החיפוש הניב 250 תוצאות

חזור

על ידי בן של רב
27 ינואר 2019, 02:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול עצות להתמדת הלימוד

לדעת מרן החזון איש אי אפשר לקבל סיפוק בלימוד בלי שום נקיטת חפץ
כלומר לכתוב
וכלשונו ''קבע נא הערותיך בספר מכורך''
ובחוג תלמידיו מאוד מקפידים על זה
ור' חיים גרינימן היה מקדיש כל שבוע זמן למאות צאצאיו שכל אחד יביא לו לראות מה כתב השבוע
אבל זה לא עצה לנחיתיים שלא מאמינים במה שהם כותבים
על ידי בן של רב
28 ינואר 2019, 00:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קולא חדשה: רוב העולם פטורים מלומר במה מדליקין

יש תושב''כ ויש תושבע''פ
כנ' הרמח''ל שכל רז לא אניס ליה ידע לגלות לנו שהזוהר שייך לסוג ההשפעה של תושב''כ
למעשה! אתה ממליץ לקרוא את חידושיך (למשל) גם למי שאינו מבין כלום ?
על ידי בן של רב
30 ינואר 2019, 01:44
עבור לפורום
עבור לנושא

האם שיטת הלימוד של חז''ל מנוגדת לשלנו

ישנה שאלה מאוד יסודית בכל סוגיא בש''ס שראוי לשאול תמיד הרי חלק גדול מאותם החידושים שחידשו בכל הדורות גם אנחנו הקטנים מבינים היטב ומבינים שזה מחייב וזה לא אגדה ודרוש וכו' כי הסבירו לנו איך מדין אחד נולד שני ואיך מפסוק יוצא לקח והופך להלכה וכו' א''כ הקושיא היא עצומה - למה אנחנו לא אמרנו זאת לבד (ולפחו...
על ידי בן של רב
30 ינואר 2019, 06:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי יכול למצוא מקור: מה זה ''לשמור''

ספר יראים פי' השמירה שיהא אדם נזהר בתורה ובמצות וישמרם בכל לבב לא ישכחם. ומצינו שמירה בלב דכתיב ואביו שמר את הדבר פי' שמר בלבבו וכתיב כי נעים כי תשמרם בבטנך יכונו יחדו על שפתיך יש ביראים לכאורה שני ענינים א. לשמור בראש את התוכן ב. לזכור המצוות משמע להיות ערני לקיים מצות כהאפשרות השניה מביא רבי אריה...
על ידי בן של רב
31 ינואר 2019, 02:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם הרב פינקוס התכוין לצאת נגד השימוש המוגזם ב''נטפרי''

סוף סוף מישהו מבין שהעולם לא שחור לבן
מגיע לך פרס נובל
אל תשכח לרשום פטנט...
על ידי בן של רב
31 ינואר 2019, 14:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם שיטת הלימוד של חז''ל מנוגדת לשלנו

ויודגש שוב שודאי שאנחנו כלום וכו' אבל זו עובדה שאלו האמיצים שלא רק לומדים 'מה' אלא מוסיפים גם 'למה' פתאום מבינים דינים נוספים המשתלשלים מתוך הרעיון שממנו נולד גם הדין הראשון ומעשים שבכל יום שמוצאים בהמשך את הדבר מפורש ברבותינו באחד הדורות הקרובים או הרחוקים... ופי שאמר מו''ר הגראי''ל שטיינמן באופיינ...
על ידי בן של רב
31 ינואר 2019, 14:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

הסיסמה הזו שחוקה מאוד ונעשה בה שימו לצרכים שונים ומשונים ''זאת התורה'' באמת - היינו בכללות כלפי כל הנוצרים ושאר מחוצפים שלא מוציאים ומגלים את מה שטמון בתורה, אלא פורקים עול ומשתמשים בשם ה' (ו''אני מאמין'' זה לא נועד לשימוש אישי מגמתי כנהוג כבר כמה דורות) והנה שני דוגמאות והציבור יכול להוסיף כאות נפש...
על ידי בן של רב
31 ינואר 2019, 15:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

