החיפוש הניב 250 תוצאות

חזור

על ידי בן של רב
29 אפריל 2019, 15:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רענון ועדכון של קטעים בתפילה בהתאמה למציאות ולהרגשה בימינו

אולי זה נושא לאשכול בפני עצמו או לספר שלם ואולי אנציקלופדיה. בדורות האחרונים היו טענות רבות במקרים מגוונים שטענו גדולי תורה שתלמידים של גדולים וקדושים הנדבקים בהנהגת רבותיהם - סילפו בטעות את המשקל והאיזון שרבותיהם עצמם נתנו לזה. כי הייחודיות החיצונית של הנהגת הרב נשארת ומתחזקת ומקצינה. ואילו הראיה ה...
על ידי בן של רב
30 אפריל 2019, 03:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה ההבדל בין הליכה לנסיעה בלשון תורה?

נסע/נסח=נעקר.
וזה היפוך נסך/ניסוך=חיבור
על ידי בן של רב
01 מאי 2019, 01:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן נמצא העולם הבא?

יתגדל ויתקדש... בעלמא דהוא עתיד לאתחדתא ולאחייאה מיתיא ולאסקא לקרתא דירושלים... בחייכון וכו'.

להרמח"ל הנ"ל יוצא ששבת מעין עולם הבא היינו מעין האלף השביעי בגוף ממש ובטשולנט מזוכך ומרומם = סעודת לוויתן ושור הבר ויין המשומר וכו'.
על ידי בן של רב
01 מאי 2019, 20:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

ממתי יש איסור להתפלל באוטובוס? יש בזה הרבה פרטי דינים בשו"ע ומשנ"ב ובשאר פוסקים, ובודאי שיש אופנים שמותר להתפלל באוטובוס כשזה עונה לתנאי הדינים. גם אם צדק ואמת נשקפים מכל מילה - זה לא הנושא. העוסק בגט כשר - פטור לגמרי מתפילה כמו בכל צרכי רבים. והעוסק בגט בכפיה שלא כדין - הוא רודף של כולנו! נשמע קיצ...
על ידי בן של רב
01 מאי 2019, 22:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כל מי שהוזכר שמו בגמ' היה בכוחו להחיות מתים?

שרשי כל הבריאה קיימים בחומש. הגמרא היא רק הרחבה שלו, לכן גם בה יש ייצוג לכל כוחות הרע. אמנם - האריך בזה רבי ירוחם ממיר שזה הפלא ופלא איך כשקוראים בעיתון את הרע מרגישים (אם זוכים) ריסוק אברים! וכשלומדים בתנ"ך ובגמ' את כל הנבזויות וכו' וכו' שבכל הדורות - מתעלים. הוא לא מפרט איך זה עובד, אבל זה כל הרעי...
על ידי בן של רב
02 מאי 2019, 23:05
עבור לפורום
עבור לנושא

ההבדל המשמעותי מאוד בין נהגי הסעות לפועלי בנין ולמאי נפק"מ.

שמעתי מאדם גדול בתורה וענק בחכמה. כל מי שישים לב יראה שמצוי יותר שהאנשים הממורמרים יותר הם נהגי אוטובוסים ומוניות וכדו'. לעומתם פועלי בנין העובדים פי כמה וכמה יותר קשה ולא משתכרים מי יודע מה - - מצוי יותר לראות שהם דוקא אנשים שמחים יחסית. וביאר שהסוד של השמחה הוא לראות בעיניים את מה שעשיתי וזה לא קי...
על ידי בן של רב
03 מאי 2019, 02:46
עבור לפורום
עבור לנושא

הודעה חשובה לקראת סיום ישיבות בין הזמנים.

הנה פשוט וידוע מה שהורו גדולי ישראל שישיבות בין הזמנים הם לא רק חיזוק התורה בזמני רפיון ולא רק גשר תורני בין זמן לזמן אלא גם מבצר הגנה וכיפת ברזל לנוער שלא ינזק באלף ואחד סכנות... מה שפחות ידוע הוא שרוב רובם של הנפילות הקשות קרו בבין הזמנים וקרו אצל אלו שלא היו מסודרים כעת בסיום בין הזמנים בכל קהילה...
על ידי בן של רב
04 מאי 2019, 23:22
עבור לפורום
עבור לנושא

לעולם. לעד. לעולם ועד. סלה. נצח. לעולמי עד. לעולמים. עד בלי ירח. הכל אותו דבר?

