החיפוש הניב 250 תוצאות

חזור

על ידי בן של רב
17 מאי 2019, 18:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקור תורני לנרגנות וביקורתיות כתופעה הגוברת והולכת

במחילה מכבוד חו"ר הפורום שאני לא סוטה מהעניין.... הרב דן טיומקין סיפר כי מו"ר הגר"מ שפירא הורה לו לגור בקצה השכונה דהיינו מצד אחד לגור ליד שכונה חרדית, ליהנות מהמוסדות, בתי כנסת וכו' אך בקצה כדי שההמון לא ישפיע עליו.... ולדוג' בית וגן והר נוף הם שכונות שכל השכונה מוגדרת כ'קצה' משום שאין הם גורמות ל...
על ידי בן של רב
18 מאי 2019, 22:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שולחן שבת עם ילדים

יש נקודה מרכזית מאוד בשולחן שבת - שהיא הכי הכי לא מדוברת ולא נעים להזכיר אותה. הענין העיקרי של התועלת משולחן השבת הוא לא מה שאומרים לילדים ולא מה שהם מתנהגים. אלא העיקר הוא החוייה של בית שלם ומושלם שכאילו הוא עולם הבא... ולכן כמו שלא יעזור לשיר "מעין עולם הבא" אם אין אוכל שממחיש זאת כך לא יעזור להגי...
על ידי בן של רב
19 מאי 2019, 00:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לאור קריאת גדולי ישראל - איזה דוגמאות מצויות יש שעלולים לטעות בהלכות שבת

ואמנם יש מקום להקל (לאשכנזים) אך כבר כתב המשנ"ב שכל בעל נפש יחוש. (משום מה יש כאלו שעשו חלוקה מוזרה, שגברים לא מטלטלים כלל, ואילו נשים מטלטלים על כל סיבה קלה. אם סיבת הקולא לנשים בכדי שיוכלו ללכת עם התינוק לבית ההורים, למה להקל בשאר טלטולים). נשים אינן בעלות נפש. בתקוה שאין נשים בפורום הזה... כך קי...
על ידי בן של רב
19 מאי 2019, 01:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמיטה במציאות ימינו

היום אנחנו שבט לוי שגם הוא מעולם לא קיים שמיטה שכזו.
כל הרעיון הוא כי לי הארץ - ושבט לוי מעולם לא הרגיש שתלטנות אלא היה ברור לו שיש בוס.

אגב: אם תרצה קיבלת עכשיו בחינם פירוש על כל הפרשה איך הכל אותו ענין!
מגוון תזכורות מי כאן הבוס!
על ידי בן של רב
19 מאי 2019, 14:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמירת סדרים וזמנים

שכחתי לציין את הגמ' בכתובות שנפסקה להלכה בשו"ע הלכות צדקה. 
שיש לתת למי שזקוק לכך סוס לרכב עליו ועבד לרוץ לפניו מכספי הציבור למרות שיש עוד עניים. 
צורך נפשי הוא צורך אמיתי. 
ולמרות שהוא לא תיקן את מידותיו אנחנו מחוייבים לדאוג לו לכבוד כפי עניות דעתו! 
על ידי בן של רב
19 מאי 2019, 14:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך באמת ובתמים קוראים קריאת שמע באופן אמיתי. (ההכנה האמיתית לשבועות)

הא לך מה שכתב רבינו הקדוש בעל השפ"א זיע"א בשפת אמת ליקוטים חודש ניסן [מכתב] שפת אמת ליקוטים - לחודש ניסן ולזאת הנני מגלה לך מה שאני יודע בזה דרך האמת. וזה הוא שכלל היחוד שמיחדין בכל יום שמע ישראל כו' שזה צורך גדול לידע מהות הענין ואשר נודע לי באר היטב באמת לא על פי אומד השמיעה רק מתוך ספרי הקדושים ...
על ידי בן של רב
19 מאי 2019, 20:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: צנזורה ביהדות

גם בעבר חשו לכבודם של אנשים גדולים משנה מגילה ד' י': מעשה ראובן נקרא ולא מיתרגם. ובתוי"ט שם: מעשה ראובן. וישכב את בלהה פלגש אביו נקרא בבה"כ ולא מתרגם. דחיישינן לגנותו . כפירש"י. והר"ן פירש משום כבוד יעקב ואפשר להוציא עוד הרבה עניינים הנוגעים לנושא האשכול ממשנה זו. המקומות שנזכרה גנותם של אנשים גדול...
על ידי בן של רב
20 מאי 2019, 00:45
עבור לפורום
עבור לנושא

סיפורים על אנשים (לא!) פשוטים.

