החיפוש הניב 416 תוצאות

חזור

על ידי רוצה לדעת
18 נובמבר 2018, 19:54
עבור לפורום
עבור לנושא

תפילה בשבת מתקבלת כמו בעשרת ימי תשובה, ידיעה חשובה!

הגר"א בתיקו"ז [כ"א, דף מ"ט ע"א בדפה"ס] שתפילה בשבת כמוה כתפילה בעשי"ת שנא' בה "דרשו ה' בהמצאו" ומתקבלת מיד ואף היחיד נענה בה כציבור, וז"ל התיקונ"ז: דהא צלותא דשבת אתקריאת קבלה ומינה מקבלין כל ספיראן דין מן דין ובה צלותא דבר נש מקובלת קדם ה' ואיהי צלותא דעשרת ימי תשובה, עכ"ל. ובהגר"א שם איתא: דשם אין...
על ידי חבלזון
24 נובמבר 2018, 23:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלות של בעלי תשובה

לגבי שאלה ב
שמעתי תשובה פשוטה מאוד.
כיון שהמנהג בויברך דוד לתת צדקה.
ויש ענין לעמוד בעשיית המצוות
על ידי יוסף יוסף
24 נובמבר 2018, 23:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי יכול בבקשה ללמד זכות על בנותיו של רב נחמן?! גיטין מה.

דף על הדף גיטין דף מה עמוד א בסדר הדורות (ערך רב נחמן אות ו') הביא מספר גילגולי נשמות דברים מופלאים בזה: בנות רב נחמן הם ב' בנות לוט הנשארות בסדום, כמוש"נ וידבר אל חתניו לוקחי בנותיו וגו' ויהי כמצחק בעיניהם. ונשארו בסדום מחמת תאותם, וכן עשו עתה בנתי' דרב נחמן שנשארו מרצונם תחת השבי. ורב עיליש הוא תי...
על ידי יוסף יוסף
29 נובמבר 2018, 22:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות חדרים. מי מכיר?

בשם כל חברי הפורום
מזל טוב לפותח האשכול @מכל מלמדי השכלתי
הרבה נחת ממנו/ה ומכל יוצ"ח.

ד.א. לתינוקים בוודאי יש להקיל ולסמוך גם על הכשר לא הכי מחמיר.
על ידי אוריאל
05 דצמבר 2018, 12:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה ב'הדרן' אומרים "בר פפא" ולא בר "רב" פפא?

בספר כפתור ופרח (פרק מד): "אמרו ליה לרב פפא מה שמך? א"ל רב פפא. אמרו ליה והא כתיב (משלי כז, ב) יהללך זר ולא פיך, אמרו אם אין זר פיך". אם רב פפא הקפיד על כך, מדוע נחקק בסיום, פפא ללא תואר "רב" - חנינא בר פפא, רמי בר פפא, נחמן בר פפא, אחאי בר פפא...?! חבר הציע היום שאולי "בר" פפא הוא ראשי תיבות "בר ר...
על ידי מכון קול יוסף
12 דצמבר 2018, 20:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לקרוא בשם חיבה ע"י קיצור השם ?

הרה"ג בן ציון מוצפי כתב לשואל שאין לקצר שם כלל, עיין באתר דורש ציון מס' שאלה 24837
אפשר לשאול באתר, הוא ה'מרא דאתרא' לעניינים האלה אצל הציבור הספרדי (כמו מרן הגר"ח קנייבסקי אצל הליטאים).
על ידי מבין ענין
13 דצמבר 2018, 09:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי חידה 64

