החיפוש הניב 418 תוצאות

חזור

על ידי ים סוף
16 דצמבר 2018, 20:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידוש בעניין "לוקוס לוקוס עד מתי אתה מכלה ממונן של ישראל"

לגופם של דברים לא כל כך הבנתי הענין לחפש בורות נשברים אשר לא יכילו המים כל עוד שדברי המהרש"א מבארים היטב כוונתה של אותה מרשעת. ועוד שצדק המעיר שלפי הכוונה לזאבה שהאכילה וכו' אין קשר כלל למזבח. וגם אם נאמר שהכוונה לצבע הלבן עדיין לא יגיע ההסבר לרמת ההתאמה לדברים העולה מהסברו של המהרש"א שאם בכילוי ממו...
על ידי שאר לעמו
16 דצמבר 2018, 21:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פירוש ברכת "גואל ישראל" בשמונה עשרה

חז"ל כיוונו גם ליחיד (ומה היא ברכת אתה חונן והשיבנו וסלח לנו ורפאינו ושמע קולנו. וה"נ גאולה לפירש"י), אלא שכללו הציבור כי תפילת הציבור מקובלת טפי.
על ידי רוצה לדעת
16 דצמבר 2018, 23:56
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת ויגש, הטעם ששלח יוסף יין ליעקב

ולאביו שלח כזאת עשרה חמרים נשאים מטוב מצרים (מ"ה, כ"ג) וברש"י: מטוב מצרים - מצינו בגמרא ששלח לו יין ישן שדעת זקנים נוחה הימנו, עכ"ל. יל"פ בדרך דרוש דהנה בבעה"ט פר' וישב (להלן ל"ז, ג) עה"פ "וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקנים הוא לו" כתב שזקנים ר"ת ז'רעים ק'דשים נ'שים י'שועות מ'ועד ועיי"ש מש"נ הט...
על ידי רוצה לדעת
16 דצמבר 2018, 23:58
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת ויגש, והגדתם לאבי את כל כבודי במצרים, רמז נאה

והגדתם לאבי את כל כבודי במצרים (מ"ה, י"ג)
י"ל שהנה בכ"מ מצינו ש"כבוד" מתפרש על הנשמה [כמו למען יזמרך כבוד, עורה כבודי ועוד]
וכן כאן יוסף אמר לשבטים שיאמרו ליעקב ש"נשמתו" לא נטמאה במצרים.
על ידי יאיר
17 דצמבר 2018, 11:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לאיזה מילה יש הכי הרבה מילים נרדפות?

אם גם שמות נחשב אז לירושלים יש 70 שמות.
על ידי רוצה לדעת
18 דצמבר 2018, 09:24
עבור לפורום
עבור לנושא

עשרה בטבת- יום דין בכל שנה ושנה על בנין ביהמ"ק, חת"ס.

כתב החת"ס: באותו יום שסמך מלך בבל למטה על ירושלים ישבו בית דין של מעלה אלו מיימינים ואלו משמאילים עד שגברו המשמאילים ונחרב הבית והנה אין לך שנה שאין קללתה מרובה מחברתה וכל דור שלא נבנה ביהמ"ק בימיו כאילו נחרב בימיו נמצא שבכל שנה ושנה מתחדש חורבן חדש וזהו כל פעם שמגיע עשרה בטבת שהתחיל אז למעלה משפט ה...
על ידי משיב כהלכה
18 דצמבר 2018, 12:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מתי מברכים על נר שבת, לפני ההדלקה או אחריה?

שנית, בענין מה שכותב הגר"ע יוסף באופן כללי שהשו"ע הוא מרא דאתרא וצריך לבטל מנהגים כדי לנהוג כמותו. ענין ה"מרא דאתרא" אינו מובן כלל, כי מעולם לא "קבלו על עצמם כל בני ארץ ישראל וגלילותיה" את מרן השו"ע כמרא דאתרא, כי מאז ומעולם היו בארץ ישראל עדות שונות (ועוד לפני תקופת מרן) וכל עדה שמרה על מנהגיה וכו'...
על ידי אברך
18 דצמבר 2018, 13:18
עבור לפורום
עבור לנושא

