החיפוש הניב 73 תוצאות

חזור

על ידי דרומאי
23 דצמבר 2018, 15:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך מורידים למחשב רק על מנת לפתוח בלי שמירה?

אשמח לקבל הדרכה כשאני מוריד קבצי פי די אף למחשב כגון מהיברוקס וכיו"ב יש לי רק אפשרות לשמור, האם ישנה אפשרות רק לפתוח את הקובץ ללא שמירה במחשב? Image.jpg אתה לא ענית על השאלה שלו. הוא רוצה לקרא את הקובץ מתוך המחשב , אך ללא שמירה. מה שאתה מציע זאת קריאה מקוונת שהיא בעליל לא נוחה, כיון שכל עמוד צריך ל...
על ידי שמעיה
06 ינואר 2019, 13:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 'לבו של פרעה הפך לכבד' האם הוא כפשוטו?

אכן בחניטה מוציאים את האברים הפנימיים, אך שמים אותם בכד ליד המומיה.
שיהיה ברור: אני לא מאמין כלל בתאוריה ההזויה הזאת. וכל המעיין במדרש יבין שאין כוונתם לכך.
על ידי משה נפתלי
21 ינואר 2019, 01:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פר' בשלח - ידמו כאבן - הערה

בשווא נח הוא לשון דמיון, בשווא נע הוא לשון דממה. ההבדל בין 'יִדְמוּ' (דלית רפה ושוא נח) ל'יִדְּמוּ' (דלית דגושה ושוא נע) הוא כדלהלן: 'יִדְמוּ' שרשה - 'דמה', כמו 'יִכְלוּ' מן 'כלה', 'יִבְנוּ' מן 'בנה', 'יִפְנוּ' מן 'פנה', וכל כיוצא בהם. בכל אלה השוא הוא שוא נח. 'יִדְּמוּ' שרשה - 'דמם'. צורתה השלמה ה...
על ידי ים סוף
22 ינואר 2019, 15:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהו שורש המסיק??

שלום רב לאוהבי תורתיך: מכיון שראיתי שהדיון מתפתח לכיוונים המובילים אל העברית החדשה ביקשתי לדעת מה דעתם.. וזאת התשובה שקיבלתי: האקדמיה ללשון העברית: ברק דן : שלום רב, תחושתך נכונה: מסיק תנור, מסיק מסקנה ומסיק ביה זוזי - שלושת אותו הפועל ושלושתם קשורים זה בזה. השורש המקורי הוא השורש סל"ק, אלא שבארמית ...
על ידי שאר לעמו
26 ינואר 2019, 19:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קולא חדשה: רוב העולם פטורים מלומר במה מדליקין

חומרא ישנה: מי שלא למד, צריך ללמוד פירוש במה מדליקין, כדי שלא יהיה כצפצוף הזרזיר כשאומרו, שאז מפסיד עיקר התקנה.
על ידי משה נפתלי
27 ינואר 2019, 23:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה קוראים לקידושין של יבמה "מאמר"

זקן ויושב בישיבה כתב:יש להוסיף שהוא בא לאפוקי מביאת יבום שקונה ללא דעת כלל.
כן הוא בתוספות יום טוב פרק כיצד:
ונקרא מאמר, לפי שאין דין קדושין אלא באמירה ולא בשתיקה; אבל יבום, אפילו בשוגג, דכסבור אשה אחרת היא, קניא.
על ידי המימד הנוסף של הענין
15 מרץ 2019, 14:58
עבור לפורום
עבור לנושא

מקור מפתיע לדין ברוב עם שהפוסקים החמירו בו במגילה.

