החיפוש הניב 419 תוצאות

חזור

על ידי אברך
26 דצמבר 2018, 21:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה על דברי ה"מחבר" ירא שמים יקרא הפרשה עם רש"י

ה"מחבר" כותב שירא שמים יקרא הפרשה עם רש"י ובהלכות תפילין כותב שמנהג החכמים לנשק התפילין בהנחתן ובחליצתן ולכ' היה צריך להיות בדיוק הפוך שירא שמים ינשק התפילין ומאידך שהחכמים יקראו שנים ומקרא עם רש"י אשמח לשמוע את דברי החכמים יראי השמים. שאלה חמודה. למעשה, התשובה פשוטה. מ"ש המחבר שירא שמים יקרא גם פי...
על ידי נדיב לב
27 דצמבר 2018, 01:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה על דברי ה"מחבר" ירא שמים יקרא הפרשה עם רש"י

ה"מחבר" כותב שירא שמים יקרא הפרשה עם רש"י ובהלכות תפילין כותב שמנהג החכמים לנשק התפילין בהנחתן ובחליצתן ולכ' היה צריך להיות בדיוק הפוך שירא שמים ינשק התפילין ומאידך שהחכמים יקראו שנים ומקרא עם רש"י אשמח לשמוע את דברי החכמים יראי השמים. שאלה חמודה. למעשה, התשובה פשוטה. מ"ש המחבר שירא שמים יקרא גם פי...
על ידי יצחק פון ישיבה
27 דצמבר 2018, 07:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה על דברי ה"מחבר" ירא שמים יקרא הפרשה עם רש"י

הערת אגב: מה ששמעתי מפי א' מתלמידי ר"א לופייאן זצ"ל. שאמר פעם ר"א לופייאן, שכיון שמובא בחז"ל שהמשלים פרשיותיו עם הציבור מאריכין לו ימיו ושנותיו, הרי שמי שאינו עושה כן, הרי הוא בספק אפיקורס. שהרי הגע עצמך, אם היה מאמין לדברי חז"ל עכ"פ כמו הפרופ' הגדול ביותר, שאכן יכול לזכות לאריכות ימים, וכי תעלה על ...
על ידי משיב כהלכה
27 דצמבר 2018, 17:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכונת גילוח כשרה

ראוי לעיין בקונטרס המצ"ב.
על ידי פרלמן משה
29 דצמבר 2018, 20:18
עבור לפורום
עבור לנושא

החזקת מחברות חידו"ת בתוך הגמרא

נפוץ הוא אצל בני ישיבות, השאלה האם זה לכתחילה.
על ידי האחד בא לגור
29 דצמבר 2018, 23:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ותשלח את אמתה

פרלמן משה כתב:אם זה התירוץ ז"א שאין תירוץ?...
מי אמר לך שהשתרבבה לאחר שפשטה ידה ?
ועוד אפשר, שזה היה מרחק שלא ברור שלא היתה מצליחה והיא נסתה, רק שלמעשה היה צריך כאן נס.
על ידי אלימלך
29 דצמבר 2018, 23:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ותשלח את אמתה

אולי חשק הלב גרם לה להושיט ידה
על ידי אוריאל
30 דצמבר 2018, 00:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות | למה כתוב "אלקים" - מידת הדין?

כמו"כ אולי יש לבאר [כן שמעתי מאאמו"ר שליט"א], שהכוונה ב"וירא אלקים" וכו', שאפילו מדת הדין שבד"כ מקטרגת, הסכימה שהגיעה עת הגאולה, וכח תפילותיהם של ישראל הביאו לכך שמידת הדין התהפכה להיות מדת הרחמים, להיותה מסכמת שנשלמה סאת שעבודם של ישראל.
על ידי אלימלך
30 דצמבר 2018, 12:15
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת ויחי - בענין ברכת יוסף ברוך שעשה לי נס

איתא בבעל הטורים (נ' טו') לו ישטמנו יוסף. כשחזרו מלקבור את אביהם עבר יוסף על הבור שהשליכוהו בו ובירך בדרך "ברוך שעשה לי נס במקום הזה". אמרו עדיין הוא זוכר בלבו מה שעשינו לו ולכאו' קשה למה לא בירך בהליכתו ואין לומר לפי שהיה אונן שהרי היו אחרים שיקברו וי"ל 1. יותר כבוד ליעקב שדוקא יוסף המלך יטפל בקבור...
על ידי יהודה1
30 דצמבר 2018, 16:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האבן עזרא קובע: המספר (הפרט) הראשון אינו 1 אלא 3 !

נראה לי שכוונת האבן עזרא שהמושג "מספר" הוא ספירת של כמה עצמים, ולכן אחד אינו מספר שהריי אין שם כמה עצמים. אבל 3 הוא מספר של כמה עצמים ויש בו גם פרד.
על ידי ים סוף
30 דצמבר 2018, 20:42
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת שמות - וארא - האם משה רבינו היה מגמגם????

