החיפוש הניב 73 תוצאות

חזור

על ידי מכון קול יוסף
25 נובמבר 2018, 23:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לטייל בחוץ לארץ

שאר לעמו כתב:
אברך כתב:במג"א וכו 'וכו'
כל אלו לצורך מצווה ולא שייטיה להכא. כל העם נהיה חולה בנפשו שצריך לטייל ולפוש בחו"ל ?
אמת, אדם שרוצה לצאת לחו"ל צריך לחשוב היטב ולהתיעץ עם דעת תורה לפני שהוא מגדיר את עצמו 'כמי שאין לו א-לוה'.
על ידי מכון קול יוסף
26 נובמבר 2018, 23:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נר חנוכה מחשמל

לכל המתפלפלים - ציטוט מספר ילקוט יוסף (כן, מותר ללמוד בו...) בהלכה הנ"ל, ומקורותיו בצידו (כדאי לעיין בילקו"י המורחב). " דעת רבים וכן שלמים מאחרוני דורינו, שאין יוצאים ידי חובה בהדלקת נרות החשמל, ויש פנים הנראים בהלכה לדבריהם, שצריך להקפיד על שמן ופתילה , בדומה להדלקת המנורה בבית המקדש, שבה נעשה הנס....
על ידי מכון קול יוסף
27 נובמבר 2018, 00:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם המחלוקת בעניין בני ישיבות ספרדים בחנוכה היא הלכתית או 'השקפתית'

הנוסח שנכתב לעיל אינו מתאים בכלל לכל צורה שהיא של פורום הלכתי, דעת מרן החזו"א ועוד רבים מפוסקי דורנו שבני ישיבות מעדות המזרח חייבים להדליק בברכה בישיבה, וכך דעת הגר"י עדס שליט"א. באופן שלכתוב כמש"כ לעיל אינו לענין כלל. אפשר לכתוב שיש קונטרס המנסה להסביר את דעת הרבנים הנוקטים שבני ישיבות מעדות המזרח...
על ידי מכון קול יוסף
29 נובמבר 2018, 14:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם המחלוקת בעניין בני ישיבות ספרדים בחנוכה היא הלכתית או 'השקפתית'

מלמד להועיל כתב:מכון קול יוסף, אולי תצליח להביא כאן לפורום איזה מישהו שמכיר טוב את השיטות של מרן הרב עובדיה ע"ה בהלכה יש לי הרבה דברים לברר
אפשר לשאול הכל ואני הקטן ישתדל לענות, אם לא אני בעצמי, אעביר לגדולים ממני. אבל בעז"ה הכל ייענה כאן בפורום הזה. ניתן לפנות גם לפורום מורשת מרן בקישור דלעיל.
על ידי מכון קול יוסף
29 נובמבר 2018, 14:43
עבור לפורום
עבור לנושא

מה עדיף? לשמור על עולמו של הקב"ה או לסייע למחללי שבת?

נסתפקתי בעניין תופעת המיחזור התופסת תאוצה רבה בימים אלו, שהחברות הממחזרות את מוצרי הקרטון והזכוכית (על פלסטיק אין לי מידע) הם חברות שמחללות שבת, הלא הם נייר חדרה (אמניר) לקרטון ונייר, ופיניציה לזכוכית, וא"כ נשאלת השאלה מה עדיף. האם לשמור על עולמו של הקב"ה בבחינת תן דעתך שלא תקלקל את עולמי, או"ד אין ...
על ידי מכון קול יוסף
29 נובמבר 2018, 18:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה עדיף? לשמור על עולמו של הקב"ה או לסייע למחללי שבת?

