החיפוש הניב 674 תוצאות

חזור

על ידי דורדיא
11 פברואר 2019, 20:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגיוני שמו"ץ יורה כזה דבר? האם מישהו יכול לאמת את הסיפור דלהלן

בכנות מלאה לא התכוונתי לזלזל בתוכחתו של הנ"ל.

ההיפך הוא הנכון..
רק לא כאן המקום.

ודאי וודאי שיש למחות בכל מי ומה שקשור לאתרים המסואבים המפורסמים..
וד' הטוב יצילנו..

אנא.. אל תדונני לכף רע.
על ידי גאלד
12 פברואר 2019, 18:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שתי אפשרויות לגבי המקור והסיבה שצריך להתחזק כשיש אסון בציבור והאם במקרה דידן יש מקור להתחזק

רמב"ם הלכות תעניות פרק א': ב. וְדָבָר זֶה מִדַּרְכֵי הַתְּשׁוּבָה הוּא. שֶׁבִּזְמַן שֶׁתָּבוֹא צָרָה וְיִזְעֲקוּ עָלֶיהָ וְיָרִיעוּ יֵדְעוּ הַכּל שֶׁבִּגְלַל מַעֲשֵׂיהֶם הָרָעִים הוּרַע לָהֶן כַּכָּתוּב (ירמיה ה-כה) 'עֲוֹנוֹתֵיכֶם הִטּוּ' וְגוֹ'. וְזֶה הוּא שֶׁיִּגְרֹם לָהֶם לְהָסִיר הַצָּרָה מֵעֲל...
על ידי מציץ מדי פעם
12 פברואר 2019, 21:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם המנהג לחבר בין דיני המשכן לעניני שלום בית זה מוסר או עומק הפשט

אם אתה מבית מדרשו של הגר"א מותר לך לדעת ביטוי של נביא על קודש הקדשים:
"...בַּחֲדַר הַמִּטּוֹת"!!! (מלכים ב יא א-ג)
על ידי יהושע
13 פברואר 2019, 09:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי יכול להביא מקור היכן הגבול המגדיר מהי הלכה ומהי אגדה

לאחר עשרות מקרים שנתקלתי בכך שהגמ' מבארת פסוק = שבעינינו הוא אגדה ומוציאה ממנו מוסר השכל = שבעינינו יל"ד אם זה כבר הלכה או עדיין אגדה ולבסוף מתברר שהראשונים והשו"ע פוסקים זאת להלכה. לאור זאת אני מנסה להגדיר כך: הלכה זה כל מה שחייבים לעשות = הלכה למעשה ואגדה זה מה שצריך לחשוב להרגיש ולדעת = הלכה למח...
על ידי בנציון
13 פברואר 2019, 20:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי יכול להביא מקור היכן הגבול המגדיר מהי הלכה ומהי אגדה

עדיין אין כאן הגדרה ברורה, כי ישנם הרבה דברים שאפשר לנסח אותם כך או כך, לדוגמא "חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי" כמדו' שלא נמצא ברי"ף טור ושו"ע (לא בדקתי אבל כמדומני כך הוא), אבל כשהגמרא אומרת ששלשה ברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה, וצריך לאמרם בניחותא, זה נפסק בכל הפוסקים, למ...
על ידי רוצה לדעת
14 פברואר 2019, 14:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קדושה היא פרישות או דוקא ריבוי תענוגי עולם הזה

ענין הקדושה הוא פרישות מכל שייכות לעוה"ז, והכוונה שמתעסק בעניני עוה"ז לשם עוה"ז, וקדש עצמך במותר לך, היינו גם במה שמותר מ"מ זה "עולם הזה" אך כאשר עושה זה בכוונת קדושה אזי אכן אין לך קדושה גדולה מזו, ש"מחבר שמים וארץ". יעקב נקרא קדוש ש"חיבר שמים וארץ" וכו', וכמש"כ המס"י שעילוי גדול וכו', ואצל יעקב נת...
על ידי אלימלך
14 פברואר 2019, 19:03
עבור לפורום
עבור לנושא