התורה משתמשת בג' ביטויים לבטא את גודל כבידות לשונו של משה כִּי כְבַד פֶּה וּכְבַד לָשׁוֹן אָנֹכִי, וְאֵיךְ יִשְׁמָעֵנִי פַרְעֹה וַאֲנִי עֲרַל שְׂפָתָיִם ובפשטות נראה שאכן משה היה בעל מום. וכן כ' רש"י "בכבידות אני מדבר, ובלשון לעז בלב"א [גמגמן]:" אמנם הרשב"ם " כי כבד פה וכבד לשון אנכי - איני בקי בלשו...
על ידי ובמשה עבדו
31 דצמבר 2018, 03:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מציאה נפלאה בעניין מחלוקות הלכתיות בדרבנן

מצוה לפרסם? הסבר למה למה?! כדי שידעו! כמה כבר נוהגים כך?! הרי רבים מורים כפי שעלה בידם בס"ד להבין בסוגיא אחר שעיינו בהבנת זולתם ודחאוה, ולא מכריעים לבסוף ע"פ כללי הפסיקה כשדעתם ודעת זולתם על כף המאזניים. [ולעומתם רבים נוקטים בשיטה של איסוף דעות כצופה מן הצד, ומכריע ע"פ כללי הפסיקה, ואינם שותפים לעמ...
על ידי מנצפך
31 דצמבר 2018, 14:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נשיאת ס"ת עם תפילין לאיטר יד

ציטטתי משנ"ב שכותב את זה במפורש על תפילין של יד, וזה בפירוש נשאל על התפילין.
על ידי דרומאי
31 דצמבר 2018, 20:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הקדמת משכורת ליום אידם

ברל כתב:בבניין שלנו מועסק עןבד גוי והוא מבקש להקדים את שכרו בשביל שיוכל לחוג את יום אידם האם מותר לעשות זאת?
השאלה להלכה ולא למעשה
בתוס' ריש ע''ז מבואר דהאידנא אין אדוקין בע''ז ומעשה אבותיהן בידיהן ושרי, אך כ''ז בסתמא אבל אי ידעינן ביה דאדיק אסור.
על ידי בנציון
02 ינואר 2019, 21:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האבן עזרא קובע: המספר (הפרט) הראשון אינו 1 אלא 3 !

נראה לי שכוונת האבן עזרא שהמושג "מספר" הוא ספירת של כמה עצמים, ולכן אחד אינו מספר שהריי אין שם כמה עצמים. אבל 3 הוא מספר של כמה עצמים ויש בו גם פרד. כך כותב הרמ"ק בספרו אור יקר (כרך א עמ' סב) ואין האחד מספר שיסופר כי לא מספר ייקרא אלא משנים ולמעלה, שהוא מספר קיבוץ האחדים שנים, אבל אחד אינו מספר, שה...
על ידי משה נפתלי
02 ינואר 2019, 21:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 74

גדול שהתחייב במצוות למשך תקופה של כמה חודשים ושוב נהיה קטן הפטור מהמצוות.... א. עבד כנעני יש צד לומר שהוא נעשה גדול בן שתים עשרה שנה ויום אחד, ואם שחררוהו בעליו בשנתו הי"ג – חוזר להיות קטן. כן כתב בפרדס יוסף בפרשת ויקרא (א ד). ב. לדעת 'חתם סופר', בן נח נעשה גדול כשבא לכלל דעת, ואין גדלותו תלויה בשנ...
על ידי רוצה לדעת
03 ינואר 2019, 19:31
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת וארא, וארא בגימ' 208, והמשמעות.

שמעתי מח"א ש"וארא" בגימ' 208 לרמז שהיה זה בשנת 208 לגלות מצרים
כי היו במצרים מאתים ועשר שנים,
ומשפט המצרים י"ב חודש כדתנן בעדיות
נמצא שכאן אחזו בשנת המאתיים ושמונה לגלות.
על ידי יצחק
03 ינואר 2019, 21:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 77

כיצד ייתכן שמצווה אחת מתרי"ג מצוות ייתכן שאנשי השוק והרחוב מקיימים אותה מספר פעמים ביום והאנשים שומרי המצוות אף לא פעם אחת בימי חייהם? אולי "והשיב"?... רק ששומרי מצוות נראה לי יותר מקיימים אותה, הגם שאלה שלא - יותר נתקלים בה... כתוב בספר במצוות לרמב"ם מצוות עשה ז' המצווה השביעית היא שציוונו להשבע ב...
על ידי בר בי רב
03 ינואר 2019, 23:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה: מהו שורש ה"תפילה"?

יש מדרש פתרון תורה שאומר ששורש תפילה נפילה הוא ע"ש ההשתחוייה.
על ידי משה נפתלי
04 ינואר 2019, 01:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה ב'הדרן' אומרים "בר פפא" ולא בר "רב" פפא?

