החיפוש הניב 78 תוצאות

חזור

על ידי טרוצער
15 מרץ 2016, 00:57
עבור לפורום
עבור לנושא

קישורים תורניים-מדהים

כלי נפלא של sefaria
מוסיפים 'כפתור sefaria' לסרגל הדפדפן
וכשפותחים אתר תורני שמוזכר שם בתוך הדברים למשל: "וכדדריש בכתובות לא מהא דכתיב שמות יח כא" לוחצים על הכפתור הנ"ל והכל נהפך לקישורים, וכשמרחפים עם העכבר על הקישור מופיע כל הטקסט ראה כאן
על ידי יהודי
20 דצמבר 2018, 00:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גאונים או ראשונים חולקים על גמרא

הרמב"ם בסוגיא דתקפו כהן, הכס"מ כתב שהיה לו תירוץ אחר על קושית הגמרא. לסוג זה התכוונתם?
על ידי שואל ומשיב
20 דצמבר 2018, 11:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גאונים או ראשונים חולקים על גמרא

20181220_114401.jpg
20181220_114428.jpg
מצטער, לא הצלחתי להפוך.
על ידי האחד בא לגור
20 דצמבר 2018, 14:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גאונים או ראשונים חולקים על גמרא

האבן עזרא בעצמו, ביאר את הענין באר היטב, בהקדמתו ליסוד מורא ,שחז"ל היו גדולים מכל הדורות אחריהם בפשט, ורק שדבריהם היו לפעמים ע"ד רמז וסמכתא ודרש,
וברור שבהלכה יש לילך אחריהם,
איפה בדיוק יש כאן מחלוקת ????
על ידי בנציון
20 דצמבר 2018, 20:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גאונים או ראשונים חולקים על גמרא

אני מחפש את זה (ואני מאמין שלא אמצא) כי נדמה לי שסמכות התלמוד גודלה על זו של המשנה כי גבי תנאים ומשניות מצינו שרב תנא הוא ופליג, אך מחתימת התלמוד ואילך לא מצינו שגאון או ראשון יחלוק. מסתמא כוונתך שסמכות התלמוד כלפי כל מי שאחריו, יותר גדולה מסמכות המשנה כלפי האמוראים. הרמ"א כותב בחושן משפט סימן כה מ...
על ידי נתן10
21 דצמבר 2018, 11:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בראשית פ' ויחי שכל את ידיו

עיין באור החיים על הפסוק ותמצא שם דברים מתוקים מדבש ונופת צופים
על ידי יוסף יוסף
21 דצמבר 2018, 11:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בראשית פ' ויחי שכל את ידיו

גם אם היה עיוור לגמרי, אפשר להסביר כי הראיה הגשמית נלקחה לו אך לא השכל הפשוט
הוא הבין בסברא ישרה כי יוסף יגיש אותם בצורה כזו שמנשה הבכור יהיה בצד ימינו
ולכן שיכל את ידיו
זה נראה לי די פשוט
על ידי יצחק
22 דצמבר 2018, 18:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אליה בן אשר הלוי לויטה אשכנזי המכונה אליהו בחור

ספר הבחור הוזכר הרבה מאד אצל הפמ"ג בספריו השונים.
על ידי אחד התלמידים
22 דצמבר 2018, 18:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אליה בן אשר הלוי לויטה אשכנזי המכונה אליהו בחור

[quote="שו"ת זכר יהוסף חיו"ד סי' קע"ה"]וידע אשר אין להתפלא כ"כ על הרא"ב שבא לו במיעוט ידיעתו בספרי התלמוד ורק מקופיא ובאגרות וכמו שהעיד על עצמו בהקדמתו לתשבי שלא ראה בטובה בהויות דאביי ורבא לחכמים מעט שימשתי ומשאם ומתנם לא ביקשתי כו'[/quote]
על ידי אברעמעלע
22 דצמבר 2018, 21:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אליה בן אשר הלוי לויטה אשכנזי המכונה אליהו בחור

בן אהרון כתב:
אברעמעלע כתב:עי' לוח ארש
תודה רבה
איפה בספר?
אאל"ט הספר הוא נגד רז"ה ועל פי רוב הרב יעקב עמדין נוטה לדעת ר' אליה בחור.
על ידי בנציון
23 דצמבר 2018, 23:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אליה בן אשר הלוי לויטה אשכנזי המכונה אליהו בחור

בן אהרון כתב:שלום
אשמח לקבל מחברי הפורום מידע על בעל הדקדוק הנ''ל. והאם היה מקובל על חכמי התורה שבאותה תקופה ושלאחריו? האם הוזכר בספרים של גדולי הדורותM
תודה מראש
בספר מעשה רב (סי' רמ) הובא שהגר"א הלך בדקדוק אחרי ר' אליהו בחור.
על ידי מעט דבש
23 דצמבר 2018, 23:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספרי דקדוק

אם למקרא.
דקדוקי שי.
על ידי מבקש אמת
24 דצמבר 2018, 02:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שב שמעתתא ד'

