החיפוש הניב 269 תוצאות

חזור

על ידי אחד התלמידים
02 ינואר 2016, 18:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אור החיים הקדוש ודרך החסידות

בשם הגדולים (מערכת ספרים אות א [נד] אור החיים) - ושמענו כי עתה בפולוניא הם מחשיבים אותו הרבה ונדפס עוד שני פעמים, ונתעורר זה ע"י שהרב החסיד קדוש מהרר"י בעל שם טוב הגיד גדולת נשמת מהר"ח הנזכר.
על ידי אחד התלמידים
02 ינואר 2016, 23:49
עבור לפורום
עבור לנושא

עדכון בענין איסור 'חדש'

זה קונטרס עדכוני מאת הרב הרמן לברר המציאות של ישן, ונחשב מהימן. זה באנגלית, אבל עיקר התועלת בו הוא לגבי חו"ל שאין כל ההכשרים המהודרים מקפידים על ישן, וממילא נוגע בעיקר לקוראי אנגלית. למעשה היום מייבאים יותר ויותר מוצרים עם הכשרים של חו"ל וצריך לדקדק על ישן. למיטב ידיעתי רוב הכשרים לוקחים אחריות על י...
על ידי אחד התלמידים
03 ינואר 2016, 23:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חדש

באופן מעשי לא שייך חדש בשוק עד הקיץ, ופעמים אף מאוחר יותר. בחוברת הנ"ל יש מידע מפורט בענין זה, וזה מתעדכן כמה פעמים בשנה.
מלבד עדכון החוברת המוציא לאור גם שולח עדכונים קטנים במייל מפעם לפעם למי שמבקש. כותבת מייל לזה בתוך החוברת. הוא עושה זה לשם שמים בלי לבקש כסף.
על ידי אחד התלמידים
04 ינואר 2016, 22:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פורום אוה"ח נפתח חזרה??

טוב שפורום אוה"ח פתוח.
אבל יותר טוב שיש הפורום הזה. זה מסודר יותר טוב. התקנון ברור יותר, טוב יותר, וכנראה המנהלים רוצים לעמוד על זה יותר. יש יותר אופציות יעילות. ואפשר לכתוב דברים בלי להתחשב באינטרסט של חברה מסחרי, וכ"ש שלא צריך להתנצל על הבאת דברים מהברובוקס וכדומה.
על ידי אחד התלמידים
13 ינואר 2016, 23:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ימות המשיח

[quote="חידושי הגרי"ז החדשים, סי' יט"]בעתה אחישנה (ישעיהו ס). ואמרו חז"ל (סנהדרין צח ע"א) זכו אחישנה לא זכו בעתה, ואמר הגר"א דכל דברי חז"ל על ביאת בן דוד בפרק חלק, וכן מה שהתנבאו הנביאים על אחד מעיר ושנים ממשפחה (ירמיה ג, יד) לא נאמר אלא א"כ יהיה הקץ בעתו, משא"כ אם יהיה אחישנה לא יהיו כל הדברים הנ"ל...
על ידי אחד התלמידים
22 ינואר 2016, 09:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חנות שלחה מוצר יקר יותר מזה שהוזמן

לא הבנתי הסברא שלא להודיע. זה השבת אבידה ממש. החנות יצטרך לעשות חשבון אם כדאי להם לקחת אותו או לא. יתכן שלא יהיה כדאי להם ויתכן שכן. לא ברור שהם משלמים להשליח לכל שליחות למרות שהם לוקחים כסף מהקונים על כל שליחות. [גם לא הבנתי איך השליחות יעלה יותר מ80 ש"ח כשהם גובים רק 50 ש"ח מהלוקח.] וגם יתכן שבמקר...
על ידי אחד התלמידים
21 פברואר 2016, 22:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרוייקט השו"ת