לשון רב האי גאון בתשובה:
לאו כולם בני רב פפא גאון תלמידו של רבא הן, כי בנו של רב פפא אבא מר נקרא ומפורש בכתובות. ונראין כי בני שנים ושלשה הן. ויש מהן שקברותיהן על נהר פרת למעלה מגשרא דבבל, וקרובין הן לרב, כי יש מהן ששמע שמועות מן רב חסדא, ורב פפא גופו לא היה באותו זמן.
על ידי רוצה לדעת
04 ינואר 2019, 09:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכת כהנים

יש ליתן טעם לזה עפימש"כ בספורנו עה"פ (בראשית מ"ח, י) וישק להם ויחבק להם וז"ל: כדי שתדבק נפשו בהם ותחול עליהם ברכתו, עכ"ל. וכן הוא ענין באהבה בברכת כהנים. ועי' בספרי שדרשו "פנים אל פנים" וזהו דרך אהבה כידוע, ועי'. ועי' במהרש"א בסוטה ל"ח ע"ב ובבאר שבע סוטה שם שהעירו על נוסח זה דבאהבה דהיכן מצינו כן, ו...
על ידי חוזר בתשובה
05 ינואר 2019, 19:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וארא, האם לצפרדע יש דיעה?

זה מעניין. כי מהמילים "ציפור דיע" ולפי הפירוש בהמשך: " בשעה שהעופות צמאים ובאים לשתות מן היאור, קוראין אותם ואומרים להם בואו שתו ואל תתיראו" . (שהציפור יודעת לפי הרעש שאין סכנה.. ככה הבנתי) נראה לי הכוונה שלציפור יש דיעה ולא לצפרדע.. אבל ראיתי שבספר אש דת באמת כתוב שמכך שהם קפצו לתנורים "אין לך דיעה...
על ידי משה נפתלי
05 ינואר 2019, 19:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בבא קמא דף ק"ד ע"א

בגזל אחד מחמשה מיירי בשאינו בא לצאת ידי שמים, וסובר רבי טרפון דמצד הדין אינו מחויב כי אם להניח גזילה ביניהם, ובי דינא לא מצו מחייבי ליה לשלם גזילה לכל אחד ואחד. במתניתין מיירי שהודה לו ובא לצאת ידי שמים, ומשום הכי אם נשבע אמרה תורה שאין לו כפרה עד שישיב את הגזילה לידי הנגזל, דכתיב 'לאשר הוא לו יתננו...
על ידי בר בי רב
05 ינואר 2019, 21:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 'לבו של פרעה הפך לכבד' האם הוא כפשוטו?

דוקא מי שחקר ענין התרבות המצרית העתיקה דווקא מציינים שהמושג לב כבד מאוד נפוץ בביטויים המצריים, ראיתי בזה יותר מאחד שדברו בזה, ומ"מ אציין אחד מאלו שהזכירו מענין זה: הרב אמיר משיח משה נתקל בהתנגדות עזה ומפתיעה מבחינתו, מצד פרעה המסרב לשלח את העם. הקב"ה אומר לו "כָּבֵד לֵב פַּרְעֹה מֵאֵן לְשַׁלַּח הָעָ...
על ידי האחד בא לגור
05 ינואר 2019, 23:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אדם בעל שלוש רגליים, היאך ינעל נעליו?

יוסף יוסף כתב:מה הבדיחה הלז?
למה בדיחה?
אם בגמרא הסתפקו על שני ראשים, למה לא להסתפק על שלש רגלים ?
ועיקר כוונת המסתפק היא, בכל המקומות שהצריכו ימין (או שמאל ) האם זה דין שיהיה בימין או דין שלא יהיה בשמאל .
וכיו"ב לגבי קשירת נעלים שתלוי בדין הנחת תפילין, כמו שהזכיר כבר הרב @דרומאי.
על ידי משה נפתלי
06 ינואר 2019, 10:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פירוש: "כלפי לייא"

א. יש כאן הבדלי נוסח: רש"י גורס 'כלפי לייא', ור"ח גורס 'כלפי אליה'. אך את המלה 'לייא' שבפרק הרואה גם רבינו חננאל מפרש כרש"י, כמו שמובא בערוך בערך 'כגני': פירוש 'לְיָא' – 'לְאֵי'.
ב. לפירוש רבינו חננאל, משמעו של הביטוי 'כלפי אליה' הוא: אמרת דברים מהופכים.
על ידי מבין ענין
06 ינואר 2019, 18:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 77

כיצד ייתכן שמצווה אחת מתרי"ג מצוות ייתכן שאנשי השוק והרחוב מקיימים אותה מספר פעמים ביום והאנשים שומרי המצוות אף לא פעם אחת בימי חייהם? אולי "והשיב"?... רק ששומרי מצוות נראה לי יותר מקיימים אותה, הגם שאלה שלא - יותר נתקלים בה... כתוב בספר במצוות לרמב"ם מצוות עשה ז' המצווה השביעית היא שציוונו להשבע ב...