הרב 'מבקש האמת' אמר דברים של טעם, שמכיון שאנו צריכים אותם לשימושינו האישי, אין לנו ברירה אלא להשתמש בשירותיהם, אך עדיין ליבי מפרפר מחמת שאין זה ברור אצלי בקרטון ובזכוכית האם התועלת מרובה כל כך שהיא הכרחית לקיום העולם, ובמיוחד בכלי זכוכית שאין בזה כמעט עניין שהרי ייצורם מן החול שיש ממנו בשפע (שלא כמו...
על ידי מכון קול יוסף
01 דצמבר 2018, 21:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם המחלוקת בעניין בני ישיבות ספרדים בחנוכה היא הלכתית או 'השקפתית'

לעניינינו, אולי תבארו לי יותר מה השאלה, אדרבא, מנהג שיש בו סרך איסור, רבותינו הראשונים אמרו שיש צורך גדול לבטלו, היפך הבנת הכותב. והיתר של 'מקום צורך' בשאר דינים, היתר ידוע הוא, ששעת הדחק כדיעבד דמי, ויתכן שבמקום כזה גם מרן היה מתיר. ולעניין דברי 'יהודי', הכותב בקיצור כזה, כמוהו כאומר, אין לנו עניין...
על ידי מכון קול יוסף
12 דצמבר 2018, 20:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לקרוא בשם חיבה ע"י קיצור השם ?

הרה"ג בן ציון מוצפי כתב לשואל שאין לקצר שם כלל, עיין באתר דורש ציון מס' שאלה 24837
אפשר לשאול באתר, הוא ה'מרא דאתרא' לעניינים האלה אצל הציבור הספרדי (כמו מרן הגר"ח קנייבסקי אצל הליטאים).
על ידי מכון קול יוסף
15 דצמבר 2018, 22:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מתי מברכים על נר שבת, לפני ההדלקה או אחריה?

ראה ראיתי כבר את דרכך בקודש (וגם את התשובה שפרסמת לא מזמן מהראשל"צ). ולעניין הערתך הנבונה, אני מעוניין לשמוע איך אנשים מקבלים את הדברים, ויש גם צדק בדבריך. אנחנו בכוונה תחילה מייצגים את עצמנו כגוף לא נייטראלי, כל המכון הזה הוקם למען חיזוק דברי מרן זיע"א. ובנימה אישית, בלימודי האישי אני ממש לא מקבל ד...
על ידי מכון קול יוסף
16 דצמבר 2018, 23:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חומר האיסור בפנויה

לעניין מה שביקש פותח האשכול, מצו"ב קובץ 'משנת יוסף' משנה שעברה ובתחילתו מכתבים ממרן זיע"א בענייני צניעות.
עיקר ההתייחסות היא בסי' ג', ובסי' ה' אות א'.
וע"ע בחזו"ע יו"ט סוף הלכות שמחת יו"ט, וביבי"א ח"ג חאה"ע סי' י' אות י"ט.
על ידי מכון קול יוסף
17 דצמבר 2018, 19:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעשה בבחור שחזר לחדר בישיבה מאוחר בלילה

אנו כשלמדנו את הסוגיא במקומה (כרגע לא זכור לי המקורות) הבנו בפשטות מהראשונים שכל האיסור הוא כשבלא העבירה לא היה מצוה, או במקום טינופת שזה דין מיוחד, אבל אם לא, ובייחוד במקרה הנ"ל שאין זה איסור 'בעצם' אלא רק שחיתות המידות (כך מבואר בפוסקים, כי גזל שינה הוא 'היזק שאינו ניכר' ואכמ"ל), וודאי שצריך לענות...
על ידי מכון קול יוסף
19 דצמבר 2018, 14:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מתי מברכים על נר שבת, לפני ההדלקה או אחריה?

נראה שקודם כל הצבת את המטרה ואחר כך שלחת את חיציך, וחבל, אם תרצה לדון עניינית תודיע לי, ולהבנת הדברים עניתי על מקצתם, ודון מינה לשאר השאלות. ראשית, אתה טועה, כי המחבר לא דן "עניינית" כלל, כדלהלן בהערות על הקדמתו (ולא עברתי על כל החוברת לפרטי פרטים). ומאוד קשה להם לדון עניינית מבלי לתקוף, והלוואי שזה...
על ידי מכון קול יוסף
19 דצמבר 2018, 14:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מתי מברכים על נר שבת, לפני ההדלקה או אחריה?

