החיפוש הניב 250 תוצאות

חזור

על ידי בן של רב
01 אפריל 2019, 02:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרהורים על דעת תורה נשכחת

כאחד שזכה להכיר מעט את הגראי"ל אני חייב לציין שהרבה קושיות נוספות נופלות אם נזכור היטב דבר אחד פשוט מאוד. יש מורכבויות בכל אדם ובכל זמן ובכל מעשה. ולצערנו הציבור לא מבין מורכבויות ובכל נושא הוא מחפש את השחור והלבן ולכן כשצריך להרחיק נזיקין כלשהם שתלויו באדם כלשהו מוכרחים לדבר אל הציבור בשפתו הבלתי מ...
על ידי בן של רב
01 אפריל 2019, 02:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרהורים על דעת תורה נשכחת

רק להמחשה הרי הגראי"ל אחז נחרצות ממש שחייבים להלחם בנזק של חב"ד אבל בחכמה ובכל דרכי השכנוע שאינם מזיקים ולא מגושמים ומחללי ש"ש וכדו'. מצד שני כמה שיותר לקרב כל חב"דניק כשהנזק הוא פחות מהתועלת. מצד שלישי בחדרי חדרים אם אפשר לפרגן על רצינותו בכשרות כדי לחזק ידיו צריך לעשות זאת. מצד רביעי אם כשמפרסמים ...
על ידי בן של רב
03 אפריל 2019, 02:28
עבור לפורום
עבור לנושא

תפילה למפלתן של רשעים האם זה הלכה למעשה או לא.

דוד המלך אמר שירה כשראה במפלתן של רשעים כמבואר בגמ' ברכות
האם יש כעת חובה להתפלל למפלתן של אוייבי הדת
או רק להתפלל שיעזבו אותנו לנפשנו?

ואיך זה לא סותר את הגמ' "יתמו חטאים ולא חוטאים".
וכן הרי שנינו "מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה".

ועלה בדעתי שאולי מפלה זה לא מיתה רק מפח נפש, ודוחק.
על ידי בן של רב
04 אפריל 2019, 01:07
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי בן של רב
08 אפריל 2019, 01:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ר"י ברטלר זצ"ל על דעת החזו"א, מה המקור לזה?

גם הגר"ח קנייבסקי והגרי"ג אידלשטיין היו נגד הבחירות כי הם אמרו שהחזו"א היה נגד ויש להם עדות מפורשת ממנו שכל 300 ראשי הישיבות שישתתפו בקריאה להצביע כולם יהיו בעתיד רשעים גמורים כולל הגרח"ק והגרי"ג. ולכן הורו שיש להחליש את נציגיהם ולהעדיף את לפיד והסט"א דעימיה כראש ממשלת ישראל כי הוא אומר בפירוש שהוא ...
על ידי בן של רב
09 אפריל 2019, 15:18
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי בן של רב
09 אפריל 2019, 20:04
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי בן של רב
09 אפריל 2019, 20:22
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי בן של רב
09 אפריל 2019, 21:11
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי בן של רב
09 אפריל 2019, 21:24
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי בן של רב
10 אפריל 2019, 00:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

סליחה על ההערה, אבל נראה לכם שכל סיפור מותר לספר? הרי יש סיפורים שהם עצמם לא היו רוצים שישארו לדורות ויש סיפורים שבאמת לא היו ולפעמים אסור להאמין להם. האם לא יתכן אצל כל אדם גדול פליטת פה עם חרטה מיד אחר כך? האם לא יתכן שאמרו בחריפות משהו למישהו שהגיע לו לתועלתו או שידעו והכירו בו שהוא לא רגיש. אבל ...
על ידי בן של רב
10 אפריל 2019, 00:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמש הקרני אבא את ההלל.

עוד אפשר שהנה כל המושג של 'הלל' הוא ביטוי של רחשי לב על מצב שחוזר ומאיר עכשיו ממש. (ולא ח"ו סתם העלאת זיכרונות היסטוריים כמו שחושבים עמי הארצות וכמנהג גויי הארצות...) וממילא לא מתאים להתייחס ליציאה עצמה - כי היא כוללת גם וגם: א. היבט שכלי של עצם העבדות היום - מכח זה שפעם יצאנו. ב. התפרצות אהבה - מכח...
על ידי בן של רב
14 אפריל 2019, 23:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אופן סיפור יצי"מ לבן הקטן או הטיפש ולבן החכם