שלום התחתלי כעת עם חברותתי לימוד בספר שב שמעתתא, בשמעתתא ד' אעלה כאן בעז''ה שאלות שעלו בידינו, אשמח לשמוע תשובות/הערות/תגובות. פרק א' בעניין רוב וקרוב, צרוף קבוע ומצוי בסוף דבריו פירש את דברי התוס' שנקטו דבאשה מיירי ברובא דליתא קמן, ובאר דהוא משום דע''כ הרגישה וליכא למימר רוב דמים דהו''ל קבוע וע''כ...
על ידי דרומאי
25 דצמבר 2018, 00:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ''דברי משה'' או ''משה כתב'' באב''ע על התורה

ע' אב''ע שמות ג, ב על הפסוק וַ֠יֵּרָא מַלְאַ֨ךְ יְהֹוָ֥ה אֵלָ֛יו בְּלַבַּת־אֵ֖שׁ מִתּ֣וֹךְ הַסְּנֶ֑ה וַיַּ֗רְא וְהִנֵּ֤ה הַסְּנֶה֙ בֹּעֵ֣ר בָּאֵ֔שׁ וְהַסְּנֶ֖ה אֵינֶ֥נּוּ אֻכָּֽל׃'' שפי' וז''ל ''והודיע מתוך הסנה בה''א הדעת כי הם דברי משה בכתבו התורה'' הוקשה ל אבן עזרא דאין לנקוט ה''א הדיעה בזמן המע...
על ידי האחד בא לגור
25 דצמבר 2018, 00:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ''דברי משה'' או ''משה כתב'' באב''ע על התורה

ע' אב''ע שמות ג, ב על הפסוק וַ֠יֵּרָא מַלְאַ֨ךְ יְהֹוָ֥ה אֵלָ֛יו בְּלַבַּת־אֵ֖שׁ מִתּ֣וֹךְ הַסְּנֶ֑ה וַיַּ֗רְא וְהִנֵּ֤ה הַסְּנֶה֙ בֹּעֵ֣ר בָּאֵ֔שׁ וְהַסְּנֶ֖ה אֵינֶ֥נּוּ אֻכָּֽל׃'' שפי' וז''ל ''והודיע מתוך הסנה בה''א הדעת כי הם דברי משה בכתבו התורה'' הוקשה ל אבן עזרא דאין לנקוט ה''א הדיעה בזמן המע...
על ידי האחד בא לגור
25 דצמבר 2018, 00:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ה''גאון'', רבי ישועה, המוזכרים באב''ע עה''ת

מי הוא אותו ''הגאון'' , ומי הוא רבי ישועה שמרבה אב''ע להזכירם בפרושו? ה"גאון " הוא רבינו סעדיה גאון . ו"רבי ישועה" הוא ישועה בן יהודה חכם קראי , שהאבן עזרא עצמו תוקפו בהקדמתו לתורה כמין אשר לא יאמין בהעתקת הדת , ודרך ה"אבן עזרא " להביא גם חכמים קראים, כמו יפת ובן זוטא, ובדר"כ תוקפם בחריפות רבה, (כמ...
על ידי מבקש אמת
26 דצמבר 2018, 00:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שב שמעתתא ד'

הנה לדברינו דלעיל אינו דומה הא דחולין למקווה, דבמקוה דין הטמא הטובל במקווה תלוי בדין ופסק המקווה וע''כ אפ' אי נימא דאין החזקה הכרעה גמורה לכל דבר מ''מ דסגי בהנהגת דינית לגבי המקווה לפסוק עליו שמטהר כדי לטהר הטמא, אך במאי דמייתי מנבילה אין דין טומאת הנבילה מונח בפסק החזקה האוסרת באכילה דאין זה מדיני...
על ידי האחד בא לגור
26 דצמבר 2018, 00:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ''דברי משה'' או ''משה כתב'' באב''ע על התורה

א. לא הבנתי מה אתה אומר שיש ציווי על האמירה וכתיבה, אני שאלתי שאלה פשוטה, האם המשפט ויאמר ה' אלי הוא דבר ה', או שהוא הקדמה מפי עצמו של אדם שבמקרה היה נביא ? דהיינו בדיוק כמו שאני או אתה נכתוב, ויהי דבר ה' אל יחזקאל ואחר כך נכתוב נבואה . ב.כנ"ל ,מה פירוש מספר ,האם צורת הסיפור היא דבר ה' ,או שהוא סיפ...
על ידי דרומאי
30 דצמבר 2018, 00:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מתי התחילו להשתמש בלה''ק

בן אהרון כתב:מתי התחילו להשתמש בלה''ק? האם האבות דברו ביניהם לשה''ק? מי מסר להם?
נא לציין מקורות בבקשה
הרי העולם נברא בלה''ק, ושם ועבר המשיכו בלשון זו גם לאחר דור הפלגה, ומהם לאבות הק' ולכלל ישראל. כל זה דברים ברורים ומפורשים בכוזרי ועוד מקומות.
על ידי יחי
30 דצמבר 2018, 10:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מתי התחילו להשתמש בלה''ק