ידוע המ"ב שכל מי שאין לו ביהכ"נ קבוע ילך דוקא לשמוע מגילה בביהכ"נ הכי גדול בעיר משום ברוב עם (וכמובן רק אם שם לא יפספס מילה אחת שאז לא יוצא כלל) ואמנם נכון שקריאתה זו הלילא אבל למה לא הזכירו זאת בהלל של רגלים וכדו'. ואולי פורים זה סוג נס מיוחד שכל ענינו לגלות את המוסתר. ועכ"פ כך רואים בפוסקים שדווקא...
על ידי פרלמן משה
21 מרץ 2019, 12:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היאך פתאום המן הבין שעסק התורה של מרדכי יבטל את גזירתו? הארה נפלאה ממרן הגראי"ל זצ"ל

בכל אופן הגמ' לא מדברת על הקרבה בפועל שהרי לא הקריבו רק עסקו בתורת הקרבן רק מדובר על ה'ונשלמה פרים שפתינו' שהלימוד של הקרבנות חשיב כהקרבה ומה כל כך קשה לכם?? (וידוע יסוד האבני נזר בהקדמה שבכל מצוה הלימוד הוא חלק מחלקי המצוה וכשם ששבת הוא כנגד כל המצוות כך לימוד הלכות שבת כמש"כ שם עי,ש) ככה זה הולך,...
על ידי מלמד להועיל
24 מרץ 2019, 00:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מצות משלוח מנות היא דוקא לאנ"ש - לכתחילה ובדיעבד

@המימד הנוסף של הענין היה הרבה יותר הגיוני שכותרת האשכול תהיה האם רשע גמור הוא בכלל רעהו לענין משלוח מנות וכדומה, לא?
על ידי האחד בא לגור
26 מרץ 2019, 09:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אין לי אלא ידו גגו חצירו וקרפיפו מנין? וביתו מנין?

כבר כתבתי, שלדעת רש"י שידו היינו רשותו, הס"ד היתה שגגו חצירו וקרפיפו לא נקרא מספיק רשותו, והו"א דדוקא ביתו שהוא רשותו גמור . עכשיו הסברתם. ייש"כ. [לעיל לא הסברתם מספיק] אכן זה גופא החידוש שעליו באתי לשאול, האם בית הוא יותר מחצר [המשתמרת]? עכ"פ ודאי שהוא דבר מחודש בפשט. צודק שזו היתה שאלתך , רק מה ש...
על ידי נחפשה דרכינו
26 מרץ 2019, 21:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 3 נידונים שמסתתרים מאחורי הדיון על התכלת והאם הגר"ש אויערבאך פתר אותם

ב. אם תאמר שהרב אלישיב והרב וואזנר היו גדולי הדור שאין רשות לאף אחד לחלוק עליהם אולי יש מקום לומר כך, אבל רבי נסים קרליץ הוא פוסק הדור שאין להרהר אחריו פה כבר הגזמת. איך בדיוק מקבלים את תואר "גדולי הדור שאין רשות לאף אחד לחלוק עליהם"? על ידי תואר "מרן" בעיתונים ובקופות הצדקה? או שמא דווקא מי שעבר א...
על ידי יהודי של פעם
30 מרץ 2019, 23:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המכשול הכי נפוץ בריבית דאורייתא

מבואר בשו"ע יו"ד סימן קע' [ע"פ העולה מהגמ' והראשונים בב"מ ע:] שאם יהודי לוה מגוי בריבית אסור ליהודי אחר להיות ערב קבלן על ההלואה כי נחשב שהערב לוה מהגוי ומלוה ליהודי בריבית, [כי ערב קבלן נחשב כלוה ומלוה וי"א רק ערב שלוף דוף ולא נוגע לנושא כאן] וכתב הרמ"א שאף אם עבר ונעשה ערב והערב היהודי שילם לגוי א...
על ידי פרלמן משה
02 אפריל 2019, 00:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כנסיית גדול"י קובעת?