מש"כ הרמב"ם שיש להזכיר את משה רבינו הנה הגר"א בהגדש"פ כ' וז"ל, בכל הסיפור יציאת מצרים אין לנו זיכרון לזכור ח"ו את משה כי אסור לנו לשתף שום דבר לכבודו ולעצמו. ואין השבח תלוי במשה רק בה' לבדו, וכל המשתף שם שמים ודבר אחר נעקר מן העולם (סוכה מה, ב). ולכן כתיב (שמות יד, לא) "ויאמינו בה' ובמשה עבדו" כלומ...
על ידי בן של רב
15 אפריל 2019, 00:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אופן סיפור יצי"מ לבן הקטן או הטיפש ולבן החכם

מש"כ הרמב"ם שיש להזכיר את משה רבינו הנה הגר"א בהגדש"פ כ' וז"ל, בכל הסיפור יציאת מצרים אין לנו זיכרון לזכור ח"ו את משה כי אסור לנו לשתף שום דבר לכבודו ולעצמו. ואין השבח תלוי במשה רק בה' לבדו, וכל המשתף שם שמים ודבר אחר נעקר מן העולם (סוכה מה, ב). ולכן כתיב (שמות יד, לא) "ויאמינו בה' ובמשה עבדו" כלומ...
על ידי בן של רב
16 אפריל 2019, 11:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לקראת הייארצייט של יש"ו - כעת שריפה בכנסיית נוטרדאם. האם זה בזכותנו, או אולי דוקא יש להצטער

מתי שכתוב על נקמה באומה שאבותיה חטאו זה רק כשהקב"ה אומר כך, כיון שהוא יודע שמגיע לבנים עונש מאיזה טעם. אבל איננו יכולים לנקום מעצמנו בבנים בגלל חטאי אבותם, ככתוב בתורת משה: "לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות איש בחטאו יומתו". המהלך לקשר בין אנשים באותה אומה ובין דורות שונים באותה אומה הו...
על ידי בן של רב
16 אפריל 2019, 23:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לקראת הייארצייט של יש"ו - כעת שריפה בכנסיית נוטרדאם. האם זה בזכותנו, או אולי דוקא יש להצטער

למרות שאני מחזק את ידי @יצחק שבעז"ה יתמלאו דם של תינוקות גרמנים עם עיני תכלת... בכל זאת אשמש כפשרן ביניכם הנוקמים לבין עדיני ואצילי הנפש המזועזעים. ואנסה להציג סוג מרומם יותר של נקמה שהוא אולי עומק נקמתכם אתם. להלן מהלך מוזר אבל עם ראיות... הוקשה לי מסברא שאם באמת ה' חפץ בחיים אז מה כ"כ נורא שיהודי ...
על ידי בן של רב
18 אפריל 2019, 01:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך מסבירים לילד (וגם למבוגר)

הרעיון שכתבתי לעיל מהגר"נ מתאים רק לבן החכם - והנה נוסח פשטני יותר לומר לחלק מהבנים בנועם ובתוספת הוכחות מהמציאות כדלהלן: אנו נבראנו עם טבע ומציאות של עבדים בני עבדים (עבדך בן אמתך - שרק את זה הוא מכיר ולא חולם אפילו על חיים אחרים) ולכן אנחנו עבדים, נקודה. ואם תנסה להיות חופשי - זה ירדוף אותך לכל מק...
על ידי בן של רב
18 אפריל 2019, 16:36
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי בן של רב
18 אפריל 2019, 16:44
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי בן של רב
18 אפריל 2019, 17:00
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי בן של רב
22 אפריל 2019, 20:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עצות לכוונה בתפילה

לחפש עצות לזה. 🤗

(כלומר: עצם העיסוק מועיל, כמ"ש מהרש"א על 'בדרך שאדם רוצה לילך' שמלאכים הנבראים מכח הרצון הם המוליכים אותו)
על ידי בן של רב
23 אפריל 2019, 12:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ''התנגדות'' ללימוד הלכה בציבור הליטאי

ראשית אין להכליל את הליטאים בחדא מחתא כי כל תלמידי החזו"א מאמינים ומחנכים שההלכה היא קודש הקדשים של הסוגיא (הביטוי הוא מהם, כמדומני מהגר"ד לנדו ואולי מהחזו"א באמו"ב?) ויש עוד שאינם שייכים לביהמ"ד הזה וגם הם העמידו תלמידים באופן כזה למשל הגריש"א והגרח"פ שיינברג ועוד. שנית רבינו הסטייפלר הוא ההמחשה הכ...
על ידי בן של רב
23 אפריל 2019, 18:07
עבור לפורום
עבור לנושא

בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

כעת מופץ בריכוזים החרדיים קונטרס זה
ובו עדויות מסמרות שיער וגם מכתבים מגדולי הרבנים מכל החוגים
על הגיטין הפסולים ברבנות.

