החיפוש הניב 235 תוצאות

חזור

על ידי במבי
03 ינואר 2019, 13:53
עבור לפורום
עבור לנושא

פירוש: "כלפי לייא"

רש"י מפרשו - כלפי היכן, "שתי מלות, כלפי היכן נוטה דבר זה" (פסחים ה:) אך רבינו חננאל שם וכן הערוך ערך "כלפי" מפרשים - מלשון "אליה" כלומר "זנב" "נראה דצ"ל כלפי אליה, כלומר דברים מהופכין הן כמו שהאליה הפוך מן הראש שכל המהלך בדרך המהלכין הולך ראשו לפנים וזנבו לאחריו והמהופך הולך זנבו לפנים והראש אחריו כ...
על ידי במבי
03 ינואר 2019, 14:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה אומרים מוצאי שבת

וכן א"ל מדוע אומרים "בין השמשות" בנתיים ידוע לי רק על שמש אחת במערכת השמש. הכוונה לכוכבים. במכלול כתוב: המהר"ל מסביר ש"שמש" היא מילה נרדפת ל"יום". 'בין השמשות' פירושו 'בין היממות'.הגר"א, לעומתו, מסביר שהכוונה היא לשמש ממש, ו"בין השמשות" פירושו בין העלמות השמש מהעין להעלמות אור השמש מהרקיע. https://...
על ידי במבי
03 ינואר 2019, 20:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 77

כיצד ייתכן שמצווה אחת מתרי"ג מצוות ייתכן שאנשי השוק והרחוב מקיימים אותה מספר פעמים ביום והאנשים שומרי המצוות אף לא פעם אחת בימי חייהם? אולי "והשיב"?... רק ששומרי מצוות נראה לי יותר מקיימים אותה, הגם שאלה שלא - יותר נתקלים בה... כתוב בספר במצוות לרמב"ם מצוות עשה ז' המצווה השביעית היא שציוונו להשבע ב...
על ידי במבי
06 ינואר 2019, 21:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר להשתמש בתאריך לועזי - פרשת בא

ברור שעדיף לשתות מבארנו הזכה והנקיה ולא לשתות ביבים כמסופר על החת"ס שנזהר מכגון אלה. אך לגבי הטענה ששמות החודשים הם ע"ש האלילים וא"כ איך דוברי האידיש משתמשים בשמות ימות השבוע שגם הם אליליים מובהקים? יום ראשון - זונטיק = יום השמש יום שני - מאנטאג = יום הירח יום שלישי - דינסטאג = ע"ש אליל רומי כלשהו י...
על ידי במבי
06 ינואר 2019, 23:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכת כהנים

ראיתי בשם הפלא יועץ שכותב כמדומני בספר דבש לפי שהלימוד הוא מ"אמור להם" ו"אמור" זה "אהבה" בצרפתית ובספרדית ! ופעם חשבתי שא"ל לימוד נוסף ע"פ הגמ' בעירובין שאדם המלמד תורה צריך להראות פנים לתליוד שנאמר "שימה בפיהם" וא"כ "שימה" זה ביטוי להארת פנים, ובברכת כהנים נאמר "ושמו את שמי..." לא ידוע לי שיש לפלא...
על ידי במבי
08 ינואר 2019, 23:28
עבור לפורום
עבור לנושא

פירושים שהשתרשו בטעות.

ישנם פירושים על פסוקים שהשתרשו בקרב הציבור אף שאינם כלל פשט הפסוק ואביא דוגמאות: "מבשרי אחזה אלוק" (איוב יט-כו) - את זה יודע כל רבן צעיר לומר על נפלאות גופינו וכו' אך מפרשי הפשט במקום מסבירים שאיוב כ"כ סבל, ואמר שרואה על עצמו את מידת הדין שהרי "אלוקים" זה דין ומסבלות גופו ראה זאת. עיר פרא אדם יולד (...
על ידי במבי
09 ינואר 2019, 08:42
עבור לפורום
עבור לנושא

טטפת - טט בכתפי שתים פת באפריקי שתים

ולנסות היכן מוצאים זו בזמנינו

טט - טו - זה מספר שתים במספר שפות וא"כ הוא כמו "טט"
פת - בהחלפת בומ"פ יוצא "בת" והאות ב' בגי' 2

ומובא בספרים שבכל שפה צריך להיות משהו בלשון הקודש שהוא מקיים את השפה, שאלולא הנקודה הקדושה שמסתתרת בכל שפה לא היה לה זכות קיום.
על ידי במבי
11 ינואר 2019, 14:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אימת מפגיע על ארי

דרומאי כתב:
במבי כתב:צפיתי שמשהו יאשר את הראיה או לפחות יתנגד...
ב''ה אין לנו סרטים... אם תצרף את הסרט בעצמו נוכל לראות.
http://www.youtube.com/watch?v=L5zocHw45BQ
על ידי במבי
13 ינואר 2019, 23:20
עבור לפורום
עבור לנושא

המילים המתהפכות.