האם מותר להתפלל בחתונה שיש שם נשים שרות

האם מותר להתפלל בחתונה שיש שם נשים שרות [/size][/b] שאלה [/b] השתתפתי בחתונה של קרובי משפחה מחוגי הדת"ל, וכנודע מנהגם הרע שהנשים משוררות בקולי קולות, ובעוד הנשים נותנות קולן בשיר, נעמדו להתפלל ערבית. והתפללתי עמהם, משום שהיה לי חשש שמא לא יהיה אח"כ עוד מנין, או שגם בזמן המנין השני יהיה שירת הנשים, ...
על ידי אברך
18 דצמבר 2018, 14:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חנוכיה

מספרים שא' מראשי הממשלה הקודמים בירך פעם בציבור 'להדליק נר של חנוכיה', ושאלוהו על נוסח זה, נענה ואמר 'כך מקובלנו מבית אבא'. ויש גורסים "כך מקובלנו מבית בבא". עוד היה מעשה באחד מראשי השלטון בא"י, שהתכבד בברכה בשבע ברכות, ובברכון היה כתוב 'בא"י משמח חתן עם הכלה', והלז קרא בפאתוס ובקול רם "בארץ ישראל ...
על ידי אברך
18 דצמבר 2018, 15:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר להתפלל בחתונה שיש שם נשים שרות

יש לשון ב"מרדכי" בברכות כמדומני שאומר, שבעת שלמדו בביהמ"ד היו שומעים גויות שרות. אגב פעם שאלתי אודות הגמ' שאשה כשרה למניין שבעה רק שאמרו חכמים שאשה לא תעלה מפני כבוד ציבור אך צ"ב שהרי בזמנו כל העולה לתורה היה בעצמו קורא וא"כ גם האשה היתה קוראת ומסתמא בטעמים וא"כ מדוע לא ציינו שיש בעיא גם משום "קול ...
על ידי אליהוא
18 דצמבר 2018, 17:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלתו של רש"י: מדוע אומרים "נחמתא" בקדיש?

בספר 'לשוננו רנה' הביא משה בר-אשר את הנושא: קודם נציין כי כתוב במרבית הסידורים 'נחֱמתא', ח' בחטף סגול ולא קמוצה. לכן חפש בר-אשר הבנה אחרת: ח' מתחלפת עם ע'. המסקנה שיתכן שמקור התיבה ב"נעימה", שמשמשת גם בתפלות אחרות. כל זה כמובן לא סותר במאומה את רש"י. הנה המאמר שלו: https://docs.google.com/viewer?a=v...
על ידי יצחק
18 דצמבר 2018, 19:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלתו של רש"י: מדוע אומרים "נחמתא" בקדיש?

יישר כח. וכשפתחתי את המחזור ויטרי, ראיתי שמציינים שהו"ד בקיצור בטור או"ח נ"ו. ובעקבות ההודעה שלך פתחתי את הטור וראיתי דבר נורא שמצטרף למה שכתב ר' @במבי שאחד מהטעמים שאומרים קדיש בארמית הוא כדי שלא ישמעו המלאכים (המלאכים אינם יודעים בלשון ארמי) כי אם המלאכים היו שומעים הם היו מקטרגים עלינו משום שהקד...
על ידי דרומאי
20 דצמבר 2018, 00:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 68ב

יוסף יוסף כתב:
האחד בא לגור כתב:מוצ"ש של שבת חנוכה כשיום ראשון הוא ר"ח
נכון מאוד
יש אתה חוננתנו, יעלה ויבא, ט"ו לברכה, משיב הרוח, על הניסים.
מזכיר את היקה שהודיע לאשתו שהערב הוא יחזור מאוחר מהתפילה, כי מתחילים ותן טל ומטר.
על ידי אחד התלמידים
20 דצמבר 2018, 22:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חנוכיה

כידוע לי עברית זה לשון הקודש ודרכה של שפה שהיא מתפתחת כמו שיש הבדל בין לשון המקרא ללשון המשנה שהוסיפה גם ביטויים בארמית לשפה ללשון הבאים אח"כ ואגב להבדיל אא"א גם בן יהודה המוזכר לעיל זכור לי שהיה מגיע להתיעץ עם ר' יוסף חיים זוננפלד בשאלות לשוניות, כך "שחלק ממקורותיו קדושים. נתחלפו למר הרב זוננפלד ו...
על ידי רוצה לדעת
21 דצמבר 2018, 09:32
עבור לפורום
עבור לנושא