באופן כללי מודגש שוב ושוב לאורך כל התהלים והתפילות שאנחנו חיים על התקוה לעתיד ופנינו מועדות לשם. ומאוד מפורט בכל הפסוקים שוב ושוב שהערך של המעשים הוא המשמעות העתידית הגדולה כאן בעולם שלנו - כשהוא יהיה מתוקן. (בסוגריים: זה קצת שונה ממה שנהגו היום לשים דגש יותר חזק על שאיפות וגעגועים למה שהיה פעם). אל...
על ידי בן של רב
07 מאי 2019, 00:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עבד וגר - גזענות ע"פ התורה

עד מתי התורה הקדושה והעמוקה
תתנצל בפני העולם המערבי הבהמי והשטחי???
[/align]
על ידי בן של רב
09 מאי 2019, 15:45
עבור לפורום
עבור לנושא

אזהרות מעשיות על טהרת כהנים.

אמור אל הכהנים ואמרת אליהם לנפש לא יטמא וכו'. אמור ואמרת - להזהיר גדולים על הקטנים. והנה חז"ל דרשו מההמשך "וקדשתו" שגם הישראלים יש להם חיוב לקדשו ולהפרישו מטומאה הן ע"י שמודיעים לו והן אפילו בעל כרחו. (ובזה גם אתה תרויח כי "קדוש יהיה לך" שזה לך ולטובתך שיהיו בעם אנשים קדושים=טהורים גם אם אתה עצמך לא...
על ידי בן של רב
09 מאי 2019, 19:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אזהרות מעשיות על טהרת כהנים.

לגוף השאלה ידוע מה שמצינו על גדולי האמוראים שעסקו בציון קברים (ראה ב"מ פה:, ב"ב נח.), ואכן מעניין פירושו של רש"י (ב"מ) שמבאר את טעם הדבר: "מציין מערתא דרבנן - שלא יכשלו כהנים לעבור עליהן ולהאהיל, שלא תארע תקלה על ידי צדיקים". הרי שכל הטורח הזה היה למען ה'צדיקים' שמתו, שלא יגרמו לתקלה עבור הכהנים, ו...
על ידי בן של רב
10 מאי 2019, 02:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עלוני קדושת ציון.

אוקיי, סיימתי להערב. רבותינו הגיע זמן קריאת שמע שעל המיטה. וכמובן, אין כאן טינה אישית חלילה לאף אחד. וכמו שכתבו חז"ל 'את והב בסופה' אם כי נעשו שונאים זל"ז בסוף נעשו אוהבים זה לזה. ומנאי ומנכון תסתיים שמעתא, ומנאי ומנכון יתקלס עילאה. כל הכבוד! כי באמת נהגו בך בתקיפות יתירה, ואני מבקש סליחתך בשמי ובש...
על ידי בן של רב
11 מאי 2019, 21:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הפרעת קשב וריכוז ללא היפראקטיביות

:roll: 1. אני גם לוקח ריטאלין בעקבות כך שאחי המליץ לי מנסיונו מול תלמידיו שמאז שהתחילו לקחת חייהם התהפכו. 2. למרות שאני מבין את המתביישים - אני ממש לא מתבייש כי זה לא נפשי אלא נוירולוגי. 3. החידוש הגדול שלי הוא שזה לאו דוקא לחוסר ריכוז אלא לעייפות פיזית + עייפות מחשבתית. ואכן מאז שהתחלתי אינני סובל ...
על ידי בן של רב
11 מאי 2019, 23:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הפרעת קשב וריכוז ללא היפראקטיביות

:roll: 1. אני גם לוקח ריטאלין בעקבות כך שאחי המליץ לי מנסיונו מול תלמידיו שמאז שהתחילו לקחת חייהם התהפכו. 2. למרות שאני מבין את המתביישים - אני ממש לא מתבייש כי זה לא נפשי אלא נוירולוגי. 3. החידוש הגדול שלי הוא שזה לאו דוקא לחוסר ריכוז אלא לעייפות פיזית + עייפות מחשבתית. ואכן מאז שהתחלתי אינני סובל...
על ידי בן של רב
11 מאי 2019, 23:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם השימוש בדחף הטבעי הוא שלילי או טבעי

