החיפוש הניב 320 תוצאות

חזור

על ידי אור זרוע
11 מרץ 2018, 13:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שופט חרדי- שלילה מוחלטת?

יישר כוח. כעת הבאת באמת מקור חשוב מאוד, מאחד מגדולי הפוסקים בחושן משפט בדור האחרון [ויש אומרים הגדול שבהם], וזה בדיוק מה שחיפשתי. רק הערה אחת- כתבת- אתה כותב: הלא אם באמת הערכאות היה פוסק רק [/highlight] עפ"י החלטות של ועדי עובדים וכדו' שזכותם לתקן תקנות, ואף "מסיעים על קיצתם" כמבואר בבבא בתרא ח: [...
על ידי שאר לעמו
18 יולי 2018, 10:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה יהודי זקוק לשינה..?

אמנם לענ"ד דברי אדונינו הגר"א לא באים כהסבר לטעם בריאת השינה, ועמקו מחשבות הבורא. אלא כהוראה במה טבע זה יכול לשמש האיש הישראלי, ושמי שהגיע לדרגה זו משיג מעלות אלו. ועל דרך ההפלגה כתב שזו ענין השינה, שהרי כל חפצים לא ישוו לתורה, ואפשר להשיג רזי תורה בשינה. וכמו מי שאומר מתוך שמחה לא נבראתי אלא בשביל ...
על ידי פעלעד
23 אוגוסט 2018, 21:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שחיטת מי שמאמין שהתגלה המשיח

יהודי כתב:התכוונתי להסתפק לגבי שחיטת חלק מחסידות מפורסמת שמאמינים ברבם האחרון שהוא המשיח.
הצפייה שלנו היא להתגלות המשיח שיגאלנו, לכן אמונה במישהו שהוא משיח שהתגלה זה כלום כל זמן שהוא לא גאלנו.
והם עדיין מצפים יחד עמנו שמשיח יגאלנו
על ידי איש בנימין
22 אוקטובר 2018, 12:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תינוקים לא מסתכלים במראה

ואני שמתי ליבי לדבר מעניין, שכל אותם המנהגים שלא מצאנו להם מקור, הם מסוג הדברים שאמהות וסבתות לא רוצות שילדים יעשו, מכל מיני סיבות שהם. לדוגמא: לא לפתוח מטריה בתוך הבית. לך תסביר לילד למה לא, שזה מסוכן וכיו"ב, ולכן אמרו לו שיהיה לו שבע חופות. (זה מה שאמרו לי...). וכן לא לעבור על ילד ששוכב על הרצפה, ...
על ידי אור זרוע
24 אוקטובר 2018, 01:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

נראה לי טעם נוסף למה לא התייחסו כל כך לטענותיו של הרה"ק מסאטמאר זצ"ל. שכן התנגדותו לאגודת ישראל החלה עוד הרבה לפני קום מדינת ישראל. כל אחד יכול לדפדף בספר דברי תורה של הרה"ק ממונקאטש על כרכיו המרובים ולראות את התקפותיו העזות על אגודת ישראל בחריפות שלא תיאמן. והרי ברור לכל בר דעת שהקנאות הסאטמארית הי...
על ידי אמונת אומן
24 אוקטובר 2018, 02:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

אולי אם תקרא ותשנה טענותיו בעצמך, תווכח לראות שדווקא כן מספיק שורות ספורות לתשובה! למשל, הרבה דפים נכתבו על חומר האיסור כניסה לבית המינים, אבל התשובה פשוטה בתכלית, לא זהו בית המינים! האם תחנת אוטובוס שחלק מהנוסעים מדברים בה לפעמים דברי מינות היא בית מינים? ברור שלא. תחנה היא תחנה. הכנסת היא בית מחוק...
על ידי יהודה1
01 נובמבר 2018, 17:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם כלי המקדש נמצאים כיום במרתפי הוותיקן?

