החיפוש הניב 6 תוצאות

חזור

על ידי שאר לעמו
29 אוקטובר 2018, 00:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד

לכן הסתפקתי, כשהפמ"ג כותב לומר ד' פרשיות ק"ש עם התפילין, ומי שמניח גם ביד שניה כמו ספק איטר, ואומר ד' פרשיות, האם צריך לומר ברוך שם או שהוא כקורא בתורה ולא אומר בשכמל"ו.
על ידי יהודה1
04 נובמבר 2018, 22:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילין דר"ת בעולם הליטאי

החפץ חיים, ועוד רבים ראיתי סיפור על הגר"י קמנצקי (בספר רבי יעקב) שמישהו אמר לו שיניח תפילין דר"ת שהרי הח"ח הניח, ואמר לו שהח"ח הניח בגיל 90 וגם הוא כשיגיע לגיל זה יניח, ובאמת כשהיגע לגיל תשעים הניח. ולפי הסיפור משמע שבאמת רצה לדחות את השואל אבל הואיל ויצא מפיו קיים את דבריו. על הח"ח עצמו שמעתי שהתח...
על ידי אאא
04 נובמבר 2018, 23:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילין דר"ת בעולם הליטאי

הסטייפלר
הגר"ש שקאפ
הגרש"ז אויערבאך
הגרש"ז ברוידא
על ידי מבקש אמת
05 נובמבר 2018, 00:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילין דר"ת בעולם הליטאי

ידוע לי על הג"ר אליה בער וואכטפויגל שליט"א ראש ישיבת סט פולסברג בארה"ב שמניח תפילין של רבינו תם, והשמועה אומרת שיש לו עוד עשרות זוגות שמניח כדי לצאת כל השיטות
על ידי מכל מלמדי השכלתי
11 נובמבר 2018, 00:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן המקור? דחוף!

ראיתי על זה כמה מקורות חשובים. לצערי אינני זוכר במדוייק היכן. אך בתורת היולדת הביא את חלקם בהערה. יש שנהגו לפתוח כל חודש התשיעי. וכך משמע בכמה מקומות. ופעם קראתי שכך גם נהג הגרח קנייבסקי. אך יש שנמנעים מטעמי צניעות שלא רוצים שיהיה ההריון מפורסם. כמדומה שהיום הרוב נוהגים פעם אחת או יותר אבל לא כל הזמ...
על ידי יוסף יצחק
11 נובמבר 2018, 00:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן המקור? דחוף!

חיד"א בספרו עבודת הקודש (מורה אצבע סימן ג אות צ) "מנהג העיר שמי שנכנסה אשתו בחודש ט' לעיבורה נזהר לעשות החודש ההוא מצות פתיחת ההיכל, והוא מנהג יפה ויש לו סמך על דרך האמת" וכ"כ בספר יוסף אומץ (סימן נז) שידוע שזה מסוגל חהקל צער הלידה (ע"ע בספר החיים להגר"ח פלאג'י סימן א אות ה, ובספר רפאל המלאך אות מ ע...