א. מי יכול להעלות הקונטרס (יש לי מודפס ולא כקובץ)
ב. מי כותב הקונטרס ומה ענינו.
ג. האם יש הגזמות או דברים שיש לדון בהם.
על ידי בן של רב
23 אפריל 2019, 21:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

יודעי דבר אומרים כי יש בזה אינטרסים שונים, וכי יש בתי דין שאינם בתי דין של הרבנות, אך גרועים באותה מידה או יותר, הן בעניני גירות והן בעניני גיטין. החוברת הנ"ל איננה חוברת נקיה היא מרובת השמצות על כל מיני אנשים, מה שנקרא 'חוברת צהובה', לכן לענ"ד אין זה מן הכבוד להעלותה. דוקא בגמ' קידושין ועוד יש הרב...
על ידי בן של רב
24 אפריל 2019, 17:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יסוד ההבדל בדרכי הפסיקה

תיתי לך רוב ככל הדוגמאות שנקטת, הם דוגמה מצויינת ומובהקת לכך שהחזו"א אינו מחמיר, אלא מקיים את ד' חלקי שו"ע. למשל שלא לטלטל בעירוב, הרי כל מעיין הישר יבחין, שעפ"י שו"ע אי אפשר לסמוך על העירובין, לא מבחינת רה"ר, ולא משאר קלקולים המצויים בהם תדיר מדינא ולא מחומרא. וכן על זה הדרך בכל מה שנקטת. אינו נכו...
על ידי בן של רב
25 אפריל 2019, 03:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

לעצם הטענה שהוזכרה שרוב הגיטין מתבצעים ברבנות יש מכתב מפורש מכל גדולי הפוסקים שזה גרוע וחמור ויש למנוע מכך. אגב: אתה אוכל עוף רבנות? אני מכיר רבנים שלא מסדרים קידושין אחרי גט כזה. וגם אינו דומה גט רגיל לגט שנעשה בכפית הבעל! תוכל לעלות את המכתב המפורש מכל גדולי הפוסקים..אם ישנו? מה שידוע לי שהרב אלי...
על ידי בן של רב
27 אפריל 2019, 21:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חכמים שירושלים סיכנה אותם

וגם פריצות (מגילה כה, ב) "מעשה באדם אחד שהיה קורא למעלה מרבי אליעזר הודע את ירושלם את תועבותיה אמר לו עד שאתה בודק בתועבות ירושלים צא ובדוק בתועבות אמך בדקו אחריו ומצאו בו שמץ פסול" חשוב לבאר כונתו של הרב @בנציון שודאי לא רמז לכבודו של הרב @בבלי עז שיבדוק בתועבות אמו ח"ו. אלא רק הוכיח מהנ"ל את עצם ...
על ידי בן של רב
28 אפריל 2019, 15:08
עבור לפורום
עבור לנושא

ההספד העיקרי שלא פורסם על האדמו"ר מקאליב זצ"ל

כאחד שזכה ללמוד במשך שנים בבית מדרשו בבני ברק (לפני שעבר לירושלים) הייתי מאוכזב מהתיאורים החסרים על דמותו שפורסמו בכלי התקשורת השונים. אם חז"ל היו מספידים אותו היו אומרים שהאדמו"ר מקאליב היה מגדולי ראשי הישיבות ומחברי הספרים בדורנו... וכדלהלן: לימדונו רבותינו ש"בצל החכמה בצל הכסף". ו"כל המטיל מלאי ל...
על ידי בן של רב
29 אפריל 2019, 01:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שלוש אחרונות הודאה מה ההסבר?

אולי חצי תשובה:
במקור בזמן הבית ברכת רצה היתה גם ברכה שבה מודים על העבודה.
כך זכור לי שהיה הנוסח שהיה נוהג בזמן המקדש.

וא"כ כעת לצערינו אין על מה להודות כי אין עבודה ובמקומה מתחננים.
אם כי טמונה בזה הודאה מוטמנת על המעין עבודה שלנו = תפילה בכלל והבקשה על העבודה בפרט.
על ידי בן של רב
29 אפריל 2019, 02:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הסתגרות או פתיחה מבוקרת

התשובה האמיתית היא שכל דיון כוללני בזה עם סיסמאות לכאן או לשם - מגיע מכך שלא מקשיבים במלוא העירנות לצרכים הנפשיים של הילד המשתנים והמתפתחים. אם נקשיב היטב וגם נעשה שימוש חכמים בספרים והרצאות וקלטות וכו' נלמד במשך הזמן ונפתח אינטואיציה לזהות את הצרכים הרגשיים העמוקים ולמלא אותם בשלמות עד לתחושת שובע ...