החיפוש הניב 674 תוצאות

חזור

על ידי משה נפתלי
20 ינואר 2019, 00:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קושיית הילד (נכד של רב) סתירה בחומש לכאורה

שאר לעמו כתב:התורה אינה אומרת לגבי ככר הירדן מה מידת השבח של פירות ככר הירדן וזרעיה - אם טובים משל מצרים או נחותים ממנה.
מדברי רש"י בפרשת עקב משמע לכאורה שבשבח ארץ מצרים דיבר הכתוב. שז"ל שם:
וּמִצְרַיִם מְשֻׁבַּחַת מִכָּל הָאֲרָצוֹת, שֶׁנֶּאֱמַר 'כְּגַן יְיָ כְּאֶרֶץ מִצְרַיִם'.
על ידי יוסף יוסף
20 ינואר 2019, 03:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות עסקים מזן חדש ומענין

בן של רב כתב:מראשי ישיבת ''נתיבות התורה'' וולפסון
לשעבר במיר ברכפלד
אחד מגדולי הרבנים אמר עליו שמכל מכריו הוא ה''בעל כשרון הכי גדול בארץ''
מלבד היותו צדיק נסתר וחכם נדיר
אולי על זה נאמר 'שמתוך כך אתה בא לידי' וכו'
על ידי שאר לעמו
20 ינואר 2019, 09:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קושיית הילד (נכד של רב) סתירה בחומש לכאורה

רש"י לא מדבר על מצרים ביחס לא"י, אלא ביחס של מצרים לשאר העולם - אך א"י טובה הימנה. והנה דברי רש"י כולם, וז"ל: לא כארץ מצרים היא . אלא טובה הימנה. ונאמרה הבטחה זו לישראל ביציאתם ממצרים, שהיו אומרים שמא לא נבוא אל ארץ טובה ויפה כזו. יכול בגנותה הכתוב מדבר, וכך אמר להם, לא כארץ מצרים היא, אלא רעה הימנה...
על ידי שאר לעמו
20 ינואר 2019, 09:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קושיית הילד (נכד של רב) סתירה בחומש לכאורה

פרלמן משה כתב:ככר הירדן היא בא"י?
ככר הירדן הוא עמק הירדן כולו מהכנרת ועד סוף ים המלח (שנהיה אחרי הפיכת סדום ועמורה).
וערבת הירדן שממערב לנהר, כמובן הוא א"י. ואף ים המלח כתבו האחרונים שהוא מא"י. ואינני בענין לגביו כעת.
על ידי שאר לעמו
20 ינואר 2019, 10:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קושיית הילד (נכד של רב) סתירה בחומש לכאורה

הבאר בשדה תמה על הנחלת יעקב, מה שהקשתי למעלה בסוף הדברים: https://tora-forum.co.il/viewtopic.php? ... 911#p48911
באר בשדה לך לך.png
על ידי חוזר בתשובה
20 ינואר 2019, 12:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: החריפות והתקיפות בפורום מצוה או לא

לא שמתי לב מה קורה בפורום, אבל בין כך זאת שאלה כללית לכל מקום וזמן. בספר עלי שור, שער ראשון - "חברה" שם מוכיח וכותב הרב שאנשים שלומדים תורה יחד אבל לא נעימים אחד לשני, לא מבעיא שזה לא תורה לשמה אלא זה לא נחשב עסק התורה כלל וכלל!!! אין את הספר לפני לכן אני לא יכול לצטט במדויק... אני בטוח שהצדיקים שדי...
על ידי אור זרוע
20 ינואר 2019, 17:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש מושג ''חצי שיעור'' בהרמת יד בתורת משה

יש לדון אם שייך חצי שיעור בדבר שאינו אכילה, ובדבר שאינו "חזי לאצטרופי". ובאמת שאנו מוצאים מושג של חצי שיעור באיכות, והיינו איסורים קלושים מסוימים שהוזכר בהם שהם כעין חצי שיעור. ראה אנצ"ת ערך חצי שיעור בסעיף האחרון שכותרתו "כעין חצי שיעור".
על ידי מכל מלמדי השכלתי
21 ינואר 2019, 20:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם הרב פינקוס התכוין לצאת נגד ''נטפרי''

זה שאלה כללית בחיים. לאו דווקא באינטרנט. גם בעיתונים (הרב פינקוס התנגד כעיקרון להקמת יתד נאמן!). בספרי קריאה (מושגים וידע) ועוד ועוד
על ידי כלפי ליא
22 ינואר 2019, 01:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אכן קראנו בהפטרה שמותר לקלל ברבים מי שעומד מן הצד במאבק של קדושה

הרב שך אמר שהפסוק הזה שייך על אלו שלא מצביעים בבחירות
על ידי אברך
22 ינואר 2019, 01:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תוכחה!