בפרשה מביא האבן עזרא על הפסוק "ויאר את הלילה" (שמות יד-כ) פירוש ש"ויאר" פירושו "החשיך" ולכאורה שולל זאת מכל וכל וכך הוא כותב: ואמר ר' מרינוס, כי פי' ויאר את הלילה לשון ויחשיך, וכמוהו ולילה אור בעדני ובדברי חכמינו ז"ל אור לארבעה עשר. והמפרש כזה, השים חשך לאור ואור לחשך, כי לא יתכן בכל לשון שיהיה פי' ...
על ידי במבי
13 ינואר 2019, 23:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המילים המתהפכות.

גבריאל פולארד כתב: מקץ- לענ"ד אינו ענין לכאן, שכן הפירוש הוא לשון קצה, והתחלה וסוף שניהם נקראים קצה.
בפועל אנשים משתמשים במילה "מקץ" בתור סוף, אך אין הכי נמי, כמו שאמרת שורש המילה נובע מ"קצה".
על ידי במבי
16 ינואר 2019, 08:22
עבור לפורום
עבור לנושא

"סופר פארם" בזמן האמוראים.

הגמ' בביצה מספרת על "ההוא עכברתא דאשתכח בי אספרמקי דרב אשי" (דף לו:) כותב רש"י באספרמקי - בשמים. ומוסף הערוך בערך "אספרמקי" כותב - פירוש פרמקי בלשון יוני בשמים ורפואות. מה שנקרא גם בלשונינו אנו רשתות ה"פארם" ובלע"ז Pharmacy וממבט קל על המילה "סופר-פארם" נראה ששורשה מגיע מהמילה שמופיעה במקורותינו "אי...
על ידי במבי
16 ינואר 2019, 19:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה זה שלג

האם יש הבדל בלשון הקודש בין שלג לברד ובלי קשר - האם השמחה הגדולה של הילדים בשלג קשורה לענין של גדול יום הגשמים וכו' כמובן שיש גם את הענין הפשוט של החידוש והאקשן וכו' אבל ניכר שזה הרבה מעבר האם זה עמוק ואם כן היכא רמיזא באורייתא (עובדה שעד היום לא שוכחים את השלג מילדות...) בהחלפת גיכ"ק ג' בכ' יוצא "...
על ידי במבי
16 ינואר 2019, 20:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה זה שלג

האם יש הבדל בלשון הקודש בין שלג לברד ובלי קשר - האם השמחה הגדולה של הילדים בשלג קשורה לענין של גדול יום הגשמים וכו' כמובן שיש גם את הענין הפשוט של החידוש והאקשן וכו' אבל ניכר שזה הרבה מעבר האם זה עמוק ואם כן היכא רמיזא באורייתא (עובדה שעד היום לא שוכחים את השלג מילדות...) בהחלפת גיכ"ק ג' בכ' יוצא "...
על ידי במבי
16 ינואר 2019, 21:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהו שורש המסיק??

ערב טוב מה הקשר בין ערביי השטחים, ערב להלוואה, ערב לחיך, ערבי נחל, בצק שבסדקי ערבה , עורב , ערוב , הערבה , מערב ? (אני יודע שחלק מהם אפשר לערב ...) מובא במצודת דוד שהערבים נקראים כך משום שגרים בערבה. הרוקח כמדומני בפרשת נח כותב שהעורב נקרא כך מלשון ערב (לילה) והסביר לי החברותא שלי את כוונת הרוקח, ש...
על ידי במבי
17 ינואר 2019, 08:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אנחנו מצליחים לתקשר עם התורה הקדושה

לפניכם חידושים נוראים ועיקר נוראותם במה שהם בכלל נחשבים חידושים ולא פשטות פשטנית פשוטה ! שמעתי מרבי משה שפירא שכל יום הכל חוזר בזעיר אנפין הוי אומר שהלילה הוא אחד מששים (או מששים ריבוא או מה שתרצו) בבחינת גלות והיום הוא משהו של גאולה כאן ועכשיו. ............. קראתי פעם מאמר של הרב ארז משה דורון שהב...
על ידי במבי
17 ינואר 2019, 21:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "סופר פארם" בזמן האמוראים.

