החיפוש הניב 101 תוצאות

חזור

על ידי זקן ויושב בישיבה
04 יוני 2019, 09:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדינת הלכה. [אנכי ה' אלקיך] או הכל או כלום? ואיך עושים שזה לא יהיה מפחיד?

בלא קוראים לי @בנציון. אך הוא הסביר, יתכן והסברו אינו נכון או מוטעה. אך אתה לא יכול לבוא ולתקוף את חילוקו בלי להסביר ולנמק מדוע החילוק שהוא כתב אינו נכון. אם לא קוראים לך בנציון אז למה אתה מגיב במקומו על תגובתי, ואם אתה במקומו אז עד הסוף. לתשומת לב, אנחנו לא מתווכחים פה לפי אומנות הויכוח המודרנית ו...
על ידי זקן ויושב בישיבה
04 יוני 2019, 20:47
עבור לפורום
עבור לנושא

אם גיד הנשה אסור בהנאה איך מותר להשתמש בבהמה?

בפסחים כב. נחלקו התנאים אם גיד הנשה אסור בהנאה [ונחלקו הראשונים איך פוסקים להלכה] וקשה שהרי הבהמה כדי ללכת כראוי צריכה את גיד הנשה [כמו שרואים ביעקב אבינו שקיבל מכה בגיד הנשה ונעשה צולע] ואם כן בכל השתמשות בבהמה הרי נהנה גם כן מגיד הנשה והרי אסור הוא בהנאה. וצריך עיון. בזכרוני שהאחרונים עמדו על זה כ...
על ידי זקן ויושב בישיבה
04 יוני 2019, 22:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם חכם יכול להתיר הנאה למי שנדר הנאה ממנו?

שולחן ערוך הל' נדרים סימן רכח ס"ה
אָסַר עַל עַצְמוֹ הֲנִיַּת בְּנֵי הָעִיר, אָסוּר לְהַשְׁאִיל עַל נִדְרוֹ לְחָכָם מִבְּנֵי אוֹתָהּ הָעִיר. וְאִם נִשְׁאַל וְהִתִּיר לוֹ, הֲרֵי נִדְרוֹ מֻתָּר.
ועיין שם בנו"כ.
על ידי זקן ויושב בישיבה
06 יוני 2019, 09:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מאמרו הנפלא של רבי מאיר שפירא מלובלין זצ"ל - שווה קריאה

המאמר מופיע בספר היובל להגר"מ שפירא, ניתן למוצאו במאגרים.
על ידי זקן ויושב בישיבה
11 יוני 2019, 13:35
עבור לפורום
עבור לנושא

מגילת רות - ותרא כי מתאמצת היא ללכת אתה

שני ביאורים נאמרו בזה.
הגר"א פירש דדבר טוב נעשה בקושי ועל כן רות היתה צריכה להתאמץ.
בשם הדברי חיים ראיתי לפרש על דרך המבואר בב"מ פד. שמאז שקיבל ריש לקיש עצמו עול תורה תשש כוחו. ועל דרך זה משעה שקיבלה רות על עצמה את עול היהדות תשש כוחה.
על ידי זקן ויושב בישיבה
12 יוני 2019, 09:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרגשים, מחשבות, הרהורים [מוזמנים לכתוב].

התחדש לי לאחרונה, מנהג העולם מאכל מסויים שמיוצר על ידי כמה חברות לפי דירוג, יקנו את מה שיותר טעים, זאת אומרת אף שההפרש ביניהם הוא כלל לא יחסי, אבל אם הוא יותר טעים ומשובח ישלמו ללא הינד עפעף. כגון מוצרי אוסם לעומת חברות אחרות אנשי העולם הזה ישלמו ככל שיושת עליהם. כיוצא בזה ביינות. ואף לו יצוייר שיצי...
על ידי זקן ויושב בישיבה
13 יוני 2019, 08:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אתם נוהגים לעמוד בקידוש בליל שבת ויו"ט

מלמד להועיל כתב:
13 יוני 2019, 00:47
גבריאל פולארד כתב:
12 יוני 2019, 20:24
יש שמחלקים בזה בין שבת ליו"ט?