דינים והנהגות חזו"א ח"ב פ"ט אות כ"ז עמ' מח
1548114365366-8ef5caa9-29d0-49f6-98e8-964e914778b8-image.png
פרקי הוראות והדרכות ממרן החזו''א שנכתבו ע''י הגר''ד יפה זצ"ל - מספר מעשה איש ח"ג עמ' כח
2019-01-22_014638.png
על ידי חוזר בתשובה
23 ינואר 2019, 14:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם 'טול קורה' הוא דין אמיתי או טענת הבל

האמנם היה יהוא פטור מלקיים דין התורה של להעביר גלולים מן הארץ וכו' וכי יש בעולם מה שיכול לפטור מחיוב השמדת עובדי ע''ז שהתורה כה מאריכה בהם? מה שיהיה עליו טענה זה לא סותר כי זה שהוא חוטא - מעיד שלא הכל נקי ועל חלק זה לבד יש עונש כי הקב''ה מפריד חלקיקים גם באותו מעשה עצמו כידוע אבל אם אינו עושה כלום ...
על ידי משה נפתלי
25 ינואר 2019, 00:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה קוראים לקידושין של יבמה "מאמר"

מתוך ספר 'בית אהרן' מכבוד קדושת רבי אהרן זצוקללה"ה מקארלין, מה שאמר הרב ז"ל על סיום מסכת יבמות: מפני מה נקראים קדושי יבמה מאמר ולא נקראים קדושין כמו כל קדושי אשה? ומהו הלשון מאמר? ואמר הרב ז"ל שנוכל לומר, כי נראה למה נקראין 'קדושין', שהוא לשון הקדש, כי מקודם שקידשה היתה מותרת לכל אדם, ואחר שקידשה זה...
על ידי רוצה לדעת
25 ינואר 2019, 04:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שובבי''ם שווה לכל נפש! לאו דוקא לצדיקים! ולאו דוקא לתיקון היסוד!

כבודו כתב "וזה חוזר כל שנה במשהו ע''י הקריאה בתורה (רמח''ל)" לאיזה רמח"ל כבודו מתכוין? לזה, וז"ל בדרך ה': והנה צריך שתדע, שמן התיקונים הגדולים שסידרו הנביאים לישראל היה ענין הקריאה בתורה, וזה נכלל בשתי בחינות, האחת - קריאת ספר התורה על הסדר עד תומו, וחוזר חלילה על דרך זה. והשנית - קריאת פרשיות מיוחד...
על ידי שף ויתיב
31 ינואר 2019, 00:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם הרב פינקוס התכוין לצאת נגד השימוש המוגזם ב''נטפרי''

יש 'שני דינים', אסור ומותר, ראוי ולא ראוי. יתכן שנטפרי הוא מותר, אבל האם ראוי שלכל אחד שלא צריך דוקא לצרכי פרנסה יהיה נטפרי? לא! מוהר"ר הגרש"ד נ"ע היה אדם גדול בענקים וכהגדרת כמה גדולים זכה להרים לגבהים את כל סביבותיו, ודרש מעצמו ומאחרים פסגות גבוהות והם אכן הגיעו! לכן אין כאן רק פרומקייט 'אל תקראו ...
על ידי יעבץ
31 ינואר 2019, 15:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

הזכרת לי את זה: "שוב מעשה בנכרי אחד שהיה עובר אחורי בית המדרש ושמע קול סופר שהיה אומר ‏ואלה הבגדים אשר יעשו חושן ואפוד. אמר הללו למי, אמרו לו לכהן גדול. אמר אותו נכרי בעצמו אלך ואתגייר בשביל שישימוני כהן גדול. בא לפני שמאי אמר ליה גיירני על מנת שתשימני כהן גדול, דחפו באמת הבנין שבידו. בא לפני הלל גי...
על ידי חכימא דיהודאי
31 ינואר 2019, 15:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

גם לפי הרעיון הזה שע"י מעשה מיוחד ניתן לזכות לכהונה כפנחס, מה שייך להתפלל על זה? והצעה פרקטית לי אליך: חפש לך שאיפות אחרות! אם זה אכן שייך, ודאי שיתפלל על זה, אני מתמלא בקנאה, אשריו שיש לו כאלו שאיפות גבוהות ומקובלנו מרבותינו שתפילה על רוחניות אינה שבה ריקם, רק יזהר להתפלל לשם שמים ולא לשם שררה ויז...
על ידי אלימלך
31 ינואר 2019, 19:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שתי אפשרויות לקרוא את פרשת משפטים

