החיפוש הניב 16 תוצאות

חזור

על ידי יעקב. ב
29 פברואר 2016, 20:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הנולד קודם חבירו יהיה בר מצוה אחריו

בשו''ת ''מנחת יצחק'' חלק ו' סימן ח' הביא קושיא זו בשם ביאור מהרי''פ.

בספר ''יהודה לקדשו'' עמוד שס''ג הקשה כן הג''ר אליהו ברוך פיקל זצ''ל וכתב ''מוכח שהלידה קובעת את המנין, ואי אפשר למנות מאחרי הלידה, והיינו שמנין השנים צריך להשתייך ולהצטרף לידה''.
על ידי יעקב. ב
09 מאי 2016, 16:55
עבור לפורום
עבור לנושא

מעשה שארע עם הסבא מקלם

מסופר שהודיעו לסבא מקלם על פטירתו של רשע מפורסם, והסבא מקלם הצטער שכעת הרשע נידון על מעשיו.

יש שמוסיפים שהיה זה עורך עיתון המליץ

א. מה היה הרעיון של עיתון המליץ?

ב. מי היה עורכו?

ג. מה עוד ידוע על מעשה זה?

תודה רבה
על ידי יעקב. ב
12 מאי 2016, 17:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספירת העומר בזמן שהמקדש קיים ולא הקריבו עומר

ה''אור החיים'' הקדוש גם ידע ללמוד חומש והוא אומר שמצוות ספירת העומר כן נהגה במדבר.

לגבי המספריים, בתורה עצמה יש מספריים שהרי הם ב' פרשיות נפרדות עם רווח בין פרשה לפרשה, ואין צורך לגזור את הפרשה כפי שהדברים הועמדו.
על ידי יעקב. ב
03 יולי 2016, 01:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עתידה עבודה שתחזור לבכורות?

המקור הוא מתיקונים חדשים לרמח''ל תיקון חמישים וארבע, מהמילים ''ומשה אע''ג דלא זכה'' עד המילים ''זכאה חולקהון''.
על ידי יעקב. ב
05 דצמבר 2016, 11:32
עבור לפורום
עבור לנושא

כמה משניות יש בשישה סדרי משנה?

לצורך הקמת אירגון הלומדים חמישה ימים בשבוע, וולא לימוד מסודר בבין הזמנים ובחגים, אנו מעוניינים לדעת כמה משםניות יש בששה סדרי משנה, כדי שנוכל לבנות תוכנית לימוד.

תודה רבה
על ידי יעקב. ב
23 מאי 2018, 22:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וידוי

מצאתי שכבר בנו של הרמב''ם בספרו המספיק לעובדי ה' בפרק על הענווה כתב כן בשם הרמב''ם אך בקיצור ולא כפי שמביא החיד''א בהרחבה.
על ידי יעקב. ב
15 יוני 2018, 14:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות נדירות: ברכת עוֹשֶׂה הַיָּם הַגָּדוֹל

מה שכתב יעבץ מיצרי גיברלטר זו ההוה אמינא של הג''ר חיים קניבסקי שליט''א כפי שהובא ב''דרך שיחה'' עמוד ט''ז. אך מיצר ג'יברלטר מתחיל בקצה הים התיכון על יד העיר ג'יברלטר שבספרד ומסתיים בספרד מול העיר ברבטה. המיצר אורכו כ40 ק''מ, ויש ספק על המים שבמיצר האם הם שייכים לים התיכון או לאוקיינוס. לאחר שפרטים אל...
על ידי יעקב. ב
16 יוני 2018, 22:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות נדירות: ברכת עוֹשֶׂה הַיָּם הַגָּדוֹל

יהודי שבירר את הנושא ודיבר עם הרב של ג'יברלטר והשקיע שעות רבות בנושא כותב שרק אם עומדים מעל התותח אפשר לראות, וז''ל הספר ''שער העין'' פרק ח' סעיף ו' הערה א': ''שמעתי מרבה של גיברלטר הרב חסיד שליט''א שהעומד על ראש התותח הישן שבראש הצוק בגיברלטר יכול לראות גם את האוקיינוס מעבר להרי אלחסירס''.
על ידי יעקב. ב
17 יוני 2018, 01:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות נדירות: ברכת עוֹשֶׂה הַיָּם הַגָּדוֹל

