פורום לתורה מאחלת לחו"ר וכל בית ישראל פורים שמח!

החיפוש הניב 30 תוצאות

חזור

על ידי איש בנימין
18 אוקטובר 2018, 16:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ארמית בהברה ליטאית מה הטעם?

ואגב מלעיל ומלרע, נפשי בשאלתי, אם יוכל מי מאלו הבקיאים החכמת המוזיק"א להשכילני, מדוע כששרים פסוקים וכדו' תמיד מתהפכות כמעט כל המילים, אלו שהיו מלרע הופכות למלעיל, והמלעליות הופכות למלרע. (שמתי לב לזה ביחוד כששרים בהלל, שכדאי להשתדל לקרוא את ההלל בדקדוק. ובמקומות ששרים הדבר כמעט בלתי אפשרי, כמו למשל ...
על ידי איש בנימין
18 אוקטובר 2018, 17:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלות הלכתיות בחישובי מים וחשמל בדירות מחולקות

לגבי נושא ב': אם מדובר כשיש מונה נפרד לדירה הקטנה, דהיינו שאנו יודעים בכמה קוב השתמשה כל דירה. הרי שצריך לקחת את כמות הקובים שהשתמשו בהם כל הדירות בסה"כ, לקחת את סכום החיוב בסה"כ, ולראות כמה שקלים לקוב יצא בסה"כ. (אין זה התעריף האמיתי לקוב, אלא ממוצע שיוצא מסך כל הצריכה, ולדוגמא, אם אדם בנה 5 או 6 י...
על ידי איש בנימין
18 אוקטובר 2018, 17:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכתב התנצלות מאת הרב קרליץ זצ"ל?

מכיוון שהשמיצו את החסידים בענין גורן, יצויין שהייתה דרך התייחסות אישית של אי החרמה (באורח האישי) - אבל הזלזול אליו היה גם היה. בפורום אוצ"ח סיפר מישהו שני סיפורים - אחד שבחזור מהכנסיה הגדולה שם הכריז הלב שמחה על לימוד הדף היומי בירושלמי, אמר הפנ"מ שאחת התועלות מזה תהיה שידעו כבר כולם שגורן לא יודע ...
על ידי איש בנימין
18 אוקטובר 2018, 18:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפור מדהים על נפטר בתקופת הב"ח

עפר ואפר כתב:לפעמים "פנקס החברא קדישא" הוא מקור נחשק לצ'יזבאטים.
לפעמים. לא אמרתי. בטח אם היה כתוב בעיתון.
ויש להוסיף, שהמבשר תורני הוא פנקס חברא קדישא בזכות עצמו...
על ידי איש בנימין
18 אוקטובר 2018, 18:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דרשות חז"ל לעקור פשט הכתוב

מש"כ @באמונתו יחיה, שלא יומתו אבות על בנים חז"ל הוציאוהו מפשוטו, יש בזה תימה יותר גדולה, שהרי מפורש במלכים (ב', י"ד, ו) לגבי אמציה: וְאֶת בְּנֵי הַמַּכִּים לֹא הֵמִית כַּכָּתוּב בְּסֵפֶר תּוֹרַת מֹשֶׁה אֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה לֵאמֹר לֹא יוּמְתוּ אָבוֹת עַל בָּנִים וּבָנִים לֹא יוּמְתוּ עַל אָבוֹת כִּי ...
על ידי איש בנימין
18 אוקטובר 2018, 19:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך היה מקום לכל החיות בתיבת נח

אם נימא שהכניס נח לתיבה עבדים, ובכל זאת אינם מפורשים בקרא, נוכל גם לומר שבאמת הם הולידו, אלא שאינם נחשבים לעמים בפני עצמם, אלא טפלים לבני נח. וזהו דיוק הכתוב "אלה בני נח היוצאים מן התבה ומאלה נפרדו הגויים למשפחותיהם אחר המבול". שדוקא מבני נח נפרדו הגוים וכל העבדים ובניהם הם טפלים להם.
על ידי איש בנימין
22 אוקטובר 2018, 12:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תינוקים לא מסתכלים במראה