השווער שלי ככה נוהג, שבשבת עומד עד הברכות ואז יושב, אבל ביו"ט יושב כל הקידוש
ברור, מי שעומד עד הברכות אינו עומד ב'חצי קידוש', אמירת ויכולו אינו מגוף הקידוש, הוא עומד משום ויכולו.
מה זה נוגע ליו"ט?
 
על ידי זקן ויושב בישיבה
13 יוני 2019, 14:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה בדין בית המנוגע

במבי כתב:
13 יוני 2019, 14:17
טעות שלי חשבתי שאתה שואל על היום הראשון.
אדרבה, בתחילה יש דין של ויצא הכהן מן הבית.
 
על ידי זקן ויושב בישיבה
17 יוני 2019, 00:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בני תורה

לא מבין למה הנידון זה רק אם לעשות קעמפ? עיקר הדיון הוא על התוכן שבו ממלאים את הקעמפ. למשל תוכניות של שיח עם פוליטיקאים וכיו"ב כפי שרווח בכל מיני ישיבות זה פשוט חרפה. הרב @זקן ויושב בישיבה  הנידון פה באשכול זה האם לעשות קעמפ. אם ברצונך לדחוף את דברי ה"השקפה הטהורה" הינך מוזמן לעשות זאת ללא עלות באשכ...
על ידי זקן ויושב בישיבה
18 יוני 2019, 21:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שם רשעים ירקב

הרב יעקב ב. פרידמן סיפר שפעם בשיחה עם מרן בעל הדרכי שמואל זיע"א, רצה מרן זצוק"ל להזכיר את מקום מגוריו של הרב פרידמן רחוב בן גוריון, והתבטא כך: אתה גר ברחוב של זה שנפגש עם החזו"א...
על ידי זקן ויושב בישיבה
18 יוני 2019, 21:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שם רשעים ירקב

מכל מלמדי השכלתי כתב:
17 יוני 2019, 21:47
פעם נסעתי במונית בתוך בני ברק ושמעתי בקשר שאמרו שיש נוסע ב"עקיבא".
וזה ממש חרה לי.
הזכיר לי את הווארט איני זוכר מי אמרו, שבציונות הדתית תנועת הנוער היא 'בני עקיבא', ולא בני רבי עקיבא, כיון שהם מתייחסים אחר רבי עקיבא עוד בזמן שהיה עם הארץ..
 
על ידי זקן ויושב בישיבה
20 יוני 2019, 20:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: החמיץ זמן ק"ש, האם צריך ליסוע אל מעבר קו התאריך?

אפשר לומר עוד סברא הפוכה, מנין שזה תיקון? הרי באותו מקום שהיה ביטל את המצווה.
על ידי זקן ויושב בישיבה
22 יוני 2019, 23:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: החמיץ זמן ק"ש, האם צריך ליסוע אל מעבר קו התאריך?

לדעת הגר"א אין כזה איסור כלל ואף לכתחילה ומכל מקום לומר שעומד במקום איסור דאורייתא הוא חידוש גדול ומהייכי תייתי ומה שייך בזה לכאורה  מבואר בשו”ע אורח חיים – סימן צא סעיף ג: “יש אומרים שאסור להוציא אזכרה מפיו בראש מגולה”. ובבית יוסף כתב וז”ל: “ורבינו ירוחם כתב בסוף נתיב ט”ז (ח”ז דף קמח ע”ד) שאסור לב...
על ידי זקן ויושב בישיבה
23 יוני 2019, 10:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חקירה בהא דקדושת התפילין גדולה משל ציץ

במס' מנחות וביומא ילפי' איסור היסח הדעת בתפילין בק"ו מציץ מהא דבציץ יש רק אזכרה אחת ואילו בתפילין יש כ"א הזכרות, זכור לי חקירה בזה  האם הק"ו הוא דהא דתפילין יש בה כ"א הזכרות הוא עצם זה שיש בה ריבוי אזכרות בזה הוא חמור יותר מציץ, או דריבוי האזכרות הוא סיבה שעצם התפילין קדוש יותר, כמדומני ששמעתי זאת ...
על ידי זקן ויושב בישיבה
24 יוני 2019, 13:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי יצחק שלמה זילברמן?