הסיסמה הזו שחוקה מאוד ונעשה בה שימו לצרכים שונים ומשונים ''זאת התורה'' באמת - היינו בכללות כלפי כל הנוצרים ושאר מחוצפים שלא מוציאים ומגלים את מה שטמון בתורה, אלא פורקים עול ומשתמשים בשם ה' (ו''אני מאמין'' זה לא נועד לשימוש אישי מגמתי כנהוג כבר כמה דורות) והנה שני דוגמאות והציבור יכול להוסיף כאות נפ...
על ידי בן של רב
01 פברואר 2019, 00:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם הרב פינקוס התכוין לצאת נגד ''נטפרי''

כתבת ''השיטוט באינטרנט הוא כמו לקרוא עיתון, רק יותר קל ויותר נפוץ, כך שכמו שצריך להיזהר בזה, כך צריך להיזהר בזה'' . עוד כתבת ''אגב, גם אני לא מכניס עיתונים הבייתה (חוץ משבועוני פרסום טהורים מכתבות) ובינתיים אין לי רכב, וגם אינני מתכוון לרכוש כזה אא"כ אהיה חייב לעשות כן'' . עכ'' ל. צר לי עליך אחי (מת...
על ידי בן של רב
01 פברואר 2019, 14:55
עבור לפורום
עבור לנושא

למה אין הלכות חילול השם בשו'' ע

תלמיד חכם נכבד שאל אותי אתמול למה אין הלכות חילול השם בשו'' ע הרי זוהי מצוה כה חשובה והתורה מאריכה וכן בשלהי יומא וכן ברמב''ם דעות ועניתי לו שמסופקני בכלל האם השאלה עצמה נכונה או שיש הלכות אלו במפוזר ואם כן היכן? אשמח לקבל עזרה כי יש כל מיני הלכות שיכולים להיכלל באיסור זה אבל יש לדון שאולי הם לא בכל...
על ידי בן של רב
04 פברואר 2019, 01:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ביאור נפלא במה שנהגו ישראל שבארץ ישראל להלחם על קדושת השבת

אכן, ובאותו מקום כותב הגר"א שזה כמו שברי לוחות אשמח לידע מה השייכות. שברי לוחות זה הסמל של כל קיומנו היום כי אנחנו ללא 'אני אמרתי אלקים אתם' - דרגתו של אדה"ר קודם החטא ונתינת התורה על האבנים היא שמלמעלה יורד ומתחבר הכל עד הדומם! והאבות שמתו נשאר רק העצמות ונסתלק החיבור שהיה והקצת הבלא דגרמי שחופף ע...
על ידי בן של רב
04 פברואר 2019, 01:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם הרב פינקוס התכוין לצאת נגד השימוש המוגזם ב''נטפרי''

רבונו של עולם! למה מבינים מדברי את מה שהדגשתי שלא יבינו בטעות? נטפרי צדיקים! צדיקים גדולים! גדולים מאוד! וגם חברים טובים שלי וגם כתבתי זאת במפורש! כל מה שכתבתי על הזבל העולמי זו עובדה שלא נתונה לויכוח ואין דרך לסנן למרות שהם צדיקים! וטובת הכלל גוברת! וזה לא נוגע לכל יחיד! למשל תחפש בודהה ונצרות ואיס...
על ידי בן של רב
05 פברואר 2019, 14:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכת המזון, ועל שולחן "זה" שאכלנו עליו, מה המשמעות של שולחן "זה"

הכרת הטוב לי אליך! היה לי ויכוח השבוע עם ת"ח אחד ואני טענתי שהסיבה היותר עמוקה לכך שיש דין של "דברים הטעונים ברכה לאחריהם במקומן" היא מחמת שהמקום שבו אכלו הוא מקום השפע שהיה כבר - ושיבוא ע"י הברכה כי השפע קשור לארץ שבה אכלו (ולא רק למקום שצמח) ולכן דין זה לא נוהג במה שלא גידולי הארץ וכמובן זה נשמע מ...
על ידי בן של רב
07 פברואר 2019, 02:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תודה לכל המגיבים

אכן קיבלתי תמונה במה מדובר. תסמרנה שערות ראש. חשבנו שמתיר הממזרים אחד היה ופרסמו הכתוב, אנו רואים שיש לו צאצאים רוחניים... יש לי קשר עמוק עם אחד הדיינים בב"ד של הגר"נ קרליץ והוא מוכן לומר לכל המעוניין לשמוע את האמת - שיש היום כל הזמן גיטין פסולים ברבנות מחמת כפיה שלא כדין מי יכול להעלות את המכתב שנ...
על ידי בן של רב
08 פברואר 2019, 01:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם המנהג לחבר בין דיני המשכן לעניני שלום בית זה מוסר או עומק הפשט