השאלה היא אם מה שמוזכר במשנה נכון גם להיום, הרי המשנה לא אמרה, "משם עתידים לחזור", או "עד ביאת המשיח". אולי אף שהיה מונח אז, היום כבר בוזבזו האוצרות ונמכרו לאנשים שלא הבינו את ערכם. ואולי החביאוהו במקום אחר. על כל פנים אי אפשר לדעת כלום מתשובת האפיפיור.
על ידי pkd
04 נובמבר 2018, 12:00
עבור לפורום
עבור לנושא

מהדורה חדשה

בשמחה הנני להודיע לידידי, שלאחר שהמהדורה הראשונה של ספרי "אוצר חמדה" אזל מן השוק, יו"ל מהדורה נוספת. ניתן להשיג ברשת יפה נוף, לכמויות ומסודות ניתן לפנות אלי.
מצ"ב עמודי התרשמות
על ידי יעבץ
11 נובמבר 2018, 20:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ויהי יצחק זקן ותכהינה עיניו

אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. האם מאן דהו לא משנה מי. מתחכש לכך שיש הבדל בין הגישות של חלק מהראשונים למדרשי חז"ל? ספרים שלמים של גדולי האחרונים שנכתבו להקשות מהמדרש על הלכה מסוימת, וכן להיפך מישהו מתכחש לכך? האם בעולם הישיבות החרדי נהוג ללמו דאת המשך חכמה שמביא לפעמים קושיות על מלך סדום...? אפשר להתכח...
על ידי חכ''א
19 נובמבר 2018, 14:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד בכולל אחר נישואין- מהבחינה התורנית

א. לגבי חיוב ידיעת התורה כבר הבאתי שני שיטות האם זה חיוב או לא, אך גם לשיטת שו"ע הרב שהוא חיוב הרי החיוב ה וא דווקא בשני תנאים: א. כשיש לו פרנסתו ברווח ב. אם הוא מוכשר ללימוד באופן שיכול להגיע למדרגת תלמיד חכם כהלל (צ"ע מהי בדיוק ההגדרה לזה). ב-ג. כו"ע לא פליגי שאדם מחוייב לזון את אשתו ולפרנסה לפי ...
על ידי תיובתא
03 דצמבר 2018, 22:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יום הולדת את פרעה

ואני מרבי שמעתי שיום הולדת יכול להיות דאורייתא ממש. אם ביום הולדת מעבירים את המסר לאדם שאוהבים אותו, א"כ מרבים שלום ורעות, ומקיימים ואהבת לרעך כמוך, מניעת מחלוקת ולשון הרע, וכו' וכו'.
על ידי בנציון
03 דצמבר 2018, 23:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יום הולדת את פרעה

לא הבנתי התמיהה בכך שלא מצאנו ענין שמחת יום הולדת במקורות, וכי אסור לעשות שמחה על לידת בת כיון שלא נזכר במקורות? ואולי כתב כן רק כדי לומר שלא מצאנו היפך דבריו במקורותינו. הענין הוא שאין בזה משהו משמח, ובשלמא אם היה במקורות שזה עת רצון וכדו' זה היה זמן שמחה, אבל בגלל שבאותו יום נולדת לפני כך וכך שני...
על ידי במבי
17 דצמבר 2018, 11:40
עבור לפורום
עבור לנושא

שאלה: מהו שורש ה"תפילה"?

ר' יהודה החסיד כותב: "שורש התפילה שמחת הלב בהקב"ה שנאמר התהללו בשם קדשו ישמח לב מבקשי ה', ולפיכך היה דוד מלך ישראל מנגן בכינור על כל תפילותיו וזמירותיו, למלאת לבבו שמחה באהבתו של הקב"ה (ספר חסידים - יח) http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=14561&st=&pgnum=17 וצ"ל שאינו סותר כלל את האמור במשנ...
על ידי סופר
18 דצמבר 2018, 21:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד בכולל אחר הנישואין

בכדי לסבר את האוזן לכל אלו שחושבים שרק מי שלומד תורה בכולל כל היום הוא החשוב הוא הצדיק והוא העובד ה' באמת. אבל מי שעובד את ה' בכל דרכיו ובכל מעשיו ובכל הליכותיו, אך לא זכה ללון באהלה של תורה כל היום, אז הוא 'בעל בית' פשוט ולא חשוב, ואף לא שווה כלום. הזמן גרמא כעת במוצאי עשרה בטפת שאני תצבים ומתאבלים...
על ידי במבי
23 דצמבר 2018, 23:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תנאי לגילוי אליהו: לא להיות קפדן - אבל אליהו בעצמו קפדן היה?!

אגב הספר חסידים כותב:

יותר טוב להתחבר עם "עם הארץ" שותרן בממונו במו"מ מלהתחבר עם ת"ח שעצרן וקפדן !
(סימן שכג')
על ידי בנציון
24 דצמבר 2018, 19:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תנאי לגילוי אליהו: לא להיות קפדן - אבל אליהו בעצמו קפדן היה?!