ידוע שמרן הגרח"ק מקיים לימוד מוסר יומיומי ע"י קריאת סיפורים. וזאת על פי מה שאמר החזו"א שזה המוסר הכי טוב שיש.  [וביאר שגדולה שימושה יותר מלימודה היינו שההמחשה היא יותר מהלימוד התיאורטי] והנה כיום יש פער גדול בין רוב הספרים והסיפורים - לבין רוב האנשים הקוראים.  כי סיפורים על גדולי ישראל כוחם יפה רק ב...
על ידי בן של רב
20 מאי 2019, 01:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורים על אנשים (לא!) פשוטים.

אתרום סיפור ראשון. ונקווה שיפתח לכולם המעיין >בכל תחומי החיים< (הזכויות אינן שמורות ואדרבה מי שיוציא ספר מכל זה נשמח כולנו, אבל נבקשו שיתרום לפורום את מעשרותיו... ) יש לי חבר שאשתו מנהלת חשבונות ברשת בגדי נשים ידועה. והבעלים הוא לאו דוקא בן תורה הזהיר ומדקדק ב... (אוף! אין סמיילים להסביר ברור... ) ו...
על ידי בן של רב
20 מאי 2019, 13:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורים על אנשים (לא!) פשוטים.

גם אני מחכה לסיפור הבא מפרי עטו של@חגי פאהן - ובינתיים העט שלי תמלא מקומו. (יוצאים יד"ח ב'עט' דיגיטלית?) בדידי הווה עובדא: היתה לי פגישה עסקית עם איש פשוט ממושב באיזור מטה יהודה שרצה לקנות ממני נכס מסויים באיזור מגוריו. בפגישה הוא הוציא את האייפון כדי לבדוק אם אני צודק בנתונים שמסרתי לו. והנה בפגישה...
על ידי בן של רב
20 מאי 2019, 15:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורים על אנשים (לא!) פשוטים.

יש דבר שהוא משותף לרבים מאד מאחינו הטועים, ההערכה לאנשים שיושבים ולומדים שקיימת שם לפעמים הרבה יותר מאשר אצלינו, נסעתי פעם בטרמפ מצפת לבני ברק, והאיש [ללא כיפה] התרגש כולו, הוא מדבר עם אשתו בטלפון, והוא לא יודע מה הוא זכה להסיע שני 'תלמידי חכמים', הוא מספר לה בהתרגשות שהוא העלה אברכים [אתם כל היום ...
על ידי בן של רב
20 מאי 2019, 23:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לנסוע באוטובוס?

למרות שאני מזדהה עם ההגיון דלעיל. יש משהו כללי במוסכמויות חברתיות אפילו מוטעות - שלפעמים הם משמשות בדיעבד כבולמי זעזועים, וכעין סכר ממפולת של דברים אחרים. כי אדם קובע את השתייכותו גם על פי דברים חיצוניים, והשינוי גורם לו לחשוב אני כבר סוג בנאדם אחר, ולכן אפרוק את העול של... ושל... * פעם עו"ד אחד המל...
על ידי בן של רב
21 מאי 2019, 01:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך באמת ובתמים קוראים קריאת שמע באופן אמיתי. (ההכנה האמיתית לשבועות)

ביאור בפרשה ראשונה של קריאת שמע: "והיו הדברים האלו על לבבך" - בעצם כאן נמצא המקור הראשוני למצות ת''ת. ראשית יהיו הדברים על ליבך, התבוננן בהם בינך לבין עצמך, השתמש בליבך לדעתם. לא די בכך: "ושננתם לבניך" הנחילם לדור העתיד העבר הלאה את אשר בליבך. "ודברת בם" - אין האיש הישראלי יושב בדד, הולך הוא ומדבר,...
על ידי בן של רב
22 מאי 2019, 21:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורים על אנשים (לא!) פשוטים.

מעשה לא פשוט על איש במצב לא פשוט. זה פשוט מסביר את הענין כמה חשוב הסגנון של האשכול. אך בל נקדים את המאוחר. יש לי חבר שלמד בשעתו כאברך/חונך עם בחור בתוך ישיבה קטנה באשדוד. הבחור עלה לישיבה גדולה ומאז לא היה קשר ביניהם. אחרי שנים ידידי רואה בשבת זכור בבית הכנסת את מיודעו הנ"ל לבוש כחילוני וכו' מגיע לב...
על ידי בן של רב
23 מאי 2019, 00:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לנסוע באוטובוס?

