החיפוש הניב 119 תוצאות

חזור

על ידי ים סוף
10 נובמבר 2018, 23:25
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת ויצא - האם השמן אותו נסך יעקב הוא הוא הפך שמן אותו מצאו החשמונאים

כ' האלשיך "ויצוק שמן על ראשה היא תשועתן על ידי כהנים משוחים שמן על ראשם, וגם נס השמן למנורה." וכ' בספר שפתי כהן (על התורה) על הפסוק "ויותר יעקב לבדו" אז"ל אל תקרי לבדו אלא לכדו מאין בא לו זה הכד כשיעקב שם האבנים מראשותיו והשכים בבקר ומצאן אבן אחת ונתבצר לו כד של שמן ויצק על ראשה וחזר הכד ונתמלא אז י...
על ידי ים סוף
13 נובמבר 2018, 01:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת ויצא, האבן שישב עליה משה במלחמה בעמלק היא האבן שעליה שכב יעקב

יעויין ב'אילת השחר' משה"ק איך נוצר חיבור האבנים שהרי היו במח' והיה להם להיות מפורדים ומפוזרים משום מחלוקתם. ותי' דכל מה שנוצר פירוד מחמת המח' הוא דוקא במח' שאינו לשם שמים אבל מח' שהיא לשם שמים אין בה פירוד שכל הנחלקים בה הם למטרה אחת שלא עשיית רצון ה' ואין סיבה לפירוד. ומכאן שאם רואה אתה מח' שיש בה ...
על ידי ים סוף
14 נובמבר 2018, 01:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעללי העלונים

צר לי על כך שאני קצת מוציא את הרוח מהמפרשים.. אך לי אישית המודעה הנוכחית קצת צרמה, הציור הזה נראה כלקוח ממחוזות אנטי דתיים (ואני מתבטא בעדינות). והוא לא הציור הגרוע ביותר שהוגש כחומר למחשבה ע"י חברת "ויראת מאלקיך"- "ומקדשי תיראו". ניסיתי ליצור עמם קשר על מנת להביע את הסתייגותי אך הם לא עונים בטלפון....
על ידי ים סוף
14 נובמבר 2018, 02:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעללי העלונים

מקובלת על מי? אותי זה לא שעשע. היה אפשר לוותר על ציור הדמויות בצורה מביישת, כמות העלונים מבהירה את המסר באופן מספק. זכורני מודעה שפורסמה על ידם בה נראה בן מזלזל באביו בצורה גסה ממש, (אמנם הייתה סיבה לזלזול אך לא היה צורך להביאה לידי ביטוי ע"י בן הקם באביו.) למה הם לא חושבים על כל הילדים שבאים להתפלל...
על ידי ים סוף
15 נובמבר 2018, 00:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעללי העלונים

גם אני בעד רוב הפעילות העניפה של האירגון, רק חוששני שבלהט ה'לשם שמים' נחצה מידי פעם גבולו הדק של הטעם הטוב. (לדוגמא במקרה המצו"ב)
האם המטרה אכן מקדשת את האמצעים?
על ידי ים סוף
19 נובמבר 2018, 15:16
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת וישלח - האם הכאב גדול יותר ביום השלישי למילה?

וַיְהִי בַיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי בִּהְיוֹתָם כֹּאֲבִים נחלקו המפרשים מאיזה טעם נבחר דוקא היום השלישי. דאיתא בגמ' שבת פו. "מנין שמרחיצין את המילה ביום השלישי שחל להיות בשבת שנאמר ויהי ביום השלישי בהיותם כאבים" ולכאו' משמע דיום השלישי למילה קשה למכה יותר מב' הימים הראשונים. וכן כ' בשפתי חכמים לעיל ריש פר...
על ידי ים סוף
19 נובמבר 2018, 20:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה גנבת את אלהי

מענין לענין באותו ענין:
האם יש למאן דהוא מחברי בית מדרש מעט זה:
א. מידע אודות אותו קונטרס הצדיקים בשמו מובא הסיפור המצו"ב.

ב. מקור נוסף לסיפור. (שמעתי בילדותי גירסה שונה ואיני יודע מה מקורה.)
על ידי ים סוף
20 נובמבר 2018, 00:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וישלח - האם הכאב גדול יותר ביום השלישי למילה?

יישר כח להרב המכונה 'שאר לעמו', וקיצר לענ"ד במקום הצריך להאריך ואע"כ אמלא אחריו וזה החלי בעהי"ת: איתא במתני' (שבת קלד:) "מרחיצין את הקטן בין לפני המילה ובין לאחר המילה ומזלפין עליו ביד אבל לא בכלי רבי אלעזר בן עזריה אומר מרחיצין את הקטן ביום השלישי שחל להיות בשבת שנאמר ויהי ביום השלישי בהיותם כאבים"...
על ידי ים סוף
21 נובמבר 2018, 21:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה גנבת את אלהי

עיין ב'קומץ המנחה' (מצו"ב) ותראה כמה המתכון מסובך..
נ.ב למה אף אחד לא רוצה לקרוא את הסיפור שהעליתי? (הוא מעניין)
על ידי ים סוף
22 נובמבר 2018, 00:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי מנחם הארוך