לא הבנתי שזה מה שרצית. א"א לשמור ספר מסוים לפתוח אותו מרשימה של ספרים שמורים. אבל כל הספרים שנפתחו נשמרים ברשימה של טקסטים קודמים. כשפותחים ספר מתוך הרשימה זה נפתח פעם האחרונה. נמצא שם אותו ספר יותר מפעם א' אם זה נפתח ליותר ממקום א'. אפשר לראות הכל בבירור.
על ידי אחד התלמידים
22 פברואר 2016, 20:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרוייקט השו"ת

אפשר להציע להם להוסיף זה. בעבר הם הוסיפו דברים שהצעתי להם.
אפשר לשאול בפורום שלהם: http://www.responsa-forum.co.il
על ידי אחד התלמידים
25 פברואר 2016, 20:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרסום הפורום - רשימות תפוצה

אני חשבתי שהמצטרפים חדשים הם בזכותי, שהרי הם הצטרפו אחר שמישהו עשה קישור באוצר החכמה לאשכול שפתחתי, ועי"ז הם נחשפו להפורום.
על ידי אחד התלמידים
05 מרץ 2016, 20:30
עבור לפורום
עבור לנושא

לשון הרע לתועלת

יש צורך דחוף לקבוע כללים ברורים להבאת לשון הרע לתועלת בתוך הפורום. התעוררתי לזה מהאשכול על צוה"ג. מצד אחד יש חיוב להביא דברים שהם לתועלת, כגון להציל אנשים מחשש איסור, אבל מאידך זה גורם לכתוב לשון הרע כנגד. א"א להתעלם מדעתו של רב מפורסם, אבל א"א להביא דעתו בלי להביא כמה סיבות שהוא אינו כ"כ מהימן. כ"כ...
על ידי אחד התלמידים
09 מרץ 2016, 08:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תגובת הוצאת שבתי פרנקל

לא ברור לי תועלת אשכול זה. רנ"ק הוי בעל כשרון אדיר אבל יש לו מהלך משלו שקשה לאדם מן השורה לנחש אותו, ואם הוא זה שהחליט את זה חבל על הזמן לנסות. איני רואה נ"מ גדול מה היה הסיבה. [ואגב לא היה שום אי דיוק בהכנסת הדברים בעילום שם, ולא היה כתוב בשום מקום שהם מאדם קדום יותר או חשוב יותר ממה שהיה. החז"א הי...
על ידי אחד התלמידים
10 מרץ 2016, 21:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

לפי הידוע לי הפוסק היחיד שמתיר פאה נכרית הוא השועה"ר, ואדרבה יקומו בעלי הידע ויחכימו אותנו לא כדאי לך לכתוב על דברים שאינך יודע מהם כלום. אפשר לפתוח שו"ע או"ח סי' ע"ה סע' ב' ולהגיע משם לכל המקורות בלבד . לא צריכים לבקש מחברים בפורום. מניסיון במקומות אחרים, זה נושא מאד טעון ויש הרבה בעלי אג'נדה, בעי...
על ידי אחד התלמידים
20 מרץ 2016, 23:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצות מכונה

לאלו שקבלו דברי הדברי חיים אין מה לדבר, אבל הנידון כאן הוא לרוב כלל ישראל שלא קבלו דבריו, ואין ענין לערב אותו כשאין זה הנידון.
על ידי אחד התלמידים
03 אפריל 2016, 20:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שרויה

אינני מבין את דבריך, בא נוציא את הגרי"ש מהתמונה, השאלה היא האם שרוי' היא חומרא, וא"כ היא שייכת לכל א' מישראל כפי ענינו, או שהיא מנהג אבות, ואינה שייכת אלא למי שאבותיו נהגו כן. אתה מספר שמי שקונה מצות ממאפיית כהן הלפרין הוא בחשש זה, ועליו להחמיר בזה כחומרא או כעיקר הדין. אז ההשגה נשארה שאני רציתי לו...
על ידי אחד התלמידים
07 אפריל 2016, 00:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

