החיפוש הניב 37 תוצאות

חזור

על ידי סבא
20 ינואר 2018, 23:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ויקיפדיה

מנין לך יסוד מחודש זה? נראה לי שמוכח בקובץ איגרות חזו"א אני לא זוכר כרגע היכן, אבל הוא כותב שאין היתר להחזיק בבית ספרים שחוברו ע"י מינים אף שאין במאמר זה מינות. ראוי להביא כאן מה שכתב באגרות משה יו"ד ב' ק"ה וז"ל הנה ודאי דברים אשר נכתבו שמות המחברים שמפורסמים לרשעים וכופרים בהשי"ת ובתורתו הקדושה, א...
על ידי 544
22 פברואר 2018, 13:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גלות פורים?

מסתמא ענית לו או שהתכוונת לענות לו שאפשר להיגאל גם בתוך הגלות.
והחג הוא על הגאולה שבתוך הגלות, ולא על הגלות עצמה
וכהיסוד הידוע של ר' חיים פרידלנדר [מועדים ג] יזכה ויראה לא נאמר אלא זוכה ורואה.
אבל אינני יודע איך מפשיטים זאת ליהודי פשוט.
על ידי הפקדתי שומרים
07 מאי 2018, 01:45
עבור לפורום
עבור לנושא

בעל תשובה, חוזר בתשובה, או עולה על המסלול..

א. ראיתי נדון יפה ומתוק לאחרונה -יש לעיין באדם שהכשיל את חבירו בדבר איסור, שעי"ז עבר משום לפני עיור, ואותו שנכשל בעבירה, עשה עליה תשובה מאהבה שזדונות נעשות לו כזכויות (עיין רש"י יומא פו: ד"ה עליהם) האם המכשיל צריך לעשות בכה"ג תשובה, או דילמא אחר שגוף העבירה נהפך למצוה, כה"ג לא עבר המכשיל על לפ"ע למ...
על ידי יוסף יוסף
08 נובמבר 2018, 00:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מודעות וסיפורים וחומרים מעניינים בנושא ההתרחקות מפגעי הטכנולוגיה והמסתעף

אכתוב ווארטיל נחמד מפרשת השבוע הקודמת - פרשת חיי שרה מהשיח של אליעזר ולבן: "ויאמר לו אוכל עד אם דברתי דברי, ויאמרו דבר. ויאמר עבד אברהם אנכי" אליעזר אמר להם שהוא לא יכול לאכול עד אשר יתפלל, כי אסור לאכול לפני התפילה מיד הוציא לו לבן ובתואל את האייפון ואמרו לו 'יאלה... דבר' - הנה יש אפלקציה של תפילות...
על ידי מכל מלמדי השכלתי
27 דצמבר 2018, 01:43
עבור לפורום
עבור לנושא

מציאה נפלאה בעניין מחלוקות הלכתיות בדרבנן

ראיתי היום חידוש נפלא בשו"ת מנחת שלמה להגרש"ז אויערבך (ח"א סימן מ"ה) ואמרתי לפרסמו כאן לתועלת הציבור. וזה לשונו: "וחושבני שהבא לשאול משני חכמים ואחד אוסר ואחד מתיר, כיון דכללא הוא דבשל סופרים הלך אחר המיקל כמו"ש בגמ' ע"ז דף ז' ע"א, מסתבר שאף אם האוסר עומד וצווח ככרוכיא על המתיר שהוא טועה, מ"מ אם גם ...
על ידי אור זרוע
06 ינואר 2019, 14:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 'לבו של פרעה הפך לכבד' האם הוא כפשוטו?

הדברים הנ"ל בשם הגראי"ל זצ"ל מתוך עלון קבלת שבת:
על ידי בנציון
07 ינואר 2019, 10:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 'השתייכות' 'קבוצתיות' 'עדר' 'קהילה' 'גדולי הדור שלי' 'מפלגה שלי' מה המקור לפלא הזה והאם מותר לחדש שזה משהו מאוד קדוש

יש כאן שתי תופעות שהתערבבו בטעות. א. תופעת העדר. ב. השתייכות. את ההשתייכות צריך בשביל המסגרת השומרת. אבל לא צריך בשביל זה להיות כעדר ולחשוב שתמיד הקהילה שלי צודקת.
על ידי משה נפתלי
08 ינואר 2019, 01:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הטוב כי לא כלו "רחמיך", והמרחם כי לא תמו "חסדיך"- למה לא הפוך?

אשמח לקרוא ביאורים, או הפניות בנושא. בפירוש 'מגיד צדק' על סידור התפלה מהמגיד מפאלאצק (מבני היכלא של הגר"א) פירש קטע זה באופן נפלא, וז"ל: כל טובות בני אדם קצתם לקצתם אינם שלמים, כי בכולם מכוין הוא לתועלת עצמו, כמו טובת האב על הבן או טובת האדון על עבדו, אבל טובות הקב"ה אינם כן, רק הם רחמים גמורים ופש...
על ידי בן של רב
09 ינואר 2019, 01:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי זה "אנחנו"?

