החיפוש הניב 604 תוצאות

חזור

על ידי במבי
11 דצמבר 2018, 23:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילה בשבת מתקבלת כמו בעשרת ימי תשובה, ידיעה חשובה!

שיחתו בקצרה הייתה: החזקוני בפרשת פנחס (כח-י) כותב שלא נאמר בקרבן מוסף בשבת "ושעיר לכפר עליכם" ללמדך שביו"ט ור"ח שכתוב אצלם חטאת או כפרה ובאים לכפר התקינו שיהו קורין אותן וכולה לישראל כאילו הקריבו אבל קרבן מוסף שבת לא כתיב ביה לא חטאת ולא כפרה ללמדך שאין קרבנותיו באין לכפר לפי ששבת מכפרת. וכו' והוא ה...
על ידי במבי
11 דצמבר 2018, 23:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילה בשבת מתקבלת כמו בעשרת ימי תשובה, ידיעה חשובה!

עוד בנידון וכן בעניין סעודה שלישית כנעילה.
על ידי במבי
12 דצמבר 2018, 00:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה פורסם שמו של התנא שהטיל אימה יתרה בביתו?!

ואולי פרסמו שמו, שלא תאמר משל היה כדאיתא בעירובין בדף סג. לגבי יהודה בן גוריא שהורה הוראה בפני רבו ואכלו אריה ומוזכר שמו ומקום מגוריו וכותבת הגמרא שהוזכר שמו ושם אביו
"שלא תאמר משל היה".
על ידי במבי
12 דצמבר 2018, 08:49
עבור לפורום
עבור לנושא

סיבה שיום אידם נקרא "חגא"

א"ל ע"פ הפסוק בישעיה וְ֠הָיְתָה אַדְמַ֨ת יְהוּדָ֤ה לְמִצְרַ֙יִם֙ לְחָגָּ֔א כֹּל֩ אֲשֶׁ֨ר יַזְכִּ֥יר אֹתָ֛הּ אֵלָ֖יו יִפְחָ֑ד מִפְּנֵ֗י עֲצַת֙ יְהוָ֣ה צְבָא֔וֹת אֲשֶׁר-ה֖וּא יוֹעֵ֥ץ עָלָֽיו (א-יז) וכותב רש"י במקום "חגא" - לשון שבר ואימה ופחד לשון יחוגו וינועו כשכור (תהלים קז) וכן חגוי הסלע (שיר ב) וכ...
על ידי במבי
12 דצמבר 2018, 20:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחפש רעיון לשיעור

הייתי ממליץ ללמוד משלי עם פירוש ר' יונה

רק אתמול התחדש לי שם שאדם שלא עובד בתיקון מידותיו נחשב כאדם המשהה משקלות מקולקלים בביתו.
על ידי במבי
13 דצמבר 2018, 19:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידוש בדין עבד כנעני ושאלה עפ"ז בהיתר שפחה לע"ע

רק בסוג א'. ודברי המגיד משנה מקורם טהור בגמרא ביבמות. נוסיף קצת הסבר, אם הוא לא טבל אז הקנין שיש לאדון עליו הוא רק קנין למעשה ידים לא קנין הגוף, המעמד ההלכתי שלו הוא גוי גמור ולכן עבד עברי אסור (-בשפחה), הטבילה עושה שני דברים גם הוא נכנס ליהדות ומתחייב במצוות כאשה וגם נקנה לאדון קנין הגוף. בדקתי במ...
על ידי במבי
13 דצמבר 2018, 22:18
עבור לפורום
עבור לנושא

במי חפץ ה' יותר שיניח תפילין, רשע או צדיק?

כותב הסמ"ג - יותר חפץ הקב"ה באדם רשע שיניח תפילין מאדם צדיק ועיקר תפילין נצטוו להיות זכרון לרשעים ולישרם דרך טובה ויותר הם צריכים זכר וחיזוק מאותם שגדלו ביראת שמים כל ימיהם. (סמ"ג עשה ג')

חידוש עצום !!!
על ידי במבי
14 דצמבר 2018, 12:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ויפול יוסף על צוארי בנימין ובנימין בכה על צואריו

רש"י במדרש רבה כותב "וצואריו" לשון יחיד כמו בעליו, אדוניו, אבל צוארי משמע שנים (צג-יב) ועפ"ז מבואר מדוע פי' רש"י ב"צוארי על ב' מקדשות ולגי צואריו רק על משכח שילה וניתן לבאר ע"פ הפשט מדוע הצואר נקרא בלשון רבים כפירוש רש"י במשלי עה"פ "כי לווית חן הם לראשך וענקים לגרגרותיך" (א-ט) שכותב שם "ע"ש שהקנה עש...
על ידי במבי
15 דצמבר 2018, 19:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע להתחיל את היום עם לעולם יהא אדם...