תמצית הענין היא כנראה "אשתו כגופו". כלומר אין בעלה כגופה אלא כנשמתה, כי היא "שעשני כרצונו" שזה כל תכלית הבריאה לחבר שמים וארץ ואכן גם העולם הוא "כרעותיה" והאותיות י' וה' הוזכרו בשמותיהם, כשבמקביל השמים נבראו בי' והארץ בה' וזהו בדיוק - כי ביה צור עולמים. וזה שבת שמתחבר העולם אל הבורא והשמים אל הארץ ו...
על ידי בן של רב
13 פברואר 2019, 00:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה ההבדל בין "יראה" ל"פחד"

על חרדה - שמסלקת דמים אומרת הגמ' נדה ט שזה נקרא "פחדא".
דהיינו פחד מתמיד.
ובשונה מביעתותא שזה פתאום וזה ותתחלחל המלכה מאוד - שפירסה נדה.
אמנם יל"ע מהפסוק "אל תירא מפחד פתאום", וצ"ע.
על ידי בן של רב
13 פברואר 2019, 00:56
עבור לפורום
עבור לנושא

מי יכול להביא מקור היכן הגבול המגדיר מהי הלכה ומהי אגדה

לאחר עשרות מקרים שנתקלתי בכך שהגמ' מבארת פסוק = שבעינינו הוא אגדה ומוציאה ממנו מוסר השכל = שבעינינו יל"ד אם זה כבר הלכה או עדיין אגדה ולבסוף מתברר שהראשונים והשו"ע פוסקים זאת להלכה. לאור זאת אני מנסה להגדיר כך: הלכה זה כל מה שחייבים לעשות = הלכה למעשה ואגדה זה מה שצריך לחשוב להרגיש ולדעת = הלכה למחש...
על ידי בן של רב
14 פברואר 2019, 02:26
עבור לפורום
עבור לנושא

קדושה היא פרישות או דוקא ריבוי תענוגי עולם הזה

מצד אחד ידוע מאחז"ל שקדושים תהיו היינו פרושים תהיו. וכן הוא בנזיר וכו' ומאידך ביאר המסילת ישרים היטב שקדושה היא החיבור אל העולם להעלותו. וכן הוא במציאות שבכל הזמנים הקדושים מרבים בתענוגים, ובכל זמן שהוא להיפך - צמים ומסתגפים. (ובלשון המס"י ההתנזרות זוהי פרישות לשמור מרחק פן יחטיאנו ועדיין אין זו 'קד...
על ידי בן של רב
15 פברואר 2019, 02:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קדושה היא פרישות או דוקא ריבוי תענוגי עולם הזה

אכן ח"ו וח"ו מי מדבר על עצמותו ית' ח"ו, אני מדבר על האופן בו הוא כביכול נגלה אלינו שרוצה להיטיב עמנו ומדרך הטוב להיטב וכו' וכו', וזהו בצלם אלוקים ש"מה הוא וכו' אף אתה וכו' ועי' תומר דבורה בריש הספר. ושוב, המשפט "האדם לא נברא לעצמו רק להועיל לאחריני" - מקורו טהור בקודש מאדוננו בעל נפש החיים זיע"א! כ...
על ידי בן של רב
15 פברואר 2019, 13:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קדושה היא פרישות או דוקא ריבוי תענוגי עולם הזה

ומאידך ביאר המסילת ישרים היטב שקדושה היא החיבור אל העולם להעלותו. לאחר דברי הרב @נבשר שליט"א אוסיף השאלה היא מהי 'קדושה' ואת זה מבאר המס"י שהכונה שהוא קדוש ומובדל וגם עושה את שאר עניני העולם למובדלים מהעוה"ז משא"כ חז"ל לא מדברים על דרגת 'קדושה' אלא על מעשי קדושה כמו קדש עצמך במותר לך ופשוט לדידי ול...
על ידי בן של רב
17 פברואר 2019, 00:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שבת קודש וארץ ישראל

השבת היא קדושת הזמן וא"י קדושת המקום ויעקב במרכבה הוא דמות אדם
ועולם שנה ונפש תלויים זה בזה ומשלימים זה את זה.
על ידי בן של רב
17 פברואר 2019, 14:48
עבור לפורום
עבור לנושא