ערמב"ן בראשית מה,יב: כי פי המדבר אליכם - בלשון הקדש בלי מליץ. זה דעת המפרשים (רש"י, הראב"ע, והרד"ק), והוא תרגום אונקלוס. ויתכן שאמר להם כך לאמתלא ולפיוס, כי איננ ה ראיה שידבר אדם אחד במצרים בלשון הקדש, כי על דעתי הוא שפת כנען, כי אברהם לא הביאו מאור כשדים ומחרן כי ארמית היא, והגל הזה עד, ואיננו לשון...
על ידי חגי פאהן
30 דצמבר 2018, 11:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מתי התחילו להשתמש בלה''ק

רש"י בראשית ב כג: "לְזֹאת יִקָּרֵא אִשָּׁה כִּי מֵאִישׁ לֻקֳחָה זֹּאת" - לשון נופל על לשון, מכאן שנברא העולם בלשון הקודש. בראשית יא א: "וַיְהִי כָל הָאָרֶץ שָׂפָה אֶחָת וּדְבָרִים אֲחָדִים", רש"י: לשון הקדש. במדבר רבה כ כב: "שנו רבותינו: בזכות ד' דברים נגאלו ישראל ממצרים, שלא שינו את שמותן, שלא שינו...
על ידי דרומאי
31 דצמבר 2018, 00:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מתי התחילו להשתמש בלה''ק

בן אהרון כתב:@דרומאי
אאיפה בכוזרי
מאמר ב' סימן ס''ז ואילך.
על ידי אחד התלמידים
31 דצמבר 2018, 20:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

שלום אני צריך חידושי הגרי''ז על תמורה יד,ב זה לא נמצא באוצר אם מישהו יכול לשלוח לי ממק''א (תמונה למשל) אשמח מאד. תודה מראש נ.ב נא לצטט או לשלוח הודעה פרטית חידושי הגרי"ז מסכת תמורה דף יד עמוד ב בגמ' שבכתב אי אתה רשאי וכו', עיין בשיטמ"ק (אות ד') שכתב לישנא אחרינא אמרי רבנן אגירסייהו סמיכי וכיון דאיכ...
על ידי מי זה
04 פברואר 2019, 19:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הנחת אבנים על מצבה

מס' טעמים נאמרו על המנהג להניח אבן על הקבר: א. בשם דרשות מהר''ש מובא שנהגו כן משום כבוד המת להראות שהיה על קברו. וזה לשונו כפי שמובא באליה רבה סימן רכד,ז 'כתב דרשות מהר"ש [סימן תצ] כשהיה מהלך על קבר היה אומר יהי רצון שתהא מנוחתו של פלוני הקבור שם בכבוד וזכותו יעמוד לי. עוד כתב [שם] מה שתולשין עשב מק...
על ידי Lodzer
18 פברואר 2019, 00:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פטירת הרה''ג ר' חיים צבי רוזנברג זצ''ל

שלום
אני גר בצרפת והכרתי הרב לפני 20 שנה בעיר בונדי
יש הרבה מה להגיד בקי ממש מש"ס
בשביל צרפת זה ודאי אבדה גדולה כי אין כמעט כזה ת"ח במובן הזה
פעם בשיעור אמר חידוש יפה מאוד כדרכו ובצחוק אמר אתם נהנים מדברי תורה שלי אבל אני אין לי אפה לשמוע כזה חידושים (בצרפת )...
על ידי Gad
19 פברואר 2019, 03:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פטירת הרה''ג ר' חיים צבי רוזנברג זצ''ל

הרב חיים צבי הכהן רוזנברג זצל נכד לטורדא רוב ר יוסף אדלר חבר מועצת גדולי התורה למד בישיבת קול תורה ולאחר מכן בישיבת חברון לאחר נישואיו למד בכולל חזון איש שם למד במשך 4 שנים, ואף כתב את המפתחות לספרי ר חיים מבריסק. לאחר מכן נקרא לעמוד בראש ישיבה קטנה הראשונה בצרפת שהוקמה בעיר מרסיי שם חינך את תלמידיו...
על ידי רוצה לדעת
02 מרץ 2019, 21:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפקיד קה''ת בלימות התורה - הצעת פירוש

בעיקר קו' כבודו על תקנת קריאה"ת יעוי' בפמ"ג בא"א ריש סי' קל"ה הק' אמאי הוצרכו לתקנה זו הא בלא"ה קורין ק"ש שחרית וערבית ואיתא במנחות דף צ"ט ע"ב [ועי' נדרים ח' ע"א ובר"ן וש"ר שם] שאפי' לא קרא אדם ק"ש שחרית וערבית יצא ידי חובת ת"ת, ועי' ברמ"א יו"ד ריש סי' רמ"ו, ועיי"ש מה שתירץ דמ"מ בעי לעסוק בתורה, ועו...
על ידי במבי
25 מרץ 2019, 22:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הנחת אבנים על מצבה

לפני הרבה שנים עצר אותי ברחוב אדם שאיננו דתי ושאלני שאלה זו, עניתי לו שאיני יודע, ואז אמר לי, אני אגיד לך אבן זה ר"ת אב - בן - נכד, וזה מראה על המשכיות הדורות. עכ"ל