האם 'טול קורה' פוטר מחיוב תוכחה

לגבי קשוט עצמך בענין תוכחה, לעיתים זה פטור מתוכחה עד שיקשט עצמו כי ודאי לא יתקבלו דבריו וכך כותב ספר חסידים [ה] וחייב אותו המוכיח להוכיח עצמו מן העבירה ולישר דרכיו קודם שיוכיח את חבירו שאם לא יעשה כן לא יקבל ממנו חבירו. שכך אמרו התקוששו וקושו (צפני' ב' א') קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחרים אולם כל זה כמובן...
על ידי רוצה לדעת
14 פברואר 2019, 20:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קדושה היא פרישות או דוקא ריבוי תענוגי עולם הזה

המשפט "האדם לא נברא לעצמו אלא להועיל לאחריני" לאו דידי הוא אלא ממה שהזהיר רבינו הנפה"ח כמה וכמה פעמים את בנו הגרי"צ כמובא בהקדמתו לנפה"ח, וודאי שהאדם הוא חלק מהאחריני, אך היאך ידאג לעצמו, ע"י שדואג לאחרים! זהו רצון ה', ומה הוא וכו' אף אתה וכו' ועי' תומר דבורה שזהו "בצלם אלקים" והוא בכלל לא טוב היות ...
על ידי נבשר
14 פברואר 2019, 23:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קדושה היא פרישות או דוקא ריבוי תענוגי עולם הזה

ומאידך ביאר המסילת ישרים היטב שקדושה היא החיבור אל העולם להעלותו. איפה ראית כזה דבר? אם אפשר להביא את לשונו. ענין קדושה אצל הרמח"ל היינו שהאדם עצמו מובדל לגמרי מגשמיות וכו' והענין להיות קדוש בחז"ל היינו הבדלה או מעריות או קדש עצמך במותר לך ממש לא! לכל הפחות איך שצמצמת את זה. עיין בפרק הקדושה, אמנם ...
על ידי נבשר
15 פברואר 2019, 13:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קדושה היא פרישות או דוקא ריבוי תענוגי עולם הזה

הרגע נפל לי רעיון חדשני שבאמת אין קדושה אלא רק קידוש החומר אלא שבפרישה ממנו כשצריך - הוא עצמו מתקדש ומתחבר! ודוגמא לזה באלו שבא ניסיון לידם ועמדו בו - ואח"כ קיבלו בהיתר את אותה גברת בשינוי אדרת - כר"ע עם אשת טורנוסרופוס וכאותו מעשה עם הציציות במנחות ויוסף עם פוטיפרע (בתה המאומצת אבל התורה קוראת לה ...
על ידי חוזר בתשובה
16 פברואר 2019, 21:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם גם על מצוות נאמר לעולם ילמד אדם שלא לשמה שמתוך שלא לשמה...

נזיר כג עמוד ב (וזה כתוב בעוד מקורות)

"והאמר רב יהודה אמר רב לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפי' שלא לשמן שמתוך שלא לשמן בא לשמן"
על ידי חסי
17 פברואר 2019, 16:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שובבי''ם שווה לכל נפש! לאו דוקא לצדיקים! ולאו דוקא לתיקון היסוד!

נו שכוייח עכשיו גם לאשכנזי כמוני יש שייכות לשובבי"ם :)
על ידי אליהו52
17 פברואר 2019, 22:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שינויים עצמאיים בנוסח התפילה - מצוה או עברה

יש לי חבר שיש לו הקפדה לא לומר בתפילה מילים שלא מעודכנות כגון 'שתעלנו בשמחה לארצנו' וכל כיו"ב מה שלא מתאים ממש להווה הוא טוען שזה דובר שקרים לא יכון לנגד עיני ולגבי גדולי הדור הוא אומר ששינויים הם דבר מסוכן ולכן הם לא עושים כמותו מחמת שילמדו מהם לשנות דברים אחרים אבל לטענתו אין להם שום בעיה עם שינו...
על ידי גבריאל פולארד
18 פברואר 2019, 14:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לעירייה לתת קנס?