בכל אופן מחכה לת"ח כאן שיתקדמו איתי בחקר האמת. זה מחלוקת הפוסקים ויש חילוקי מנהגים בזה אבל כנראה רוב כלל ישראל נוהג כהמתירין. אין הרבה מה לחקור בזה כל מי שמעיין יראה בעצמו, וכבר הבאתי מראה מקום למעלה להגיע להכל. יותר מזה הוי כניסה לדבר שאין לו סוף. יש כמה בעלי אג'נדה בענין זה המוכנים לפלמס בזה לעול...
על ידי אחד התלמידים
11 אפריל 2016, 00:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך נוהגים היום לגבי חליבה בשבת במשק חרדי

ביסודות יש היום מערכת אטומטי והבהמות חולבות עצמן בלי שום התערבות בני אדם. היה פעם כתבה על זה ביתד נאמן, וראיתי זה בעצמי. מרגילין הפרות ללכת מעצמן למכונות חליבה והכל נעשה ע"י מערכת רובטי ממוחשבת.
מסתמא אפשר לקבל יותר פרטים מאחראי על משק החלב: ר' אלעזר בר זאב, 0507355114
על ידי אחד התלמידים
15 אפריל 2016, 00:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות תבניות סיליקון

לפי פשוטו זו פרסומת שנשתרבבה למדור 'רשות הרבים' בלא שימת לב המערכת. ואגב מי שדבר כאן על ההגינות של בד"ץ העה"ח בעניין המקררים מול משמרת השבת, ראוי הרי להרים קול צעקה על השחיתות של נתינת הכשר לאקנומיקה ומסירי שומנים סבונים ריחניים לחדרי נוחיות וכו' וכו' עזה"ד- זה עושק ציבור שלא היה כמותו, והשתמשות בת...
על ידי אחד התלמידים
18 אפריל 2016, 00:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הבקר מחו"ל

באיזה שחיטות היה משגיח הנ"ל שהוא מוסמך לדבר על כל השחיטות בחו"ל. באגו"י אומרים שהם אינם משתמשים בשוקר חשמלי כלל ואו שהמשגיח הנ"ל אינו יודע מה קורא בכל השחיטות ומלמד על הכלל כולו, או שאגד"י משקרים. אין לי ידע אישית אבל אין טעם לקבל דברי משגיח המדבר בעילום שם נגד כל השחיטות ורבנים ידועים שהם עושים מלא...
על ידי אחד התלמידים
18 אפריל 2016, 21:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קרבן פסח בזה"ז

זה ארוך ואפשר לקרותו בדילוג. כדאי לראות הסוף מישורון המתרץ קושיות על מאמרו במוריה, המלמד קצת על מהלך המחשבה של הפועלים להקריב קרבנות בזה"ז.
על ידי אחד התלמידים
18 אפריל 2016, 22:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לשנה הבאה בירושלים הבנוי'.

... גם בספר מעשה איש (ח"ה עמ' קי"ח) מעיד שכך שרו אצל החזון איש!..... לא נכון, וז"ל שם - מספר בעל המעשה: בבחרותי באתי אל החזו"א ברתת למחרת יום- כיפור אחד, ושאלתיו בחרדת קודש: אמש, בסוף תפילת נעילה כו' שמענו את התקיעה ומגרוננו פרץ קול אדיר "לשנה הבאה בירושלים הבנויה" כו'. והיינו שבעל המעשה סיפר לחז"א...
על ידי אחד התלמידים
20 אפריל 2016, 14:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בדיקת חמץ בנרות שלנו

הגרי"ז גוסטמן אמר לאבא שלי שעדיף לבדוק עם פנס מנר. יתכן שכוונתו רק במקום שא"א לבדוק היטב עם נר.
אני מקפיד להשתמש עם פנס שיש מנורה מסוג הישן ולא לדים, שהרי תקנת חז"ל הוי לדבוק לאור הנר. מנורה מסוג הישן הוי גחלת של מתכת שדינו כאש, ויש להחשיב זה נר. צ"ע אם זה שייך בלדים.
על ידי אחד התלמידים
26 אפריל 2016, 00:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: העתקת דברים שנפוצים ברשת

