החיפוש הניב 30 תוצאות

חזור

על ידי תיובתא
28 דצמבר 2017, 01:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי עומד מאחורי הכשר קהילות

אם למישהו יש ידיעות ברורות לגבי מקצועיות השגחה זו [לא משפטים בלי כיסוי שעושים כל החומרות וכו' ולא הספדים על הרב פישביין אלא ידיעות ברורות], אשמח לקבל, אפשר בפרטי אם חוששים לאיבוד הרסן אצל חלק מהחברים. עם ידיעות ברורות לא תצא מכאן בכל מקרה, גם אם יענקל או געצל מפורום "אכשר דרא" יעידו שהם יודעים באופ...
על ידי אשדוד
27 מרץ 2018, 02:47
עבור לפורום
עבור לנושא

הגדה של פסח חדש!!

מצורף הגדה של פסח מדהים.

קיבלתי במייל, וכתוב שם שמותר להעבירו.

נהנתי ממנו מאוד.

מעורר התרגשות גדולה.
על ידי נפתולי
05 יוני 2018, 15:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקומות קדושים וכדומה שאינם נכונים

יש לי הרבה מאד מה להגיב, אבל הנוסח כאן באשכול של העדפת הממצאים הארכיאולוגיים על פני מסורות יהודיות מובהקות של מאות שנים, סגנון הכתיבה כגון "המשתטים בקובץ בית אהרן וישראל" ושאר ירקות כאלה, מוכיח לי עוד לפני שאני מגיב כי החבריא כאן שייכים לאסכולה אחרת משלי, כך שממילא לא יעזור להם כל המקורות, ברגע שהאר...
על ידי מכל מלמדי השכלתי
27 דצמבר 2018, 01:43
עבור לפורום
עבור לנושא

מציאה נפלאה בעניין מחלוקות הלכתיות בדרבנן

ראיתי היום חידוש נפלא בשו"ת מנחת שלמה להגרש"ז אויערבך (ח"א סימן מ"ה) ואמרתי לפרסמו כאן לתועלת הציבור. וזה לשונו: "וחושבני שהבא לשאול משני חכמים ואחד אוסר ואחד מתיר, כיון דכללא הוא דבשל סופרים הלך אחר המיקל כמו"ש בגמ' ע"ז דף ז' ע"א, מסתבר שאף אם האוסר עומד וצווח ככרוכיא על המתיר שהוא טועה, מ"מ אם גם ...
על ידי אוריאל
04 ינואר 2019, 11:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ישן חיובו בקריאת שמע ובכל המצוות

ולהלן שיעורו של הגאון רבי אשר וייס שליט"א, בענין: דין הישן לגבי מצות סוכה וכלל מצוות התורה הנה יש לעיין באדם כשהוא ישן האם נחשב לבר חיובא במצוות, והאם יקבל שכר על מצוה שקיים בשנתו. ולחילופין מי שעבר עבירה בשנתו האם יענש. וידוע מה שחידש הגרש"ז אוירבך זצ"ל במי שנרדם חוץ לסוכה דאין חייב להעיר אותו על מ...
על ידי מלמד להועיל
01 פברואר 2019, 12:03
עבור לפורום
עבור לנושא

אסור לתת מעשרות לעניים לפני שיש להורים כדי ספוקם

הנה כיום מצוי מאד שהורים שמחתנים את ילדיהם נאנקים תחת החובות, אבל הבנים לא תמיד שמים לב לענין, ולא מעבירים להם לכל הפחות מעשרות מהכנסותיהם. וראוי לעורר על הדבר, את מה שכתב החתם סופר ביורה דעה סימן רכט: "נשאול נשאלתי מההוא מרבנן דדחיקא שעתא טובא לאבותיו, והמה מכובדים בני טובים ואינם יכולים להתפרנס מ...
על ידי שואל
15 מרץ 2019, 01:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגר"ד לנדא באמצע בדיקה יסודית על התכלת