חכימא דיהודאי כתב:יש היתר הלכתי לאדם חרדי שעומד בראשות עירייה לחלק קנסות?
זה לא גזילה לאור היום?
לענ"ד צריך לנסח את השלא הקצת אחרת:
האם יש לעיריה דין כעין דין ז' טובי העיר?
הרי ברור שזו כל השאלה, אז למה בשאלה כבר לכתוב את התשובה?
על ידי מתחזק
19 פברואר 2019, 09:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעללי העלונים

ראוי לציין כי לאחרונה יש תופעה חדשה של עלונים צבעוניים שיש בהם כתבות ופרסומים על ענינים שכלל לא קשורים לתורה, ומחלקים את זה בתוך בתי כנסיות.
על ידי אסף
20 פברואר 2019, 01:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעללי העלונים

רציתי להציע לראות את הדברים במבט אחר. הצורך לקרוא משהו מענין הוא משהו שרבים וטובים מרגישים אותו ולשם כך קוראים עיתונים או גולשים באתרים "כשרים". עיתון מעצם טבעו הוא בעל אינטרס כלכלי או קבוצתי כמפורסם על גבי כל עיתון במפורש... וק"ו אתר. גם אם עיתון מופץ 'לשם שמים' יש בו הרבה מן החיסרון, ומי שקורא עלו...
על ידי שאר לעמו
20 פברואר 2019, 01:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לקיחת תקציבים

זו שאלה שעמדה לפרקה לפני שנות דור. גדולי הדורות אמרו שאפשר, ומיעוטם אמרו שלא, ולכן חוגים שונים, בירושלים בעיקר, נמנעו מלקחת תקציבי מדינה, ורוב היהדות החרדית נטלה תקציבים - משום שזה בגדר להחזיר את הגזילה! יש לציין שאמנם זה מה שקרה עם קום המדינה, אלא שהחזון איש אחז שבעיקרון לא היה צריך ליטול מהם כלום ...
על ידי רוצה לדעת
20 פברואר 2019, 12:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לקיחת תקציבים

שמעתי שהיה זמן קשה בחיידר תשב"ר בב"ב וחשבו להתחיל לקחת תקציבים וכו', ומרן הגראי"ל זיע"א אמר להם שלא ייקחו, ואיני זוכר המשפט שאמר להם.
כמו"כ בישיבתו ישיבת גאון יעקב לא לקחו תקציבים, וכך נוהג עד היום,
ובשאר מוסדותיו אורחות תורה וכו' לא הנהיג כן.
על ידי חלק א׳ ממעל
20 פברואר 2019, 15:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לקיחת תקציבים

מי זה המדינה הציונית וכו'? גפני או ליצמן? ואולי דרעי? ואולי הקנאים בכשרונם הרב סתם מבלבלים אותנו? יש כאן בסה"כ בנין שרוב הדיירים בו רשעים לצערינו וממילא הם הרוב בקופת ועד הבית ולכן הם מצליחים לקבוע ולהכריח שזו לא מדינת הלכה. מי שרוצה שלא ישתמש במעלית... כמובן שיש עוד זויות שונות לנושא (והעליתי רק א...
על ידי אלימלך
20 פברואר 2019, 17:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עמלק - האם הכוונה לאיראן?

בדיוק היום - שושן פורים קטן - יצא לי לראות את החידוש של הרב סולובייצ'יק (לא צויין איזה) בשם אביו - שדייק ברמב"ם שכתב על עמון ומואב' וכבר אבד זכרם' זה מובא בשם הגר"ח, אין מדובר ברמב"ם על עמון ומואב אלא על ז' אומות [בהל' מלכים פ"ה ד'] אולם עיין במנ"ח תרד' שכתב על הרמב"ם הנ"ל שה"ה גם בעמלק כבר אבד זכר...
על ידי amsgula.net
21 פברואר 2019, 08:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מישהו יכול לשאול את הגרח"ק שאלה על פורים באשדוד?

