החיפוש הניב 6 תוצאות

חזור

על ידי מבני ברק
08 אפריל 2019, 01:32
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי מבני ברק
10 אפריל 2019, 14:15
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי מבני ברק
11 אפריל 2019, 00:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "נותנים באמונה"

בית המדרש ובפרט אוריה עינבל שמנהלו מעבירים כמעט כל נושא רגיש אצל גדולי ישראל (כמו ר משה הלל הירש ור דב לנדא) מטבע הדברים כשבודקים דבר לשורשו יתכנו חידושים ובאמת יש לשמוע את הדברים עם ביקורת. אגב מענין שרוב הנושאים שנלמדים בבית מדרש דוקא מובלים למה שמקובל ולא לאיפכא מסתברא ואוריה עינבל מנסה מאד לנוט ...
על ידי מבני ברק
17 אפריל 2019, 10:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

שאלו לר' מנדל מקוצק מה שונה הגדה של פסח שכל שנה יש בדפוס והוצאה חדשה?
ענה שהבן הרשע של שנה שעברה הינו החכם של השנה...
על ידי מבני ברק
25 אפריל 2019, 13:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגאון רבי גרשון כהן

עד לפני כמה שנים היה ראש כולל בישיבת נתיב הדעת קפלן כשהכולל שם נסגר עבר לישיבת הר"ן של ר' צבי ויספיש הוא מוסר שם חבורות כמו"כ מוסר חבורות במיר שיועריו בהקף גדול מאד בסוגיה ומבאר מהלכים חדשים באמת
על ידי מבני ברק
28 אפריל 2019, 00:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספירת העומר במקרה ששכח

בחינוך כתב להדיא שקאי אמתן תורה
אומנם בראשונים ובפסוקים לא נראה כך
הסיבה שסופר בשאר ימים בלא ברכה כיון שנחלקו הראשונים אם ספירת העומר היאמצוה אחת מתמשכת או כל יום מצוה בפני עצמה ונפסק כראשונים שזה מצוה אחת ומ"מ פסקו הפוסקים שימשיך לספור בלא ברכה לצאת לראשונים שכל יום מצוה בפני עצמה