ימי השובבי"ם [הועלה הנהגות מהגה"צ ר' שריה דבילצקי זצוק"ל לימים אלו]

אשכול לעניני שובבי"ם מה העבודה המיוחדת בימים אלו, שיש ונהגו לצום ולומר סליחות כמובא בפוסקים, למה זה קשור לפרשיות השבוע, והאם בשנה מעוברת [שובבי"ם ת"ת] יש משמעות מיוחדת לשובבי"ם מאשר שנה פשוטה. מה זה קשור לגלות מצרים וכו' וכו' ובבקשה בבקשה לא לגרור האשכול למקומות לא רצויים, על חסידים וליטאים וליטאים ...
על ידי כרם
21 דצמבר 2018, 09:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדבריו של אדם ניכר שורש נשמתו!

גמ' פסחים דף ד' ע"א:

ההוא דאמר דונו דיני, אמרי שמע מינה מדן קאתי, דכתיב (בראשית מט, טז) דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. ההוא דהוה קא אזיל ואמר אכיף ימא אסיסני ביראתא, בדקו ואשכחוהו דמזבולן קאתי, דכתיב (בראשית מט, יג) זבולון לחוף ימים ישכון.
על ידי יהודי
21 דצמבר 2018, 10:12
עבור לפורום
עבור לנושא

טבילת גברים במקווה כשרה

הנה עבור טבילת עזרא מהני טבילה אף בשאובין וזוחלין, כמבואר בב"י סי' פח מהראשונים ומהתוספתא. ויש לדון עבור טבילת ע"ש או תוספת קדושה האם בעי מקוה כשרה, לזכרוני בחלק ממקוואות החסידים ישנם בורות שאינם מחוברים לשום אוצר. זכורני שיש ע"ז בבן איש חי אך אינני זוכר מקומו. יש כאן איזה חוסר בהירות יען לא נתבאר מ...
על ידי רוצה לדעת
21 דצמבר 2018, 10:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טבילת גברים במקווה כשרה

בזכרוני שהגה"צ ר' שריה דבילצקי זצוק"ל כותב שלתוספת קדושה בעי מקוה כשרה,
ורק לטבילת עזרה שמעיקר הדין מהני שפיכת ארבעים סאה אי"צ מקוה כשרה.
על ידי יהודי
21 דצמבר 2018, 10:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טבילת גברים במקווה כשרה

נכון, הוא כתב כך בעבר לגבי מקוה אחד בב"ב שהיה שאוב וכו' (זה א' המקוואות שאליהם התכוונתי במש"כ במקוואות החסידים...) שאינו מועיל לטבילת ע"ש.
חיפשתי מקורות קדומים יותר לענין.
על ידי גבריאל פולארד
21 דצמבר 2018, 10:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ימי השובבי"ם

רוצה לדעת כתב:
גבריאל פולארד כתב:הנהגות מהגר"ש דבילצקי הכ"מ
הנהגות מהגרשד.jpg
ייש"כ רב
אם יש אפשרות לכבודו להעלות זה בצורה יותר ברורה נשמח כולנו
הנהגות מהגרשד.jpg
על ידי ים סוף
23 דצמבר 2018, 00:46
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת שמות - "של נעליך מעל רגליך", מה טעם העניין להסיר הנעליים במקום קדוש?

"של נעליך מעל רגליך" כ' הרמב"ן: "וכך אמרו בכל מקום שהשכינה נגלת אסור בנעילת הסנדל (שמו"ר ב יג), וכן ביהושע (יהושע ה טו), וכן הכהנים לא שמשו במקדש אלא יחפים:" וצ"ב מה ענין הסרת הנעל במקום קדוש? וכ' החזקוני ז"ל "כי פעמים הוא דורס במקום טינופות." וברבינו בחיי כ' "של נעליך", לא אמר חלוץ, כמו בענין היבום...
על ידי מכל מלמדי השכלתי
23 דצמבר 2018, 02:13
עבור לפורום
עבור לנושא

מי בוחר שם לתינוק? אביו או אמו?