רבי מנחם הארוך
על ידי ים סוף
22 נובמבר 2018, 01:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי מנחם הארוך

עיין בספר בשם ארזי הלבנון אנציקלופדיה לגאוני ספרד
לא רציתי לצטט משם. (תאמין לי אתה תבין אותי)
על ידי ים סוף
22 נובמבר 2018, 22:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה גנבת את אלהי

להלן הסקופ היומי בענייני תרפים:
כ' בספר 'ישמח אב' (מצו"ב) "כתבו המפרשים ז"ל מטעם זה לא רדף עשו אחרי יעקב אצל לבן כי הוא בכור ופחד מדודו לבן שמא ישחטנו ויעשה ממנו תרפים ולזה רבקה בחרה לה להציל יעקב רק אצל לבן מטעם הנזכר. עד כאן'."
מישהו יודע מי הם אותם מפרשים ז"ל ?
על ידי ים סוף
25 נובמבר 2018, 02:13
עבור לפורום
עבור לנושא

זוהתה חומרא חדשה - מיועד להורים לילדים מתחת לגיל חמש

כ' השו"ע (אור"ח סי' ג' י') "לא יקנח ביד ימין", ונסתפקתי האם יש להקפיד על כך גם בקינוח קטן. ראיתי שמביאים בשם ה'אפיקי מגינים' (מצו"ב) שלא הקפידו אלא בקינוח ולא בשאר טינוף. אבל לענין להחליף טיטול/לקנח קטן, מסופקני כיצד להגדיר את המציאות. אשמח לשמוע אם יש למישהו מחברי בית מדרש מעט זה מידע בעניין הנוגע ...
על ידי ים סוף
30 נובמבר 2018, 01:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עזרה לדרשה בברית שתתקיים בחנוכה

מזל טוב, הרבה נחת, הא לך דרשה שהכנתי לברית של בני שנולד בסוף בנר שמיני של חנוכה... (מה שנוגע למה שביקשת הוא בסוף.) ספיקא דיומא בחנוכה א) האבודרהם (הלכות חנוכה) הק' בשם בעל העתים ז"ל "וכתב בעל העתים למה אין עושים תשעה ימי חנוכה מספק כמו שאנו עושים בחג הסכות תשעה ימים. תשיעי ספק שמיני." ואין לומר דמשו...
על ידי ים סוף
04 דצמבר 2018, 02:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אלהא דמאיר ענני - אלהא דמאיר לנו במלכות יון בנס הנרות של חנוכה

יישר כח גדול להרב המכונה (משום מה) ענבשהל
מצו"ב הקובץ המבוקש
על ידי ים סוף
05 דצמבר 2018, 21:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אלהא דמאיר ענני - אלהא דמאיר לנו במלכות יון בנס הנרות של חנוכה

זה אינו תי' כלל, גם אם שמך הוא עובדיה נחמן בן שאול הלוי עדיין יכולת להיות מכונה: עשן להב / בן השעל / הענב בשל / שען בלה / עשן הלב וכו' וכדו' :)
על ידי ים סוף
07 דצמבר 2018, 14:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת מקץ - כיצד נוצר הרעב במצרים, הרי לא נצרכו כלל לגשם ?

לא הבנתי תירוצו של הרב המכונה 'רוצה לדעת' שהרי שוברו מתוכו דלהדיא כ' ה'אדרת אליהו' שהיה שם גם רעב חוץ מכפן, ואל אותו הרעב נסובה השאלה. והרב המכונה משהו באנגלית אחר ברכת 'יישר כח' ואחר העיון, נראה שהכניס את ראשו בין ההרים שכבר נחלקו בזה ראשונים, שכ' רש"י בבראשית (פ"ב יא') "פישון - הוא נילוס נהר מצרים...
על ידי ים סוף
08 דצמבר 2018, 20:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשה שהורידה בטעות בליל שבת סיר שיועד למחרת

וגם את זה: יש מהאחרונים שכתב אף באיסור דרבנן שעיקרו בא על ידי מעשה, אלא שצריך לזה גם מחשבתו, שלהסוברים שזה נקרא איסור שבמעשה ואדם אוסר שאינו שלו, אף כאן אסור, ולכן הנוטל קדרת חברו בשבת מהכירה שהיא גרופה וקטומה, ועודה בידו ולא היה בדעתו להחזירה, שאסור להחזירה, ואף על פי שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו, מ...
על ידי ים סוף
09 דצמבר 2018, 00:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת ויגש - "ואת דינה בתו", "ללמדך איש מזריע תחילה יולדת נקבה", והרי הזרעת דינה היתה זכר ?

