החיפוש הניב 2 תוצאות

חזור

על ידי הטרוד לדעת
25 אוקטובר 2018, 14:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילה על בנים ב'בריך שמיה'

בענינו של ר' חצקל שלא אמר 'אנא עבדא', נראה שזלא זו האמת, וכי עבד שלא עושה רצון אדונו אינו עבד?,
ואם המעשה נכון לכאו' מתייחס להמשך הקטע 'דסגידנא קמיה וכו' בכל עידן ועידן', שאולי בזה אמר בעי אנא למיסגד וכו', לא כן?
על ידי הטרוד לדעת
03 דצמבר 2018, 13:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יום הולדת את פרעה

ראה מש"כ 'בן איש חי' [שנה ראשונה פרשת ראה יז']: ויש נוהגין לעשות בכל שנה את יום הלידה ליו"ט וסימן יפה הוא וכן נוהגים בביתינו. ושמעתי שיש מקומות נוהגים לעשות בכל שנה סעודה ביום שנכנס בו האדם בבריתו של אברהם אבינו, ומנהג יפה הוא וערב לי מאד, אך לא נהגנו בזה בביתנו, ורק אנא עבדא נהגתי לומר בכל שנה ושנה...