היכן מצינו מילה בתנ"ך, שפעם מופיעה עם ה', פעם עם ו' ופעם עם א'. לפעמים שתי הופעות שונות בפסוק אחד! לתת את הפתרון? כן יחזקאל פרק מ (יב) וּגְב֞וּל לִפְנֵ֤י הַתָּאוֹת֙ אַמָּ֣ה אֶחָ֔ת וְאַמָּה־אַחַ֥ת גְּב֖וּל מִ פֹּ֑ה וְהַתָּ֕א שֵׁשׁ־אַמּ֣וֹת מִ פּ֔וֹ וְשֵׁ֥שׁ אַמּ֖וֹת מִפּֽוֹ: איוב פרק לח (יא) וָאֹמַ֗...
על ידי ים סוף
13 דצמבר 2018, 15:07
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת ויגש - "ולא היו מאמינים בו עד שפרע את עצמו והראה להם חותם ברית", מה הראיה הרי כל המצרים מהולים היו?

איתא במדרש (מדרש תנחומא פרשת ויגש סימן ה') "אמר להם יוסף הנה עיניכם רואות ועיני אחי בנימין כי פי בלשון הקודש אני מדבר, ולא היו מאמינים בו עד שפרע את עצמו והראה להם חותם ברית." שהראה להם שהוא מהול. (הובא בעוד מדרשים וברש"י) וקשה מה הוכחה יש כאן שהרי כל מצרים מהולים היו שכ' רש"י לעיל על הפסוק "אשר יאמ...
על ידי יצחק
13 דצמבר 2018, 23:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת ויגש - "ולא היו מאמינים בו עד שפרע את עצמו והראה להם חותם ברית", מה הראיה הרי כל המצרים מהולים היו?

ברש"י בסוף פרשת לך לך משמע שפריעה לא שייכא אצל מבוגרים עיי"ש והרי ודאי שמילה שנעשה בה פריעה שונה ממילה שאין בה פריעה, א"כ יתכן שהראה להם מילה מפורעת.
על ידי עם חכם ונבון
13 דצמבר 2018, 23:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיבת אמירת עלינו לשבח בתפילה/ברית/קידוש לבנה

אני שמעתי, שהסיבה שבברית אומרים כי המנהג היה שהיו עושים את הברית לפני 'עלינו' שבתפילה וכך זה נשאר. וככל שידוע יש עוד מקומות שכך נוהגים (אני נזהר מאד אבל נדמה לי שבגור נוהגים כך)
על ידי עם חכם ונבון
13 דצמבר 2018, 23:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע להתחיל את היום עם לעולם יהא אדם...

בדרך אגב אי איירינן ב"לעולם יהא אדם", מפורסם הביאור שביארוהו "לעולם יהא אדם" קודם כל אדם ואח"כ "ירא שמים"
על ידי ים סוף
13 דצמבר 2018, 23:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיבת אמירת עלינו לשבח בתפילה/ברית/קידוש לבנה

זכורני שהטעם הוא משום שהיו עושים הברית בסוף תפילת שחרית קודם עלינו לשבח, אך איני זוכר המקור לזה
על ידי ים סוף
13 דצמבר 2018, 23:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיבת אמירת עלינו לשבח בתפילה/ברית/קידוש לבנה

בכל זאת מגיע לי לתרום משהו לדיון, לא?
ש"ך יור"ד רסה':
"כתוב בהגהות מנהגים שמלין קודם עלינו לשבח וכן המנהג, עוד נהגו שלא לחלוץ התפילין עד אחר המילה משום שהתפילין הם אות והמילה ג"כ אות"
על ידי ים סוף
14 דצמבר 2018, 00:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיבת אמירת עלינו לשבח בתפילה/ברית/קידוש לבנה

דרומאי כתב: הוי אומר, לא שנשאר המנהג לומר עלינו כיון שהיו מלין בסוף התפילה, אלא אדרבה- מלין קודם עלינו כדי לומר עלינו לאחר המילה, ודוק.
https://tora-forum.co.il/download/file. ... ew&id=4626
על ידי יצחק
14 דצמבר 2018, 13:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לאיזה מילה יש הכי הרבה מילים נרדפות?