הגרי"ז לא הלך, אבל הקב"ה כן הולך, אז הרב זילבר גם הולך... מה נשאר לא ברור? חוזר שוב, הרב זילבר ציטט את זה בשם הגרי"ז! הוא יכל להביא גמרא בסנהדרין, אבל הוא בחר להביא את זה בשם הגרי"ז, ואם זה המקור שלו, "כלפי ליא".... לא מבין, אז מה אתה רוצה, שהוא לא ילך אחרי הרוב? או אחרי הרוב או אחרי הרב... לא ביחד...
על ידי חכם באשי
04 אפריל 2019, 23:29
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי כלפי ליא
05 אפריל 2019, 12:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בספיקו של המחנה אפרים אם מזיק משלם לפי דמים או לפי מדה

הדיוק מרש"י כיוונת בזה למרן גאון ישראל הגרד"ל שליט"א בשיעורו הנדפס בלקט שיעורים סי יב אות א'. וכמובן שזה אינו בגדר הוכחה, וגם מרן שליט"א רק ציין לזה במוסגר, והניחו בוצ"ב. ודייק שם עוד מרש"י גיטין ל"א ב' דמזיק משלם כערך בשעת תשלומין. ויש לדקדק בלשון, שאין זה ספיקו של המחנ"א, אלא שמביא את ספיקו של הר...
על ידי בן ישיבה
09 אפריל 2019, 20:42
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי מלמד להועיל
09 אפריל 2019, 21:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ר"י ברטלר זצ"ל על דעת החזו"א, מה המקור לזה?

חלק א׳ ממעל הגיע הזמן שתבין. יש כאן כמה ניקים שזה לא משנה מבחינתם מה היתה האמת ההיסטורית, מה היא האמת המציאותית כיום, ומה יהיה בעתיד. כל משהו שקשור לגדולי הדור שלא השתעבדו למנכ"ל עיתון מסויים לשעבר, אינו קיים מבחינתם. חבל גם על הזמן להתווכח אתם. איך אומרים, לא תצליח לבלבל אותם עם עובדות. הם שטופי מ...
על ידי שאר לעמו
11 אפריל 2019, 20:47
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי שמעיה
12 אפריל 2019, 11:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מאמרו הנפלא של רבי מאיר שפירא מלובלין זצ"ל - שווה קריאה

אין כאן מקום לתגובות. אבקש מהמנהל שליט"א להסיר את המאמר שכשהוא לעצמו הוא באמת נפלא ומורה דרך אם המקום לא מתאים לדיונים השקפתיים כיון שעלולים להגיע ללשוה"ר זה בהחלט מיותר להכניס את זה מהדלת האחורית ועוד בלי אפשרות להגיב ממש זה לא היתה הכוונה, הכוונה נטו לשם קריאת המאמר, ללא שום קשר. דרך הדיון אתמול ...
על ידי רוצה לדעת
12 אפריל 2019, 14:22
עבור לפורום
עבור לנושא

ביאור נפלא בטעם פתיחת הדלת לאליהו בליל הסדר מה"נפש חיה"

בס' נפש חיה עה"ת [בעל שו"ת נפש חיה, וחתן הגאון מקוטנא בעל ישועות מלכו]
מבאר בדרשה לשבת הגדול בטעם פתיחת הדלת לאליהו, והלא אינו בשר ודם וכי הוא צריך לפתיחת הדלת, וכותב שמרמז שמצדו הוא מוכן לבא, ורק שאנו כמו ש"סוגרים" הדלת בעדו.
מצורף
נפש חיה פתיחת הדלת לאליהו.pdf
על ידי חדא
14 אפריל 2019, 02:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ההכנות האמיתיות לפסח! הגרח"ק עשה השנה מנוי, ולמה להגר"ד לנדו זה לא מעשי.

