החיפוש הניב 11 תוצאות

חזור

על ידי נדיב לב
25 דצמבר 2018, 21:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגה''צ רבי ירוחם ממיר ועזיבתו את ישיבת ראדין

הייתי רוצה להבין כיצד יתכן, שהמושחתים הגדולים ביותר יבואו מתנועת המוסר דייקא, דבר שהוא היפך ההיגיון ממש... זו טענה שהיא להיפך מההגיון אבל כן כלי נוסף של מתנגדי המוסר הרדודים [אני מתכוין לאלה ששנאת המוסרניקים מעוורת את עיניהם. ולא גדולי הדור דאז חלילה שטענתם באה ממקום אחר כמו שהסביר בטוב טעם @עפר וא...
על ידי נדיב לב
25 דצמבר 2018, 23:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגה''צ רבי ירוחם ממיר ועזיבתו את ישיבת ראדין

לא מבין מה אתה כותב שהוא צדק ואני מודה לדבריו
מי שמכליל את כל לומדי המוסר יחד עם המתנגחים באלה שלא לומדים מוסר הוא בטח טועה [כמו הבריסקר הנ"ל] וזו טענתנו
על ידי אברך
26 דצמבר 2018, 21:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קריעה על ראיית מקום מקדש

קרא עלי מועד פרק יא סעיף יג - בענין קריעה על מקום המקדש בתושבי ירושלים.png
על ידי פיילוט 0.4
25 פברואר 2020, 01:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי אברהם אבועלפיא

וכן ר' יוסף ג'קטיליא שהיה תלמידו וינק ממנו
וספריו מצויים בבתי המדרשות שלנו לכתחילה
שכחתי לסמן אותו
על ידי חדא
19 מרץ 2020, 23:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ראב"ד ופירושו לתורת כהנים

כמדומני שאתה טועה. על התו"כ יש פירוש הראב"ד רק פירוש אחד ומחברו ידוע הוא הראב"ד הידוע. יש על הספרי (לא על הספרא) פירוש המיוחס לראב"ד והוא באמת אינו לראב"ד כמו שהתברר. בנוגע להשמטות מהשגות האריכו לבאר מה שכתבתי בתחילה שאין מזה ראיה. רק מה שכתבו שדרכו של הראב"ד שונה משאר הראשונים אי"ז הגדרה נכונה מצאנ...
על ידי מיכה
25 מרץ 2020, 12:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספרי הרמ"ק והאריז"ל

פתחת כאן נושא מאוד ארוך. עסקתי הרבה בחלק מהנושאים ואענה בקצרה מה שידוע לי. ב. האר"י מכנה את הרמ"ק 'מורי' אבל די ברור שלא ישב לפניו, אלא למד את ספריו ושמע מתלמידיו. את עקרונות הקבלה (דהיינו ד"מ מהות הספירות ועניין חכמת הקבלה בכלל וכד') של הרמ"ק קיבל האר"י ולא נמצא עליהם חולק. אבל באיזה פרטים יש ביניה...
על ידי איש ווילנא
26 מרץ 2020, 13:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספרי הרמ"ק והאריז"ל

נתכוונתי כי אותם דברים חמורים נאמרו גם בשו"ת שאילת יעב"ץ, ומאותם סיבות, ראיתי את דברי היעב"ץ שציית ושם שולח לעי' בספר המטפחת אשר לו ועיינתי גם שם וכמדומה כי טענותיו של היעב"ץ כנגד היושר לבב הם הפוכות לחלוטין מדבריו של ר"צ אף כי שנייהם הושוו בטענות נגדו ומכל מקום אם אתה פוסל ספר יושר לבב מחמת טענותי...
על ידי ספר וסופר
26 מרץ 2020, 15:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספרי הרמ"ק והאריז"ל

לא כל כך הבנתי את שאלתך

אולם בהחלט לא נראה לי שזה ענין של הסברה, זה באמת ענין של תפיסה. ואם אמשיך את המליצה שלי הנ"ל, גם במקרה הזה - המתווכחים על הצמצום, באמת אלו עומדים למעלה ואלו עומדים למטה.
על ידי מיכה
27 מרץ 2020, 01:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספרי הרמ"ק והאריז"ל

עוד כמה בירורים: א. של מי היה תלמיד ה'מקדש מלך'?. ב. של מי היה תלמיד האמונת חכמים?. ג. בספרי הרמח"ל היתה הקפדה שלא להגות?. ד. בדרך מי הלך הסמיכת חכמים?. ה. בספרים של הקדמונים [כוונתי שערי אורה, קבלות הראשונים שבהם יש רמזים לי"ס], יש רמזים גם לקבלת האר"י?. [כוונתי אמזים, כי שם הכל ברמזים כידוע]. ו. ...
על ידי ד.מ.
27 מרץ 2020, 15:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספרי הרמ"ק והאריז"ל

על איזה חידוש של ר"י הנשיא הנך מדבר? אם על כתיבת התורה הלא דרשו לה מעת לעשות לה'? א"א לחדש כלום ע"י 'מגיד', רק דהמגיד עוזר להבין מה שכתוב בתורה, ושוב ניתן לכ"א להבינו בדרך המו"מ המקובלת וגם ד' המגיד אינם סוף דבר דודאי יכול להיות בזה ג"כ מחלוקות כאצלנו, וידוע ג"כ דאיכא מגידים שקרנים לא ברור כ"כ מכל ה...
על ידי ספר וסופר
29 מרץ 2020, 23:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספרי הרמ"ק והאריז"ל

לגבי תגובת הרב ד.מ. שליט"א על דברי - הן הן הדברים. רק שעדיין צריך להזהר, כי המשל ההוא טוב מאוד לברר שאין כאן 'עתידות', אולם דוקא מתוך זה יתכן לחשוב שהכל ענין של יכולת 'הסקת מסקנות' משוכללת - מה שלא נוגע כלל לענייננו, כי גם אם זה 'שכל מושפע' אולם זה מושפע, רק לא בתורת 'מראה' ו'חזון' אלא בתורת 'לימוד'...