פורום לתורה מאחלת לחו"ר וכל בית ישראל פורים שמח!

החיפוש הניב 22 תוצאות

חזור

על ידי מבקש אמת
23 אוקטובר 2018, 18:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

לגבי המצוה, רוב גדולי ישראל סברו שהיות והבחירות מסייעות להרבה מעניני היהדות אם בהשגת תקציבים או במניעת חוקים נגד התורה וכדומה, על כן זה מצוה גדולה. אם היה איסור לבחור לא היה מקום לשיקול זה (ואין זה בגדר עשה דוחה לא תעשה), אבל מאחר וסברו שאין שום איסור להשתתף בבחירות א"כ יש בזה מצוה. הגרי"ז כנראה סבר...
על ידי יוסי יעבץ
23 אוקטובר 2018, 19:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וירא: עקדת יצחק

איש בנימין כתב:ציטטת את @אור זרוע. למה אני לא רואה את התגובה שלו באשכול?
https://tora-forum.co.il/viewtopic.php?f=9&t=3331
על ידי מבקש אמת
24 אוקטובר 2018, 20:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וירא, כח מסירות נפש מהאבות הק' [מאור כשדים או מהעקידה]

לכאורה אלו שני סוגי מסירות נפש: אברהם מסר את נפשו על אמיתות האמונה בה', והיינו שה' לא ציווה לו למסור נפשו אלא שמרוב אהבתו ית' לא רצה לכפור בה' אפילו כדי להציל את עצמו. ואילו יצחק מסר את נפשו בתור קיום ציווי ה'. גם בעם ישראל יש שני סוגי מסירות נפש: יש מסירות נפש שנצטוינו מה' למסור, כגון בעת השמד. ויש...
על ידי יאיר
25 אוקטובר 2018, 15:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשמח לעזרת הציבור בהבנת הפשט

ברור. התשובות הנוספות הן לפותח האשכול שסביר להניח יסייעו לו לכה"פ במעט.
על ידי יאיר
25 אוקטובר 2018, 15:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גנרטור ביתי

לאו דוקא.
אני לא יודע ב-100% אבל הבנתי שהם עוזרים ומעוניינים לעזור בכל נושא שקשור ליהדות וגם לחרדים מלידה.
(בעבר נעזרתי בהם אך איני זוכר מה זה היה)
על ידי שף ויתיב
28 יוני 2019, 01:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת קרח: דתן ואבירם - דבר תמיהא

מי אמר שכוונת רש"י שדתן ואבירם הצטרפו לקורח, אולי להיפך... פעם כתבתי בזה בארוכה ואינו תח''י כעת, תמצית הדברים היתה, שקורח הסית אותם בדעות אבל הוא לא בא לידי מעשים, והם לקחו את זה לפסים מעשיים עד שכבר קורח עצמו לא יכל לחזור בו.  ועיין היטב לשון הפסוק במדבר  -  פרק כ״ו  -  פסוק ט׳: ובני אליאב נמואל ו...
על ידי yosf
03 יולי 2019, 17:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מיכה [עובד ע"ז] חי יותר מ-450 שנה?!?

כמה שידוע לי
לדעת הסדר עולם היינו כפשוטו וחי כ"כ
ולדעת הגר"א אין זה יתכן לרבויי השנים ופירש דרצו בזה לומר שענינם ומעשיהם שווים
על ידי ר' יונה
10 יולי 2019, 14:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דרושה דרשה!

לפחות פתיח:
למה האתון של בלעם דוקא דיבר ולא משהו אחר?
אלא שהאתון בא לבלעם ואומר לו, מה הכוח שלך? רק בפה. לדבר ולקלל. אה, את זה גם אני יודע. גם אתון יודע לדבר....
אז אם בלעם יודע לדבר, ואם האתון מדבר, אז גם אני רוצה לדבר...
על ידי כרם
10 יולי 2019, 15:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דרושה דרשה!

לפתיחה. בדרך הלצה.
מעשרה דברים שנבראו בער"ש בין השמשות הוא: פי האתון. ומדוע?
כיון שיצר הקב"ה את חוה, ונעשה שושבינו, והיה שבת שבע-ברכות, היו צריכים גם דרשן - ונברא פי האתון...
על ידי שמעיה
10 יולי 2019, 15:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דרושה דרשה!

אגב, כדאי למי שמכין דרשה לשבע ברכות שלא לתלותה בפרשה.
כך, שאם יארע ויצטרך לדבר שוב בפעם אחרת, יהיה לו מן המוכן.
(כמו כן, הרבה פעמים לבסוף אין צריכים לדרשן, והדרשה מכאיבה בבטן מחשש תפוגת התוקף. ואילו כאשר היא מתאימה לכל עת, הוא מטמינה בבית גנזיו לשעת הכושר.)
על ידי חגי פאהן
14 יולי 2019, 01:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

איש בנימין כתב:
10 יולי 2019, 14:50
איש בנימין כתב:
10 יולי 2019, 13:54
חידה לפרשת בלק:
איזה ביטוי מופיע בפרשתנו ובפרשת וזאת הברכה?
(כמדומני שאינו מופיע עוד פעם בתורה)

אפשר לגלות?

הררי קדם
על ידי גאלד
22 יולי 2019, 13:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מודעות וסיפורים וחומרים מעניינים בנושא ההתרחקות מפגעי הטכנולוגיה והמסתעף

בארה"ב הגדולה, יש "טרנד" יחסית חדש למכשיר שנקרא "לייטפון" (Light-Phone), שהוא פשוט "מכשיר לדיבור בלבד". הוא מסתנכרן רק מאנשי הקשר של הסמרטפון (שמשאירים אותו בבית), ומקבל את השיחות הנכנסות לסמרטפון, ואתה גם יכול להוציא שיחות ממנו. וזהו. הוא בגודל של כרטיס אשראי. יש שם מגמה גואה ועולה של אנשים שרוכשים...
על ידי ארצישראלי
24 יולי 2019, 16:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן המקור? דחוף!

