החיפוש הניב 11 תוצאות

חזור

על ידי אח שלך
20 ינואר 2020, 01:04
עבור לפורום
עבור לנושא

האם לאור דברי החת"ס ואליבא דהגרמ"ש פקעה לה קדושת העזרה בזה"ז מדין ביטול ברוב?

1. החת"ס באו"ח קעח מחדש חידוש עצום לגבי ס"ת שנאבדה בו מילה שנכתבה בפסול - שבעצם מדאורייתא ישנו ביטול ברוב וכל הספר כשר כולל המילה הלזו. (ואמנם ​​​​​מדרבנן זה חשוב ולא בטל, אבל לזה יש לו צירופים אחרים ע"ש). 2. לפי זה חשבתי שיוצא חידוש משונה במיוחד לגבי קדושת העזרה בזמן הזה. שכל מי שמסופק ולא סומך מעי...
על ידי מלך שבא
24 פברואר 2020, 21:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לברך על המוגמר טעות שהשתרבבה?

אין כאן שום שיבוש אלא מליצה יפה מאד [שכתובה כבר לפני מאות שנים].
על ידי שמעיה
25 פברואר 2020, 10:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: על אמינות הגרפולוגיה

ממש כמו בימי קדם. כאשר רוב האנשים שהוצרכו להחלטות משמעותיות ומחייבות, פנו לבעלי האוב והידעונים, למקטירי הקטורת ולוחשי הלחשים. בעוד אנשים שנמצאו בעמדת ביקורת תיאורטית בלבד, הפריחו את המילים: היגיון, לוגיקה... ואנחנו כמאמינים בני מאמינים יודעים שצדקו הפונים לבעלי האוב, הם בהחלט ידעו מה שאחרים לא יודע...
על ידי כלפי ליא
27 פברואר 2020, 20:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות

החלק המסולף ביותר ע"י החסידים הוא סיפור המלשינות על בעל התניא. ה"מלשין" היה מגדולי אדירי התורה, הג"ר אביגדור קרא זצ"ל אב"ד פינסק, שבגלל שהיה מתנגד החסידים באיזורו רדפו אותו וירדו לחייו, וכתב ה"מלשינות" היה בעצם כתב קובלנה של הגנה עצמית לנוכח הרדיפות האכזריות שסבל מאותה עדה. באותו כתב הוא הסביר את ה...
על ידי מסיח לפי תומו
11 יוני 2020, 14:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בית המדרש פחד יצחק

יש עוד מאפיין מאד חזק של בית המדרש פחד יצחק. מעניין היכן השורשים שלו. ההנהגה של רב ותלמיד, ובכלל כל המערכת מנוהלת כמו חסידות, אבל בצורה נוקשה וקפדנית, שאפילו אצל חסידים זה לא מראה כל כך שגרתי. אצל ר' יצחק זה היה כבר בבית התלמוד. היתה לו הנהגה מאד אדמורי"ת, כל כניסה שלו לביהמ"ד היתה מעמד.  כל מי שנכנ...
על ידי העני בדעת
24 יוני 2020, 10:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות

אודה אם מישהו יסביר לי, הרב ספר וסיפור, או הרב עני בדעת, או שאר ענקי הקבלה שבאשכול,  אני מאד נבוך בעניין.   אני לא מבין בכל הטרמינולוגיה והסימבוליקה המאיימת שאתם עוטפים את דבריכם, מעולם לא למדתי קבלה ואני לא בכיוון הזה אבל מעניין אותי מבחינת עיקרי האמונה  הבסיסיים היהודים מה מותר או אסור או מצווה ל...
על ידי אבי חי
30 יוני 2020, 20:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טבילת כלי לאחר הזאת מי חטאת

נפלאתי. מבואר בתורה שאדם שנטמא במת, מזים עליו ג' וז' ואחר טבילה והערב שמש הוא טהור. מבואר בתורה שכלי שנטמא בשרץ או במדרס, מטבילים אותו והוא טהור אחר הערב שמש. מה דין כלי שנטמא במת, והיזו עליו מי חטאת ג' וז', האם צריך הוא טבילה? לא מצאתי מפורש. לא בפסוקים, לא בחז''ל, לא ברמב''ם. אודה למי שיאיר את עי...
על ידי שמעיה
01 יולי 2020, 08:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טבילת כלי לאחר הזאת מי חטאת

י ישר כח לכל המגיבים וכל מצייני המ''מ. למרות שעדיין ניתן להתעקש על חלק מן המקורות, בפשטות נראה ברור שהרמב''ם הבין שיש טבילה, ומוזר קצת שאין התייחסות מפורשת לכך בדברי חז''ל. בכל מקרה, אמש העליתי שלכאורה אם כלי טמ''מ צריך טבילה לאחר הזאה, הוא הדין נמי לאוהל של פשתן. יש להעיר, כי אוהל מועד נטמא על ידי...
על ידי שיתא אלפי
12 יולי 2020, 00:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עדי קידושין עם מסכה

שאלתי את הילדים בשולחן שבת
והבת שלי אמרה, שאם היה צריך עוד 2 אנשים שיראו את העדי קיום, אז היה צריך עוד 2 שיראו את השניים הללו וחוזר חלילה.
על ידי יושב בשבת תחכמוני
20 אוגוסט 2020, 00:27
עבור לפורום
עבור לנושא

אודות מחלוקת רבי יהונתן אייבשיץ והיעב"ץ

אציגה כאן קישור לשני ספרים ממחברים חשובים בנושא זה, עליו נשתברו כ"כ הרבה קולמוסים, ונשפכו לאין מספר טיפות דיו. א.סיבת התנגדותו של רבינו יעקב עמדין לרבינו יהונתן אייבשיץ. מאת הגאון המופלא רבי ראובן מרגליות. במחכ"ת, את התזה המגוחכת של ר"א מרגליות אפשר אולי לסווג באשכול נפרד תחת הכותרת "בוקי סריקי שתל...
על ידי שיתא אלפי
27 אוגוסט 2020, 17:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יוחנן בן לוי מגוש חלב

כמדומני נפלה פה טעות יסודית לפי הרושם שיש מכל המקורות שנשארו, הרי שהצדוקים היו בעד שלום עם רומי, משום שהם היו עשירים, בקשרים עם הרומאים, ולא היה להם עניין מיוחד במרד, שרק סיכן את נוחותם. הקנאים מכל הסוגים, היו אלו שהיו בקוטב ההפוך לגמרי מהצדוקים. אין זה נכון לומר שהקנאים לא היו פרושים, הם היו הכי נג...