מעשה שהיה בחזו''א שאמר להמתין בהצאת שבת כמחווה של רחמים לרשעים בגהינם וטענו לו שבלא''ה הגרי''ז מחכה עד ה'אכט'ל' והרשעים לא חוזרים לגהינם עד שהוא יוציא שבת ענה החזו''א אין קשר ישאת הרשעים שלי ויש את הרשעים שלו נו. מה הכוונה? נראה פשוט שלכל אחד יש מרחב השפעה מסויים על העולם (כמו פיזית שסמכותו מגיעה עד...
על ידי במבי
09 ינואר 2019, 08:42
עבור לפורום
עבור לנושא

טטפת - טט בכתפי שתים פת באפריקי שתים

ולנסות היכן מוצאים זו בזמנינו

טט - טו - זה מספר שתים במספר שפות וא"כ הוא כמו "טט"
פת - בהחלפת בומ"פ יוצא "בת" והאות ב' בגי' 2

ומובא בספרים שבכל שפה צריך להיות משהו בלשון הקודש שהוא מקיים את השפה, שאלולא הנקודה הקדושה שמסתתרת בכל שפה לא היה לה זכות קיום.
על ידי מבקש אמת
09 ינואר 2019, 19:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלות של בעלי תשובה: לבוש שחור לבן. מה עניינם? והאם כיום זה חיוב?

האם זה נועד להבדיל מהגוים או אלו שאינם שומרי תו"מ? והרי גם גוים מכובדים מתלבשים כך. והאם לא די בלבוש צנוע דיו או שונה בדרך אחרת. ובטח כשיש זקן ופיאות וציצית שמבדילים. או האם הוא מיועד רק לכבד את לומדי התורה? אם כך, האדם הפשוט לא חל עליו העניין הזה עד שיהיה תלמיד חכם. ואחרי הכל, מדוע שכולם יתלבשו או...
על ידי משה נפתלי
10 ינואר 2019, 10:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ולכל בני ישראל לא יחרץ....

שואל חידושי ר' אפרים על התורה: מה החידוש הגדול שלא חרץ כלב לשונו, שהרי לא תמיד הכלבים נובחים? ומתרץ ע"פ הגמ' שמה"מ בעיר כלבים צועקים ובמצרים אותו לילה היה מכת בכורות ובכל אופן לא נבחו הכלבים וע"ז מגיע להם שכר. וכן פירשו רבותינו בעלי התוספות ב'דעת זקנים': וּלְכֹל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֹא יֶחֱרַץ כֶּלֶב...
על ידי משה נפתלי
10 ינואר 2019, 11:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פירושים שהשתרשו בטעות.

אני תמיד הבנתי שזו זעקת כאב אבל גם התפעלות מכך שבאמת "די לו" בכך.. יישר! והא לכם לשונות הגמרא בברכות ובחולין: שלהי היה קורא: כָּל הָעוֹלָם כֻּלּוֹ נִזּוֹנִין בִּזְכוּתָם, וְהֵם אֲפִלּוּ בִּזְכוּת עַצְמָן אֵין נִזּוֹנִין. כִּדְרַב יְהוּדָה אָמַר רַב, דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב, בְּכָל יוֹם וָיו...
על ידי פרלמן משה
10 ינואר 2019, 12:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה כל כך חשוב ללמוד שוב ושוב על פרעה המנוח (אני מחקה ללא הצלחה את 'בעל תשובה')

למה ללמוד על ראה''מ (ביבי מהביבין) שאומר 'יש שופטים בירושלים' וכו' זה לא חשוב וגם להיפך ואילו ללמוד שפרעה אומר 'מי ה' אשר אשמע בקולו' שזה גם כן אותו רעיון שהקב''ה לא קובע אלא האנשים זה כן חשוב וזה קדוש וזה מצוה וזה תוירה ואל תענו שהסיבה היא כי זה תורה וזה לא כי את זה גם בעל תשובה יודע... אבל אבקשכם...
על ידי בן של רב
10 ינואר 2019, 15:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה כל כך חשוב ללמוד שוב ושוב על פרעה המנוח (אני מחקה ללא הצלחה את 'בעל תשובה')

