החיפוש הניב 46 תוצאות

חזור

על ידי אריך
13 ינואר 2016, 13:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עונש בעוה''ז לפוגע בחברו

ב"מ נט, א: כל השערים ננעלו חוץ משערי אונאה. פרש"י הצועק על אונאת דברים אין השער ננעל בפניו. ושם עוד: הכל נפרע בידי שליח חוץ מאונאה. ג' אין הפרגוד ננעל בפניהם - אונאה וגזל וע"ז. פרש"י שאין הפרגוד ננעל להפסיק ראייתן מן המקום אלא תמיד רואה אותם עד שיפרע.
על ידי טוביה
18 ינואר 2016, 09:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בירור מסורת על הבטחה שהבטיח רבי אלימלך מליזענסק

הרב מאיר וונדר כותב באנציקלופדיה שלו שהמקור הוא מספר אהל אלימלך סי' קנז
ניתן להוריד הספר מכאן http://www.hebrewbooks.org/3933 בקובץ PDF וזה בעמוד 64
על ידי מבקש
24 ינואר 2016, 14:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עשרה דורות

לגבי מצרי כתוב במפורש שמנימין גר מצרי אמר אני מצרי ראשון אשיא לבני מצרית שניה שבן בני יותר בקהל (כרגע אני בלי גמרא ואיני זוכר מ"מ) רואים שהגר עצמו נחשב ראשון.
על ידי אריך
24 ינואר 2016, 14:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עשרה דורות

יבמות עו, ב.
על ידי אריך
25 ינואר 2016, 13:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ריבוי באמירת קדיש

במאסף "חצי גבורים" שיצא לפני מספר חודשים, היה מאמר מקיף בענין ריבוי הקדישים שאחרי התפילה, מהרב קוטקס.
על ידי אמת וצדק
25 ינואר 2016, 13:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ריבוי באמירת קדיש

תשובה לשאלותיך במקור הדין בשו"ת דבר שמואל סימן קפג.
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... &pgnum=144
על ידי אמת וצדק
26 ינואר 2016, 18:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת נח - מגדל בבל

בראשית רבה לח,י
ונבלה שם שפתם, א"ר אבא בר כהנא משפתם אעשה נבלה, הוה חד מנהון אמר לחבריה אייתי לי קולב והוא הוה יהיב ליה מגרופי הוה מחי ליה ופצע מוחיה, הה"ד משפתם אעשה נבלה.
על ידי פרטיזן
09 פברואר 2016, 14:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בירור שושלת רבי אלימלך

יש תחת ידי חוברת שיצאה לאור ע"י מספר נכדים ובהם רשימה של כל נכדי הר"ר אלימלך, אבדוק בהמשך אם מופיעים שם.
על ידי יאיר
09 מאי 2016, 18:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעשה שארע עם הסבא מקלם

המליץ היה כתב עת עברי שיצא לאור ברוסיה בין השנים 1860–1904, תחילה במתכונת של שבועון, ומ-1886 כעיתון יומי. העיתון נכתב בשנתו הראשונה בעברית ובגרמנית באותיות עבריות. תוכן עניינים [הסתרה] 1 היסטוריה 2 עורכים 3 לקריאה נוספת 4 קישורים חיצוניים 5 הערות שוליים היסטוריה[עריכת קוד מקור | עריכה] תחילה יצא העי...
על ידי אריך
12 מאי 2016, 14:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספירת העומר בזמן שהמקדש קיים ולא הקריבו עומר

בחזון יחזקאל קידושין א, ח נקט שכשלא קרב העומר, אין ספירת העומר מה"ת. אך בחי' הגרי"ז מנחות סו, א בשם הגר"ח מובא בביאור הסוברים שספיה"ע מדאורייתא בזה"ז, משום דס"ל מקריבים אע"פ שאין בית, ולכן גם בזה"ז שייך להקריב עומר, ואף שבפועל לא הקריבו לית לן בה. הרי דס"ל להגרי"ז דלא תליא בהקרבה בפועל. ומעירים שלפי...
על ידי כבוד שמים
24 מאי 2016, 09:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בית לחם

ומדוע העיר בני ברק נקראת בני ברק.
ראה בספר יהושע רשימת ערים ארוכה שיהי' עלינו לבאר בדרך זו.
על ידי אריה ענק משער האריות
06 יוני 2016, 00:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר ''תנופה חיים''

הלא הוא רבי רפאל פנחס יהושע די שיגורה זצוק"ל
מח"ס "אות הברית"
מצ"ב דף שער הספר
מר שארינו הפרדס.pdf
על ידי אוהב צדיקים
06 יוני 2016, 18:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היהודי הקדוש מפשיסחא

