החיפוש הניב 20 תוצאות

חזור

על ידי שעת השקט
26 נובמבר 2018, 15:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וישב – דמות דיוקנו של אביו, מה מקורה של השמועה שהמדובר הוא בהשתקפות בחלון / מראה / או כל דרך פיזית אחרת.

כדרכם של סופרים,גם הסופר ר' חיים סבתו משתמש במאורעות שונים לשם השראה אך לא מתאר את המקרה בפירוט- כלומר, יתכן שראה ספר של חכם מרוקאי בחנות ספרים יד ראשונה ,או של חכם יקה בחנות ספרים יד שניה, או שכאשר חזר מחנות ספרים יד שניה ,ראה זאת בספר מבשר טוב אשר באוצה"ס במעלה אדומים... ( אני יודע זאת מהכרות אישי...
על ידי שעת השקט
26 נובמבר 2018, 16:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וישב – "דמות דיוקנו של אביו", מה מקורה של השמועה שהמדובר הוא בהשתקפות בחלון / מראה / או כל דרך פיזית אחרת.

איתא בגמ' (סוטה לו:) "באותה שעה באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון אמר לו יוסף עתידין אחיך שיכתבו על אבני אפוד ואתה ביניהם רצונך שימחה שמך מביניהם ותקרא רועה זונות". והיה נראה להביא ראיה ממה שנראתה לו דוקא בחלון שאכן מדובר בהשתקפות מסויימת אך לא ית' לפי"ז דברי הגמ' שאמר לו כו' ועוד שהתוספות (שם) ע...
על ידי שעת השקט
04 דצמבר 2018, 20:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יום הולדת את פרעה

מצ"ב מאמרו של ר' חיים עוזר לספר בו הוא מעיר על זרות העניין. שם כמדומני מדובר על ציון חמישים שנה להרבצת התורה של ר' שמעון, ולא על יום הולדת, לא? (אין לי גישה לקובץ המצורף) טעיתי. ותודה שהעמדתני על האמת. דברי הגרח"ע : "גם ענין היובל שלא נהגו בו רבנן קשישאי" מוסבים אם כן על ציון יובל לכל דבר שיהיה.
על ידי שעת השקט
05 דצמבר 2018, 09:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אסור לשבת על שולחן ?

בס"ח סי' תתק"כ: ילד אחד עמד לפסוע על השלחן שאביו היה משים תדיר ספריו עליו ולא יחדו רק לספרם לבד, וגם כשרצה לאכול עליו לחם ובכל יום ספרים עליו, ולקח הספרים מעליו עד שאכל, ועמד הילד על השלחן וירד ונחתך כף רגלו בסכין, אמר האב פשעי גרם שהנחתי לבני לפסוע על השלחן שהיו עליו ספרים . ובמפתח כתוב על זה: שאי...
על ידי שעת השקט
06 דצמבר 2018, 22:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול חלומות גדולי ישראל

בספר תולדות רבינו עקיבא איגר שכתבו בניו(עמ' 6) ,מובא שפעם אחת הביאו לו לאכול ולא אכל. לאחר שהפצירה בו הרבנית הוא גילה ש " הוגד לו בחלום בליל העבר שיוצג לו לאכול , ולא יאכל ממנו ואם כי הוא רק חלום מ"מ אין נזק אם יחוש לו" הרבנית ציוות על המשרתת שתביא הקרביים של העוף ומצאו בהם שאילה. וכשהובאו הקרבים לר...
על ידי שעת השקט
16 דצמבר 2018, 00:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעשה בבחור שחזר לחדר בישיבה מאוחר בלילה

הרי שהפריש חלה וכו' ומברך עליה אין זה מברך אלא מנאץ לכאורה העבירה היא לא הברכה אלא הגזילה יתכן והחילוק הוא כזה- בגוזל עיסה והפריש חלה, הרי הגזל הוא זה שהביא לברכה, לכן אין זה מברך אלא מנאץ אך בנידו"ד אין העבירה ( איך שלא תגדיר "גזל שינה" ) הביאה לאפשרות הברכה והרי זה כמי שגונב ותוך כדי הגניבה שותה ...
על ידי שעת השקט
16 דצמבר 2018, 13:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעשה בבחור שחזר לחדר בישיבה מאוחר בלילה

זה לא דומה לסיפור עם הכוס מים אלא הדימוי יהיה עם בברכה על הכוס מים באותה הברכה עצמה הוא יעשה עבירה ואולי זה דומה לנושא של לברך ברכה במקום טינופת שתראה במשנה ברורה סי' קפה ובביאור הלכה שדן שזה מצוה הבאה בעבירה, אפילו ששם גם כן העבירה לא גרמה למצוה מכל מקום סוף סוף בגלל שבצורה שהוא בירך אז זה אסור אז...
על ידי שעת השקט
17 דצמבר 2018, 16:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת ויחי - למה דוקא כאפרים וכמנשה???