רש"י בחולין נג. ולשון צעקת כל בהמה לחוד כמו בלשון עברית נוהם לארי וגועה לשור וערוג לאיל וצהל לסוס וצפצוף לעופות וחרץ לכלב,
גם שם מצאנו ריבוי שמות אבל זה לא כ"כ דומה לענף כי משמע קצת ברש"י שכל בע"ח יש לו צעקה משלו ולכן יש לו שם משלו וא"כ זה לא שם נרדף
על ידי יצחק
14 דצמבר 2018, 13:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ויפול יוסף על צוארי בנימין ובנימין בכה על צואריו

ולפי דבריך ניחא בלשון המשנה בחולין דף יט: שמשמע שצוואר הוא ההיפך של עורף, כי רק מה שבצד של הגרגרת הוא נקרא צוואר,
ואולי המילה "צוואר של קורות" הכוונה ג"כ עד"ז קורה ע"ג קורה היא כמו טבעות הגרגרת זו ע"ג זו. והשורש המילה הוא צבירה - איסוף.
על ידי עם חכם ונבון
14 דצמבר 2018, 14:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע להתחיל את היום עם לעולם יהא אדם...

בדרך אגב אי איירינן ב"לעולם יהא אדם", מפורסם הביאור שביארוהו "לעולם יהא אדם" קודם כל אדם ואח"כ "ירא שמים" בהמשך לעניין, שמעתי פעם ווארט נפלא, אומרים בליל שבת ש"נמצא חן בעיניך ובעיני כל אדם וחוה ובעיני כל רואינו לעבודתך". וקשה תרתי א. כבר אמרנו אדם וחוה ואת מי באים להוסיף? ב. למה לא כתוב אדם? ושמעתי...
על ידי חכם באשי
15 דצמבר 2018, 19:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידוש בעניין "מלווה מלכה"

"לוז" בדברי חז"ל בכ"מ משמעותו מקום שאין בו מוות [עצם/ עיר/ וכעזה"ד], דוק ותשכח, ואכמ"ל.
על ידי יוסף יוסף
15 דצמבר 2018, 20:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידוש בעניין "מלווה מלכה"

במבי כתב:כעת אני לא זוכר אבל במקום אחד מובא ששמה לוז, ובמקום אחר מובא ששמה נסכוי
עכשיו זה מצוה בזמנה - נו...
אם הנך צריך את השווער והשוויגער לצידך בכדי להיזכר, לך לאכול שם ;)
על ידי האחד בא לגור
15 דצמבר 2018, 20:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידוש בדין עבד כנעני ושאלה עפ"ז בהיתר שפחה לע"ע

בדקתי במנחת חינוך במצווה שמ"ז והוא כותב שגוי המוכר גוי הוא נמכר למעשה ידיו אך גוי המוכר עצמו לרוב השיטות אף אם לא קיבל עליו עול מצוות נקנה קניין הגוף וכמדומני שמציין שעכ"פ נאסר בשפחה החייבת במצוות. ומוסיף בהמשך חידוש עצום שלשיטות אלה משכחת לה חצי יהודי חצי גוי (בשמשקל של חצי עבד חצי בן חורין) במקרה...
על ידי מכל מלמדי השכלתי
15 דצמבר 2018, 21:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידוש בדין עבד כנעני ושאלה עפ"ז בהיתר שפחה לע"ע (והיכי תמצי של חצי יהודי חצי גוי)

יש קונטרס נפלא בשם "בין ישראל לעמים" שכולו מלא תורת ה' בדין מי שחציו ישראל וחציו גוי. כיצד זה שייך ובנפק"מ. ממליץ בחום רב.
(אין באוצה"ח וכיוצ"ב. אין לי מושג איך ניתן להשיגו. פשוט ראיתי באיזה ביכנ"ס)
על ידי מלמד להועיל
15 דצמבר 2018, 23:37
עבור לפורום
עבור לנושא