איש בנימין כתב:
24 יולי 2019, 15:36
ינון כתב:
19 יוני 2019, 00:27
מכירים את המדרש עם השני אחים שהיו גרים בהר הבית וכל אחד היה מביא לאחיו חיטים בלילה זה מפני שמשפחתו גדולה וזה מפני שאין לו בנים וכו'
שמעתי משמו של הגרח''ק שאין מדרש כזה. וזה חסידישע מעשה!

לא חסידישע ולא סנדלים.
המקור הוא מהקוראן!!!

עיין כאן viewtopic.php?f=45&t=6247
על ידי הכהן
24 יולי 2019, 16:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שיחת טלפון בבוקר ת"ב. זכית בלוטו!

גם אני הייתי באותו מקום, בהולדת בתי תחי' בליל ת"ב.
כמדומני שיותר נטיתי לצד' ב' כשאפילו לא אמרתי קינות (אחרי לילה ללא שינה מחוץ לבית לא הייתי מסוגל).
על ידי יוסף בן יוסף
24 יולי 2019, 23:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ע"ז יח: - מבקש את עזרת הציבור לחפותה של הרבנית הקדושה ברוריה!

המעשה שהובא כאן על ר' מאיר ור' יהודה מתמא אין הכוונה על ר"ור"י הידועים (בעל הנס ובר אלעי), שהרי מסופר שם שהיה עולה לרגל. והם היו אחר החורבן. ונראה משם שהם חכמים אחרים (ואולי לא תנאים כלל, אלא חסו"מ) שהיו בזמן הבית. ראה רש"י חולין י. שרבי מאיר אכל מבשר קדשים, ודברי המהר"ץ חיות ידועים שהקריבו קרבנות ...
על ידי yosf
25 יולי 2019, 17:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שיחת טלפון בבוקר ת"ב. זכית בלוטו!

כבר הובא בפוס' בדיני ת"ב כי יו"ט שלו הוא... אז נכון שזה לא מבטל לגמרי דיני היום המר והנמהר בעוה"ר אבל לומר שאינו יו"ט? חושבני שצריך להיות כפוי טובה או שקרן לומר שזה לא יו"ט ממש ויום שמח אלא א"כ... אא"כ מדובר בדרגה של יר"ש ממש שצער השכינה גדול כ"כ עד שאין מקום בליבו לשמחה כלל, אבל כמדומני שזה שקר לחש...
על ידי אלי מאירי
04 אוגוסט 2019, 15:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שעות זמניות במעלות

שאלה מענינת. ברשותכם, אני אסביר את כוונת השואל: אם ניקח יום חורפי לדוגמא, בו השמש הולכת במסלול נמוך המנהג לחלק את השעות הזמניות לפי אורך המסלול בו היא עוברת מהזריחה לשקיעה. כך image.png אולם אם נתבונן בשעות זמניות אלה היטב, נראה שלכל 'שעה' יש מספר מעלות של 'עליה'(בתחילת היום, ובסוף היום של ירידה) וכ...
על ידי עתניאל בן קנז
05 אוגוסט 2019, 18:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שעות זמניות במעלות

בכל מקרה יש לדון, כיצד הבינו הקדמונים - שקבלו את התורה, ונהגו על פיה עד היום, בחישוב השעות הזמניות. האם היה להם איזה דרך לחישוב 'מעלות', או 'שעות שוות'? או שמא השתמשו ב'שעון שמש'? הרי ברור שהקב"ה לא נתן תורה לעמו ישראל, באופן שאין להם אמצעים נורלמיים לחשב זאת. איזה 'שעות זמניות' יוצא לפי חישוב הנהו...
על ידי ספר וסופר
13 ינואר 2020, 14:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

אין לי מה להוסיף לגבי ההכרח והלגיטימציה לעסוק בעניינים שמחוץ לגפ"ת [ושכלולים בו, עיין רי"ף שהביא אין ספור סוגיות באגדה], קצת מוזר לדון על הלגיטימציה של חלק בתורה שהתחברו בו אלפי ספרים, וחלק חשוב מהם מתוך בית מדרשו של הגר"א והגר"ח מוואלזין. ונתינת הדברים לשיעורים של גילאים, הוא דבר שיתכן לדון עליו רק...
על ידי אבי עזרי
21 יוני 2020, 15:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

כבוד הר' פילוט שליט''א ערבת במחכת''ר כלאיים ושעטנז יחדיו. מ' אברהם הוא דווקא מקרה עצוב של אפיקורס מהודר, מוכשר מאד ממש גאון, שכל האג'נדה שלו היא לכתוב רק דברים ברורים לפי כללי הלוגיקה, ולזלזל בכל ה''מעמיקים'' של הציבור במזרחי כמו שג''ר וכל אלו שמרשים את ברסלב ופשיסחא וחב''ד. ועל כך גאוותו, שהוא לא כ...
על ידי מבקש השם
15 ספטמבר 2020, 13:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סקר אריכות תפילות הימים הנוראים

אני מאוד מתגעגע לתפילות של הימים הנוראים, את מירב הזמן אני מעביר בתפילת לחש, שזה תענוג שאין דומה לו, אם היה לי כח ברגלים ובמוח הייתי עושה את מוסף חמש שש שעות, אולם אין לי מספיק כח אז אני מסתפק בשלש, ומרגיש שלא הספקתי הכל.

אין מה לעשות, אין תענוג שלם בעולם הזה.