החיפוש הניב 9 תוצאות

חזור

על ידי א.ב. קיסר
11 אוגוסט 2019, 16:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לפני כמה זמן נחרב הבית

מחלוקת מפורסמת, ונפק"מ להלכה לגבי שנת שמיטה. לשיטת הרמב"ם החורבן הי' בשנת ג'תתכ"ט, כיוצא מדבריו בהל' שמיטה ויובל; המבי"ט ומהרלב"ח סוברים, שכ"ה גם שיטת רש"י (שכתב שהחורבן הי' בשנת ג'תתכ"ח), אלא שרש"י מנה למולד וי"ד (בריאת אדם הראשון) ואנו מונים לבהר"ד (שנה קודם בריאת אדה"ר) וע"ז סמכינן להלכה בשנת שמי...
על ידי א.ב. קיסר
01 מרץ 2020, 15:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "וכל אוייביך מהרה יכרתו" - כולל גם את האפיקורסינים? או אדרבה "ורחמיו על כל מעשיו".

ככל הידוע לי, את המימרא "יתמו חטאים ולא חוטאים" אמרה ברורי' לר' מאיר, ולא לקב"ה... כרובם ככולם של בנ"י בדורנו זה שלא שומרים תומ"צ – לפיד וליברמן הם תינוקות שנשבו. יש להתנגד למעשיהם בכל התוקף, אך בנוגע לשנאתם – אין לנו אלא דברי כ"ק רבינו הגדול בעל התניא נ"ע (שאין חולק על גדולתו בנגלה ג"כ...) – תניא פ...
על ידי א.ב. קיסר
01 מרץ 2020, 16:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "וכל אוייביך מהרה יכרתו" - כולל גם את האפיקורסינים? או אדרבה "ורחמיו על כל מעשיו".

לא ברור לי מה כוונתך.
ברור שהתורה היא נצחית – אך היא מעולם לא דברה בתינוקות שנשבו.
ומה תעשה לימות המשיח? וכי אז תתבטל התורה ח"ו כיון שלא יהיו מינים ואפיקורסים?
על ידי א.ב. קיסר
01 מרץ 2020, 16:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי אברהם אבועלפיא

חבדניקים לא יושנים בסוכה גם שנעים להם לא קשור לקור א. מה הקשר קור? (שים לב שהרמ"א אומר טעם אחר, ומ"מ – סה"כ הבאתי ראי' שאי־שינה בסוכה זהו מנהג קדום [ויש ראשונים שמזכירים מנהג זה]); ב. כלום חסרים מנהגים המקובלים בישראל מדורי דורות ובהשקפה שטחית נראים שלא כנהוג בשנים קדמוניות (ולשם הדוגמא – ברכת כהני...
על ידי א.ב. קיסר
13 מרץ 2020, 00:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי אברהם אבועלפיא

אני מסכים עם כך שאין לדון כאן על חב"ד, אך לא יכולתי לשתוק בשעה שפוגעים בקדושי עליון. (ברצוני להעיר על ב' דברים: א. יש לזכור שמנהג חב"ד באי שינה בסוכה הוא קבלה בקרב אדמו"רי חב"ד מבנו של בעל התניא, ואעפ"כ מעולם לא נשמע שגדולי הציבור הליטאי מחו או החרימו את חב"ד על כך, ואדרבה – כפי שאמר הרבי מליובאוויט...
על ידי א.ב. קיסר
16 מרץ 2020, 21:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ציפייה למשיח

מקור הצפי': וכל מי שאינו מאמין בו או מי שאינו מחכה לביאתו לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר. אלא בתורה ובמשה רבינו (רמב"ם הל' מלכים פי"א ה"א). טעם הצפי': לא נתאוו החכמים והנביאים ימות המשיח. לא כדי שישלטו על כל העולם. ולא כדי שירדו בעכו"ם. ולא כדי שינשאו אותם העמים. ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח. אלא כדי ...
על ידי א.ב. קיסר
16 מרץ 2020, 22:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ימות המשיח

האם יש לך גם מקור לזה? או שאתה חושב שלא צריך לזה מקור. אני בהחלט חושב שאין צורך במקור. זו המשמעות המילולית הפשוטה. מן הראוי לעיין היטב ברמב"ם הל' מלכים פי"א-י"ב (שבדפוס ויניציאה נכתרו בשם "הלכות מלך המשיח"). הרמב"ם, שהוא היחיד שהתייחס לנושא מבחינה הלכתית, מבהיר את אופן ביאת המשיח בצורה ברורה ופשוטה...
על ידי א.ב. קיסר
20 מרץ 2020, 14:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרוגצ'בר היה חסיד חב"ד?

שמעתי שהרוגצ'בר היה חסיד חב"ד השאלה אם חסיד ממש ושל איזה אדמו"ר או שרק היה בקשר עם חסידות חב"ד? הוא נולד בבית חבד"י חב"ד יודעים לספר שבהיותו ילד בן 5 או משהו כזה אביו נסע איתו לצמח צדק [זה בשביל המאמין לסיפורייהם. אבל האמת שככלל שכל סיפורי חב"ד מהמאה שנים האחרונות אין להם נאמנות כלל וכלל] מעבר לזה ...
על ידי א.ב. קיסר
23 מרץ 2020, 23:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרוגצ'בר היה חסיד חב"ד?

נחזור לנושא האשכול: ההגדרה של 'חסיד חב"ד' לא מוגדרת כל צורכה. בכל אופן – הגדיר את עצמו כחסיד (כמצוטט לעיל מתשובותיו), הי' רבם של החסידים (שברובם היו חסידי חב"ד-קאפוסט), וקיים קשרי ידידות והערצה עם אדמו"רי חב"ד, כמפורט במאמרו של ר"י מונדשיין במגדל עז – המצו"ב: הרוגוצ'ובי.pdf (אך האומרים בוודאות "שככל...