שמעתי מאחד שהיה שם באיזה חג ועשו שם איזה טקס לאחר התפילה - הלכו לאחד השערים בעיר העתיקה איני זוכר בדיוק את הטקס, אז אותו אחד אומר: כך זה נראה כשמאתיים אנשים מקוריים מחקים מקורי אחד...
על ידי זקן ויושב בישיבה
30 יוני 2019, 20:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דברי תורה עם תפילין

חס ושלום שיהיה איסור, והרי מקרא מפורש הוא 'למען תהיה תורת ה' בפיך'.
על ידי זקן ויושב בישיבה
07 יולי 2019, 01:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך בעמוד הראשי יש כאן פרסומת שבמרכזה אייפון?????

לענין כתב:
07 יולי 2019, 01:04
???
נו באמת, מה הקיצוניות הזו?
 
על ידי זקן ויושב בישיבה
07 יולי 2019, 23:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תמונות נדירות של גדולי ישראל

נבשר כתב:
07 יולי 2019, 22:35
לכאו' ר' מרדכי גרוס אצל הרב שך, מי השלישי?
ר' מרדכי גרוס אצל הרב שך.jpg
ר' חיים שאול קרליץ.
על ידי זקן ויושב בישיבה
08 יולי 2019, 10:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מסכת חולין דף קכ: בסוגיית משקין היוצאין

לשון הגמרא: "והא דתנן דבש תמרים ויין תפוחים וחומץ סיתווניות ושאר מיני פירות של תרומה רבי אליעזר מחייב קרן וחומש ור' יהושע פוטר במאי פליגי בדון מינה ומינה ובדון מינה ואוקי באתרה קמיפלגי דר' אליעזר סבר דון מינה ומינה מה בכורים משקין היוצא מהן כמותן אף תרומה נמי משקין היוצא מהן כמותן ומינה מה בכורים א...
על ידי זקן ויושב בישיבה
08 יולי 2019, 10:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מסכת חולין דף קכ: בסוגיית משקין היוצאין

מה ההבדל הרי בכל מקום לומדים את עיקר הדין ממקום אחד ואח"כ נותנים לו את הכללים שלו מכאן, וה"ה הכא כיון שמצינו שלא שייך לחול שם תרומה על משקין אלא בתירוש ויצהר ה"ה במשקין היוצאין, אא"כ טענתך היא מדין ק"ו ומה ביכורים שא"א להפרישן במשקין הרי משקין היוצאין כמותן כ"ש תרומה וכו'. אני שואל למה זה הכללים של...
על ידי זקן ויושב בישיבה
11 יולי 2019, 23:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול מיוחד לפענוח מילים בלשון הקודש.

מועתק מאשכול אחר אם כבר עוסקים בפירוש ' אנחנו ', אכתוב את מה שהתחדש לי בביאור המילה אנחנו. לכאורה לא מובן מה ענין האות 'חי"ת' לכאן, הרי אנחנו בא לומר 'אני' בלשון רבים וזהו מילת 'אנו' אני - יחיד אנו - רבים. אבל מה ענין ה'חי"ת' לאנו? ובס"ד ביאור הענין הוא כך. אנחנו היא מילה מורכבת מ'אני' בלשון רבים - ...
על ידי זקן ויושב בישיבה
12 יולי 2019, 00:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דברי החזו"א על הציונות ואנשי נטו"ק ותשובתו של הגרח"ק בענין

מי זה ר' מתתייהו דייויס בכל מקרה החזון איש היה מתנגד הכי גדול לציונים מזרחי רבנות וגרוריהם אבל בשביל מה להביא חומר מזויף בנושא ומזויף בצורה כל כך מטופשת שכל מי שקצת מכיר את החזון איש יודע שזה לא היה הסגנון שלו ולא אדע מה הציגו בפני הגרח"ק ואולי רמז חלק מהדברים ידועים לי וחלק לא או שגם דברי הגרח"ק ב...
על ידי זקן ויושב בישיבה
12 יולי 2019, 10:06
עבור לפורום
עבור לנושא