יעויין בכל כ"ד נביאים ותהלים וכו' שלא "שטייגען" ו"שאיפות" אחרות חשובות תפסו את מרכז חייהם - אלא נכספה וגם כלתה נפשם לחצרות ה' כי זה כולל הכל. ובדרכם הלכו רוב מסדרי הזמירות לשבת. האם חצרות ה', לדעתך, פירושו להקריב קרבן פסח ליד כיפת הזהב? האם לזה הם כל כך נכספו? חצר ה' היום הוא בבית מדרש. אני מוחה על...
על ידי רוצה לדעת
14 אפריל 2019, 03:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ההכנות האמיתיות לפסח! הגרח"ק עשה השנה מנוי, ולמה להגר"ד לנדו זה לא מעשי.

אם כי אין דרכי לבא במו"מ בנושאים אלו עם החכמים, מ"מ אכתוב הנראה לדעתי הקלושה, כי עיקר התשוקה לבית המקדש צריך להיות [לפחות גם!] על ה"אין תורה" שמזמן חורבן ביהמ"ק אנו בשנות תוהו ו"אין תורה" כנודע, כל אי הבנה באיזה רשב"א וכו' הוא מחסרון בית המקדש, וחסרון הבנה ברשב"א הוא חסרון ב"ידיעת ה'" כי קוב"ה ואורי...
על ידי הבוחן
15 אפריל 2019, 20:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נקיון מיני בר מנמלים

לכאורה הנמלים לא מגיעים מתוך המיני בר אלא ממקור חיצוני כלשהו תדאג דבר ראשון לרסס את כל הסביבה כדי לחסל את מקורם לאחמ"כ מסתבר שיעלמו גם מהמיני בר עצמו.
נ.ב. יש להיזהר במגע של אוכל עם חומר הריסוס.
על ידי בן של רב
18 אפריל 2019, 16:36
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי בן של רב
18 אפריל 2019, 16:44
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי תלמיד חבר
23 אפריל 2019, 01:53
עבור לפורום
עבור לנושא

הארה נפלאה מהחתם סופר

כתוב בפסוקים שלפני שיצאו עם ישראל ממצרים אמר הקב"ה לעם ישראל שישאלו מהמצרים את ממונם כדי שיהיה להם במדבר ולא רצו עם ישראל לקחת את ממון המצרים והוא דבר תמוה כיון שבשעה שהיו ישראל על הים אחר שטבעו המצרים היה צריך משה למשוך אותם מהממון שלא יקחו אותו ויבאו להודות לקב"ה ומה ההבדל בין זה לבין הממון שהיה ל...
על ידי בן אהרון
23 אפריל 2019, 12:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ''התנגדות'' ללימוד הלכה בציבור הליטאי

זקן ויושב בישיבה כתב:
23 אפריל 2019, 12:08
טעות, לא רק בגיל שלושים ומעלה, אלא עד זקנה ושיבה, כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה. והמבין יבין שאינו סותר כלל לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא.
[/quote]
@זקן ויושב בישיבה שמך נאה לך :D :)
על ידי בן של רב
23 אפריל 2019, 21:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

יודעי דבר אומרים כי יש בזה אינטרסים שונים, וכי יש בתי דין שאינם בתי דין של הרבנות, אך גרועים באותה מידה או יותר, הן בעניני גירות והן בעניני גיטין. החוברת הנ"ל איננה חוברת נקיה היא מרובת השמצות על כל מיני אנשים, מה שנקרא 'חוברת צהובה', לכן לענ"ד אין זה מן הכבוד להעלותה. דוקא בגמ' קידושין ועוד יש הרב...
על ידי אסף
23 אפריל 2019, 22:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

כמדומה לי שראיתי חוברת כזאת, אולי נקובה בשם גיטי הכזב, ובד"כ המו"ל של חוברות כאלו אינו חותם את שמו ואינו מתמודד עם טענותיו מול בתי הדין בצורה נכונה כדרכה של תורה, אלא מכה את רעהו בגלוי ואת עצמו מסתיר. יש לכך סיבה. ובדרך כלל היא טינה אישית.. ברור שהחוברת מקושטת במכתבי גדולי ישראל שגילו את דעתם לגופו ...