ואני שמתי ליבי לדבר מעניין, שכל אותם המנהגים שלא מצאנו להם מקור, הם מסוג הדברים שאמהות וסבתות לא רוצות שילדים יעשו, מכל מיני סיבות שהם. לדוגמא: לא לפתוח מטריה בתוך הבית. לך תסביר לילד למה לא, שזה מסוכן וכיו"ב, ולכן אמרו לו שיהיה לו שבע חופות. (זה מה שאמרו לי...). וכן לא לעבור על ילד ששוכב על הרצפה, ...
על ידי איש בנימין
22 אוקטובר 2018, 17:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלות בעניין הבחירה (לא הבחירות)

א. זה בדיוק החידוש של בחירה. שהוא כח שהתחדש באדם שיכול להכריע גם במצבים שאין לו סיבה מוקדמת להכריע בהם כאחד הצדדים. ב. וממילא זוהי גם המשמעות של הבחירה, שאדם השתמש בכח הזה לטוב, ולא לרע. דהיינו, מה שאדם בחר בטוב, איננו סימן שהוא אכן טוב. אלא הוא סיבה התחלתית להיות טוב. וביתר ביאור: @תיובתא מבין שלכל...
על ידי איש בנימין
22 אוקטובר 2018, 18:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "כשמת אביו של רבי עקיבא" - איך לא שמענו עליו עד עכשיו?

ר"ע היה בן גרים. דהיינו שאביו היה גר בעצמו או ממשפחת גרים. וככל הנראה היה ע"ה. כהמצוי אז שבדר"כ עמי הארץ היו משפחות שלמות, ולעומתם היו משפחות שלמות של חברים. ויוסף אביו של ר"ע היה כנראה ע"ה. ולכן לא היה שום מעשה מעניין שראוי להזכר בתלמוד. ומ"מ זכה שיצא ממנו ר"ע. ומכאן אמרו הזהרו בבני עניים וכו'. והת...
על ידי איש בנימין
23 אוקטובר 2018, 09:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמות בדויים בפורום - מה עומד מאחורי הקלעים?

איש בנימין - ע"ש מקומי. (הרי ירושלים אשר על פני יבוס לפאת קדם)
על ידי איש בנימין
23 אוקטובר 2018, 09:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלות בעניין הבחירה (לא הבחירות)

א. אז לכאורה אפשר לסכם את דבריך, שכח הבחירה אינו מובן (או עכ"פ אינו מתיישב על הלב כדבריך)? ב. מדברי המכתב מאליהו עולה לכאורה לא כדכתב מר. מה הסיבה שאין לי נסיון ללכת למסעדת טריפות? החינוך, ההרגל, המוסר, הידע, וכו', וכן בחירות קודמות שלי בנושאים דומים שהוכרעו לצד הטוב בהצלחה ויצרו "תקדים" להצלחה הבא...
על ידי איש בנימין
23 אוקטובר 2018, 10:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וירא בשר וחלב

ואני שמעתי פעם מנהג מונית אחד לתרץ, שמה שכתוב ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה ויתן לפניהם. הכוונה שנתן לפניהם. ירצו יאכלו, לא ירצו לא יאכלו. דהיינו שיאכלו רק אחד מהשנים או בשר או חלב. דפח"ח ושפכ"ת.
על ידי איש בנימין
23 אוקטובר 2018, 18:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וירא, כח מסירות נפש מהאבות הק' [מאור כשדים או מהעקידה]

לכאו' יש בזה גם נפ"מ. כי אם הכח של מסי"נ הוא מאור כשדים א"כ הוא מוטבע בנו באופן תורשתי. שהרי אברהם הטביע בעצמו את התכונה הזו וכשנולד יצחק הוא כבר עם התכונה מושרשת בטבעו. אבל אם הכח הזה הוא מהעקידה, הרי היא היתה אחרי שכבר נולד יצחק. ונצטרך לומר אחד מהשנים: או שהכח הזה מוטבע בעמ"י מיצחק ולא מאברהם, או...
על ידי איש בנימין
24 אוקטובר 2018, 11:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרנסה

קודם כל הבהרה: למה שאני עומד לכתוב עכשיו אין שום מקור, חוץ מנסיון החיים, ונטילת עצה מן הזקנים. כל מה שנהוג לשמוע בקורסים לכלכלה נבונה, ויו"ב, שאסור בשום פנים ואופן לקחת גמחי"ם, אם אין לך תכנית מסודרת איך תחזיר, ואסור לקנות שום דבר מעבר לתקציב ההכנסות המדויק שלך וכו' וזו עבירה נוראה וכו' וכו'. התוצאה...
על ידי איש בנימין
25 אוקטובר 2018, 10:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה נוגע לנו כרת