השו"ע יו"ד רסה,יא כותב שנוהגין לעשות כסא לאליהו שנקרא מלאך הברית ואומרים זה כסא אליהו, וכתב בביאור הגר"א שם: בפר"א שם וכך היו ישראל נוהגין למול עד שנחלקו לשני ממלכות ומלכות אפרים מנעו מהם את המילה ועמד אליהו ז"ל וקנא קנאה גדולה ונשבע על השמים שלא להוריד טל ומטר על הארץ ושמעה איזבל ובקשה להרוג אותו ...
על ידי אוריאל
25 דצמבר 2018, 01:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כמה בירורים בכללי הפסיקה

יש בזה מחלוקת כנודע האם אחרי רבים להטות דוקא כשנושאים ונותנים והאם יחיד ורבים הלכה כרבים זה דין נוסף וכו'. ומ"מ בכל הספרים נהוג כלל הפסיקה ללכת אחר רוב פוסקים. מי הם הדעות הסוברות שאחרי רבים להטות שייך גם כשאין מושב בית דין? (לגבי כללי הפסיקה כתב החזו"א שגם מתחשבים עם כח המספרי אבל אינו הלכה מוחלטת...
על ידי רוצה לדעת
25 דצמבר 2018, 01:56
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת שמות, למה בני ישראל לא יצאו למלחמה כנגד המצרים, ולקח נפלא לדידן

כתב באבן עזרא להלן פר' בשלח: התיצבו וראו את ישועת ה' - כי אתם לא תעשו מלחמה רק תראו את ישועת ה' אשר יעשה לכם היום. יש לתמוה איך יירא מחנה גדולה של שש מאות אלף איש מהרודפים אחריהם. ולמה לא ילחמו על נפשם ועל בניהם. התשובה כי המצרים היו אדונים לישראל וזה הדור היוצא ממצרים למד מנעוריו לסבול עול מצרים ונ...
על ידי האחד בא לגור
25 דצמבר 2018, 02:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כמה בירורים בכללי הפסיקה

מבקש אמת כתב: אמנם במושב בית דין לכאורה פשוט שאין מתחשבים בזה ואם למעשה רוב הדיינים מסכימים לדין אחד כן הוא הפסק, וכמ"ש הש"ך לגבי האופן שאין מסכימים לטעם אחד.
מפורש בסנהדרין לו דיני ממונות ודיני נפשות וכו' ,הרב והתלמיד אין מונים אלא אחד, (בדעת הרמב"ם יש בזה אריכות אכ"מ).
על ידי ובמשה עבדו
25 דצמבר 2018, 05:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טלטול לצורך מקומו ומחמה לצל

ב"ה שאלה מעניינת מאוד. ולענ"ד בנידון השאלה של האשכול שמטרתו להשתמש בחדר, וכן שאלת "הכהן" שמטרתו להשתמש בכיור, למעשה יהיה מותר, וזה עפ"ד רש"י ובעל ההשלמה כמו שאבאר. דהנה בגמרא (שבת קכג:) תנו רבנן, בראשונה היו אומרים שלשה כלים ניטלין בשבת וכו', התירו וחזרו והתירו וחזרו והתירו וכו'. מאי התירו וחזרו והת...
על ידי אוריאל
25 דצמבר 2018, 11:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כמה בירורים בכללי הפסיקה

@מבקש אמת ראה בשו"ע חו"מ סי' יח ס"ה דמבואר דעל פי רוב הרב ותלמידו נמנין לשנים.
על ידי משיב כהלכה
25 דצמבר 2018, 19:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: צבע שיער ככיסוי ראש לאשה

האריכו בזה בספרים שאסרו זאת באיסור חמור ממנהג ישראל, ובספר "כבודה בת מלך" הביא כעמיר גורנה עשרות פוסקים שכתבו בזה בלשונות חריפים מאוד. אבל מעיקר הדין בוודאי שמותר (ובעיית הד"לים היא לא רק קוקו אלא חצי ראש מגולה וכו') ע"פ הראשונים וע"פ מהר"ם אלשקר. וכפי שהביא בשו"ת מהר"ם אלשקר (סי' ל"ה): "שאלת ממני ה...
על ידי נדיב לב
25 דצמבר 2018, 23:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגה''צ רבי ירוחם ממיר ועזיבתו את ישיבת ראדין

המוסר לא יכול לקלקל אדם מן השורה המוסר יכול להוות איצטלה למושחת
מה שהוצאת מדברי ר' שמואל מוטעה ומטעה לדעתי
על ידי מוחל וסולח
26 דצמבר 2018, 21:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חרדי שעושה מצוות זה מכח בחירה או הכרח?