מעשה בבחור שחזר לחדר בישיבה מאוחר בלילה

ולא התחשב בחברים שלו שכבר ישנים, והתחיל לומר קריאת שמע מתוך "דבקות" מרובה בקולי קולות, תוך שהחברים מתעוררים משנתם הקצרה
אדהכי והכי, סיים הנ"ל את קריאת שמע, ומיד בירך ברכת המפיל
החברים הסתפקו האם צריכים לענות אמן, או אולי היה זה בגדר ברכה של מצוה הבאה בעבירה, ולא צריכים לענות אמן על הברכה
על ידי ים סוף
16 דצמבר 2018, 01:00
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת וישב - ויגש - מדוע לא שלח יוסף להודיע ליעקב את כל אשר קרהו?

ידועה הקו' מדוע לא שלח יוסף להודיע לאביו את כל אשר קרהו. והנה הרמב"ן על הפסוק "ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם" כ' "ועל כן לא רצה להגיד להם אני יוסף אחיכם, ולאמר מהרו ועלו אל אבי וישלח העגלות כאשר עשה עמהם בפעם השניה, כי היה אביו בא מיד בלא ספק. ואחרי שנתקיים החלום הראשון הגיד להם לקיים החלום השנ...
על ידי מבקש אמת
16 דצמבר 2018, 04:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעשה בבחור שחזר לחדר בישיבה מאוחר בלילה

ספר חסידים סי' תשעב: אחד היה חוטף מחבירו בראש השנה (סידור) תפילה שכתוב בהם 'זכרנו', והתפלל בהם, אמר לו זקן אחד: ובוצע ברך ניאץ ה' (תהלים י', ג'). אמר לו: אם כן מה אעשה, אמר: תבקש ממנו להשאיל לך התפילות ותתפלל שנית, כי התפילה הראשונה לא עלתה לך ובהגהות "פירוש אזולאי " להחיד"א שם הקשה מהירושלמי גבי מצ...
על ידי יאיר
16 דצמבר 2018, 08:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידוש בעניין "מלווה מלכה"

עצם הלוז (או "נסכוי") היא העצם שממנה, על פי דברי חז"ל, יבנה מחדש הגוף בימי תחיית המתים. שמות נוספים לעצם זו הם "נסכוי" (משנה ברורה חלק ג, סימן ש, ס"ק ב, בשם הקדמונים) ו"בתואל רמאה" (ספר הזוהר). תוכן עניינים 1 המקורות 2 זיהוי העצם 3 עצם הלוז בגויים 4 לקריאה נוספת 5 קישורים חיצוניים המקורות במדרש רבה ...
על ידי ים סוף
16 דצמבר 2018, 09:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חנוכיה

א. עבר זמנו בטל קרבנו..
ב. אני באופן כללי בעד קנאות מהראש ולא מהבטן.
ג. הפעם כנראה מדובר על הקנאות השנייה.
ד. לא מצאתי מקור לשם סביבון אך באופן כללי הוא נקרא על שם היותו מסתובב, באידיש דרידל, ובערבית נאנא.
על ידי רמתים צופים
16 דצמבר 2018, 10:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע להתחיל את היום עם לעולם יהא אדם...

אומרים בליל שבת ש"נמצא חן בעיניך ובעיני כל אדם וחוה ובעיני כל רואינו לעבודתך". היכן אומרים זאת בליל שבת? אני מעולם לא אמרתי כזאת :cry: ברבון כל העולמים לאחר "שלום עליכם" שמעתי שבבעלז' לא אומרים זאת אשמח אם מישהו יאשר. וגם שהיעב"ץ התנגד לאמירתו כי אין מבקשים בקשות בשבת ואמרו לי שכותב בסידורו שכנראה ...
על ידי שמעיה
16 דצמבר 2018, 16:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע להתחיל את היום עם לעולם יהא אדם...

וזה נכון שבבעלזא אומרים זאת בער''ש קודם מנחה.