החיפוש הניב 7 תוצאות

חזור

על ידי יצחק בן חיים
06 ינואר 2019, 00:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ת"ח אמיתי העונה בחלקי התורה בעיון

ר' יעקב גרינוואלד שליט"א גר בבני ברק ברח' אהבת שלום (דומני שבנין מס' 26) - שיכון ויז'ניץ.
הינו גם ראה"כ של בעלז איני יודע הכין בדיוק,
ידוע לי על מג"ש אחד שעולה לביתו על כל דבר הקשה
על ידי יצחק בן חיים
17 מרץ 2019, 00:50
עבור לפורום
עבור לנושא

הערה חשובה בדקדוק בפרשת זכור וקריאת המגילה

העירני בעל קורא מובהק, לענין טעות במנהג העולם (לטענתו), כידוע כל מילה שיש לה ניקוד פת"ח בסופה, לא קוראים את האות המנוקדת בפת"ח אלא רק את ההברה של האות, ומוסיפים כמו אל"ף בפת"ח לפני האות האחרונה, כגון המילה 'מזבח' אע"פ שהפת"ח הוא על האות חי"ת, מ"מ אין קוראים מזבח עם פת"ח על החי"ת אלא מוסיפים אל"ף לפנ...
על ידי יצחק בן חיים
25 מרץ 2019, 00:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד פרשת פרה

כ"כ גם רבינו המגיד הק' מקאזניץ זיע"א בספרו עבודת ישראל פ' פרה וזל"ק "והנה בשבת פרשת פרה הקדימו לקרות פ' פרה לפ' החודש שיש בה טהרתן של ישראל כמ"ש בגמרא ופ' הענין דבזמן שאין בהמ"ק קיים דבר שפתינו לרצון לפני אדון כל כאלו קיימנו והקרבנו הקרבנות וגם הפרה בהזאת שלישי ושביעי. וע"י קריאתה עכ"פ נטהר טהרה רוח...
על ידי יצחק בן חיים
25 מרץ 2019, 01:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

רבי שבתי סופר (מדקדק אשכנזי מלפני כארבע מאות שנה, שסידורו קיבל את הסכמת גדולי הדור בזמנו - הב"ח, השל"ה הסמ"ע, המגלה עמוקות, המהרש"א ועוד) גם ידוע הוא סידורו בעניני דקודוק התיבות ודקדוק הנוסח באשר סידורו הוא מבין הבידורים הנפוצים הראשונים בימים ההם. ואני הייתי צריך אותו לשם הנושא שפתחתי פה http://www...
על ידי יצחק בן חיים
28 אוגוסט 2019, 16:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש בעיה בספרי ״פניני הלכה״?

כנראה ש"מבקש אמת" דובר אמת. - בעיקר דבריו! אך מש"כ השפעת ההשקפה של הראי"ה על כתיבתו ההלכתית אינה פוסלת את העיון בכתביו ההלכתיים . לענ"ד תמוה טובא, והגע עצמך החזו"א שאתה מזכיר בהמשך וכי תעלה ע"ז שהוא עיין בספריו או בכיו"ב? אתמהה ומש"כ ראה כמה חסידים פוסקים כמו המשנה ברורה שהיה ליטאי, אינו נכון, כי בא...
על ידי יצחק בן חיים
28 אוקטובר 2019, 22:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מראי מקומות בדחיפות

תודה רבה מאוד עזרת לי