לשאלה מי זה ר' נתן רוטמן. אנסה לענ"ד להסביר. גאון אבל יש הרבה גאונים בעומק הוא גאון גם ברוחב. זאת אומרת כשאנחנו לומדים מסבירים נושא. לימוד יותר טוב, פי' להעמיק להבין יותר את "מה שלפנינו". מצומצם לזה. ואצל ר' נתן ההסתכלות היא ברוחב כי מה שלפנינו הוא חלק. הוא שייך לענין אחד בתוך כל הנושא. וכאשר נדע את...
על ידי זקן ויושב בישיבה
10 אפריל 2019, 14:19
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי כלפי ליא
10 אפריל 2019, 21:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "נותנים באמונה"

אני מבקש דווקא להשאיר את אותו בהמה גסה, כדי שיראו איך נראה גן חיות של קופים וכלבים, ולמה צריך עוד בתי מדרש של אנשים טובים וצדיקים שאכפת להם תורה.
אדרבה, אולי זה יביא עוד כמה להבין כמה צריך לתרום לאותו ביהמ"ד נפלא כמו ביהמ"ד הגר"א ופעולותיו הברוכות להגדיל תורה ולהאדיר.
על ידי כלפי ליא
11 אפריל 2019, 00:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "נותנים באמונה"

הודו לה' כי טוב קרוב לאלף איש שלבם בוער לכבוד התורה הקדושה ולכבודם של הוגי התורה בשלימות, זכו להרים תרומה להצלת הנוער, בסך כולל של: ₪412,477 מתוך יעד של ₪400,000 ולרבני בית המדרש, ובראשם הרב אוריה ענבל [שאגב, ביודעי ומכירי קאמינא, האיש הגדול הזה, בקי בש"ס ופוסקים, וגם באותיות קטנות של ספרי הקבלה] שא...
על ידי יהודי
11 אפריל 2019, 11:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ההכנות האמיתיות לפסח! הגרח"ק עשה השנה מנוי, ולמה להגר"ד לנדו זה לא מעשי.

למה זה 'ההכנות האמיתיות לפסח' יותר משאר ההכנות שעמך בית ישראל מכינים? משונה ממש.
על ידי שמעיה
11 אפריל 2019, 15:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "נותנים באמונה"

ברוך השם, הוכח שלא אלמן ישראל, ועדיין גם מתחת לשוליים הקנאיים הצווחניים ישנם יהודים חמים לכל דבר שבקדושה, ולהצלת הדור העתידי בעז''ה, תחת הנהגת גדולי ומאורי הדור שליט''א, מתוך לב מבין ומרגיש.
על ידי ירושלמי
11 אפריל 2019, 18:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "נותנים באמונה"

לא הבנתי. ר' יהושע אייכנשטיין לא מספיק?
על ידי שמעיה
12 אפריל 2019, 10:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "נותנים באמונה"

בהמשך הזמן האחרון היו בחורים מישיבות פונביז' (שניהם)חברון תפרח וולפסון לנדא מהרי"ל קפלן אורחות תורה כרמיאל שוב דרך השם אור ישראל מיר אלה הישיבות שמרכיבות את ההמשך הזמן וברוב הישיבות ראשי הישיבה יודעים על כך ולא שמענו התנגדות (ודוקא ידוע לי על שנים מרה"י שהביעו שביעות רצון מהענין) אני חושב שהסיבה פש...
על ידי יעקב שלם
28 אפריל 2019, 20:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ארץ ישראל ומדינת ישראל

ישנם כמה דרכים לגשת לסוגיא זו שמעתי משל מרב ברובע (מישיבת זילברמן) נהג אוטובוס חילוני וכופר מסיע אברכים למיר אפשר להסתכל בשלוש גישות א. אם הנהג הוא חילוני סימן שהאברכים הם גם... איך יתכן נהג חילוני ב. אם נוסעים ללמוד תורה סימן שהנהג הוא לא באמת חילוני ... הוא קודש רק שזה לא נראה ג.הנהג הוא חילוני ו...
על ידי באמונתו יחיה
29 אפריל 2019, 20:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "נותנים באמונה"