הוא לא אמר חבל! זוהי טעות עצובה שרבים טעו בה! כל מי שבאמת הכיר את הגראי"ל יודע שאדרבה הוא התכוין להדגיש לו שכל מה שמטריד את היצר הרע זה דוקא אותם האחוזים של הלש"ש שלך. ולכן תתמקד להרבות באחוזי לש"ש אפילו אם בשלא לשמה תשיג יותר! כי עיקר המאבק מול הסט"א הוא על ה% של מחשבות נכונות. מהיכן אני יודע? גם מ...
על ידי בן של רב
12 מאי 2019, 00:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הפרעת קשב וריכוז ללא היפראקטיביות

שאלה יסודית כללית שמפריעה לי תמיד וגם בזה. למה בכל רעיון חדש שמועיל מקובל לדון רק בשאלה: האם זה חיובי והאם יצא תועלת או אולי לא כדאי וכו'. האם באמת אין שום צד שהשאלה צריכה להיות גם: האם מכאן ואילך זה הופך לחיוב גמור מן התורה או שלא חייבים? ( וכמו שיש חיוב ללמוד מרב יותר גדול ובמקום שלבו חפץ וכדו' וכ...
על ידי בן של רב
12 מאי 2019, 20:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הפרעת קשב וריכוז ללא היפראקטיביות

אין שום ראיה מכך שהצורך נעלם כי אני גם מאלו שהיה פשיטא שאינני צריך. כי זה אפילו לא נבדק! ולא רק בגלל שאני מהדור הישן אלא גם היום לא היו בודקים בכלל. ולמה? כי הוצאתי במבחנים ציונים גבוהים ולא הייתי מופרע. אבל הטעות היא שלא מבינים כמה יכלתי יותר - ועובדה שהיום זה קורה. ואכן הסוף טוב - ישתבח שמו לעלא מ...
על ידי בן של רב
13 מאי 2019, 02:23
עבור לפורום
עבור לנושא

מקור תורני לנרגנות וביקורתיות כתופעה הגוברת והולכת

יש היום תופעה גדלה והולכת שכמדומה שטרם נחקרה. המוני צעירים [בעיקר נשואים] מלאים טענות כרימון על המערכת והמימסד והשיטה והאידיאולוגיה והציבור וההנהגה והדרך וכו' וכו' שהצד השווה שבהן שאנשים הולכים ממורמרים וחסרי סיפוק ומתנחמים בביקורת על ועל ועל. מישהו טען לי בשם הרב קוק שזה מש"כ בגמ' דור שבן דוד בא קט...
על ידי בן של רב
13 מאי 2019, 02:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרנסה עם השתדלות לא נקייה לגמרי

יש הרבה התבטאויות חמורות ממרנן ורבנן שראו בעיניים גיטין ואכמ"ל. ובכל זאת הצד השני של המצוקה הוא כך: באו לגראי"ל להחתימו על מכתב שלאור האסונות אין לנשים לעבוד אצל חילונים. ואז הוא שאל: ומה יהיה עם פרנסה? השיבו לו: אז שהבעל יעבוד, העיקר שהיא לא תתקלקל. אמר מרן: תעשו מכתב חדש! כל הבעלים חייבים לצאת לעב...
על ידי בן של רב
13 מאי 2019, 16:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משביע לכל חי רצון מה זה רצון?

@הנופל
נראה שהתכונת משהו עמוק ולא הצלחת עדיין להפכו לדיבורים בהירים.
בהצלחה בקרוב בלי שום נפילות ח"ו.
על ידי בן של רב
14 מאי 2019, 15:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם ל"כבוד" יש משמעות חיובית או שלילית

מעודי תמהתי למה רואים תמיד שעמי הארצות אוהבים מעריצים ומקלסים את גדולי התורה או צדיקים. ובה בשעה אין עם מי לדבר כלום על כבוד השי"ת. אך לאחרונה תפסתי שהיות שאהבת ה' זה מקביל וצמוד למצות "לדבקה בו". א"כ בדיוק כמו שלימדונו חז"ל שהם לא יכולים להדבק בשכינה כי ה' אלוקיך אש אוכלה וכו'. ולכן הם אמורים רק ל...
על ידי בן של רב
14 מאי 2019, 23:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקור תורני לנרגנות וביקורתיות כתופעה הגוברת והולכת