ריב"א: (טו) אלה בני לאה וגו' ואת דינה בתו. פרש"י תלה הכתוב הזכרים בלאה והנקבות ביעקב ללמדך אשה מזרעת תחלה יולדת זכר איש מזריע תחלה יולדת נקבה והטעם לפי שאמת הדבר כן הוא מזרע האיש יולד הזכר ומזרע האשה יולדת נקבה הילכך כשאשה מזרעת תחלה הזרע מתפשט על ידי תשמיש שעדין לא נגמר ומתבטל וזרע האיש הבא אחריו ב...
על ידי ים סוף
09 דצמבר 2018, 19:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת ויגש - "ואת דינה בתו", "ללמדך איש מזריע תחילה יולדת נקבה", והרי הזרעת דינה היתה זכר ?

לשון המהרש"א: (נדה לא. ) "ואת דינה בתו תלה הזכרים בנקבות ונקבות בזכרים כו'. יש להקשות דהא דינה זכר היה ונהפכה לנקבה כדאיתא פרק הרואה וא"כ עיקר יצירתה זכר היה ולאה הזריעה תחלה ונהפכה לנקבה ע"י תפלת האמהות והרא"ם תירצו בדחוקים ובשם ספר פענ"ח רז"י שמעתי לתרץ הא דנהפכה דינה לבת היינו שהזכר שבבטן לאה נית...
על ידי ים סוף
11 דצמבר 2018, 21:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יום הולדת את פרעה

רוצה לדעת כתב:בשם הח"ח מפורסם "אני היום ילדתיך שאל ממני ואתנה לך"
לא יודע המקור
מצאתי!
זכורני שסיפר לי פעם בנו של הרה"ג ר' אשר אריאלי שאביו נוהג לבקש ממנו ברכה ביום הולדתו, מכח הפסוק הזה. ואמר שאנשים נוהגים להפך ולברך את חתן היומולדת אבל האמת היא שיש לחתן כח לברך ולא להפך.
על ידי ים סוף
12 דצמבר 2018, 02:13
עבור לפורום
עבור לנושא

רֶבִי / רִבִי / או אולי בכלל רַבִי ???

הגמ' בעירובין (עה:) מספרת שר"י טעה לומר מימרא בשם רבי, משום שהתחלף לו עם רבים. ולפי הלשון המדוברת בעולם הישיבות שכינויו של רבי יהודה הנשיא היה רֶבִי בסגול הדמיון רחוק, ולכן חשבתי לחדש שהוא שיבוש והשם המקורי היה רַבִי בפתח, ולפי"ז מובן היטב הסיפור הנ"ל. אמנם כאשר יצאתי לחיפוש גיליתי להפתעתי שגיליתי א...
על ידי ים סוף
12 דצמבר 2018, 19:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בירור בהנהגת הגראי"ל שטיינמן זלה"ה בענין גידול צפרניים

ביררתי את הענין עם נכדו הסיבה היא רפואית. אם כבודו מעונין לדעת פרטים אוכל לשלוח לך בפרטיות. נ"ב. יש לי הרהורים בעיקר פתיחת נושא שכזה מעל במה ציבורית, אולי אני אדם שמרן ונאיבי, אך לענ"ד גם אנשים גדולים זכאים לקצת פרטיות. ולא, אל תענה לי שתורה היא וללמוד אני צריך, כי לא היה נראה שאמא שלך לוחצת עליך לג...
על ידי ים סוף
12 דצמבר 2018, 20:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בירור בהנהגת הגראי"ל שטיינמן זלה"ה בענין גידול צפרניים

א. לא התכוונתי אליו ספציפית. משום מה קשה לי להאמין שאם היה מדובר בציפורניו של הגרח"ק שליט"א הנושא לא היה עולה... (אם אני טועה אשמח להתנצל בפומבי) ב. נכון הוא נפטר, אבל הטענה שלי היא תמיד המשפחה, אני בטוח שהגרח"ק שליט"א אינו מסתובב ביוטיוב למרות שלאחרונה פורסמה תמונה שלו עם מחשב נייד. (ד"א אשמח להחלי...
על ידי ים סוף
13 דצמבר 2018, 15:07
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת ויגש - "ולא היו מאמינים בו עד שפרע את עצמו והראה להם חותם ברית", מה הראיה הרי כל המצרים מהולים היו?

איתא במדרש (מדרש תנחומא פרשת ויגש סימן ה') "אמר להם יוסף הנה עיניכם רואות ועיני אחי בנימין כי פי בלשון הקודש אני מדבר, ולא היו מאמינים בו עד שפרע את עצמו והראה להם חותם ברית." שהראה להם שהוא מהול. (הובא בעוד מדרשים וברש"י) וקשה מה הוכחה יש כאן שהרי כל מצרים מהולים היו שכ' רש"י לעיל על הפסוק "אשר יאמ...
על ידי ים סוף
13 דצמבר 2018, 15:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הורדת ריח בואש

יהודי כתב: (אגב, לגבי החלפת שם אפשר לשאול את המנהל)
שכחת להוסיף - ... שיבינו את ה'ציניות'...
על ידי ים סוף
13 דצמבר 2018, 23:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיבת אמירת עלינו לשבח בתפילה/ברית/קידוש לבנה

זכורני שהטעם הוא משום שהיו עושים הברית בסוף תפילת שחרית קודם עלינו לשבח, אך איני זוכר המקור לזה