היהודי הקדוש הוא רבי יעקב יצחק מפשיסחא, הוא היה תלמידו של הרבי מלובלין, ולא רצו לקראו בשמו שהוא כשם רבו לכן קראוהו "היהודי הקדוש". רבי שמחה בונם מפשיסחא היה תלמידו וממשיכו של היהודי הקדוש. שם העיר באיות פולני הוא פרזשיסחא (Przysucha) לכן יש שכותבים פרשיסחא ויש כותבים פשיסחא, אבל בהגיה אומרים פשיסחא ...
על ידי כבוד שמים
07 יוני 2016, 09:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי הירש משרת מרימינוב

רבי צבי הירש הכהן מרימנוב (מכונה ר' צבי הירש משרת, תקל"ח - ל' בחשוון תר"ז) היה אדמו"ר חסידי בדור החמישי לחסידות, ממלא מקומו של רבי מנחם מנדל מרימנוב. תוכן עניינים 1 תולדותיו 2 מתלמידיו 3 משפחתו ושושלתו 4 ניגוניו תולדותיו נולד לרב יהודה לייב כץ ולשפרינצא בעיירה דומברובה הגליציאנית. התייתם בגיל 10 משנ...
על ידי יאיר
09 יוני 2016, 01:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ראשי תיבות נבג''מ

נשמתו בגנזי מרומים (מופיע בהרבה מקומות).
על ידי אלכס
23 מאי 2018, 00:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וידוי

יעקב. ב כתב:ידוע לי שהרמב''ם מבאר מדוע מתוודים על דברים שנראה שלא חטאנו בהם.
אשמח לדעת היכן דברי הרמב''ם?
דבר זה מביאו החיד"א בספר מדבר קדמות בשם ר"ח סארגוסי ששמעו איש מפי איש עד הרמבם
ניתן לראות את הדברים כאן
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?re ... 50&hilite=
על ידי הפקדתי שומרים
27 מאי 2018, 13:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קרני ראם על המהרש''א

הרב אהרן משה טויבש (תקמ"ז, 1787 - י"א בתמוז תרי"ב, 1852) היה רבה של יאס ומחבר הספרים "תועפות ראם" ו"קרני ראם" שעל שמו התפרסם.
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7 ... 7%91%D7%A9
על ידי הפקדתי שומרים
30 מאי 2018, 21:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת מקץ

ספורנו עה"ת ספר בראשית פרק מב פסוק טו (טו) בזאת תבחנו. שאם אינכם אחים לא יסכן הקטן את עצמו לבא עמכם לשקר ולהיות בן מות עמכם: ספר משכיל לדוד על בראשית פרק מב פסוק טו (טו) ואם לא תביאוהו וכו'. להמתיק הטעם כיצד תלה להם האמנת דבריהם בהבאת אחיהם נראה לומר עזה"ד שהרי כשהם אמרו לו שהאחד איננו בודאי רצונם ל...
על ידי אלימלך
31 מאי 2018, 12:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת מקץ

אברבנאל "הנראה מפשט הכתוב שאמר להם יוסף בזאת תבחנו כאומר יבא אחיכם הקטן ההוא שאמרת' ובו אדע אם כלכם בני איש אחד ומה מעשיכם ועל מה באתם פה כי להיותו נער קטון אחקור ואדרוש אותו היטב וראוי להאמין בו כמשיח לפי תומו כי לא ידע להכין שקרים כמוכם. ומפני זה כאשר ראה את בנימן שהיה אדם גדול ולא ילד אמר יוסף אל...
על ידי סבא
11 יוני 2018, 18:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגה''צ רבי ירוחם ממיר ועזיבתו את ישיבת ראדין

בספר בשבילי ראדין עמוד 166 ואילך מאריך בזה, ותורף דבריו הוא שהעלטערערס בישיבה טענו שהוא מבזה את כבוד החפץ חיים [הוא מסביר שהנגיעה שלהם הייתה כי הוא דחק הרבה מבעלי המעמד בישיבה, בכך שאסר להם עם שאר הבחורים לגשת לחפץ חיים בלי רשות ממנו, בשעה שלאחרים שלא היו כל כך בעלי מעמד בישיבה מקודם הרשה ללכת אליו ...
על ידי ישי בן ישראל
12 יוני 2018, 15:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגה''צ רבי ירוחם ממיר ועזיבתו את ישיבת ראדין

זה מה שמצאתי בספר פולמוס המוסר (שכותב כמ"ש שהיה זה חלק מפולמוס המוסר - אולם זה פרשנות אישית שלו):
על ידי מתעניין
24 יוני 2018, 09:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעשה שסיפר רבי חיים חייקל זאב מילצקי זצ''ל