ומה עם מיתה בידי שמים?
על ידי איש בנימין
25 אוקטובר 2018, 12:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשמח לעזרת הציבור בהבנת הפשט

א. בודאי שהיתה צדקת שהעולם נחסר ממנה. אבל לו היתה צדקת והיתה מתה בגיל צעיר, היתה הבכיה כפולה ומכופלת.
ב. הטור לא כתב שהיא מאבדת עצמה בידים ממש. ח"ו. אלא שהיה שם בחינה לפי דרגתה, שהיא גרמה לעצמה מיתה. ולכן לא בכו הרבה אלא מעט.
על ידי איש בנימין
25 אוקטובר 2018, 14:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן כל האלפים ורבבות שאברהם ושרה גיירו????

אני חשבתי לומר משהו אחר בענין המתגיירים של אברהם. מבואר בחז"ל (הובא לעיל בשם פדר"א) שהם חזרו לגיותם. והנה לגבי עשו מצינו בחז"ל שהוא נידון כישראל מומר. ולכאו' גם כל אלו שנתגיירו ע"י אברהם ג"כ צריכים להחשב כישראל מומר? עוד מצינו בתרגום יונתן, ששרה שחררה את הגר כשנתנה אותה לאברהם, וא"כ הוי כישראלית גמו...
על ידי איש בנימין
25 אוקטובר 2018, 17:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן כל האלפים ורבבות שאברהם ושרה גיירו????

פשוט. לא הבהרתי זאת כל הצורך. עשו כבר נולד לתוך משפחת אברהם. שה' כרת עימו ברית "למען אשר יצוה את ביתו אחריו". ולכן דינו כישראל גמור כמו לאחר מ"ת. ולא מחמת גרות. אבל מי שנתגייר מרצונו, לא הצטרף לברית שה' כרת עם אברהם. משא"כ מי שמתגייר לאחר מ"ת, הוא מצטרף לברית שה' כרת עם עמ"י.
על ידי איש בנימין
05 נובמבר 2018, 14:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 38

אפרים ומנשה - יעקב אבינו.
בנים: אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי.
נכדים: שהרי היו בנים של יוסף בן יעקב.
נינים: כמבואר בחז"ל שאסנת היא בת דינה שנולדה משכם.
על ידי איש בנימין
26 יוני 2019, 15:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם קבלה היא חילוק מלימוד התורה או חלק ופרט מהכרת הבורא

עיין בספר הלכות חג בחג של הרב קארפ שליט"א על שבועות, שמצדד שם שיכול ללמוד קבלה (ללא ביאורי פסוקים) קודם ברכות התורה. עיי"ש טעמו ואין הספר תחת ידי כעת.
כמובן שאין ללמוד מזה שאי"ז דברי תורה כמבואר שם.
על ידי איש בנימין
03 יולי 2019, 15:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

תנא-קמא כתב:
03 יולי 2019, 13:12
מאן דהו כתב:
03 יולי 2019, 01:15
חולדה הנביאה
מחשבות כתב:
03 יולי 2019, 01:24
מי סובר שאינה נביאה?????
ש"ס פסחים ט:
וכי חולדה נביאה היא?!

אני מאד מקווה שלא התכוונת ברצינות.
על ידי איש בנימין
03 יולי 2019, 17:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כ"ט סיון - הילולת הרב ד"ר יעקב ישראל ב"ר יצחק דה האן ז"ל

אני לא מסכים עם הרב יוספזון כמעט בשום דבר בדרך כלל, אבל ההודעה  שלפני האחרונה שלו צודקת במאת האחוזים. קשה מאד לברר היסטורית מי ומה היה האדם, בפרט אדם שהיו לו כמה תקופות בחיים. האם אתם יודעים שחוקרי ההיסטוריה טוענים שרבינו יונתן אייבשיץ היה שבתאי עפ"ל? וש"היסטורית" הזוה"ק חובר בזמן הראשונים והוא זיוף...
על ידי איש בנימין
03 יולי 2019, 19:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כ"ט סיון - הילולת הרב ד"ר יעקב ישראל ב"ר יצחק דה האן ז"ל