אברך כתב:
ובמשה עבדו כתב:ב"ה שלום וברכה לכבוד הרבנים וכו'
[mention]מכון קול יוסף[/mention] האם אין לכם קשר לניק @ובמשה עבדו ?
התשובה: כן.
אחרי שפתח את האשכול פנה אלי במייל, ונראה שאנו שווי דעות באופן עקרוני, וכעת אנו מכירים.
על ידי מכון קול יוסף
19 דצמבר 2018, 14:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מתי מברכים על נר שבת, לפני ההדלקה או אחריה?

שמתי לב שאתה יוצא מנקודת הנחה שהצדק נמצא תמיד בצד אחד. שתמיד המסקנה ההלכתית היא כמו שכתוב בספרי פוסק ספציפי. ולדעתי זה לעולם לא יכול להיות נכון. כי התורה לא נמצאת בכיס של אף אחד. גדול ככל שיהיה ראה בתשובת הר"י בן הרא"ש בשו"ת "זכרון יהודה" (סי' נ"ד), הובאו דבריו בספר "עין יצחק" להגאון רבי יצחק יוסף ...
על ידי מכון קול יוסף
24 דצמבר 2018, 20:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מתי מברכים על נר שבת, לפני ההדלקה או אחריה?

אני אבקש מכת"ר לדבר בכבוד. כבר כתבתי בעבר, ואכתוב שוב, כל הזדעקותינו לנושא הינה אך ורק מחמת אנשים שאינם כותבים כדרכה של תורה, כמו הכותב של להדליק ולברך שאנחנו כבר מכירים את דרכו משכבר, ולא אחת ששלחנו לפניו תגובות על דבריו, לא השיב עליהם, אפילו שהיה זה בכל הכבוד הראוי. מרן הגרי"צ אינו נתון תחת שבט המ...
על ידי מכון קול יוסף
25 דצמבר 2018, 21:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מתי מברכים על נר שבת, לפני ההדלקה או אחריה?

הרב יצחק, החכמתני בהודעתך כיון שעד עתה לא ידעתי איך נראים הדברים למתבונן מהצד, לצערנו לעיתים תכופות אנו נקלעים שלא ברצוננו להתכתשויות שאינם כדרכה של תורה, ולכן זאת הייתה הנימה של דברנו. אבל הצדק בדברך, אין המתבונן מהצד צריך לרדת לסוף דעתנו בזה, ולכן נשתדל מעתה לענות לגופם של טענות ולא לגופם של כותבי...
על ידי מכון קול יוסף
20 ינואר 2019, 08:55
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי מכון קול יוסף
24 ינואר 2019, 10:23
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי מכון קול יוסף
28 ינואר 2019, 09:03
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי מכון קול יוסף
07 אפריל 2019, 15:14
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי מכון קול יוסף
07 אפריל 2019, 18:15
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי מכון קול יוסף
16 אפריל 2019, 01:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פפושדו

מי שהרעיש על זה שהחברה מפרסמת שאפשר להסתובב עם העוגיות בבית לפני פסח שידע שגם עם חמץ גמור אפשר להסתובב בבית לפני פסח כי כל עוד שהוא אינו בגדר גלוסקא יפה אלא פירורים המתבדרין על הארץ הדבר מותר בהחלט כמו שכתב מרן השו"ע שער"פ שחל בשבת מנער המפה שאכל עליה, וכל העניין הזה הוא לרוב רק אובססיה של הנשים, אז...
על ידי מכון קול יוסף
16 אפריל 2019, 01:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פפושדו

ולכל ה'מעוררים' למיניהם, צורף למעלה המאמר של הרה"ג שמעון ללוש שליט"א בעניין, שיתמודד עם הטענות ולא יפזר סיסמאות וחצאי הלכות ושמועות, הרה"ג אברהם יוסף שליט"א מעיד שהוא בעצמו משגיח בצורהה צמודה על המפעל הנ"ל ולכן אין זה משנה כלל וכלל איזה חותמת מוטבעת על האריזה כי אם הרב שעומד מאחורי הכשרות, ולמי שיש ...
על ידי מכון קול יוסף
16 אפריל 2019, 01:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פפושדו

