החיפוש הניב 2 תוצאות

חזור

על ידי סיני ועוקר הרים
19 נובמבר 2018, 20:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הלשון "הרבה"

גיטין דף מו. אי כל נדר שידעו בו רבים, לא יחזיר וכמה רבים רב נחמן אמר ג' משום שנאמר בזבה וכי יזוב זוב דמה ימים רבים, ימים ב', רבים ג'. והובא כן גבי כמה עניינים יעויין בכס"מ פ"ה מאיסו"מ ה"ז לענין חטאת גזולה שנודעה לרבים, שהביא מהירושלמי דכמה רבים שלשה. ובשו"ת מהרש"ם ח"ה סי' ס"ו דן בזה לגבי חליצה דבעינ...
על ידי סיני ועוקר הרים
11 ינואר 2019, 12:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורי מופת על מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א

עוד מעשה מופת ששמעתי. (אין לי אחריות על המקור). פעם בא אל הגר"ח יהודי מחו"ל להתייעץ עמו איך לקרוא לבנו שנולד, אמר לו הגר"ח "תקרא לו אחשורוש", השואל חייך ושאל שוב, אך הגר"ח התעקש וחזר ואמר "תקרא לו אחשורוש", חשב השואל שהגר"ח לא מעוניין להתייחס ברצינות מסיבות הכמוסות עמו וכך עזב את החדר. לאחר זמן התב...