הוא כותב על קהילתו בלשון רבים וזה בסדר גמור מה גם שבציבור החרדי הכללי פחות תמצא מקומות שמביאים את הרב קוק כאסמכתא לדבר מה או להשמיע את דעתו. אצלך זה שונה? תחשוב שהוא 'ניק' בפורום. אז מה אם הוא גם ת"ח וגם ראש גדול וגם עוד כמה דברים. וכי בגלל שזה קצת מלחיץ ומאיים על הבטחון בצדקת דרכנו באותם נקודות אח...
על ידי בן של רב
15 מאי 2019, 15:41
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי בן של רב
15 מאי 2019, 16:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקור תורני לנרגנות וביקורתיות כתופעה הגוברת והולכת

אזרוק דוגמא בתקוה שהיא לא תהפוך את הדיון מכללי לפרטי ולא תסתום את הראש מדוגמאות אחרות. ראיתי בכמה מקומות שעשו מודעות על הלל בחוה"מ עם מוזיקה וכתבו "כלי נגינה יתקבלו בברכה". נכון יש לרוב העוילם מוסכמות חברתיות שזה לא כ"כ לגיטימי? אבל אם נביט במקורותינו נמצא אינספור פעמים שזה הכי נורמלי בעולם. אם כן,...
על ידי בן של רב
16 מאי 2019, 01:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקור תורני לנרגנות וביקורתיות כתופעה הגוברת והולכת

אדרבה. אני פתוח לשמוע מה הכפירה בדבריו שרצו לנדותו. אם יהיה משהו חמור שהרב אלישיב ורבי שלמה זלמן אויערבך ורבי איסר זלמן מלצר ורבי אריה לוין ורבי צבי פסח פרנק וכו' וכו' לא ידעו עליו, אז שלפחות אנחנו נדע. ואני רוצה לראות שאותם אלו שאומרים על הרב קוק שהוא "מין" ו"כופר" וכו' יאמרו פעם על אדם כלשהו שהוא...
על ידי בן של רב
16 מאי 2019, 02:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תלמיד חכם

כל מי שיודע לעשות מכל דין 1 צווי דינים = זה תלמיד חוכם (1 או צווי ת"ח? :D ). החזו"א אמר: לבריסקערס יש צווי דינים. לחסידים (בזמנו) אין דין... ואני מה לעשות יש לי רק דין אחד... :lol: כל הזכויות שמורות לרבי מאיר גריינמן (שמעתי מהחברותא שלו) . מסכן, הוא חי בבועה ולא שמע על הדרך הקלה והמהירה להיות ת"ח = ...
על ידי בן של רב
17 מאי 2019, 01:56
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי בן של רב
17 מאי 2019, 02:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שולחן שבת עם ילדים

למה בכלל צריך הפסקה? למה לא לתת להם לחיות משוחרר בסעודה.
אולי זה הכבוד שלנו להיות מנהיגים?
בואו נוותר על השתלטנות ונחכה שיגדלו וזה יסתדר לבד.

וכבר קבע הבריסקער רב כלל ברזל:
לעולם אל תחנך משהו שבהכרח יסתדר מאליו עם הגיל!
זה סתם ההיפך מחינוך עם הרבה תופעות לוואי וגם חשש לא תרדה בו בפרך.
על ידי בן של רב
17 מאי 2019, 02:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לאור קריאת גדולי ישראל - איזה דוגמאות מצויות יש שעלולים לטעות בהלכות שבת

מכשול שמצוי מאוד!
כשמפנים ניילון משולחן שבת - לא להוציא ממנו דברים שהם כבר נחשבים כמעורבים זה בזה, ואסור להוציא אפילו אוכל מתוך פסולת כי זה לא לאלתר! (למשל כפיות נקיות).

ולפעמים העצה לשטוח ולפזר הכל ואז אין בכלל תערובת.
על ידי בן של רב
17 מאי 2019, 14:20
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.