אגב האשכול על שמות השבטים. בו נכתבו טעמים מדוע האמהות בחרו את שמות השבטים. שמעתי פעם שאלה מעניינת. אשה מעוברת שהתגרשה מבעלה. ובהגיע העת ילדה בן. ובהסכם הגירושין שביניהם הוסכם שהוולד יחיה אצל האם. אך מ"מ מצוות ברית המילה על פי ההלכה מוטלת על האב. וכעת האב והאם מתווכחים כיצד לקרוא את שמו. האב חפץ בשם ...
על ידי אברך
23 דצמבר 2018, 14:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ---------------- הלב -----------------

מכל מלמדי השכלתי כתב:באיזה הקשר הועתק כאן?
מצא מדרש מעניין והעלה לתועלת הציבור.
על ידי אור זרוע
23 דצמבר 2018, 16:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טבילת גברים במקווה כשרה

אגב מקובל שר' יוסף חיים זוננפלד אמר, אם יש בכח המקווה להפוך גוי ליהודי, תתארו לעצמכם מה המקווה עושה ליהודי !!! וכך מובא בספר אמונת עיתך לרבי משה וואלפסאן שליט"א: וע"ד שאמר הגרי"ח זוננפלד זצ"ל להגרא"ז מלצר זצ"ל, על ששאלו בדבר הליכתו למקוה, אם אין בזה משום ביטול תורה, ואמר, שאם ההלכה היא שגוי הבא להת...
על ידי ים סוף
23 דצמבר 2018, 20:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות - "של נעליך מעל רגליך", מה טעם העניין להסיר הנעליים במקום קדוש?

ראיתי להוסיף שלא מספיק לומר רק "של נעליך" וצריך לומר גם "מעל רגליך" כי מצינו ג"כ נעל במובן כפפה על הנאמר ברות (ד-ז) "ושלף איש נעלו" והתרגום מתרגם שם "בית ידיה" וא"כ צריך לדייק ולהוסיף מעל רגליך. נדמה לי שכ"ת כיון בזה למש"כ בדעת זקנים (בעלי התוס') ז"ל "הוצרך לומר מעל רגליך משום שיש נעל שהוא על היד ו...
על ידי ים סוף
23 דצמבר 2018, 20:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות - "של נעליך מעל רגליך", מה טעם העניין להסיר הנעליים במקום קדוש?

במבי כתב: (קראתי פעם רעיון זה, איני זוכר היכן)
בדקתי, מיוחס ל'בני יששכר' (לא ראיתי בפנים), האמת שגם מסברא חשבתי שזה יהיה כך.
על ידי האחד בא לגור
23 דצמבר 2018, 21:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלתו של רש"י: מדוע אומרים "נחמתא" בקדיש?

בספר הניצחון הביא, שפירוש נחם בשפה הערבית ,מלשון שירה וזמרה. מהו ספר הנצחון? ומי חברו? ושמא תביא צילום מהספר? יישר כח! ספר הניצחון חיברו רבינו יום טוב ליפמן מילהויזן אחד מאחרוני הראשונים בתקופת מהרי"ל ומהרי"ו. הספר חובר כפולמוס נגד הנוצרים ,ובעיקר כנגד מומר אחד שהיה בזמנו . בנוגע להסבר ב"ונחמתא". א...
על ידי האחד בא לגור
23 דצמבר 2018, 22:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלתו של רש"י: מדוע אומרים "נחמתא" בקדיש?

שוב מצאתי בספר ה"כתב והקבלה" פרשת תולדות פרק כז פסוק מב ,שהביא שלשון נחמה הוא גם כן לשון שבח והלל, והביא שיש כדגמתו בלשון ערבי.
על ידי pkd
23 דצמבר 2018, 22:35
עבור לפורום
עבור לנושא

רבי משה פיינשטין זי"ע מנשק נכדיו בביהמ"ד

בספר "מגד גבעות עולם" כותב: הגר"מ (ר"מ פיינשטין) היה מנשק את נכדיו בביהמ"ד דמתיבתא תפא"י, ושמעתי שסבר שדין זה שלא להראות חיבה בביהמ"ד הוא רק בעת התפילה (ובשו"ע מובא דין זה בהלכות תפילה ולךא בהלכות ביהכנ"ס), אבל שלא בזמן תפילה מותר, ואף אני בהיותי חתן קיבלני כנהוג ולא הקפיד על דין זה בביהמ"ד האם מישה...