איש בנימין עשה מעשה ושלח לי שיר אחד שהעלה כבר כלפיא ליא [מצונזר, ובצדק] ואכן הדברים מלמדים על סטיה חמורה אבל! כיון שאין לי אג'נדה מלבד להבין מי באמת היה האיש וכיון שהבנתי שההוצאה לאור היא חברה הולנדית שהדפיסה את כתביו האם על סמך מה שחילק לחבריו החילונים חוברת שירים שהכילה מאות שירים [אני מניח] מכמה...
על ידי איש בנימין
10 יולי 2019, 14:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

גבריאל פולארד כתב:
10 יולי 2019, 14:15
איש בנימין כתב:
10 יולי 2019, 14:12
גבריאל פולארד כתב:
10 יולי 2019, 14:08


אתה בטוח שלא התכוונת לפרשת ויחי?
בטוח.
ראש הפסגה?

ראש הפסגה מופיע גם בפ' ואתחנן
 
על ידי איש בנימין
16 יולי 2019, 18:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בתי מדרש נוחים ללימוד בירושלים

רמת הצפון. רח' ירמיהו (מול שערי רווחה) הכניסה מהחניה מאחור
בדר"כ כמעט ריק. ממוזג. אוצה,ס ענק. אפשר לשבת עם מחשב.
על ידי איש בנימין
17 יולי 2019, 15:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהי שיטת הפסיקה הייחודית של הגר"א? והאם זו גם שיטת החזו"א?

   הוא לא למד כפי שלמדו הט"ז והמג"א. הט"ז והמג"א לא מצוי שיחלקו על מנהג קיים על פי ראשונים ותמיד מסביר את מנהגי אשכנז זה לא שינוי בשיטת הלימוד, אלא בשיטת הפסק. ז.א. אתה לא מדבר על קריאה אחרת בגמ' או בראשונים, אלא על שיטת פסק, האם לקיים מנהג שלא מסתדר עם פשטא דסוגיא, או לא. הרי ברור שיש שיטות לימוד ...
על ידי איש בנימין
17 יולי 2019, 16:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גיוס בני ישיבות - יהרג ואל יעבור?

נ"ל ישוב ממוצע בין דעתם של המתקוטטים החשובים דכאן. דהנה הוראת הרב שך היתה להתנגד לכל צורה של נסיון של גיוס חרדים במסי"נ כפשוטו. אבל אין כאן הוראה ליחידים לא לילך לצבא ביהרג ואל יעבור. וההסבר בזה ג"כ פשוט, דמה שגיוס בנות הוא ביהואי"ע הוא משום שבת שלא נמצאת תחת רשות עצמה או הוריה, אלא תחת רשות גבר זר ...
על ידי איש בנימין
24 יולי 2019, 15:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ע"ז יח: - מבקש את עזרת הציבור לחפותה של הרבנית הקדושה ברוריה!

המעשה שהובא כאן על ר' מאיר ור' יהודה מתמא אין הכוונה על ר"ור"י הידועים (בעל הנס ובר אלעי), שהרי מסופר שם שהיה עולה לרגל. והם היו אחר החורבן. ונראה משם שהם חכמים אחרים (ואולי לא תנאים כלל, אלא חסו"מ) שהיו בזמן הבית.
על ידי איש בנימין
05 אוגוסט 2019, 12:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שעות זמניות במעלות

שאלה מעניינת, אבל אולי לא מציאותית, כי אם נאמר שיחס העיגול בין השמש וכדור הארץ שווים פשוט שהעליה וההתקדמות הם כל הזמן אותו דבר. ואם זה לא נכון אלא שההתקדמות בתחילה יותר גדולה ואח"כ פחות, הרי בשום מקום לא כותב כמה מעלות למעלה זה זמן קר"ש אלא כתוב שעות ורביעית היום, א"כ מפורש שחישוב השעות נעשה כמו שר...
על ידי איש בנימין
23 יוני 2020, 17:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הלוויה בהשתתפות ר' שלמה גנצפריד בעל קישו"ע

גנצפריד באזור ירושלים והסביבה - חיפוש אנשים - בזק B144.pdf