החיפוש הניב 20 תוצאות

חזור

על ידי בן אהרון
21 דצמבר 2018, 00:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גאונים או ראשונים חולקים על גמרא

אני מחפש את זה (ואני מאמין שלא אמצא) כי נדמה לי שסמכות התלמוד גודלה על זו של המשנה כי גבי תנאים ומשניות מצינו שרב תנא הוא ופליג, אך מחתימת התלמוד ואילך לא מצינו שגאון או ראשון יחלוק. [כמדומני ששמעתי פעם ההסבר לזה, משום שאלפיים תורה הסתיימו אז, ואף על פי שהם הסתיימו לפני חתימת התלמוד, מכל מקום עדיין...
על ידי בן אהרון
24 דצמבר 2018, 23:57
עבור לפורום
עבור לנושא

ה''גאון'', רבי ישועה, המוזכרים באב''ע עה''ת

מי הוא אותו ''הגאון'' , ומי הוא רבי ישועה שמרבה אב''ע להזכירם בפרושו?
על ידי בן אהרון
25 דצמבר 2018, 10:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ''דברי משה'' או ''משה כתב'' באב''ע על התורה

כוונת אבן עזרא שהתורה נאמרה למשה לכותבה כאילו הוא המדבר, דהרי הקב''ה אומר ומשה אומר וכותב, ולכן יש דברים שצורת הכתיבה שלהם הוא כאילו הם 'דברי משה'. אך ודאי הכל מפי הגבורה. זה ג''כ מה שרציתי לומר שהוא הכתבה עם הקפדה מצד הקב''ה(כביכול) לשמור על נקודת ראייתו של משה. תתקן אותי בבקשה אם אין זו כונתך. הנ...
על ידי בן אהרון
29 דצמבר 2018, 22:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ''דברי משה'' או ''משה כתב'' באב''ע על התורה

@האחד בא לגור
אלו דברי האברבנאל (ירמיהו מט, יט)
אוצר החכמה_7204.jpg
על ידי בן אהרון
06 ינואר 2019, 21:27
עבור לפורום
עבור לנושא

שיעורי הרב אוריה ענבל

האם מישהו יודע האם יש אפשרות ללכת לשמוע שיעורים מהרב אוריה ענבל? היכן ומתי?
על ידי בן אהרון
23 אפריל 2019, 12:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ''התנגדות'' ללימוד הלכה בציבור הליטאי

זקן ויושב בישיבה כתב:
23 אפריל 2019, 12:08
טעות, לא רק בגיל שלושים ומעלה, אלא עד זקנה ושיבה, כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה. והמבין יבין שאינו סותר כלל לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא.
[/quote]
@זקן ויושב בישיבה שמך נאה לך :D :)
על ידי בן אהרון
24 אפריל 2019, 12:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה עשו הראשונים שהצליחו להעפיל לגבהים רוחניים ?

איך יתכן כל כך הבדלים היכן שאיליו הם הגיעו לבין היכן שאנו נמצאים כיום? לפי דעתי התרבות (לאורך כל הדורות ול''ד התרבות מערבית של היום) המצעבת את החשיבה שלנו ואת הכחת נפשיות שלנו מגבילה את האפשרות שלנו לעלות כמו לפני כן (דבר זה שייך בכל דור כלפי קודמו). אם ניקח לדוגמא את דורנו החיים הביולוגיים שלנו מש...
על ידי בן אהרון
24 אפריל 2019, 22:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יסוד ההבדל בדרכי הפסיקה

[ מן הסתם ישנם עוד חילוקים רבים בדרכי הפסיקה, וכתבתי את החילוקים שנראים לי היסודיים ביותר. אולי יש להוסיף בגורמים המשפיעים על הפסק את משקל האיסור . כוונתי לזה שכל פוסק ופוסק לפי נפשו מייחס חומר לאיסור מסויים על פני חבירו (יש מפני שזה איסור דאו', ויש מפני שהוא דרבנן ואדרבה דברי סופרים צריכים חיזוק, י...
על ידי בן אהרון
01 מאי 2019, 17:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אפליות בין ספרדים לאשכנזים בחיידרים ישיבות וסמינרים

המצחיק הוא שתמיד שבאים לדון בתחלואי החברה החרדית מיד קופצים כמה ירקות ומתחילים להגן ברוב עוז ותעצומות (עם משלים ואימרות חז"ל קשורות ולא קשורות) על כל רעה חולה במגזר, מיד שפתחו את האשכול ידעתי שאולי יהיו כמה אנשים שמוכנים להודות בפה מלא שיש גזענות ברמה מסוימת, ובאמת יסודה אינו בהררי קודש אלא במידות ...
על ידי בן אהרון
26 מאי 2019, 22:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גאונים או ראשונים חולקים על גמרא

יהודה1 כתב:
26 מאי 2019, 22:20
שואל ומשיב כתב:
20 דצמבר 2018, 11:46
20181220_114401.jpg20181220_114428.jpg מצטער, לא הצלחתי להפוך.

