הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

החיפוש הניב 6 תוצאות

חזור

על ידי טעם ודעת
29 אפריל 2019, 23:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להזהיר גדולים על קטנים - מלשון זוהר

ראה דעת משה פ' וירא ט"ו ע"ב
אמונת משה פ' אמור
שמן המאור פ' אמור
ליקוטי יהודה פ' אמור
ארץ צבי פ' אמור
על ידי מאן דהו
17 יוני 2019, 00:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טל אורות טליך - טל תורה מחיהו

המקור המיוחס הוא לספר מנוחה וקדושה: מה שכתוב בפיוט דראש השנה, וזה לשונו: אטומים להחיות בטללי שנה, והוא מהמדרש, שהקב"ה מחיה מתים בקצף היוצא מפי שנופל בשינה על ספרו מאונסו. במה דברים אמורים שאינו בדעתו לשמוט הספר מלפניו עד שתקפתו השינה, ומ"מ הרואה אסור לו לראות זלזול הספר להיות כמו כר תחת ראש אדם ומחו...
על ידי מאן דהו
19 יוני 2019, 15:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טל אורות טליך - טל תורה מחיהו

בבבלי עז כתב:
19 יוני 2019, 02:07
לא מצאתי שם מאומה בענין זה
הנה שלך לפניך
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... =&pgnum=15
סעיף ו בהגהה
על ידי מאן דהו
08 יולי 2019, 19:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי חיים די לה רוזה

אריה מורגנשטרן, "נסיונם הנואש של הרש"ש, החיד"א ורבי חיים די לה רוזה לקרב את הגאולה בראשית שנת תקי"ג (השחר)", פרק שלישי מתוך "מיסטיקה ומשיחיות - מעליית הרמח"ל ועד הגאון מוילנא", הוצאת מאור, ירושלים תשנ"ט.
על ידי שלומי טויסיג
16 אפריל 2020, 23:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספרים תורניים מעניינים | בקשה

ספרים של רבנו חיים פאלאג'י
מועד לכל חי
כף החיים
צוואה מחיים
פעולת צדיק לחיים על מסכת אבות
וכן ספר דרכי חיים על מסכת אבות