עוד לפני הדיון לגבי חיוב על אחרים, צריך לבאר בפשטות מצות עשה של דיני המשפטים לא נמסרה לאדם רגיל ורק לבי"ד יש מצוה זו ולכן מצוה זו נוהגת רק בזכרים, ובגזלן לבד יש מצוה 'והשיב' אמנם דין התשלומין אכן נלמד משם שיש למזיק חוב לניזוק והוי כמלוה הכתובה בתורה ומשלם מעידית וכו' לשון החינוך לדוגמא ונוהגת בזכרים...
על ידי יוסף יוסף
01 פברואר 2019, 00:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

ברמב"ם מבואר שכתר כהונה זכה בו אהרן, ורק כתר תורה מונח ועומד אולי להיפך, מבואר ברמב"ם שלא שבט לוי בלבד, אלא כל מי שנדבה רוחו ומדעו וכו' קאי רק על כתר תורה.. אני התכוונתי לרמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק יג ששם לא משמע שכותב את זה על כתר תורה אלא דווקא כן על שבט לוי שנאמר על זה גם לזרעו אחריו, ובכל אופן...
על ידי האחד בא לגור
01 פברואר 2019, 15:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה אין הלכות חילול השם בשו'' ע

כמדומה שהענין מתחלק לשנים, ישנם הלכות שהם מוחלטות ונוגעות לכל יהודי והם נובעות מאיסור חילול ה' . וזה באמת נפסק, כגון יהרג ואל יעבור בע"ז ,או בכל שאר העבירות כשזה בפהרסיא . אבל החלק השני, כגון מה שאמר רבי יוחנן כגון אנא דמסגינא ד' אמות וכו', שלא שייך לומר בזה הלכות פסוקות ומגדרות,(שהרי לא שייך שהיה ה...
על ידי דרופתקי דאורייתא
03 פברואר 2019, 21:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילה בשבת מתקבלת כמו בעשרת ימי תשובה, ידיעה חשובה!

הגר"א בתיקו"ז [כ"א, דף מ"ט ע"א בדפה"ס] שתפילה בשבת כמוה כתפילה בעשי"ת שנא' בה "דרשו ה' בהמצאו" ומתקבלת מיד ואף היחיד נענה בה כציבור, וז"ל התיקונ"ז: דהא צלותא דשבת אתקריאת קבלה ומינה מקבלין כל ספיראן דין מן דין ובה צלותא דבר נש מקובלת קדם ה' ואיהי צלותא דעשרת ימי תשובה, עכ"ל. ובהגר"א שם איתא: דשם אי...
על ידי נבשר
04 פברואר 2019, 02:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילה על נקמה

לא אמרתי דמיון, ומחקתי ע"מ שלא תהיה אפשרות לטעות, רק אמרתי שיש דברים שהתפיסה והאחיזה בהם אינה חושית, אלא תפיסה בדעת האדם, דוגמא כל ענין הכבוד ודאי שכולו מעשים וחוקים ברורים מאוד, כיצד לעשות ואיך וכמה וכו' וסטייה הכי קטנה מזה כבר זלזול, עכ"פ ענין הכבוד בעצמו הינו ענין שנתפס בדעת האדם, שאינו ענין חושי...
על ידי נתנאל 300
06 פברואר 2019, 21:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כיצד ייתכן לומר שישנם שבעה משקים אם הטל אינו אלא מים?

לכדהוינא טליא תמהתי כיצד יתכן לומר שישנם שבעה משקים שהרי לכאורה הטל והמים חד הם. ויישבו לי על פי דברי רש"י בפרשת בשלח שכ' לחדש תכונות הקיימות בטל שאינם נכונות לגבי המים ז"ל: "ותעל שכבת הטל וגו' - כשהחמה זורחת עולה הטל שעל המן לקראת החמה, כדרך טל עולה לקראת החמה, אף אם תמלא שפופרת של ביצה טל, ותסתום...
על ידי רוצה לדעת
07 פברואר 2019, 01:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם המנהג לחבר בין דיני המשכן לעניני שלום בית זה מוסר או עומק הפשט

