עבור לנושא

מה ההבדל בין הליכה לנסיעה בלשון תורה?

הנה מצינו בתורה הרבה פעמים לשון נסיעה. כל מסעי בני ישראל וכו'. מה הפירוש נסיעה בלשון תורה. היום מקובל לכנות הליכה ברגליים ונסיעה בגלגלים. אבל בלשון תורה כמדומה שאינו כן, הנה לענין בני ישראל כמדומה שמבואר בתרגום יונתן שלא רכבו על החמורים אלא הלכו ברגליהם. ובאברהם אבינו מצינו הלוך ונסוע הנגבה, וכן ויל...
על ידי זקן ויושב בישיבה
29 אפריל 2019, 11:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה פירוש המילים שהיה מושר על ידי האדמו"ר מקאליב זצוק"ל

וכעת למילים בהונגרית: סוֹל אָהּ קָה-קָהּש מַר, מוֹיד מֶגְורָד מַר, זְלְד עֶר-דְבֶן שִיק מֶ-זְבֶן שֶיְטַל עֶדְיְ מָהּדר ב דֶה מִטְשָדָהּ מָהּדַר? דֶה מִטְשָדָהּ מָהּדַר? שַרְגָהּ לַבָהּ דְ'ינְדְ'י אָהּ סַיָהּ, אֶינְגֶם אָדָה וַר, ג וַרְיְ מָהּדַר וַרְיְ, וַרְיְ מָהּדַר וַרְיְ, הָהּ אָהּז אִש-טֶן נֶקֶ...
על ידי זקן ויושב בישיבה
29 אפריל 2019, 15:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רענון ועדכון של קטעים בתפילה בהתאמה למציאות ולהרגשה בימינו

ידידי @אסף אף שביארת יפה את מטרת האשכול - מ"מ יש גם צד שני... הצד הזה הוא - שזה טבעי שאנשים טובים עם כוונות טובות נבהלים ונרתעים מכל נוסח חדשני לאותה פנימיות. ( פעם ת"ח גדול אמר לי שמסתמא כשעברו מכתיבה ע"ג פאפירוס למוצר המודרני שנקרא נייר - זו היתה פירצה חמורה ושינוי מהמסורת. .. ) כמובן שלברי דעת ו...
על ידי זקן ויושב בישיבה
30 אפריל 2019, 09:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה ההבדל בין הליכה לנסיעה בלשון תורה?

לכאורה זה מהמילים מהמתפכות בעבר הבאתי מאמר קצר בנושא, ברשותך אני מצטט אותו. בפרשה מביא האבן עזרא על הפסוק "ויאר את הלילה" (שמות יד-כ) פירוש ש"ויאר" פירושו "החשיך" ולכאורה שולל זאת מכל וכל וכך הוא כותב: ואמר ר' מרינוס, כי פי' ויאר את הלילה לשון ויחשיך, וכמוהו ולילה אור בעדני ובדברי חכמינו ז"ל אור לא...
על ידי זקן ויושב בישיבה
30 אפריל 2019, 16:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עלוני קדושת ציון.

הפורום מיועד לתלמידי חכמים קדושים וטהורים. עצם המחשבה שאנו אמורים לדון כאן בכובד ראש האם אנשים שעובדים באינטרנט ושותים את כל הסחי של הפוליטיקה הבינו נכון עומק של גופי תורה והלכה כדי לכתוב 'הצרפה השקופה' לצעירים נשים ועמי הארצות - מעוררת צמרמורת ובחילה לכל מי שהספיק ללמוד אלפי דפי גמרא. ונא לא לחזור...
על ידי זקן ויושב בישיבה
05 מאי 2019, 12:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמר בקיץ משיב הרוח ותיקן תוך כדי דיבור

ובמשנה ברורה הביא בשם הפוסקים דבדיעבד מועיל חזרה לרב להושיע, ובתהילה לדוד מבואר דהוא הדין מועיל אם חוזר ואומר מוריד הטל מכלכל חיים בחסד וכו'. ואם כן הרי אף אם נאמר דלא מועיל חזרה בתוכד"ד, אבל אם אומר מוריד הטל מכלכל חיים וכו' הרי זה כאילו חזר לשם, וא"כ ממנ"פ מהני. עיין גם בספר פסקי תשובות סימן קיד ...
על ידי זקן ויושב בישיבה
08 מאי 2019, 14:12
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי זקן ויושב בישיבה
10 מאי 2019, 09:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