פר' בלק - אילו נהפך זמרי והרגו לפנחס, ספיקו של המשנה למלך

סנהדרין דף פב: ולא עוד אלא שאם פירש זמרי והרגו פנחס נהרג עליו נהפך זמרי והרגו לפנחס אין נהרג עליו שהרי רודף הוא. ידוע הספק של המל"מ אם אמרינן כן לענין כל רודף ונרדף, שאם אדם בא להרוג את הרודף ונהפך עליו הרודף והרגו יהיה פטור על הריגתו משום שרודף הוא כלפיו. ובשו"ת חידושי הרי"ם הקשה על המל"מ, איך שייך...
על ידי זקן ויושב בישיבה
12 יולי 2019, 13:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה

כמילתא דבדיחותא, הרב שך היה אומר שמבני עניים תצא תורה כיון שאין להם כסף לקנות ספרים... [הוא אמר זאת כבקורת על הסתכלות מרובה בספרי האחרונים],
על ידי זקן ויושב בישיבה
16 יולי 2019, 13:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דברי החזו"א על הציונות ואנשי נטו"ק ותשובתו של הגרח"ק בענין

אמונת אומן כתב:
16 יולי 2019, 13:16
קנאות ושקר הולכים בצוותא לאורך כל הדורות, וזה דבר שניתן לבדיקה עצמית של כל אחד.
לא נותר לנו דוגמת קנאותיה דפנחס...
כך טענו תמיד בתנועת המזרחי על ה'חרדיות הקנאית והחשוכה'.
על ידי זקן ויושב בישיבה
17 יולי 2019, 14:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה ההבדל בתורה בין "להם" לבין "אליהם"??

תשובה:  אכן אין כל הבדל משמעות בין הצירוף 'אמר ל' לצירוף 'אמר אל'; כשם שאין כל הבדל משמעות בין הצירוף 'קרא ל' ('ויקרא למשה') לצירוף 'קרא אל' ('ויקרא אל משה'), ובין הצירוף 'שמע ל' ('תשמעו לי') לצירוף 'שמע אל' ('תשמעו אלי') וכל כיוצא בהם.   לכל שינוי בלשון יש סיבה וטעם, אכן אין שינוי משמעות כרחוק מזר...
על ידי זקן ויושב בישיבה
19 יולי 2019, 15:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי שענה לפנחס 'בקומו מתוך העדה' הוא יעננו

שמעתי הערה נפלאה, מה הפירוש בתפילה זו שאומרים בקומו מתוך העדה , וכי זה מה שפנחס עשה? קם מתוך העדה? הרי עיקר מעשה פנחס הוא במה שהרג את זמרי, ומה זה ההדגשה על בקומו מתוך העדה. ואכן כך הוא לשון הפסוק סוף פרשת בלק 'ויקם מתוך העדה'. אלא שהביאור הוא שזהו באמת היה עיקר הנסיון והקושי במעשהו של פנחס - לקום ...
על ידי זקן ויושב בישיבה
20 יולי 2019, 20:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שם אשת לוי היה "אתה" !

מביא התורה תמימה בפרשה בשם מדרש ששם אשת לוי היה "אתה" דכתיב וְשֵׁ֣ם ׀ אֵ֣שֶׁת עַמְרָ֗ם יוֹכֶ֙בֶד֙ בַּת־לֵוִ֔י אֲשֶׁ֨ר יָלְדָ֥ה " אֹתָ֛הּ " לְלֵוִ֖י בְּמִצְרָ֑יִם וַתֵּ֣לֶד לְעַמְרָ֗ם אֶֽת־אַהֲרֹן֙ וְאֶת־מֹשֶׁ֔ה וְאֵ֖ת מִרְיָ֥ם אֲחֹתָֽם׃ (במדבר כו-נט) אולי יש להוסיף שאשה בלשון ארמי היא איתתא. [בחילו...
על ידי זקן ויושב בישיבה
21 יולי 2019, 23:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כת ביהדות החרדית

היו גם מגדולי ישראל שראו את התפילין של רוב הציבור החרדי (=תפילין של רש"י) כתפילין פסולות, והיו גם שראו את המצות של חלק גדול מהציבור כחמץ (מצות מכונה), והיו גם שראו את רוב הציבור שסומך על עירוב כמחלל שבת (הסוברים שרה"ר הוא ט"ז אמה), וכן הלאה. אך אנו לא מתרגשים מזה, אלא כיון שהונהגה הלכה בקרב ציבור מ...
על ידי זקן ויושב בישיבה
28 יולי 2019, 13:30
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.