מי שילחץ על התמונה ויפתח אותה בכרטיסיה חדשה זה יצא לו ישר. מי המחבר של הספר?
הרב יהושע ענבל
על ידי בן אהרון
30 מאי 2019, 21:41
עבור לפורום
עבור לנושא

חידוש התומים שפוסקים כהשו''ע ולא כהגר''י קארו

שמעתי בשם התומים. כאשר יש סתירה בשו''ע לפעמים הדברים באים מהעתקת ב' מקורות שאינן מתאימים זה עם זה  וכשמיישבים סתירה בשו''ע אין כוונתנו שזו היתה כוונת הגר''י קארו אלא שכיון שספר שו''ע התקבל בכלל ישראל ויש לנהוג על פיו וחייבים לחדש בו אופנים להתאים את החלקים ביניהם.  ככל הנראה אינני מצטט אותו כדבעי וכ...
על ידי בן אהרון
30 מאי 2019, 21:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידוש התומים שפוסקים כהשו''ע ולא כהגר''י קארו

מאן דהו כתב:
30 מאי 2019, 21:45
דומה מאד לדברי רבי חיים מבריסק בסתירה ברמב"ם
אמת שמעתי כעין זה מהגר''ח . יש לך את המקור?
על ידי בן אהרון
01 יוני 2019, 22:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרמב"ם ורבינו חיים הלוי - האם דרכיהם משתלבות

מה שק''ק לי בעניין הוא שהטיעון של רה''ק חוזר על עצמו (תומים, ר' חיים מוולזין, גר''ח). ולא הבנתי מדוע הוזקקו לבסס את החידוש על זה. הרי כדי להעניק לדבר שיצא מפי רבותינו את המימד האינסופי של התורה ולדרשו בע' פנים סגי בזה לדעת שיצא מפי קדוש עליון אחר הרבה עמל. ואם כוונתם שברה''ק נפסקו להלכה וע''כ מצווה ...
על ידי בן אהרון
01 יוני 2019, 23:01
עבור לפורום
עבור לנושא

הברה ספרדית והרד''ק

מצאתי ברד''ק עה''פ  (ו) וַיֹּ֣אמְרוּ לוֹ֩ אֱמָר־נָ֨א שִׁבֹּ֜לֶת וַיֹּ֣אמֶר סִבֹּ֗לֶת וְלֹ֤א יָכִין֙ לְדַבֵּ֣ר כֵּ֔ן וַיֹּאחֲז֣וּ אוֹת֔וֹ וַיִּשְׁחָט֖וּהוּאֶל־מַעְבְּר֣וֹת הַיַּרְדֵּ֑ן וַיִּפֹּ֞ל בָּעֵ֤ת הַהִיא֙ מֵֽאֶפְרַ֔יִם אַרְבָּעִ֥ים וּשְׁנַ֖יִם אָֽלֶף׃ וז''ל   שהיו מגמגמין באות השי״ן אולי היה א...
על ידי בן אהרון
06 יוני 2019, 00:17
עבור לפורום
עבור לנושא

סיכום בענייני וסתות - נדה טו, טז

מצורף כאן סיכום בעניני וסתות אשמח לקבל הערות דין רבב''ח- הגיע שעת וסתה מותרת ע' בראשו' שהק' דלקמ' אמר' תיבדק והיאך מותרת הכא בלא בדיקה. - ברמב''ן תי' דהקילו בבאין מן הדרך לתלות שבדקה או שהקילו משום דאיכא תביעה וחשיב כאלו בדקה (כמו שמצינו לעיל יב גבי בדיקה בטהרות) - בתוס' הק' מהא דאמר' לקמ' סג, ב מק...
על ידי בן אהרון
06 יוני 2019, 23:35
עבור לפורום
עבור לנושא

סמך על הרוב ואכל חתיכה והתברר שהיתה חֵלב, האם מביא קרבן

מה הדין כאשר נתערבה חתיכת איסור חד בתרי וסמך על הרוב ואכל ואח''כ התברר שאכל של איסור, האם צריך להביא חטאת או נחשב אנוס? וע' בשבועות יז, ב דבא על אשתו סמוך לוסתה ונמצאת טמאה לרבא חייב בקרבן, וע''ש ברשב''א דס''ל דדין פרישה בשעת הוסת הוי דרבנן ומ''מ חייב בקרבן. אמנם דברי הרשב''א  קצת תמוהים לחייב בקרב...
על ידי בן אהרון
19 יוני 2019, 00:18
עבור לפורום
עבור לנושא

ברכה על קווקר

מה מברכים על מרקחת מסוג זה: - לוקחים קווקר (גרעיני שיבות שועל שאינם שלמים אלא מרוסקים קצת) - שופכים עליהם מים מכלי ראשון  - אפ' לעשות אותה דייסא סמיכה ואפ' לעשות אותה נוזלית אך הגרעינים ניכרים בה ולא נבללים בתוך המים עוד שאלה:  כאשר נפסק בשו''ע דעל חטים כתושים שבשלן מברך במ''מ האם בעי דיני בישול ממש...
על ידי בן אהרון
28 יולי 2019, 23:59
עבור לפורום
עבור לנושא

מגו כח הטענה ר' אלחנן

האם א' מחו''ר הפורום יכול לפרש את החידוש של הגר''א וסרמן בדין מגו שהוא ''כח טענה'' ולא ברור דמה לי לשקר.  
על ידי בן אהרון
13 ספטמבר 2019, 17:13
עבור לפורום
עבור לנושא

רבי יצחק סולוביצ'יק

אבקש מחו''ר הפורום להעלות פרטים על רבי יצחק סולוביצ'יק.
האם יש לו ישיבה? כולל? מה לומדים? כמה אנשים לומדים אצלו? ישראלים או חוצניקים? ועוד...
תודה רבה
על ידי בן אהרון
01 אוקטובר 2019, 23:47
עבור לפורום
עבור לנושא

אתאיזם וז' מצוות בני נח

שלום
האם גוי אתאיסט שאינו עובד ע''ז נקרא שמקיים את ז' מצוות ב''נ כי הרי אינו עובד ע''ז או שמא חייב הוא להאמין במציאות ה'. (אפשר לשאול את השאלה על ב' סוגי כופרים. הא' אגנוסטי שאינו שולל שתיתכן מציאות ה' אך אינו מחייב אותה , והב' האתאיסט השולל מציאות ה' ).