כרם כתב:
10 מאי 2019, 07:20
לשם דיוק. מכל הדברים ניתן להסיק שהיתה לרמ"ש ביקורת על "דרך הפסיקה וההכרעה" של החזו"א, ואין לזה קשר ל"דרך הלימוד"!
ויש להוסיף שעיקר חידושו של החזו"א הוא בדרך ההכרעה, ולא בדרך הלימוד. אני סבור שאין כזה דבר דרך הלימוד של החזו"א, דרכו היתה לקוחה מהגר"ח ועולם הישיבות וקצת בסגנון שונה.
על ידי זקן ויושב בישיבה
10 מאי 2019, 13:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מודעת רבני בני ברק כנגד ההשתתפות בהופעות זיקוקי הדינור ביום אידם

מצורף ליקוט מהחזו"א והרב מבריסק בענין ה' באייר
ליקוטים מהגרי''ז ומהחזו''א - בענין העומדים על הפרק - ה' אייר - 12 עמודים.pdf
על ידי זקן ויושב בישיבה
10 מאי 2019, 16:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דגל ישראל במוסדות מתוקצבים על ידי המדינה

חלק א׳ ממעל כתב:
10 מאי 2019, 15:18
בסלבודקה תלו פעם בגלל בגלל תקציבים (אמנם על בנין ליד ולא על הישיבה), וכן בפוניבז׳ רק ששם לא משנים ממה שהרב עשה (גם לא להחליף את השעון בהיכל)

ואגב משום מה רק בבטאון מסוים שבחו היום את אותו ר"ע
הרב מפוניבז' תלה בגלל תקציבים??? כמדומה שהוא תלה כי האמין בזה.
על ידי זקן ויושב בישיבה
10 מאי 2019, 17:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה הכרובים היו עומדים ולא שוכבים?

אמנם יש בכרובים רמז ליחס שבין כנסת ישראל והקב"ה, אך עיקר משמעות הכרובים הם המלאכים העומדים לפני ה' כמפורש ביחזקאל, והמלאכים נקראים עומדים. ועי' ברמב"ן, והמשכיל יבין. ויש להוסיף שאף מלאך מכונה כרוב מלשון רוכב. [ויש אומרים שזהו עיקר פירושו של כרוב ומה שחז"ל מפרשים כרביא [תינוק] עיין במדרש ובעל הטורים...
על ידי זקן ויושב בישיבה
12 מאי 2019, 13:37
עבור לפורום
עבור לנושא

ודילמא לאו אביו הוא

ידוע הגמרא בחולין יא: שרצו ללמוד רוב ממכה אביו ואמו מות יומת דילמא לאו אביו הוא.
וקשה דילמא איירי שקלסתר פניו דומה לשל אביו, אמנם יתכן שעדיין זה לא ודאות גמורה, אבל מכל מקום כבר אין כאן מקור לרוב דעלמא.
על ידי זקן ויושב בישיבה
27 מאי 2019, 00:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מנין ידע אליעזר מידת בגדי רבקה?

שוב ראיתי שם שהקשה כן אף על הבגדים. וצריך עיון למה לא תירץ על התכשיטים שלקח בכמה גדלים?
איילת השחר חיי שרה.png
על ידי זקן ויושב בישיבה
31 מאי 2019, 15:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי משה שפירא

בעבר שמעתי משפט בשם החזו"א אשמח אם תקנו אותי בכל אופן העיקרון ודאי נכון שהישיבות הם בנין הכלל אך חורבן הפרט בתורתו של ר' משה שפירא היה אפשר לזכות לדרך להגיע לבנין הפרט כמובן שהוא לא אמר חורבן לפרט ח"ו, הוא אמר שזה יכול לגרום לבינונים להישאר בינונים. זה בדיוק החורבן... להישאר בינוני.. יש חורבן גדול ...
על ידי זקן ויושב בישיבה
31 מאי 2019, 15:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי משה שפירא

חלק א׳ ממעל כתב:
31 מאי 2019, 15:48
כן
נעבאך, אתה מרגיש שנחרבת בגלל הישיבה?
 
על ידי זקן ויושב בישיבה
02 יוני 2019, 07:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי משה שפירא

בנה ויסד מערכות מחשבה [אם אפשר לקרוא לזה כך] שאין בהם תועלת מהפן המעשי! לפי מה ששמעתי בעבר    היה לר' משה ענין לא להוריד למעשה אני לא יודע מדוע אבל מי ששמע סדרת שיעוורים על תפילה או דוגמא אחרת את השיעור שנאמרה בפרשת שלח על כח הדיבור אן יש לו קצת רצינות וירא"ש היחס שלו על לשה"ר  מקבל שינוי מאוד גדול...
על ידי זקן ויושב בישיבה
02 יוני 2019, 07:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי משה שפירא

מאן דהו כתב:
02 יוני 2019, 00:27
אתה דן על האיש כמורה דרך. אני דן על שיחות האיש
רוב השומעים של ר' משה לא התחזקו כמו שהתמוגגו למשמע דבריו מבחינה אנטלקטואלית
נכון מאוד, פלוס ענין אופנתי.
בפרט שאני רואה בהודעה הקודמת על ג.ס. אז בכלל..
 