מבקש אמת גם אם יש לך ולרבים כמותך חלום להפוך אנשים לחכמים ונבונים ויודעים - עדיין כדאי להביא בחשבון את הטעויות המרובות שנוצרות בדרך. זה קורה כמעט בכל נושא ציבורי שכל מי שמנסה לפתוח מוסכמות ומורכבויות מגלה מהר מאוד לצערו שיצא הרבה חילול השם ונזקים - כתוצאה מהבנה מסולפת בדבריו. ומהפרט אל הכלל [לא קשו...
על ידי בן של רב
23 מאי 2019, 15:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרהורים על ל"ג בעומר

לכאורה הם עושים את המצוה הכי גדולה בכל התורה = כבוד שמים! כי הם שמחים לכבוד התנא האלוקי רק בגלל שהוא גילה רזי תורה. והרי כ' הגר"א שהסוד זה עיקר התורה והשורש לכל נגלותיה! (זה לא מאיים עלינו כי אנחנו עושים באופן אחר = מדובבים את שפתיו יום יום) אאמו"ר במשך חייו זכה להיות בקשר עמוק עם כל החוגים הגדולים ...
על ידי בן של רב
23 מאי 2019, 15:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שיעור מהגר''מ שפירא זצ''ל - ל''ג בעומר

ולעומתו רבי יהודה הלך יותר אחר המעשה אף ששמע והבין מצויין את כל טענותיו של ר"ש.
ומסרתי בעבר שיעור עם הרבה מקורות נוספים כדבריך שבזה נחלקו.

וכעת עולה בדעתי שיתכן שהרבה ויכוחים בינינו ובין חוגינו ועדותינו - שורשם בשאלת המשקל של הפנימיות והכוונות מול משקל המעשים בפועל.
על ידי בן של רב
27 מאי 2019, 20:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לשבור אייפון בשבת?

גדולי ישראל התירו אינטרנט עם סינון ואייפון עם סינון, וכל האומר אחרת הוא טועה ומטעה. בכל ההתבטאויות של גדולי ישראל בעצמם (לא פשקווילים שפורסמו עם חתימותיהם וכו') הם מדברים במפורש על האינטרנט הלא חסום והאפשרות לגלוש ולצפות במרעין בישין. אבל מאז ומעולם התירו אינטרנט חסום, לכל סוג של חסימה יש רבנים העו...
על ידי בן של רב
28 מאי 2019, 00:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נזם זהב באף חזיר

זו לא גמרא אלא משנה באבות ו ב
וכן ברייתא כלה רבתי ה ג
וכן ספרי בהעלותך צט
וכן שיהש"ר א יא
על ידי בן של רב
28 מאי 2019, 01:52
עבור לפורום
עבור לנושא

היכן עובר הגבול בין מצוה דאורייתא להגיד תהלים לבין איסור "לא תעשון כן לה' אלוקיכם" ? והאם בתפילה בכותל מצוי איסור דאו'

המעיין היטב באיסור לא תעשון כן לה' אלוקיכם (ראה יב)  יראה נכונה שפשטיה דקרא הוא לא לעבוד את ה' בכל מקום כי אם אל המקום אשר יבחר וכו' וכו'. וע"ש היטב שהתורה מאריכה מאוד לאפוקי ממחשבה שאפשר לעבדו במקום נוסף מלבד ביהמ"ק .  ​​​​​​והנה באמת כל תפילה היא לכיוון הבית, וכמבואר בגמ' ובשו"ע.  וכדברי שלמה המלך...
על ידי בן של רב
28 מאי 2019, 19:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן עובר הגבול בין מצוה דאורייתא להגיד תהלים לבין איסור "לא תעשון כן לה' אלוקיכם" ? והאם בתפילה בכותל מצוי איסור דא

אמת שזה פשט הפסוק אך רק לעניין להקריב. לעניין להתפלל כבר כתבתי שזה גמרות מפורשות שאין משם שום מקור לעניין להתפלל לכיוון ירושלים, (מלבד מה שאין כל מקור בפשט הכתוב). ברור שפשט הפסוק הולך רק על קרבנות. אמנם פותח הנושא הניח שאיסור זה מלמדנו שאין עבודת ה' נעשית בכל מקום אלא במקום מסוים שבוחר ה'. ומזה הק...
על ידי בן של רב
29 מאי 2019, 20:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע קראו לר' טרפון כך?