אומרים בליל שבת ש"נמצא חן בעיניך ובעיני כל אדם וחוה ובעיני כל רואינו לעבודתך". היכן אומרים זאת בליל שבת? אני מעולם לא אמרתי כזאת :cry: ברבון כל העולמים לאחר "שלום עליכם" שמעתי שבבעלז' לא אומרים זאת אשמח אם מישהו יאשר. וגם שהיעב"ץ התנגד לאמירתו כי אין מבקשים בקשות בשבת ואמרו לי שכותב בסידורו שכנראה ...
על ידי במבי
16 דצמבר 2018, 10:07
עבור לפורום
עבור לנושא

חידוש בעניין "לוקוס לוקוס עד מתי אתה מכלה ממונן של ישראל"

בס"ד היום ח' טבת יום תענית על תרגום התורה ליוונית - ארשום הנ"ל רש"י מפרש שמרים בת בלגה שאמרה "לוקוס לוקוס" כוונתה "זאב" אך יש להוסיף שביוונית "לוקוס" זה גם צבע "לבן" (נגזרות מילה זו נמצאים ב "לווקן" אדם מלובן \ לקטוז - סוכר החלב \ לוקמיה (רח"ל) - התרבות התאים הלבנים בדם וכו') וצ"ל שזהו גם כוונתה שהר...
על ידי במבי
16 דצמבר 2018, 13:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חנוכיה

נדיב לב כתב:מה עם סביבון?
גם מילה שמיוחסת לעיתונאי חילוני ציוני!
בגלל זה להפסיק להשתמש בה...
אם עסקינן בזאת אוסיף שמצאתי שהפעם היחידה שמופיע המילה סביבון בר"ת היא בפרשת מקץ, הקשורה כ"כ לחנוכה !!!
(בדגש שהמילה הראשונה היא סביבותיה שקשורה לסיבוב הסביבון)

בראשית מא-מח

סביבותיה
נתן
בתוכה
ויצבור
יוסף
בר
על ידי במבי
16 דצמבר 2018, 13:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חנוכיה

כידוע לי עברית זה לשון הקודש ודרכה של שפה שהיא מתפתחת כמו שיש הבדל בין לשון המקרא ללשון המשנה שהוסיפה גם ביטויים בארמית לשפה ללשון הבאים אח"כ
ואגב להבדיל אא"א גם בן יהודה המוזכר לעיל זכור לי שהיה מגיע להתיעץ עם ר' יוסף חיים זוננפלד בשאלות לשוניות, כך שחלק ממקורותיו קדושים.
על ידי במבי
16 דצמבר 2018, 19:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידוש בעניין "לוקוס לוקוס עד מתי אתה מכלה ממונן של ישראל"

כבוד הרב פרלמן,
גם רש"י שם שמלמדנו פירוש המילה זאב, התכוון לפירושה ביוונית, וסה"כ הבאתי פירוש נוסף למילה זאת שמתאים לפירוש רש"י כפתור ופרח.
ועיין בפי' רבותינו יפיפותו של יפת תשכון באהלי שם.
על ידי במבי
16 דצמבר 2018, 19:47
עבור לפורום
עבור לנושא

פירוש ברכת "גואל ישראל" בשמונה עשרה

כותב רש"י במגילה יז: על ברכת גואל ישראל: "ואע''ג דהאי גאולה לאו גאולה דגלות היא אלא שיגאלנו מן הצרות הבאות עלינו תמיד דהא ברכת קיבוץ ובנין ירושלים וצמח דוד יש לכל אחת ואחת ברכה לעצמה לבד מגאולה זו אפילו הכי כיון דשם גאולה עלה קבעוה בשביעית" כלומר שכל אחד יכוון "וגאלנו גאולה שלימה מהרה למען שמך", לגב...
על ידי במבי
17 דצמבר 2018, 11:40
עבור לפורום
עבור לנושא

שאלה: מהו שורש ה"תפילה"?

ר' יהודה החסיד כותב: "שורש התפילה שמחת הלב בהקב"ה שנאמר התהללו בשם קדשו ישמח לב מבקשי ה', ולפיכך היה דוד מלך ישראל מנגן בכינור על כל תפילותיו וזמירותיו, למלאת לבבו שמחה באהבתו של הקב"ה (ספר חסידים - יח) http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=14561&st=&pgnum=17 וצ"ל שאינו סותר כלל את האמור במשנ...
על ידי במבי
17 דצמבר 2018, 23:45
עבור לפורום
עבור לנושא

שאלתו של רש"י: מדוע אומרים "נחמתא" בקדיש?