עוד דוגמא ששמעתי לכך שהתורה היא תרופה והיא היא הדרך להתעסקות יעילה בתחלואי המציאות העכשווית (וכהמשך לסיפור המדהים והמיוחד שהבאתי מהחזון איש)
ממה שטען מרן הגרש''ז אויערבך שברור לו שאם היינו אנו דבקים בסוגיות של פת עכו''ם ובישולי עכו''ם ויין נסך וגם מקיימים אותם לחומרא
היתה נעצרת ההתבוללות בעולם!!!
על ידי בנציון
11 ינואר 2019, 01:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השחתת מודעות רחוב עם תמונת אשה

לא צריך להתחשב ברגשות שמנוגדות לתורה, אבל יש ענין של מה שאומרת הגמרא מה הבריות אומרות פלוני שלמד תורה ראו וכו', ולכן אם זה מדת חסידות לכאורה עדיף לוותר על המדת חסידות בכדי שלא יאמרו ח"ו פלוני שלמד תורה וכו'. אלא אם כן נאמר שבאמת הם יודעים את האמת שההנהגה הזו ראויה, והם רק רוצים להשמיץ, אבל לא מסתבר ...
על ידי אאא
14 ינואר 2019, 10:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חרדי שעושה מצוות זה מכח בחירה או הכרח?

בכל מצוה שאדם עושה כיצד ניתן לדעת אם בא מכח בחירה או לא. [לא קראתי את כל האשכול] כאשר יהודי מקים מצוה, ואינו מקיים אותה רק כמצוות אנשים מלומדה ומפני החיוב, אלא הוא מוסיף על זה עוד איזה הידור, או עוד חומרא, או כאשר הוא מוסיף לקיים המצוה בהתעוררות הלב, או ביראת ואהבת ה', אזי זה ראיה ברורה שאינו מקיים...
על ידי זקן ויושב בישיבה
20 ינואר 2019, 13:58
עבור לפורום
עבור לנושא

פר' בשלח - ידמו כאבן - הערה

בשירת הים 'בגדול זרועך ידמו כאבן'.
ידמו אינו מלשון דמיון אלא מלשון דממה, יהיו דוממים כאבן.
אי לכך שמעתי מת"ח שראוי לדקדק ולהדגיש את ה'שווא נע' ולא לאומרו ב'שווא נח', מכיון שיש בזה שינוי משמעות.
בשווא נח הוא לשון דמיון, בשווא נע הוא לשון דממה.
על ידי מוחל וסולח
20 ינואר 2019, 19:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: החריפות והתקיפות בפורום מצוה או לא

למדתי (התייאשתי) שלתקן עולם, זהו הבל. בדעות, כל עוד תורת המוסר אינה חרוטה באש על הנשמה. אין גבול להיכן ניתן להגיע 'בדרגות 'ההשקפה'. כתב הרמב"ם שאדם צריך להתרחק מחברת אנשים שליליים. הייתי רוצה להבין זאת, בנוסף לפשט הפשוט. גם להבנה, שמדובר על ניתוק רגשי, ולא להתרגש מכך שיכולים להיות בני תורה שלומדים כ...
על ידי מלמד להועיל
21 ינואר 2019, 12:23
עבור לפורום
עבור לנושא

הארת פנים בשבת קדש

בספה"ק שם משמואל (פרשת חיי שרה, תרע"ו) כתב לפרש מה דאיתא במדרש (ב"ר פי"א, אות ב) שאינו דומה מאור פניו של אדם בחול למאור פניו בשבת בהסבר פלאי, כי הנה אמרו חז"ל (ב"ב נח, א), ששני עקביו של אדה"ר דומים לשני גלגלי חמה, והביאור בזה הוא, כי נשמתו הייתה מאירה ואורה היה נראה על פניו, כמו שהאור בוקע דרך זכוכי...
על ידי חכימא דיהודאי
22 ינואר 2019, 20:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם לרבינו יונה יש שיטה משלו בהלכות לשון הרע?

דומני שכתוב בחפץ חיים שמי שאינו יכול לברוח עכ"פ יראה לו פנים זעופות, כך שעדיין יש פה שיטה אחרת לכאורה.
על ידי בן של רב
31 ינואר 2019, 14:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

הסיסמה הזו שחוקה מאוד ונעשה בה שימו לצרכים שונים ומשונים ''זאת התורה'' באמת - היינו בכללות כלפי כל הנוצרים ושאר מחוצפים שלא מוציאים ומגלים את מה שטמון בתורה, אלא פורקים עול ומשתמשים בשם ה' (ו''אני מאמין'' זה לא נועד לשימוש אישי מגמתי כנהוג כבר כמה דורות) והנה שני דוגמאות והציבור יכול להוסיף כאות נפש...
על ידי מי זה
02 פברואר 2019, 22:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם לרבינו יונה יש שיטה משלו בהלכות לשון הרע?