על ידי זקן ויושב בישיבה
02 יוני 2019, 09:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדינת הלכה. [אנכי ה' אלקיך] או הכל או כלום? ואיך עושים שזה לא יהיה מפחיד?

הועידה הארצית הראשונה של אגודת “קדושת ציון” – דרישת ציון על טהרת הקודש, תתקיים ביום רביעי כ”ח אייר בשעה 18:00 באולם תמיר העגול בירושלים מול הר חוצבים.  בהשתתפות רבנים ידועים.  נכריז קבל עם ועולם –  ארץ ה’ לעם ה’.  מגיעים מכל קצוות הארץ –  גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה! כיבוד קל במקום.  בשיתוף ארגו...
על ידי זקן ויושב בישיבה
02 יוני 2019, 09:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי משה שפירא

  אינני חושב שאף אחד החשיב את הגרמ"ש ל"גדול הדור האמיתי" בגלל מערכותיו במחשבה, בדיוק כמו שאף אחד לא החשיב את הגרא"מ שך לכזה בגלל ספרו "אבי עזרי". החשבת שני הגאונים הנ"ל כ"אנשים גדולים" *  היתה בגלל מכלול אישיותם, שכללה עמל עצום והיקף רחב בכל חלקי התורה, יראת שמים ועבודת ה' כנה ואמיתית, חכמה בינה וד...
על ידי זקן ויושב בישיבה
02 יוני 2019, 13:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי משה שפירא

כתבת למעלה 'אינני מבין למה בחקירות ועיונים בסוגיית "בפני נכתב ובפני נחתם" או "צרת סוטה" יש יותר תועלת מהפן המעשי מאשר עיונים בנושאי יציאת מצרים או גלות יוון. שניהם אינם נוגעים הלכה למעשה, ושניהם הם לימוד תורת ה'. באר נא את החילוק המהותי בין הדברים, לשיטתך' על פי הנ"ל הכל מבואר. ובכן הנני להזכירך, כ...
על ידי זקן ויושב בישיבה
02 יוני 2019, 13:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי משה שפירא

  הבעיה היא שישנם רבים אחרים שגם כן מחנכים לכך שצריך להצמד למסורת של הדורות הקודמים, ומשום מה חושבים שהדורות הקודמים - והחפץ חיים בכללם - נהגו או היו נוהגים אחרת ממה שסבר הרב שך. כולם מסכימים שצריך לשמר את היהדות, השאלה איך לעשות זאת. למשל, כשהרב שך עודד שאברכים ישארו בכוללים, האם נצמד בזה לדורות ה...
על ידי זקן ויושב בישיבה
02 יוני 2019, 13:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תדיר ומקודש ופרסומי ניסא

עיי"ש בזבחים 'אטו שבת לברכת היום אהנאי לברכת היין לא אהנאי'
ואף אנו נאמר 'אטו שבת לקידוש היום אהני לנר חנוכה לא אהני'. נמצא דנר חנוכה של שבת - אף שמדליקים בערב שבת אבל הוא נר בשביל יום השבת - אף הוא מקודש. וצריך עוד עיון אם ניתן להאמר.
על ידי זקן ויושב בישיבה
03 יוני 2019, 09:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדינת הלכה. [אנכי ה' אלקיך] או הכל או כלום? ואיך עושים שזה לא יהיה מפחיד?

להתכחש למציאות ולשנותה ולייפותה היא אומנות שנקטו בה אחדים, לטוב ולמוטב. אבל את האמת א"א להסתיר. בספר "אחרית כראשית" שמברר את שיטת הגרי"ש זילברמן זצ"ל לאור משנת אדוננו הגר"א זי"ע וקול התור, יש הסכמה נלהבת בראש הספר [שמשום מה הושמטה במהדורה החוזרת, דו"ק] שמדברת בהתלהבות רבה על הספר מהגר"ש אויערבאך זצ...
על ידי זקן ויושב בישיבה
03 יוני 2019, 14:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חגב בביתו של הגר"ח קנייבסקי - והרבה חגבים בביתו של מי שלא האמין

חגב בביתו של מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א- והרבה חגבים בביתו של מי שלא האמין   בְּאֶחָד מִן הַיָּמִים יָשַׁב רַבִּי חַיִּים כְּהֶרְגֵּלוֹ וְלָמַד. בְּאוֹתָהּ הָעֵת הָיָה עָסוּק בְּלִמּוּד הִלְכָתִי שֶׁל סִימָנֵי טָהֳרָה בְּעוֹפוֹת וּבִשְׁרָצִים, וְהוּא הִתְיַגַּע רַבּוֹת בַּסּוּגְיָה הַנִּלְמֶדֶת. בְּ...