שואל רש"י מדוע אומרים לעלא מכל... תושבחתא ונחמתא? שהרי הקדיש עניינו שבח, ולעילא מכל ברכתא שירתא תושבחתא מובן, אך מדוע נחמתא? (שהרי ניחום אינו שבח) ומתרץ: שאומרים יהא שמיה רבה מובא בריש ברכות שהקב"ה מנענע בראשו ואומר אשרי המלך שמקלסים אותו בביתו כך, מה לו לאב שהגלה את בניו, ואוי להם לבנים שגלו מעל שו...
על ידי במבי
18 דצמבר 2018, 15:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר להתפלל בחתונה שיש שם נשים שרות

יש לשון ב"מרדכי" בברכות כמדומני שאומר, שבעת שלמדו בביהמ"ד היו שומעים גויות שרות. אגב פעם שאלתי אודות הגמ' שאשה כשרה למניין שבעה רק שאמרו חכמים שאשה לא תעלה מפני כבוד ציבור אך צ"ב שהרי בזמנו כל העולה לתורה היה בעצמו קורא וא"כ גם האשה היתה קוראת ומסתמא בטעמים וא"כ מדוע לא ציינו שיש בעיא גם משום "קול ב...
על ידי במבי
20 דצמבר 2018, 09:08
עבור לפורום
עבור לנושא

חשוב לדעת: ההבדל בין "מתמהמה" ל"מאחר"

אנו אומרים "ואע"פ שהתמהמה אם כל זה אחכה לו..." ההבדל בין מאחר למתמהמה זה: אם הטכנאי אומר לך שהוא יגיע אליך בין 14:00 ל 16:00 ומגיע השעה 14:00 ואף השעה 15:00 ועדיין הוא איננו, זה לא איחור, שהרי אמר לך שיגיע בין שנים לארבע, זה נקרא להתמהמה !!! אך אם כבר הגיעה השעה 16:00 והוא איננו זהו הנקרא איחור. וכת...
על ידי במבי
21 דצמבר 2018, 09:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדבריו של אדם ניכר שורש נשמתו!

וכן כותב ספר חסידים: כל אדם שתחפוץ לדעתו, במה שתדיר מדבר, כי הוא חפצו, ואם תחפוץ לידע מה בלב זה ומה בלב זה, תשים לפניהם מיני ספרים, הרי מה שיסתכל ומעיין ויראה בו יותר, אותו לבו חפץ, ומה שיעתיק או יסביר מה שיכתבו לו, בו חפץ, וכתיב "מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי" אף הקב"ה כן, "ואהיה אצלו אמון ואהיה...
על ידי במבי
23 דצמבר 2018, 13:29
עבור לפורום
עבור לנושא

רחמנא לבא בעי!

כך מובא במד"ר קהלת מ"ר א (טז) דִּבַּרְתִּי אֲנִי עִם לִבִּי, 1. הַלֵּב רוֹאֶה, שֶׁנֶּאֱמַר: וְלִבִּי רָאָה הַרְבֵּה. 2. הַלֵּב שׁוֹמֵעַ, שֶׁנֶּאֱמַר (מלכים א ג, ט): וְנָתַתָּ לְעַבְדְּךָ לֵב שֹׁמֵעַ. 3. הַלֵּב מְדַבֵּר, שֶׁנֶּאֱמַר: דִּבַּרְתִּי אֲנִי עִם לִבִּי. 4. הַלֵּב הוֹלֵךְ, שֶׁנֶּאֱמַר (מלכי...
על ידי במבי
23 דצמבר 2018, 17:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות - "של נעליך מעל רגליך", מה טעם העניין להסיר הנעליים במקום קדוש?

ראיתי להוסיף שלא מספיק לומר רק "של נעליך" וצריך לומר גם "מעל רגליך" כי מצינו ג"כ נעל במובן כפפה על הנאמר ברות (ד-ז) "ושלף איש נעלו" והתרגום מתרגם שם "בית ידיה" וא"כ צריך לדייק ולהוסיף מעל רגליך. ובנוגע לשאלה - מובא שיש לתמידי חכמים כח לקלל שכתוב להזהר מנשיכתם שהיא נשיכת נחש, עקיצתן... לחישתן..... וכ...
על ידי במבי
23 דצמבר 2018, 19:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ---------------- הלב -----------------

מכל מלמדי השכלתי כתב:באיזה הקשר הועתק כאן?
א"ל בקרוב נקרא אודות ליבו הכבד של פרעה
לב כבד = 58 כמספר נתוני המדרש אודות הלב, כך שה' הכביד ליבו בכל מאפייני הלב.
על ידי במבי
23 דצמבר 2018, 23:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תנאי לגילוי אליהו: לא להיות קפדן - אבל אליהו בעצמו קפדן היה?!