לא מדויק, זה כידוע מחלוקת אחרונים, וה'חיי אדם' [קיט, ו] מחמיר לחפש אפילו פירורים קטנים, וכן כתב ה'חזון איש' [או"ח קטז, יג, ו-יח] וכן בספר 'סידור פסח כהלכתו' [יג, הערה 39] מחמיר לבדוק אחר פירורים, וכך כתב גם בספר 'בדיקת חמץ וביעורו' [פ"ב, א], וכן נהוג עלמא. חידשת לי, אבל מכאן ועד לצעוק 'גיוואלד' על ...
על ידי מכון קול יוסף
16 אפריל 2019, 17:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פפושדו

מה שבאתי לומר זה שצריך להתמקד בפן ההלכתי הטהור ולא בכל מיני שמועות ודברי הבל שאין בינם לבין השיקול ההלכתי הטהור ולא כלום, כזכור כתבתי למעלה שיש קונטרס תשובה בנושא, שצורף לעיל, ומי שרוצה לטעון, שיטען על גבי הדברים המובאים שם ושלא יצייר מצג שווא כאילו אין תשובות. אני מכיר את ההשוואה של חומרי ההתפחה לש...
על ידי מכון קול יוסף
18 אפריל 2019, 21:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פפושדו

אני לא יודע אם מומחי הכשרות של בד"ץ ב"י הם באמת מומחים, ומבינים בכשרות, ואפשר לסמוך עליהם במשהו. אותי לימדו שמה שלא יודעים לא אומרים. 'רוב פוסקי ההלכה הספרדים' הוא דמגוגיה זולה, יען אין כאן הבדל בין ספרדים לאשכנזים בזה. לא ידוע לי שהפוסקים האשכנזים נתייחסו לזה כל כך כיון שבין כה וכה מצה עשירה נוהגי...
על ידי מכון קול יוסף
24 אפריל 2019, 22:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

הדיין המובהק הרה"ג אבירן יצחק הלוי שליט"א נתבקש לסוגיא עליה מעורר הנ"ל, ושלח בקשות לכל מי שיש לו יד ורגל בנושא לכתוב על הסוגיא, ורב המכון הרה"ג שמעון ללוש שליט"א כתב על הפסק ועל כל העניינים המדוברים לעיל. בקונטרס מבואר בהרחבה על עניין הדיינים ושמו כן הוא 'נאמנות מסורת ההוראה והדיינות' הקונטרס חולק ב...
על ידי מכון קול יוסף
25 אפריל 2019, 00:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

אין לי מושג על גופם של שמות והשמצות - אבל זה לא הנושא. גם האינטרס השקוף של 'מכון קול יוסף' להגן על כבוד המערכת של מדינת ישראל - כאן זה לא המקום ומבחינתנו זה לא הנושא. סליחה על הדוגריות אבל בפורום של תלמידי חכמים אין המקום לדאוג לכבודה של הרבנות הממלכתית... (גם אם יש בתוכה אנשים נהדרים שמשתדלים לתקן...
על ידי מכון קול יוסף
25 אפריל 2019, 10:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

פורום ציבורי של אנשים שלא הגיעו להוראה לא אמור להיות דור/פורום ששופט את שופטיו, רבניו ודייניו. מעניין שזה בדיוק מה שאתה עושה כאן, רק שפשוט החלטת אתה מי רב ומי לא, וכך אתה יכול לדבר על אלו ש'אינם רבנים'. חוץ מזה, לצערנו יש בתי דין מפורסמים שפוסקים מנגיעות, בשונה מבתי הדין של הרבנות שנתונים תחת ביקור...
על ידי מכון קול יוסף
28 אפריל 2019, 22:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פפושדו

אולי תפסיקו בבקשה לגבב מילים ותתחילו לענות באמת על מה שאומרים לכם? אני במקומם אם היו לי סיפורים מאומתים על מה שקורה הייתי כותב הכל ונותן לו להתמודד עם 'האמת', אבל כנראה שאין לכם סיפורים כאלה ולכן אתם פוטרים את כל מה שטרח להגיב פה ב'שטותים מיט לאקשן'.