אצטרף לדברי תלמיד חבר היות שגם לי יצא לא אחת להשתתף בהרצאותיו הפריעה לי נקודה אחת והיא שמתיישבת קבוצת בחורים שלא בהכרח יצאו ברגע זה מבית המדרש וד"ל ודנים במעשה האבות בלא שום אחריות. אך עדיין יש שם בחורים ואברכים שלוקחים את הדבר ברצינות וכובד ראש מתבקש לעניין חרדיותו והימצאותו בתוך המחנה של הרב אוריה...
על ידי יוסף יצחק
05 מאי 2019, 13:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עד איזה גיל להניק

בספרים כתוב כ"ד חודש עיי' פתח"ש סי' פ"א ס"ק ט"ז בא"ח שנה ב פ' אמור סי"ג ובדרכי תשובה יו"ד סי' פ"א ס"ק פ"ב הביא בשם ספר צידה לדרך דהרוצה לשמור את הילד מן התחלואים לא יהיה מזונו עד שנתיים אלא חלב שהוא מזון טבעי וכן בפלא יועץ שמועיל שהולד יהיה בריא לעבודת הי"ת ובס' סגולות ישראל בשם ספר הזכירה כתב שרואי...
על ידי מבקש אמת
10 מאי 2019, 12:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

הנופל כתב:
10 מאי 2019, 10:28
האם היה או לא היה ביטוי מזעזע שלחזו"א לא היה רב שימסור לו בקבלה שלא חולקים על המג"א?..
המלצה שלי: אף פעם אל תזדעזע משום דבר פשוט תדון בקור רוח על כל דבר
[/quote]

מסכים מאד להמלצה זו. זעזוע ודיון לוגי הינם תרתי דסתרי.
על ידי אחד התלמידים
14 יוני 2019, 17:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות הרב זקבך

שמעתי לפני איזה שנים ממומחה לכשרות, שזה נחשב מהודר מאד אצל המומחים. באופן אישי הוא הרגיש שזה אינו כ"כ מהודר כמו השם שלו, אבל למעשה מסכים שזה הכשר טוב.
על ידי פעלעד
16 יוני 2019, 01:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות הרב זקבך

אני שמעתי לפני כשנתיים מרבי יהושע כץ שליט"א גאב"ד מאגרוב בארה"ב ומומחה כשרות ידוע בארה"ב החסידית, שזה הכשר מצויין וניתן לסמוך עליו.
ההכשר שלו רק או בעיקר רק על יין.
על ידי מבקש אמת
11 יולי 2019, 06:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גזענות

בשבוע שעבר נקלעה המדינה לשטף מחאות נוראי של בני העדה האתיופית על רצח נער שלדעתם נרצח עקב כך שהיה שחור (כנראה שהם רואים שחור) ואני רוצה לדעת האם לגזענות יש מקום בדת מכיון ואנו רואים בתורה שאנו העם הנבחר (אצל היהודים היה שואה בגלל זה אצל הנאצים. מה שאנו נעשה בעז"ה כשיבוא המשיח ) והכהנים רק על רקע דם ...
על ידי דודע
28 אוגוסט 2019, 01:02
עבור לפורום
עבור לנושא

דברים שבלב והרהור כדיבור

אני עורך עכשיו לאיזה שהוא מכון, ונתקלתי בסתירה (ואח"כ ראיתיה בספרי המפרשים) ברמב"ם בהל' אישות פ"ח הל' ב. בעניין מקדש על תנאי ולא נתקיים התנאי. והאשה אמרה שבלבה היה להתקדש אף אם לא נתקיים התנאי, אינה מקודשת משום שדברים שבלב אינם דברים. ומאידך בפ"א בהל' ברכות הל' ז, כתב שאם אדם יברך בלבו יצא יד"ח. וא"...
על ידי איטשע מאיר לורנץ
29 אוגוסט 2019, 22:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חינוך להאמין בניסים

תמהני על כך מאד מעולם לא שמעתי על חינוך לצפות בפועל לניסים אותי חינכו כי אכן הקב"ה יכול לשנות את הטבע ברצונו, אך לא שהוא עושה את זה אני חושב שאדרבה הסיפורים הידועים עם אנשים שראו ישועות שלא כדרך הטבע משמשים בציבור שלנו כהיום בעיקר להוכיח שיהודי שהדברים לא היו נתונים בידיו והוא האמין ובטח בבוראו למרו...
על ידי יהודי
31 דצמבר 2019, 21:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לקראת המחזור החדש של לימוד דף היומי