הורדתי זה מכאן. קשה לומר שיש בזה משנה ברורה לגבי שאלה הספציפי, אבל יש בו דיון די מקיף בהרבה צדדים הקשורים לזכות יוצרים.
על ידי אחד התלמידים
26 אפריל 2016, 23:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה הבעיה לאכול פיצוחים בפסח

ברבבות אפרים ח"ז סי' רנ"ז הובא בשם הגרי"ז דמאחר שכל איסור קטניות מחמת ה' מיני דגן אינו מובן איך זה יכול להיות חמור יותר מה' מיני דגן עצמם.
על ידי אחד התלמידים
27 אפריל 2016, 14:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה הבעיה לאכול פיצוחים בפסח

זו שיטת לימוד חדשה ככל הנראה הנקראת 'מלבד הסברות' אבל מסתמא כוונתך הייתה שהיא גופא סברא גדולה לומר שלא יתכן שקטניות יהיו חמורים טפי מחיטה עצמה. נכון זו סברא גדולה אבל, אבל אחזור שוב ושוב עד שיקלט הייטב, אם קטניות היו אסורות מחמת 'דמיונם' לחיטה, למשל- אזי אין מקום לאסור אותם יותר מהמקור עצמו- נכון ו...
על ידי אחד התלמידים
11 מאי 2016, 22:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי ישעי'לע מקרסטיר - ג' אייר

אוהב צדיקים כתב:אם כבר עלה הענין אצרף כאן תמונתו לתועלת הרבים:
אם עכבר המחשב שלי יפסיק לעבוד זה על אחריותכם.
על ידי אחד התלמידים
11 מאי 2016, 23:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי ישעי'לע מקרסטיר - ג' אייר

מבקש ה' כתב:האם אפשר להוסיף אפשרות הורדה לתמונה, הרי א"א להשאיר את המחשב דלוק 7\24 ופתוח באשכול רבי ישעי' - לעיני העכברים.
תלחץ בלחצן הימני של העכבר על התמונה, ותלחץ על שמור תמונה בשם.
על ידי אחד התלמידים
12 מאי 2016, 23:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תרומת כליה

זה אינו נכון לומר שאין בזה סיכון. כל ניתוח יש בו סיכון והוצאת כליה אפשר רק ע"י ניתוח. בנוסף עצם להיות עם רק כליה א' יש בו קצת סיכון אם זה יתקלקל. פעם חשבו שכמעט אין בזה סיכון משום שכל מחלה המקלקל כליה יקלקל שתיהן, וכל הסיכון הוא רק אם יהיה איזה תאונה שבדיוק יחבל כליה אחד, וסיכון זה אינו גובה. אבל זה...
על ידי אחד התלמידים
10 יוני 2016, 15:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

ואם כבודו מתכוון לשאול מי מתיר חוץ משו"ע הרב, הרי השאלה צריכה להיות הפוכה לגמרי - מי לא מתיר? חוץ מהגר"ע יוסף והגר"מ מאזוז (וההולכים בעקבותיהם) צ"ע איך להגדיר דעתו של הגרע"י, שהרי מה שאסר הוא מחמת דברי הערך שקפליטין המוזכר בירושלמי הוי פאה נכרית. אבל היום נתברר בלי ספק שאין זה דברי הערוך אלא של המו...
על ידי אחד התלמידים
10 יוני 2016, 16:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

זאת טעות ידועה, אולם הגר"ע לא נשען על הערוך אלא ציין אותו בתחילת דבריו כדי להראות שמצינו איסור מפורש לפאה בדברי הראשונים, ולאו מילתא זוטרתא היא. למעשה הפאה שהיתה מוזכרת בחז"ל אינה הפאה של ימינו, והערוך עצמו פירש "מקפת הראש ולא מכסיא". ואם כן אפילו אם נסכים שמדובר בפאה כפירוש מוסף הערוך, הרי אין זו ...