העתקתי את לשונו של ספר ''שער העין'' שמתעד את עדותו של הרב חסיד רבה של גיברלטר. אעתיק גם את הדברים שהתפרסמו במוסף שבת קודש ''יתד נאמן'' פרשת בשלח תשס''ח: ''הרב חסיד נענה לנו בעין יפה ויצא במיוחד כמה פעמים לחופי המיצר לבדוק את גבול הראיה בזה, ונביא את מסקנותיו מהשטח... בראש הצוק הידוע שבגיברלטר ישנו ת...
על ידי יעקב. ב
01 אוגוסט 2018, 10:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בית כנסת בית יוסף

במחשבה שנייה, חשבתי וייתכן ובית הכנסת בית יוסף לא שימש כבית כנסת בתקופת ה''בית יוסף'' אלא כבית מדרש, וכפי שבית המדרש של האלשיך הקדוש לא שימש כבית כנסת אלא כבית מדרש, וכך ייתכן שה''בית יוסף'' והאר''י הקדוש התפללו יחדיו בבית הכנסת אליהו הנביא. אשמח לדעת אם ניתן לומר השערה זו או שיש לה פירכא. בהזדמנות ...
על ידי יעקב. ב
07 ספטמבר 2018, 01:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אם מותר לקנות דברים לתינוק שעדיין לא נולד - בירור מנהג

השאלה היתה אם ''מותר''. אין אף אחד שאוסר (בעבר שאלתי את הג''ר חיים קניבסקי שליט''א וכתב לי שמותר).
האם בכלל יש מקור ''מוסמך'' למנהג שלא לקנות, או שזה התחיל ממישהו לא מוסמך ואח''כ מישהו אחר לא מוסמך נתן הסברים ל''מנהג''?
על ידי יעקב. ב
27 ספטמבר 2018, 21:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכה על ד' מינים לאחר הנטילה קודם הנענועים

לענ"ד כן אפשר לדקדק מדברי הרמ"א כנ"ל, על אף דבריכם, מכל מקום זהו רוח הדברים. ואין לי מה להוסיף בענין, כי לדידי פשוט הדין כן ואין צריך כלל לראיות. לאחר שהוכח מארבעה מקומות שדעת ה''משנה ברורה'' שלא כפי שחשבת, הרי שה''משנה ברורה'' לא למד את דברי הרמ''א כפי שאתה הצעת. אנחנו חיים בדור של חוצפא יסגי, ונו...
על ידי יעקב. ב
12 אוקטובר 2018, 11:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבך זיע"א

פעם היינו אצלו בעניני ציבור, לאחר שיעור משניות הקבוע אחר שחרית. בהיכל שהיו מתפללים בו שחרית. הגיע לשם אב עם ילדו הקט שיגזוז לו תלתל, הוא התייחס במאור פנים לקטן... וכמדומה שהסיט את הסטנדר, כדי שהאב יוכל לצלם אותו עם בנו הפעוט.. וסימן לו ביד שלא ימהר.. ויצלם ברוגע.. כמה שפלות ברך ושימת לב לזולת יש כא...
על ידי יעקב. ב
20 אוקטובר 2018, 23:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיפוש ספרים

שמעתי שבשנה או השנתיים האחרונות יצא ספר חידושים מכתב ידו של הגאון רבי חיים סולוביצ'יק.
אשמח לדעת מה שמו של הספר והיכן ניתן להשיגו
על ידי יעקב. ב
05 נובמבר 2018, 06:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ארץ ישראל פורחת ומניבה פרות רק כשהיא ביד ישראל

מה מטרת התגובה? אני סך הכל מחפש מידע. אתה בא להכריז שזו טעות לחפש מידע זה??? אני צריך את המידע לצורך מסויים ולכן ביקשתי זאת, אני חייב לחשוף בפני כל חברי הפורום את הצורך שלי??? וכן מה זה המשפט ''האם מסתבר שהרבי מוכן להודות בזה'', הסיפור הזה היה וזו אמת צועקת לעיניים שיש גם ערבים שפויים שרואים זאת ומו...
על ידי יעקב. ב
31 מאי 2019, 15:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורי מופת על מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א

איני יודע מדוע לא פורסם בשבוע זה כיצד שוב זכינו לראות שרוח הקודש נצנצה במרן שר התורה. התפרסם לפני כארבעה חודשים שמישהו שאל את מרן שליט''א האם יכול לטוס לחו''ל או שעליו להישאר בארץ בגלל הבחירות שהיו אמורות להתקיים בד' ניסן. מרן ענה לו: לא יהיו בחירות. איש לא הבין את כוונתו עד השבוע שהתברר שלא היו בחי...