@מבקש אמת א. רצון הקב"ה צריך להתקיים בעולם. לכן אנו שואפים לטופ. וכידוע שכל המעשים שלנו הם מניעים בעולמות העליונים שבחזרה מניעים בעולם התחתון. ב. האבא מחנך את בנו לנקודה גבוהה, כי זהו תפקידו. אם לא יחנך כך, הרי שזהו כשלון של האב, בשכר האישי שלו. ג. מהמעשים שלנו נוצרים כוחות/מלאכים, הן לטוב והן להיפ...
על ידי משיב כהלכה
26 דצמבר 2018, 22:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: צבע שיער ככיסוי ראש לאשה

במחכ"ת לא הבין כוונתי, לא התכוונתי לטעון שהיות ופאה גורמת הרהור ממילא יש לאוסרה, אלא ש אם נאמר שכל האיסור של גילוי שיער הוא מחמת הרהור הרי כמו כן יש לאסור פאה הנראית כשיער דמאי שנא, וחילוקו של הישכיל עבדי אינו מסתדר עם המציאות. אבל לפי הסברא שכתבתי שדין כיסוי השיער הוא מדין הנהגת צניעות ולא מחמת הר...
על ידי אור זרוע
01 ינואר 2019, 14:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגה''צ רבי ירוחם ממיר ועזיבתו את ישיבת ראדין

בענין התלמוד והמעשה, יש לציין לדברי הר"ן קידושין (יד, א מדפי הרי"ף):
ולפיכך נ"ל שכל שמוחזק בבעל מעשים ואין ספק בעניינו כרב יחזקאל - עומדין מפניו. שלא צותה התורה בחכם אלא מפני שהחכמה מביאה לידי מעשים, אלא שלא פרשה תורה במעשה כמו שפרשה בחכמה, לפי שאין הכשר המעשה גלוי כמו שיתרון הכשר החכמה נראה לכל.
על ידי האחד בא לגור
02 ינואר 2019, 01:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגה''צ רבי ירוחם ממיר ועזיבתו את ישיבת ראדין

הגמרא לא קוראת לגניבא רשע אלא רק מביאה מדוד המלך שאפילו שהעומד לנגדו היה רשע מ"מ שם לפיו מחסום, וכל שכן שמר עוקבא ישים מחסום לפיו כנגד גניבא שלא היה רשע. והנה למעשה כיון שיצא מפי ר"א שיכלה בעל מחלוקתו של מר עוקבא נתנוהו לגניבא בקולר, אבל לא מוכרח מזה שבאמת היה רשע והגיע לו מצד רשעתו, אלא יתכן והיה ...
על ידי ים סוף
06 ינואר 2019, 23:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכת כהנים

מהיכן יש מקור בתורה או בחז"ל שהכהן צריך לעשות זאת באהבה? זוהר פרשת נשא "תאנא כל כהן דלא רחמין ליה עמא לא יפרוס ידוי. ועובדא הוה בחד כהן דקם ופריס ידוי ועד דלא אשלים אתעביד תלא דגרמי, מ"ט משום דלא בריך בחביבותא וקם אחר ופריס ידוי ובריך ואתתקן ההוא יומא, כל כהן דהוא לא רחים לעמא או עמא לא רחמין ליה ל...
על ידי דרומאי
09 ינואר 2019, 23:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עניין חיבוב מצווה

ב. רש''י שלפני כתב התנאה לפניו, ואינו ענין לחיבוב מצוה אלא משום דהוא כעומד לפני המלך. הגמ' בזבחים יט. כותבת: אמר לי הונא בר נתן זימנא חדא הוה קאימנא קמיה דאיזגדר מלכא והוה מדלי לי המיינאי ותיתייה ניהליה ואמר לי (שמות יט, ו) ממלכת כהנים וגוי קדוש כתיב בכו כי אתאי קמיה דאמימר א"ל אקיים בך (ישעיהו מט,...
על ידי גבריאל פולארד
10 ינואר 2019, 08:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורי מופת על מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א

בעיני שני המופתים הגדולים ביותר של הגרח"ק הם:
א) נחל איתן- חובר בנערותו (!)
ב) דרך אמונה.