הגמ' בביצה מספרת על "ההוא עכברתא דאשתכח בי אספרמקי דרב אשי" (דף לו:) כותב רש"י באספרמקי - בשמים. ומוסף הערוך בערך "אספרמקי" כותב - פירוש פרמקי בלשון יוני בשמים ורפואות. מה שנקרא גם בלשונינו אנו רשתות ה"פארם" ובלע"ז Pharmacy וממבט קל על המילה "סופר-פארם" נראה ששורשה מגיע מהמילה שמופיעה במקורותינו "א...
על ידי במבי
17 ינואר 2019, 22:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "סופר פארם" בזמן האמוראים.

דבר נוסף המילה "ספטו" בלטינית פירושה "שבע" (ומשתמשים בה לדוגמא ב"ספטואגינטה" שכך מכנים את תרגום השבעים, או במילה היותר מוכרת "ספטמבר" שפירושה החודש השביעי) ובהחלפת בומ"פ יצא מספטו "שבת" שזהו רמז ליום השביעי ודבר מעניין נוסף, "תבלין" באנגלית אומרים spice (ספייס) ושוב בהחלפת בומ"פ אתה מקבל "שבס" שוב מ...
על ידי במבי
17 ינואר 2019, 23:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "סופר פארם" בזמן האמוראים.

הערה נוספת: התרגום ירושלמי עה"פ "והנה ארחת ישמעלים" אצל יוסף מתרגם ישמעלים "סרקין" ומסביר זאת מוסף הערוך שהישמעלים מייחסים את ישמעאל לשרה (עפ"ל) ! ולכן מכנים עצמם סרקין ומסתמא לכן הם מכונים אצלינו "לשון הגר" להעמידם על מקומם ולייחסם להגר. אך עפ"ז ייתכן שהמדינה "סוריה" נקראת ע"ש שרה ! אע"פ שראיתי שהש...
על ידי במבי
28 ינואר 2019, 02:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת משפטים, "והשתחויתם מרחוק" מכאן להתנוענע בשעת הלימוד!

וכן מקובל לומר מכיוון שהתורה היא אש, ודרך השלהבת להתנועע כך גם האיש הישראלי נוהג.
על ידי במבי
28 ינואר 2019, 02:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע הושמטה האות ט' מעשרת הדיברות

התחדשה לי ידיעה מעניינת, (אולי ידועה לאחרים), אשמח אם יוכל מאן דהוא לבאר לי את הדברים. צריך לדעת ש"טויט" באידיש זה "מת" (וכן באנגלית dead) וכך יובן יותר המאמר המובא. וכן הסיבה מדוע הגמ' בב"ק צריכה לומר שדווקא האות ט' היא סימן טוב שאילולא זאת הייתי חושב בדיוק הפוך ! (והגאוו מווילנא אי שם בטהרות מביא...
על ידי במבי
28 ינואר 2019, 21:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איפה אפשר להשיג תכנת מפות + רחובות של הארץ?

אין דברים מעודכנים ישנה תוכנת אטלס קליק ישנה יחסית 215 מ"ב, שמסתובבת (וכראה אינה בעלת ערך מבחינת להעביר מאחד לאחד). ומעלים אותה על דיימון. אגב, מה זה אנדרואיד הסמארטפון מבוסס על מערכת אנדרואיד שכך נקראת מערכת ההפעלה שלו כמדומני, וישנם בו אפליקציות (יישומים בעברית) שמתאימות למערכת זו. (אצלינו הוא של...
על ידי במבי
26 פברואר 2019, 23:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול סיפורים מחכימים ואמרות שפר מרבותינו

ידידי שמע מהגרמ"מ פרבשטיין שליט"א שאביו הגאון רבי אברהם זצ"ל שאל את החזו"א האם יש דין מצוות צריכות כוונה במצוות שבין אדם לחבירו, וענה לו שלא זו בלבד שכוונה אינה מעכבת אלא אפילו מגרעת, כיון שהופכת את המעשה ממעשה הטבה ל"חפצא דמצוה", והן הן הדברים. רבי משה-לייב מסאסוב דיבר פעם אחת על כך שכל מה שברא הק...
על ידי במבי
27 פברואר 2019, 21:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מגילה ו. למה נקרא שמה רקת

מגילה ו. רקת זו טבריה, ולמה נקרא שמה רקת שאפילו ריקנים שבה מלאין מצוות כרימון יש להעיר, שבברכות נז. ובעירובין יט. דרשו כפלח הרימון רקתך, שאפילו ריקנין שבך מלאין מצוות כרימון ...... ויש לדון ולבאר מה ייחודם ומעלתם של אנשי טבריה, כנ"ל. נאמר יהי חלקי ממכניסי שבת בטבריה וממוצאי שבת בציפורי. כבר רואים ש...
על ידי במבי
28 פברואר 2019, 23:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחפש מקורות "ליטאיים" לכך ש"תפילה היא להשיח דאגותיו לפני אדון עולם" + חידה..

