החיפוש הניב 7 תוצאות

חזור

על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
11 נובמבר 2018, 14:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תוכחה!

שמעתי, שמי שאינו מספיק קרוב אליך כדי לשמוע תוכחתך, אין מצוה להוכיחו.
צריך היכרות ויחסי ידידות כדי שיוכל להוכיח.
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
11 נובמבר 2018, 14:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נס חנוכה והניצחון

@תלמיד צעיר הואל נא לעיין בספר קדושת לוי מהברטישובער זצ"ל בקדושות לחנוכה, וראה זה פלא הוא שואל את כל שאלותיך ועוד.. ומתרצם אחת לאחת דברים נפלאים מסולאים בפז בקדושה שלישית שם מתרץ קושיא א', שעל ההצלה מהמלחמה קבעו את הלל ביום ראשון, וקבעו ג"כ בנר שזכות המנורה גרם ההצלה, ושאר הימים קבעו על נס פח השמן,...
על ידי רחמים
14 נובמבר 2018, 08:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רוב בעילות אחר הבעל חולין יא

גמרא חולין יא "מנא הא מילתא דאמור רבנן זיל בתר רובא וכו ,רב מרי אמר אתיא ממכה אביו ואימו דאמר רחמנא קטליה, וליחוש דלמא לאו אביו הוא ,אלא לאו משום דאזלינן בתר רובא ,ורוב בעילות אחר הבועל ,ממאי דילמא כגון שהיו אביו ואימו בבית האסורים אפילו הכי אין אפטרופוס לעריות. " מבואר בדברי הגמרא ,שאין היכי תימצי...
על ידי מבקש אמת
14 נובמבר 2018, 19:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת תולדות, והיה כאשר תריד ופרקת עולו מעל צוארך

אולי י"ל שאם ישראל מקיימים את התורה יש שפע וברכה לעולם באופן שגם עשו מקבל את השפע הלזה (וכמו שמקריבים קרבנות בסוכות בשביל האומות) וממילא אינו מצטער על הברכות שנטל יעקב כיון שסו"ס יש לו שפע, ורק כשישראל אין מקיימים את התורה ואין שפע בעולם מצטער עשו שאילו היה מקבל את הברכות היה לו שפע גם לולי עם ישראל.
על ידי ים סוף
12 דצמבר 2018, 19:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בירור בהנהגת הגראי"ל שטיינמן זלה"ה בענין גידול צפרניים

ביררתי את הענין עם נכדו הסיבה היא רפואית. אם כבודו מעונין לדעת פרטים אוכל לשלוח לך בפרטיות. נ"ב. יש לי הרהורים בעיקר פתיחת נושא שכזה מעל במה ציבורית, אולי אני אדם שמרן ונאיבי, אך לענ"ד גם אנשים גדולים זכאים לקצת פרטיות. ולא, אל תענה לי שתורה היא וללמוד אני צריך, כי לא היה נראה שאמא שלך לוחצת עליך לג...
על ידי ים סוף
12 דצמבר 2018, 20:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בירור בהנהגת הגראי"ל שטיינמן זלה"ה בענין גידול צפרניים

א. לא התכוונתי אליו ספציפית. משום מה קשה לי להאמין שאם היה מדובר בציפורניו של הגרח"ק שליט"א הנושא לא היה עולה... (אם אני טועה אשמח להתנצל בפומבי) ב. נכון הוא נפטר, אבל הטענה שלי היא תמיד המשפחה, אני בטוח שהגרח"ק שליט"א אינו מסתובב ביוטיוב למרות שלאחרונה פורסמה תמונה שלו עם מחשב נייד. (ד"א אשמח להחלי...
על ידי תיובתא
04 פברואר 2019, 09:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לקבל כסף חזרה מרשת "יש"

מנסיון אישי קניתי במקום, מבלי לדעת על ההנחה הנ"ל, וכשעברתי את הסכום בקופות המהירות, אמר לי האחראי שיש את ההנחה ושמומלץ לי לסגור חשבונית ולהתחיל מחדש.
לגבי הטענה של עיכוב הלקוחות, מסתמא כל הנכנס לחנות, אדעתא דבעה"ב נכנס, וממילא אין חשש בדבר.