בְּךָ֗ יְבָרֵ֤ךְ יִשְׂרָאֵל֙ לֵאמֹ֔ר יְשִֽׂמְךָ֣ אֱלֹהִ֔ים כְּאֶפְרַ֖יִם וְכִמְנַשֶּׁ֑ה וברש"י "הבא לברך את בניו, יברכם בברכתם ויאמר איש לבנו ישימך אלהים כאפרים וכמנשה" והדבר צריך לביאור מה נתייחדו אפרים ומנשה יותר משאר צאצאי יעקב שנבחרו הם דוקא להיות הדוגמא לברכות ישראל? וביותר, שהרי הדין נותן שכמ...
על ידי שעת השקט
20 דצמבר 2018, 00:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חנוכיה

אברך כתב:[mention]שעת השקט[/mention] הקלויזנבורגר ידוע ומפורסם בהתנגדותו לשפה העברית, והיה מדבר ע"ז הרבה, שידברו אך ורק אידיש.
אודה על האמת.
משום מה, כמה ביקורים בקריית צאנז נתנו לי את הרושם שלא מדובר בחסידות "יידשיסטית" במיוחד. (או שצוואתו לא מומשה או שטעיתי)
על ידי שעת השקט
24 דצמבר 2018, 21:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה הסיבה שפי' ר' עובדיה מברטנורא נקרא "ברטנורא" גרידא

מאותה סיבה שהסטייפלר נקרא בפי כל הסטייפלר על שם מקומו, וכן הרוגצ'ובר ועוד רבים. אמת כמובן. אבל עדיין יש לשאול על הכינויים "אשרי" ו"מיימוני" והתשובה לכא' היא שאין איסור לקרוא לת"ח בכינויי, וכמו שמותר לקרוא לת"ח ע"ש מקומו כך מותר לקרוא לו על שם אביו או בכינוי המזכיר את שמו( ועוד שבעיקר לגבי הרא"ש המכ...
על ידי שעת השקט
24 דצמבר 2018, 22:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי משה פיינשטין זי"ע מנשק נכדיו בביהמ"ד

pkd כתב:
במבי כתב:פעם התפללתי בבית כנסת ולידי עמד אדם שהתפלל עם תינוק בידו ומידי דקה בערך נתן לו נשיקה, אחר התפילה ניגשתי אליו ואמרתי לו, אולי כבודו יודע, מובא בהלכה שאין לנשק בבית כנסת, ענה לי הלה,
אני יודע, אבל מה לעשות לא הייתי מסוגל...
ועל דא קאמרינן "אונס פטריה רחמנא"
ברצינות?
על ידי שעת השקט
25 דצמבר 2018, 01:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות - וַיִּ֤פֶן כֹּה֙ וָכֹ֔ה וַיַּ֖רְא כִּ֣י אֵ֣ין אִ֑ישׁ, אם לא היה איש מהיכן נודע הדבר?

לפי המדרש המובא ברש"י: "ויירא משה - כפשוטו, ומדרשו דאג לו על שראה בישראל רשעים דלטורין אמר מעתה שמא אינם ראויין להגאל"
הדברים מתבארים בפשוטם שמשה בדק שאין מצרי אחר בסביבה אך היו שם יהודים רבים שראו את הדבר אלא שמשה לא העלה בדעתו שיש מהם דלטורין, וסוף דבר היה שמהם יצאה ההלשנה( ולאו דוקא מהמוכה)
על ידי שעת השקט
25 דצמבר 2018, 01:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות - וַיִּ֤פֶן כֹּה֙ וָכֹ֔ה וַיַּ֖רְא כִּ֣י אֵ֣ין אִ֑ישׁ, אם לא היה איש מהיכן נודע הדבר?

