החיפוש הניב 6 תוצאות

חזור

על ידי יצחק פון ישיבה
24 דצמבר 2018, 17:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגה''צ רבי ירוחם ממיר ועזיבתו את ישיבת ראדין

בספר בשבילי ראדין עמוד 166 ואילך מאריך בזה, ותורף דבריו הוא שהעלטערערס בישיבה טענו שהוא מבזה את כבוד החפץ חיים [הוא מסביר שהנגיעה שלהם הייתה כי הוא דחק הרבה מבעלי המעמד בישיבה, בכך שאסר להם עם שאר הבחורים לגשת לחפץ חיים בלי רשות ממנו, בשעה שלאחרים שלא היו כל כך בעלי מעמד בישיבה מקודם הרשה ללכת אליו...
על ידי יצחק פון ישיבה
26 דצמבר 2018, 11:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמות בדויים בפורום - מה עומד מאחורי הקלעים?

שמי השני בו אני ממעט להשתמש הוא 'יצחק', והיות וניקי הראשון היה ביידיש בפורום אידישאי, בחרתי בהמשך בשפת היידיש. הישיבה הוא מקום עבודתי כיום, שנוטל את מוחי, לבי ונשמתי מלעסוק בעסק אחר [ולדאבוני גם על חשבון הלימוד העיוני], ורק קצת לנקות את הראש, אני מוכרח [כפשוט ממש], להתעסק בנושאים שלבי נמשך אליהם במס...
על ידי יצחק פון ישיבה
27 דצמבר 2018, 07:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה על דברי ה"מחבר" ירא שמים יקרא הפרשה עם רש"י

הערת אגב: מה ששמעתי מפי א' מתלמידי ר"א לופייאן זצ"ל. שאמר פעם ר"א לופייאן, שכיון שמובא בחז"ל שהמשלים פרשיותיו עם הציבור מאריכין לו ימיו ושנותיו, הרי שמי שאינו עושה כן, הרי הוא בספק אפיקורס. שהרי הגע עצמך, אם היה מאמין לדברי חז"ל עכ"פ כמו הפרופ' הגדול ביותר, שאכן יכול לזכות לאריכות ימים, וכי תעלה על ...
על ידי יצחק פון ישיבה
17 מרץ 2020, 12:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי אברהם אבועלפיא

פיילוט 0.4 כתב:
25 פברואר 2020, 01:11
וכן ר' יוסף ג'קטיליא שהיה תלמידו וינק ממנו
וספריו מצויים בבתי המדרשות שלנו לכתחילה
שכחתי לסמן אותו
רבי יוסף ג'יקטילייא לא הזכירו בספרו כלל, אלא מהר"א אבולעפיה טען שתלמידו הוא, ויש חוקרים שטוענים אשר ממשמעות לשון מהר"י גיקטילייא בספרו גינת אגוז, יש משמעות שהכיר ביסודות מהר"א אבולעפיה.
על ידי יצחק פון ישיבה
26 מרץ 2020, 12:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספרי הרמ"ק והאריז"ל

הזכירו פה את ספרי הסולם, מישהו יכול לומר מה דעת חכמי הקבלה הליטאיים עליו, ובמיוחד על נבואתיו שהתפרסמו בשנים האחרונות. החזון איש תקף אותו בחריפות, וכמבואר בספר אורחות רבינו, ומה שמפרסמים בשמו תלמידי הרב אשלג, אינו נכון כלל. שמעתי מא' מתלמידי הר' קלופט, שהיה כידוע מקובל גדול, שאמר שדברי הר' אשלג בקבל...
על ידי יצחק פון ישיבה
26 מרץ 2020, 16:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספרי הרמ"ק והאריז"ל

הזכירו פה את ספרי הסולם, מישהו יכול לומר מה דעת חכמי הקבלה הליטאיים עליו, ובמיוחד על נבואתיו שהתפרסמו בשנים האחרונות. החזון איש תקף אותו בחריפות, וכמבואר בספר אורחות רבינו, ומה שמפרסמים בשמו תלמידי הרב אשלג, אינו נכון כלל. שמעתי מא' מתלמידי הר' קלופט, שהיה כידוע מקובל גדול, שאמר שדברי הר' אשלג בקבל...