וז"ל האלשיך פר' כי תשא: והוא לומר אל יעלה על רוחך שאין בשמירת שבת יותר כי אם להבטל ממלאכה ביום שהקב"ה לא עשה בו מלאכה כשברא העולם, שהוא אות וזכר לחידוש העולם, שאם כן הוא היה נדחה מפני המשכן: אך מה שאות היא השמירה שאמרתי תשמרו הוא דבר פנימי המקשר ביני וביניכם שהוא דבר שהוא ביני ונכנס ביניכם שהוא תוך ...
על ידי רוצה לדעת
07 פברואר 2019, 23:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ע"פ האלשיך: שני דרכים לקרוא את פרשת תרומה

עי' של"ה בהקדמה לפר' ויקרא שכ': דע כי אלו לא חטא אדם הראשון, אז לא היה שייך לומר להיות נבדל מקום קדוש, כי הכל היה ענין גן עדן והכל היה קודש. וכמו שנאמר בירמיה (ג, טז) לעתיד, לא יאמרו עוד ארון ברית ה' וגו', ופירש"י כי כל כנסתכם תהא קדושה ואשכון בה כאלו הוא ארון. וכן לא היה נבדל איש מאנשים לעבודה ולכה...
על ידי מתחזק
10 פברואר 2019, 20:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגיוני שמו"ץ יורה כזה דבר? האם מישהו יכול לאמת את הסיפור דלהלן

לא בטוח שמותר להתייחס למה שכתוב בככר השבת! זה חפרפרת בבעלות כוחות תקשורת זרים שמאיימים על חוסנו וטהרתו של הציבור החרדי וחופרים בעקביות מנהרות מתוחכמות מתחת לעולם התורה! נא לא להגיב בלי להתמצא בעובדות המחרידות עצם העובדה שעדיין יש כאלו שלא יודעים היא מחמת הפחד מהכח האדיר שלהם בכלי תקשורת הגדולים במד...
על ידי שאר לעמו
10 פברואר 2019, 22:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגיוני שמו"ץ יורה כזה דבר? האם מישהו יכול לאמת את הסיפור דלהלן

אף אני מסכים (אף שהתחבטתי אם להגיב בענין הלכה, והגבתי לעיל), שממש צורמת העובדה שמביאים בפורום תורני ציטוטים מבורות ביבים. ותהיה המטרה אשר תהיה. צריך בושה ליהודי חרדי שיש לו גישה לאתר אינטרנט כזה, וק"ו שלא ראוי להביאם בפורום (מניח שהרב פותח האשכול קבל זאת בדרך כלשהיא, אך למעשה ודאי שראוי לא להתייחס ל...
על ידי דורדיא
11 פברואר 2019, 13:37
עבור לפורום
עבור לנושא

מה להתחזק בעקבות התאונה הנוראה ב- 443 מק"ס לירושלים

או: האם יש מקור בכתובים לעניין כזה או דומה לו..


כמו"כ האם העובדה שהתאונה אתמול באוטובוס חרדי קרתה בדיוק
לפני ג' שנים באוטובוס חרדי...
בדיוק באותו תאריך - ה' אד"א
מלמדת על משהו..?


והד' הטוב יצילנו....
ושנשמע בשורות טובות...
על ידי אחד התלמידים
11 פברואר 2019, 20:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגיוני שמו"ץ יורה כזה דבר? האם מישהו יכול לאמת את הסיפור דלהלן

לא בטוח שזה רק לכבוד שבת יתכן שכפי שכתב החזון איש שהנושא העיקרי הוא חילול השם ושמעתי ממקורביו שכשדנו עמו בזה בהלכות מעשה שבת אמר מה לכם לדון באיסור קל כשיש כאן נידון הכי חמור בתורה: חילול השם - בעצם האמירה שלא אכפת לנו. ואמר שהיה אוסר אפילו ביום חול אלא שאין זה בכוח הציבור. לכאורה לא שייך כאן סברת ...
על ידי אחד התלמידים
11 פברואר 2019, 20:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגיוני שמו"ץ יורה כזה דבר? האם מישהו יכול לאמת את הסיפור דלהלן

ימחלו לי בבקשה כל הרבנים אבל מה זה בכלל נוגע לדיון מקור הדברים? השאלה היא האם הגיוני שמו"צ יורה כזה דבר או לא. מי שמעוניין לקיים מצוות תוכחה כפי שהעיר בן של רב שכנראה הוא בעצמו רב יוכל לפתוח אשכול חדש בעניין או לשלוח בפרטי וכן על דרך זה. לא צריך לדון לכף רע. היות שמקור המעשה אתר שאין רוח חכמים נומי...