האירוע היה ב"חצר שטרויס" [או ב"בתי ברוידא"], הפגז הגיע מהצד הערבי [חצר שטרויס סמוכה לעיר העתיקה], היתה כמובן שעת מלחמה. אבל מעבר לפרטים הטכניים יש אי דיוקים רבים. היה ויכוח בין שתי נשים , והאשה הצעירה אמרה "מה את רבה, כמה כבר נשאר לך לחיות", זמן קצר אח"כ נפל הפגז שהרג את הצעירה. ר' חייקל הוסיף שמאות...
על ידי שאר לעמו
04 יולי 2018, 17:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הנקדנים בן אשר ובן נפתלי

בשלהי תקופת הגאונות. אלו שתי אסכולות של מסרנים (לא רק נקדנים), שמסירתם נמשכה לאורך כל הדורות. ואהרן בן אשר ומשה בן דוד בן נפתלי היו מהאחרונים והמפורסמים שבשתי אסכולות אלו, שנחלקו במאות מקומות במסירת המקרא. הרבה פרסומים יש אודותם, כמובן החשוב ביותר הוא שהרמב"ם (ועוד הרבה ראשונים) פסקו להלכה כמסירת אה...
על ידי שאר לעמו
04 יולי 2018, 23:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הנקדנים בן אשר ובן נפתלי

רמב"ם פ"ח מס"ת ה"ד: ולפי שראיתי שיבוש גדול בכל הספרים שראיתי בדברים אלו, וכן בעלי המסורת שכותבין ומחברין להודיע הפתוחות והסתומות נחלקים בדברים אלו במחלוקת הספרים שסומכין עליהם, ראיתי לכתוב הנה כל פרשיות התורה הסתומות והפתוחות וצורת השירות כדי לתקן עליהם כל הספרים ולהגיה מהם, וספר שסמכנו עליו בדברים ...
על ידי אלימלך
09 יולי 2018, 14:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מטרת התפילה

החובות הלבבות בענין התפילה נמצא בחשבון הנפש פ"ג החשבון התשיעי וז"ל וראוי לך, אחי, שתדע, כי כוונתנו בתפלה אינה כי אם כלות הנפש אל האלהים וכניעתה לפניו עם רוממותה לבוראה ושבחה והודאתה לשמו והשלכת כל יהביה עליו. ולפי שהיה כבד על הנפש לזכר כל זה בלי חבור וסדר, סדרו רבותינו ז"ל הענינים שצריכים להם רוב כת...
על ידי אור זרוע
16 יולי 2018, 14:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רש''י על מסכת מעילה

הגאון רבי יעקב חיים סופר שליט"א בספר מנוחת שלום ח"ד עמ' קו כותב וז"ל: ... כבר נודע דהפירוש הנקרא "רש"י" על מסכת מעילה כלל וכלל לא ברור שיצא מתחת ידי ר'בן ש'ל י'שראל רש"י ז"ל, ורבו המפקפקים בזה, עיין בזה בספר יד מלאכי (כללי רש"י סימן ו') , וספר שם הגדולים חלק הגדולים (מערכת ש' אות ל"ה) , ושדי חמד (כל...
על ידי אחד התלמידים
18 יולי 2018, 07:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פסקי תוספות

ספר שם הגדולים - חלק ספרים - מערכת פ אות קכ פסקי תוספות - יש מי שכתב שחיברם הרא"ש, והוא הרב המופלא מהר"י בכ"ר דוד בספרו הבהיר דברי אמת. ועתה ראיתי בספר משנה לחם להגאון מה' יעב"ץ בסוף פסחים שכתב שחיברם הטור, ואני בעניי לא ידעתי שרש לדברים הללו: פסקי תוספות, כתב מהר"י הלוי סי' י"ד דף ל"ו ע"ד שהוא מסתפ...
על ידי הפקדתי שומרים
18 יולי 2018, 08:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פסקי תוספות

http://www.hamichlol.org.il/%D7%A4%D7%A1%D7%A7%D7%99_%D7%AA%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%AA מועתק משם זהות המחבר איננה ידועה בוודאות. על פי דעה רווחת מחבר הפסקים הוא רבי יעקב בן אשר, מחבר הטור[1]. דעה אחרת מייחסת את חיבורו לאביו, הרא"ש[2]. החיד"א שלל את שתי ההשערות: "לא ידעתי שורש לדברים הללו"[3]. מסו...
על ידי בן ישיבה
18 יולי 2018, 10:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך הקריבו קרבן בשעת החרבת הבית

ה''שפת אמת'' על מסכת פסחים דף נ''ח ע''ב הוכיח מגמרא זו בשיטת הראב''ד בסוף פרק א' ממסכת תמיד דף כ''ח ע''ב, שאם אין תמיד של שחר מותר להקריב קרבנות, לשנה פרקו בחידושיו למסכת זבחים דף פ''ט עמוד א' (מכל מקום רואים שהדבר לא היה פשוט לו להסתפק בכך עיין שם בלשונו בוודאי שאין מקום להערה ''מה קושייתך''). ראש...