טורף. זה גם עירבוב של מין במין. האריה טורף ומתאחד בגופו אם הנטרף האומלל. לטרוף ביצים. פירושו את החלבון והחלמון אמת.  מסתמא גם האריה נקרא כך כי הוא רק טורף ומערבב את הכבשה בתוכו ואין בזה עלייה דשניהם בדרגת "חי".   משא"כ האדם "אוכל" מלשון לכלול כי הוא כונס אותה אל האדם ובכך מעלה אותה מ"חי" לדרגת "מדב...
על ידי בן של רב
29 מאי 2019, 20:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הבוחר בשירי זמרה

בוא נוסיף את הרקע ההיסטורי לדבריו. הוא כתב את הנפה"ח כדי שישמש ככלי התגוננות של התורה מפני החשש שהציבור יתחיל לחשוב שהתורה לא חשובה כמו היראה והאהבה. יש כיו"ב הרבה דברים שבאים בזמן מסויים להדגיש דבר מסויים רק כדי לאפוקי מטעות מסויימת. והמבין יבין שגם הוא לא התכוין שיום אחד אנחנו ניסחף לסטות לכיוון ה...
על ידי בן של רב
30 מאי 2019, 14:23
עבור לפורום
עבור לנושא

הכוונה הפשוטה שאולי כדאי לכוין כשמדליקים מזגן. (חוץ מכל הסיבות הסטנדרטיות...)

בעמוד האחרון של מסכת כתובות מובא מעשה ברבי אמי ורבי אסי שהיו קמים מהשמש לצל ולהיפך. ומבאר רש"י וז"ל : "כשהשמש הגיע למקום שהן יושבין וגורסין וחמה מקדרת עליהן, עומדין משם לישב בצל.  ובימי הצינה עומדין מן הצל ויושבין בחמה - כדי שלא יוכלו להתרעם על ישיבת ארץ ישראל".  אגב: יש שם מעשה נוסף על רב חייא בר ג...
על ידי בן של רב
01 יוני 2019, 23:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי משה שפירא

זה בדיוק החורבן... להישאר בינוני.. יש חורבן גדול מזה לחשוב שהתורה מסתכמת בפלפולי נשים נזיקין..? היא כנראה מסתכמת בפלפולים של ר' משה שפירא. נראה לי שפלפולי נשים נזיקין עדיין יותר מחוברים למציאות, מפלפולי ר' משה שפירא.   חזק! רבי משה שפירא ערך את יסודותיו מכל דכפין. חסידות קבלה זוהר גם תלמוד וקצת הלכ...
על ידי בן של רב
02 יוני 2019, 00:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדינת הלכה. [אנכי ה' אלקיך] או הכל או כלום? ואיך עושים שזה לא יהיה מפחיד?

לא מתקבל על הדעת שכשיש מצד אחד מדינה חילונית שאנו קבורים בתוכה, ומצד שני אנשים שדורשים מדינת הלכה - אנחנו נתפוס צד בעד השארת המצב הקיים. בעוד שהסיבה היחידה לכך היא שיש לנו ויכוח איתם על הפרטים.  זה כמו שנצביע לפיד והיימן עודא - כי יש לנו טענות על גפני ודרעי....  מי זה אנחנו? בן של רב ועוד כמה הדיוט...
על ידי בן של רב
02 יוני 2019, 02:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי משה שפירא

בנה ויסד מערכות מחשבה [אם אפשר לקרוא לזה כך] שאין בהם תועלת מהפן המעשי! לפי מה ששמעתי בעבר    היה לר' משה ענין לא להוריד למעשה אני לא יודע מדוע אבל מי ששמע סדרת שיעוורים על תפילה או דוגמא אחרת את השיעור שנאמרה בפרשת שלח על כח הדיבור אן יש לו קצת רצינות וירא"ש היחס שלו על לשה"ר  מקבל שינוי מאוד גדול...
על ידי בן של רב
02 יוני 2019, 07:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי משה שפירא

בקשר לגדעון סער - זה רק דוגמא קיצונית הממחישה איך האדם הגדול בענקים ירד מן ההר אל העם = ממרומי הספירות אל כל אחד מארבעת הבנים שבתוכנו. וכידוע מנפלאותיו בישיבת אור שמח וכן הגדולות והנצורות שעשה ברוסיה.  ומסתמא רבינו אחז שבתוך כל אחד ואחד יש הופעות של כל אחד מארבעת הבנים בדקויות... והדברים עתיקים.  [א...
על ידי בן של רב
02 יוני 2019, 14:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לשבור אייפון בשבת?

מה משנה מה כתב/ה איזה גוי/ה שהעתקת ממנו/ה?
כל דבר שהוא עצמו נכון על פי התורה - צריך לנקוט בכל דרך שמועילה לחיזוקו.
ולהיפך = להיפך. וכשזה מחלוקת הפוסקים = מיותר לשכנע, ואולי גם אסור

אבל העקרון הוא שבדיוק כמו שנוקטים בכל דרך להציל ממוות - כך מצילים מעבירה. 
ואדרבה! גדול המחטיאו יותר מההורגו.