ר' יהודה החסיד כותב בספר חסידים בסעיף קנח' : "וכשתתפלל תוסיף על כל ברכה וברכה מענינה לצרכך, כי ביותר הם מכינים הלב, ואם לא תוכל להוסיף לפי שהקהל סיימו קודם, תוסיף באחת או בשתים כדי שלא תצטרך למהר בברכה אחרת, ... ואם לא תוכל להוסיף חקור לך אחר ניגונים, וכשתתפלל אמור אותן באותו ניגון שנעים ומתוק בעיני...
על ידי במבי
02 מרץ 2019, 22:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

סלע כתב:שם האשכול מילים משובשות בעברית החדשה.
המילה משובש היא גם כן בעברית חדשה מקורה לא בתורה ולא בתלמוד.
זכור לי מהגמ' המונח, שבשתא כיוון דעל על.
על ידי במבי
03 מרץ 2019, 17:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "ישראל" - "ישורון" - מה ההבדל?

הרא"ש עה"פ "ויהי בישורון מלך" מסביר,
מתי בישורון שורה המלך?
מתי ש"יחד שבטי ישראל" !
מתי שיש אחדות בעם ישראל אז שורה בהם הקב"ה.

וא"כ א"ל שישורון זה מצב שעם ישראל נמצא במעלתו הרוחנית הגבוהה, בתוספת אחדות ואהבת חינם.

"ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל"
על ידי במבי
08 מרץ 2019, 12:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מאימתי קורין את שמע ... משעה שהכהנים נכנסים... מה עם לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה?

זו היא בדיוק הדרך הקצרה, שבמקום לכתוב שני דברים המשנה כתבה דבר אחד. לא זכיתי להבין. הדרך הקצרה היא לומר, מאימתי קורין את שמע? משעת צאת הכוכבים. ולא להכניס ענינים שאינם קשורים (לכאורה) לסבך את השומע תאר לעצמך דו שיח - ראובן: מתי פותחים מחר את חנות המזון "יש"? שמעון: הממ, בדיוק מתי שהחיילים האמריקאים...
על ידי במבי
20 מרץ 2019, 18:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תעויוט נפוצות בענין פורים

כדאי להפיץ 2 ידיעות חשובות בעיקר כדי שיגיע לכמה שיותר גננות... א] הגננות מלמדות שמרדכי היה דוד של אסתר. בפסוקים כתוב שהיה בן דוד שלה לפני שכבודו מתקן את העולם (ירבו כמותך, באמת !) עיין בבקשה בתרגום במקום שמתרגם "אחבוי" שפירושו אח אביו וא"כ במקרה דנן כבוד הגננות במקומן מונח. אך באמת אתה צודק מאד שצר...
על ידי במבי
20 מרץ 2019, 20:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גישה מעניינת ביחס לבנין ארץ ישראל

והנביא זועק "ותבואו ותטמאו את ארצי ואת נחלתי שמתם לתועבה"! כל מי שמדבר בהתלהבות השקפתית על נושא "ארץ ישראל"- לנוכח הנסיון בעבר- הוא בסכנה רוחנית נוראה ח"ו! ולא לחינם לא ראינו ולא שמענו על גדולי ישראל שאין להם חלק בכל זה. ובעל עלוני קדושת ציון הוא מסית לעלות להר הבית ולסכן את חיי הציבור, בנוסף על עצ...
על ידי במבי
23 מרץ 2019, 20:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעם למשלוח מנות

רוצה לדעת כתב:
22 מרץ 2019, 14:46
אגב, מענין לשון התוספתא שהיו זהירין במעשרות ומ"מ היו "אוהבין את הממון".
פעם אמרתי זאת לראש כולל שלי, והוא אמר לי שאוהבין את הממון היינו דכתיב שחרבה ירושלים על שהעמידו דבריהם על דין תורה.