היו שם יהודים רבים שראו את הדבר אלא שמשה לא העלה בדעתו שיש מהם דלטורין, וסוף דבר היה שמהם יצאה ההלשנה( ולאו דוקא מהמוכה) מצי' במדרש "וישמע פרעה, שעמדו דתן ואבירם והלשינו עליו". אכן הדברים מסתברים שהיו שם יהודים אחרים והדבר התפרסם עד שהגיע לאוזניהם של דתן ואבירם, ובזה יתו' דברי הפרד"א שלא כהאלשי"ך. ...
על ידי שעת השקט
25 דצמבר 2018, 01:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהיכן לקוח הביטוי המוזר "בעל מחבר ספר"?? [בעמח"ס]

אברך כתב:וכן הביטוי שמצינו כמ"פ "מלא טעותים" לכאורה הוא טעות, או שאני טועה...
הרב אברך

היינו משתכנעים בקיומו של הביטוי "מלא טעותים" גם עם קצת פחות "טעותים"...
על ידי שעת השקט
27 דצמבר 2018, 23:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספרי בעל התפארת ישראל

ושמעתי מגדול אחד שליט"א (שנבצר ממני לכתוב שמו מחמת שלא קיבלתי רשותו) שמקובל והתפארת ישראל חיבר את חיבורו האדיר על המשנה לעת שהיה זקן מאד התפארת ישראל נולד בשנת תקמ"ב, והדפיס פירושו בשנת תר"ג, כשהיה בן 61. אכן מבוגר, אבל לא זקן מאד. [ונפטר בשנת תרכ"א, בגיל 79]. סדר הוצאת ספריו הוא כדלהלן: סדר זרעים,...
על ידי שעת השקט
24 ינואר 2019, 21:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרמב"ם ורבינו חיים הלוי - האם דרכיהם משתלבות

עוד מדבריו בענין זה. גם מהמאמר ב"המעין" וגם במאמר המצורף נראה שהוא לא אמר זאת כביקורת אלא כהגדרה- כלומר הסכים שפירוש לא חייב לכוון לדעת האומר ( ואדרבה, יש ענין בחידוש ויצירה) אבל הדגיש שהדבר חייב להיות מודע.( כמדומה יש מאמרים ממנו שבהם הוא מיצר על שעזבו לגמרי את דרכו של הגר"א בזה, שהיא (להגדרתו) חתי...
על ידי שעת השקט
28 ינואר 2019, 14:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מפני מה אמרה תורה מילה ביום השמיני?

נפלא מאוד.
אבל, אם נבוא ליישב את כל פרטי המצוות לפי טעמי הרמב"ם לא נמצא ידינו ורגלינו וכבר העירו הראשונים על כך. וכמדומני שאף המורה עצמו כותב שאין טעמיו מסבירים את פרטי המצוות. אי"ה ארחיב בהמשך
על ידי שעת השקט
03 פברואר 2019, 00:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש מקור לאלו שאינם עונבים עניבה בשבת אחה"צ?!

ראיתי באחד הספרים על החזו"א( כמדומני "מעשה איש") שנשאל ע"י אדם אחד האם נוהג נכון במה שמפסיק ללכת עם עניבה בשבת בצהרים וענה לו החזו"א : במקום שאין כבוד שבת אין עונג שבת ( לא שמתי גרשיים כיוון שאיני יודע רמת הדיוק של הסיפור...) אולי הכוונה להיפך, שבמקום שאין עונג שבת אין כבוד שבת [כך מסתבר יותר]? ודר...
על ידי שעת השקט
17 אפריל 2019, 11:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דעת הרשב"ם נשים פטורות מהסיבה מפני שאשה כפופה לבעלה

א. בודאי שמרוויח- בפעם הראשונה אכל המצה שלא כדין ובפעם השניה אכל המצה כדין שהרי פטור מהסיבה.
ב. לא שמענו
ג. לכא' כן
על ידי שעת השקט
02 יולי 2019, 21:11
עבור לפורום
עבור לנושא

ההבדל בין ספרי תורה ספרדים ואשכנזים. לשיטתם בהלכות מזוזה??

בהלכות מזוזה נחלקו רש"י ור"ת . לדעת רש"י יש להניח את המזוזה זקופה לאורך הפתח ולדעת ר"ת באופן כזה הוא בזיון ודומה לקבורת חמור על כן יש להניח המזוזה שוכבת לרוחב הפתח. וכן סבר רבינו תם שיש להניח הספר תורה שוכב בארון ואת פרשיות התפילין שוכבות בתוך הבתים.  השו"ע  פסק כרש"י וכן נוהגים בני ספרד( ותלמידי הג...