הוא לא יכנס לזה. ומ"מ אשדוד לא יושבת על שום ספק ט"ו ! ואין חשקי להאריך. הגרח"ק משיב לכל דבר כיד ה' הטובה, כפי שהשיב לי על מאות רבות שאלות בכתב ובע"פ בכל חלקי התורה, ומעולם לא אמר צר לי המקום. הנידון באשדוד אינו נידון פשוט כמו שזה נראה לפו"ר, ויש כמה וכמה רבנים ואדמורי"ם באשדוד שקוראין בט"ו, (אם כי ...
על ידי דורדיא
26 פברואר 2019, 16:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פריימריז במפלגה חרדית?

אני מאמין שהשאלה היתה באוירה פורימית.. הרי לא יכול להיות שהדיעה של ראש ישיבה או של ת"ח חשוב עם דעת תורה תהיה שקולה לדעתו של צרוע וזב דם, בעל אייפון או כותב באתרים הפסולים, דעתם שווה? יבואו אלף דעתנים וכותבי טורים מהשבועונים ואלף פרחחים פוחזים מהאתרים ואין דעתם שווה להו"א של ת"ח מהשורה השביעית במיר.
על ידי יהודי
28 פברואר 2019, 01:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגאון רבי יחזקאל ברטלר זצ"ל

כבר אמר כן הגר"ש רוזובסקי זצ"ל, וכמדומה שביאר הענין שאלו שבאו מבתים חסידיים הפכו לחסידיו ממש, ואלו שלא (כעין הגר"ש ברמן ועוד), הושפעו ממנו רבות, אך לא הפכו ל'חזון איש ניקים'.
על ידי Practic
04 מרץ 2019, 11:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גריסת אפרוחים חיים במגרסה

בתעשיית הביצים משתמשים במגרסה לגריסת אפרוחים זכרים חיים, למה אין בקניית ביצים משום מסייע עוברי עברה וחילול השם? לא מזמן כתבתי בפורום שאין בהריגת בעלי חיים משום צער בעלי חיים אלא בל תשחית בלבד. כן מבואר בחולין (ז:) גבי ר' פנחס בן יאיר שלא הסכים לאכול אצל רבי משום שהיו לו פרדות לבנות. וכתוב שם: "עקרנ...
על ידי חכימא דיהודאי
13 מרץ 2019, 12:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היחס הנכון לחוקי התנועה

אמנם כל הדברים דלעיל נכונים, וחובה גמורה להיזהר, אך יש לציין שאין שום מצוה להיות מטומטם בגלל שהחוק אומר ככה, לחוק יש מסגרת שהוא מחוייב בה והוא לא יכול לעשות חילוקים, אבל אדם שנמצא בצומת ב3 בלילה, והשטח ישר והוא רואה למרחוק שאין שום סכנה ב5 דקות הקרובות, מצד ההלכה אין שום סיבה לחכות גם אם הרמזור אדום...
על ידי המימד הנוסף של הענין
19 מרץ 2019, 21:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול רעיונות של חיזוק והעצמה מול ההתמודדויות של בנות דורנו

שו"ר גם בבני יששכר שאסתר הלכה ממש על דעת לאבד עצמה מב' עולמות למעננו. ופשיטא שאחרית הימים הוא ית"ש מחזיר כל רעה לטובה כמ"ש הרמח"ל אבל בינתיים הגוף נעשה נגוף וכפי שמעידה הגמ' שעם כל הסברות וההסברים - בשורה תחתונה היא נאסרה בכך על מרדכי כי גם עבירה לשמה היא עבירה וטומאה. וכלשון התורה על זה: "תחת אישך ...
על ידי אסף
24 מרץ 2019, 23:29
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יושבי יעבץ
26 מרץ 2019, 09:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 3 נידונים שמסתתרים מאחורי הדיון על התכלת והאם הגר"ש אויערבאך פתר אותם

אמת, זה מכוון נגד "אדרת אליהו" (זילברמן) מהעיר העתיקה כידוע. כידוע למי? לכל מי שיודע קרוא וכתוב.. [סתם, מה זאת אומרת "כידוע למי?", כך דיברו בשעתו כאשר התפרסם המכתב]. אם כמה בחורים מישיבת מעלות התורה והמסתעף עלו להר הבית ור' שמואל נאלץ להגיב במכתב חריף, מה הקשר לידידו הגדול מנוער (שהוא הספידו בחום) ...