לבד שבשוטנשטיין הביאור מאוד מדויק, יש עוד מעלה שיש בשוטנשטיין, והיא שאם אתה לומד את הגמרא באופן רציני, אין קושיות חמורות בפשט שלא יהיה יחס אליהן בגוף הביאור או בהערות. וזה לענ"ד ענין גדול מאוד.
על ידי יושבי יעבץ
01 ינואר 2020, 07:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לקראת המחזור החדש של לימוד דף היומי

יהודי כתב:
31 דצמבר 2019, 22:40
'אין ספור טעויות', מה יש לכבודו נגד עוז והדר?
אין לו משהו נגד 'עוז והדר'
יש לו משהו נגד כל מי שמעדיף כמות על איכות
 
על ידי משכנות יעקב
06 ינואר 2020, 23:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "נותנים באמונה"

ובכן מי שכתב שהכתבה נכתבה מאת ר' אביעזר, או שלא מכיר את ר' אביעזר או שלא קרא את הכתבה הכתבה נכתבה ע"י הרב טוקר שליט"א מרמות, ר"י בישב"ק שערי חסד, שבנו האברך הנחמד שהוא גם חתנו של הרח"י קפלן, נתפס לביהמ"ד הגר"א ועד היום לומד חברותא עם הגר"מ מינצברג מרבני בית המדרש. אולם הגרמ"ה הירש והגר"י איכנשטיין ת...
על ידי מסיח לפי תומו
13 ינואר 2020, 20:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

בעוד עשרים שנה... מן הסתם הדיון בפורום לתורה ייראה כך. האשכול ייעסוק בקבוצה/אתר/מסגרת או כל שם שתרצו. ויבואו השמרנים ויגידו "חדש אסור מן התורה", אף פעם לא היה כדבר הזה, זה פרצה נוראה. אמנם לא אפיקורסות אבל זה מעקם את השכל וכו' ואין זה דרך הישיבות. ויבואו הדמוקרטים ויגידו "מה ההבדל בין זה לביהמ"ד הגר...
על ידי משכנות יעקב
21 ינואר 2020, 01:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

הרב יהודי אחד, אני מקבל בחיבה את בקשתך. איני בא לחנך אף אחד, בטח לא את כל הרשימה שהזכרת שצברתי שעות שיחה רבות עם חלק גדול מהשמות הנ"ל וניסיתי להתחנך מהם ומעוד גדולים שכבר אינם אתנו. באתי להראות שהדרך שחושבים ברחוב שיש איזו דרך השקפתית מסויימת, זה לא מה שהת"ח מחנכים בהרבה דברים. אשמח לשמוע ממך דברים ...
על ידי איש אל רעהו
23 פברואר 2020, 10:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

אין מרחק גדול בין שקר לאמת ההבדל הוא קטן ודק שקר הוא שקר ואמת היא אמת אתה אפילו לא מבחין בין שני סוגי בעיות שרחוקות זו מזו כרחוק מזרח ממערב אותו ר''מ התלונן על דברי אפיקורסות אם לא תפסת את זה, (שהש''ס לא מתאים היום) כאשר דברי הרב עינבל הגיעו בכיוון ההפוך בדיוק. (שלא נכון לומר שבאופן עקרוני הלכות ממ...
על ידי עוד א'
23 פברואר 2020, 14:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

מקווה שדברי יובנו. יש דבר מאוד מעניין אצל הרב אוריה, שהוא יכול לדבר על שתי עמדות (שלכאורה) מנוגדות ולהסבירם עד הסוף עד כדי שכשומעים ממנו על דעה א' כ"כ מזדהים איתה עד שיכול להווצר כמין זלזול בדעה השניה שאיך אפשר לחשוב כב' הרי וודאי כא' וכו' ואלו בשיעור אחר הוא ידבר על ב' ויהיה את אותו דבר אבל הפוך. ו...