אגב הספר חסידים כותב:

יותר טוב להתחבר עם "עם הארץ" שותרן בממונו במו"מ מלהתחבר עם ת"ח שעצרן וקפדן !
(סימן שכג')
על ידי במבי
24 דצמבר 2018, 09:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 72

כשמשלמים "חומש", החומש קדוש בקדושת תרומה יפה, אך לא לזאת התכוונתי. אני מדבר שעל החלק הנשאר יקרא שם ת"ג באמת ולא אגב שם אחר. אתה מתכוון לכל אלו שנאמר בהם "תרומה ויחזור ויתרום"? איתא במסכת תרומות ד-ה בברטנורה שטבל הטבול לתרומת מעשר אפשר להחיל עליו עדיין שם ת"ג ! (ואף שמתוקן לת"ג מ"מ חל חליו שוב שם ת"...
על ידי במבי
24 דצמבר 2018, 10:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי משה פיינשטין זי"ע מנשק נכדיו בביהמ"ד

ומעשה שהיה באירוסין שלי שהיו בבית כנסת ברחוב ירושלים בב"ב הגיע הגרש"י בורנשטיין זצ"ל ונתן לי נשיקה.
ייתכן שלא שם לב שזה היה ביה"כ אך קשה לומר זאת.
על ידי במבי
25 דצמבר 2018, 17:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות, קריאת שם משה ע"ש "כי מן המים משיתיהו"

מתוך חשוקי חמד נדרים דף כ עמוד ב אכן יעוין במדרש (ויקרא רבה פרשה א): עשרה שמות נקראו לו למשה... אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה חייך מכל שמות שנקראו לך, איני קורא לך אלא בשם שקראתה לך בתיה בת פרעה. ותקרא שמו משה (שמות ב, י). ויקרא אל משה, יעו"ש. מבואר שבאמת היו למשה עשרה שמות, אלא שהקב"ה קראו דוקא בשם ש...
על ידי במבי
29 דצמבר 2018, 22:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות | למה כתוב "אלקים" - מידת הדין?

"וַיְהִי בַיָּמִים הָרַבִּים הָהֵם וַיָּמָת מֶלֶךְ מִצְרַיִם וַיֵּאָנְחוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל מִן הָעֲבֹדָה וַיִּזְעָקוּ וַתַּעַל שַׁוְעָתָם אֶל הָאֱלֹהִים מִן הָעֲבֹדָה: וַיִּשְׁמַע אֱלֹהִים אֶת נַאֲקָתָם וַיִּזְכֹּר אֱלֹהִים אֶת בְּרִיתוֹ אֶת אַבְרָהָם אֶת יִצְחָק וְאֶת יַעֲקֹב: וַיַּרְא אֱלֹהִים אֶ...
על ידי במבי
31 דצמבר 2018, 13:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נשיאת ס"ת עם תפילין לאיטר יד

מסתמא שזה דווקא בתפילין של ראש, אך בס"ת שנושאו בידו והס"ת נשען על כתפו באופן יחסי אין משקל רב שנשען על התפילין.
וכן משקל הס"ת מקסימום גורם שהתפילין קצת נוטות יותר לצד הגוף משא"כ בשל ראש שהמשקל איננו גורם הטיה אלא גורם שימחצו.
על ידי במבי
31 דצמבר 2018, 21:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ותשלח את אמתה

ומה עם 'וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת'? התכוונתי ע"ד המליצה. אך א"ל שכידוע אצל אברהם הגוף כבר עשה אוטומטי את רצון הבורא אך לגבי המאכלת היה צריך פעולה מיוחדת שהרי זה לא היה רצון הבורא ודאי רצון הבורא היה שאברהם ישלח את ידו ליקח את המאכלת, ורק השחיטה עצמה לא רצה הקב''ה. אימצתי קצת את המוחין והבאת...
על ידי במבי
02 ינואר 2019, 14:17
עבור לפורום
עבור לנושא

מדוע אין דברי האוכל בבית צר עין נשמעים (ר' יונה, משלי)

משלי כג-ח אַל-תִּלְחַם--אֶת-לֶחֶם, רַע עָיִן; וְאַל-תִּתְאָו, לְמַטְעַמֹּתָיו. ז כִּי, כְּמוֹ שָׁעַר בְּנַפְשׁוֹ-- כֶּן-הוּא: אֱכוֹל וּשְׁתֵה, יֹאמַר לָךְ; וְלִבּוֹ, בַּל-עִמָּךְ. ח פִּתְּךָ-אָכַלְתָּ תְקִיאֶנָּה; וְשִׁחַתָּ, דְּבָרֶיךָ הַנְּעִימִים. (מדובר שהצר עין הזמין אותך לארוחה אך לא מתכוון בא...