האם יש פתרון לכל מי שזכה ויש לו רק הדרן בלי דפדפן

לגבי כל הקישורים החשובים שלכם מה עושים כדי שנוכל לראותם
(בלי להזדקק לדפדפן שהופך את הבית לכרך סואן).
על ידי בן של רב
17 פברואר 2019, 20:47
עבור לפורום
עבור לנושא

האוסטרובצר: איך יתכן שהמשיח יגיע דוקא בדור שפל שהוא גם כולו זכאי וגם כולו חייב

תגלית משמחת מאוד! (כל הזכויות שמורות לתלמידו רבי צדוק הכהן מלובלין. ואשמח להתעדכן האם שייך להבין את הפסוקים ואת המציאות באופן אחר) הפסוק שאומר שה' פוקד עוון אבות על בנים שלשים ורבעים = עד 4 דורות בלבד יש רושם מהמעשים הרעים. ומאידך שם מפורש עושה חסד לאלפיםשהמעשים הטובים נשארים עד 2000 דור! (ובחשבון: ...
על ידי בן של רב
18 פברואר 2019, 00:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האוסטרובצר: בפרשת כי תשא מבואר איך יתכן שהמשיח יגיע דוקא בדור שפל שהוא גם כולו זכאי וגם כולו חייב (ירידת ועליית הדור

צדקת לגמרי בכך שלפעמים אי"ז ניכר - אבל אולי לא בגלל שזה לא פעיל אלא בגלל שלפום גמלא שיחנא. ולהמחשה: נניח שזליג בוזגלו יושב בביתו באמצע הלילה ואשתו לא רואה... והוא כבר ככה מצוברח מכמה אנפין... ויש לו ניסיון חדש וקשה (שלא היה לאבא ולסבא שלו) להוריד את רמת המוגנות שלו מפתחה של גיהינום (כלשון מרן... על ...
על ידי בן של רב
19 פברואר 2019, 00:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעללי העלונים

יש משהו שאף אחד לא הזכיר: רבבות יהודים אין להם לחלוחית של חיזוק יהדות בכל היום יום עם החילונים שבעבודה והדבר היחיד שמחזק את האמונה את התורה את המצוות את המידות ועוד ועוד - הוא רק העלונים. ושמעתי מאדם גדול וחכם שהיום הדרך המובחרת לקיים מצות תוכחה היא לתפוס נושא מוזנח (רק לו יצוייר, כרגע בכל חלקי התור...
על ידי בן של רב
20 פברואר 2019, 14:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לקיחת תקציבים

מי זה המדינה הציונית וכו'? גפני או ליצמן? ואולי דרעי? ואולי הקנאים בכשרונם הרב סתם מבלבלים אותנו? יש כאן בסה"כ בנין שרוב הדיירים בו רשעים לצערינו וממילא הם הרוב בקופת ועד הבית ולכן הם מצליחים לקבוע ולהכריח שזו לא מדינת הלכה. מי שמחמיר על עצמו לא להשתמש במעלית... זה מצוה גדולה שבכך הוא מוחה על כבוד ה...
על ידי בן של רב
20 פברואר 2019, 21:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לקיחת תקציבים

בואו נתמקד - חוץ משחור ולבן - גם בעוד גוונים של המציאות: כל מדינה דמוקרטית היא מלכות משותפת של התושבים וכולם בעלים בשווה. השיטה בנויה כך שיש שלש רשויות הרשות השופטת - שזה כידוע ערכאות ממש וגם כשיש חוקים נכונים בהגיון עדיין לא בטל החילול השם שמתעלמים מהשו"ע (ובמה שאין שו"ע יל"ע אם זו סוגיית ב"ד של סו...
על ידי בן של רב
27 מרץ 2019, 01:45
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי בן של רב
01 אפריל 2019, 01:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש קשר מיוחד בין מחמאות ועידוד לבין סידור ותהלים???

מה שהאדם זקוק לעידוד הוא חולשה שיש בו, שעל ידי קבלת פידבק מהסביבה הוא מתעורר יותר לפעול, ואם לא מתייחסים אליו הוא כאיש נרדם. וחלילה לומר על האל שהוא זקוק לבריותיו שיעודדו אותו. וכל עניין תנו עוז לאלוקים הוא דבר עמוק מסתרי הנהגתו ית'. ולא נכון לענ"ד שמזה נגזר עניין העידוד אצל בני תמותה. תביא בחשבון ...