הערה מהרב אליעזר זאב דבורץ ז"ל
בספר היראה שהו"ל הגר"ב זילבר (ע"פ מקור היראה)
ספר היראה הערה מהרב דבורץ 1.png
ספר היראה הערה מהרב דבורץ 2.png
על ידי טוב וחסד
03 פברואר 2019, 14:31
עבור לפורום
עבור לנושא

ב"ב נח ע"א: אביי בא לעזרתו של חברו הכשפן - למה?!

מסופר על אותו מכשף שהיה מחטט בקברים. "כי מטא אמערתא דרב טובי בר מתנה תפשיה בדיקניה" - כאשר הגיע אותו מכשף למערת קבורתו של רב טובי בר מתנה, וניסה להפשיט מעליו את בגדיו, תפשו רב טובי בר מתנה לאותו מכשף בזקנו ולא הרפה. בא אביי ידידו של של אותו גוי - ואמר לרב טובי בר מתנה: "במטותא מינך, שבקיה". בשנה שלא...
על ידי דרופתקי דאורייתא
04 פברואר 2019, 20:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד תורה בפלא' בפני עמי הארץ. טוב? או בעיה של מראית עין?

אם הכוונה אייפון, והדומה לו, שלא מקובל ללמוד בזה, אלא להיפך, ודאי שיש בעיה של מראית העין. במכתב שפורסם ביתד וחתומים עליו הגרח"ק הגר"ש כהן הגרד"ל והגריג"א נאמר שיש איסור להחזיק פלאפון מוגן (אף למי שהותר לו) בפרהסיא מפני מראית העין אשמח שתפרש לי את ראשי התיבות של הרבנים אני לא בקיא בשמותם. כל מה שמתח...
על ידי המימד הנוסף של הענין
21 פברואר 2019, 16:23
עבור לפורום
עבור לנושא

למה עיקר תורתו של הח"ח לא זכתה לקנות שביתה בלבבות

כצאצא של תלמידו הקרוב אליו מאוד - אני מתפלא מדוע נעלם המימד הנוסף של תורת החפץ חיים שהוא כל הבסיס והיסוד שמאחורי ספריו הרבים (ובשביל זה אף ויתר על תכניתו להשקיע יותר בלימוד קבלה) העיקרון שהנחה אותו כבר כאברך צעיר הוא החיוב לקיים את כל מצוות התורה לא רק באופן אישי אלא גם להשפיע על אחרים והוא עצמו כתב...
על ידי המימד הנוסף של הענין
22 אפריל 2019, 12:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עצות לכוונה בתפילה

מיום ליום אני מגלה יותר ויותר איך הסיבה הראשונית שאין כונה בתפילה היא פשוט מחסור עצום בידיעות בסיסיות שמסדרות את הראש לגבי השאלה החשובה והנחוצה - מה יצא לי מזה ואיך זה קשור אלי ולמה זה הפתרון לבעיה שלי. ולדוגמה: כל מה שאומרים בהלל - למה הפוליטיקות במשפחת ישי (אבן מאסו הבונים וכו') זה קשור למה שכאן ו...
על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר)
07 מאי 2019, 14:04
עבור לפורום
עבור לנושא

מאגרי ברסלב

כאן יש את רוב ספרי רבי נחמן זי"ע ותלמידו רבי נתן ז"ע, בצורה נוחה לקריאה (מחולק לפרקים וכו') http://rabenubook.com/ (משום מה אין כאן את הכל, רק חלק מליקוטי הלכות, וחסר לי גם השתפכות הנפש) כאן יש קבצים של כל הספרים, לקריאה ולהורדה. הצורה פחות נוחה אבל המאגר גדול וכולל גם את ספרי התלמידים, ר"נ מטשערין,...
על ידי בנציון
05 אוגוסט 2019, 23:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

ולאור זה יש בברכת ולירושלים עירך יש לומר במקום 'ובנה אותך בקרוב', יש לומר 'ועזור לנו לבנות אותה בקרוב', בברכת ובנה ירושלים יש לומר כנ"ל 'תן בידינו לבנות ירושלים עיר הקודש במהרה, וכן עוד כמה שינויים על זו הדרך, בתפילת מוסף לשבת יש לומר בתקנת שבת, יהי רצון מלפניך ד' אלוקינו ואלוקי אבותינו כשם שזיכיתנ...
על ידי גל גל
04 דצמבר 2019, 13:25
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת ויצא: האם מותר בזמיננו לשאת שתי נשים

בס''ד                         פרשת ויצא: האם מותר לשאת אשה שנייה   פתיחה   בפרשת השבוע מסופר, כיצד עבד יעקב אבינו את לבן ארבע עשרה שנה, בשביל לזכות גם ברחל וגם בלאה. כפי שראינו בעבר (וירא שנה א') , יש מחלוקת בשאלה האם האבות קיימו את כל התורה, אך לשיטות הסוברות שהם אכן קיימו, קשה, כיצד יעקב נשא שתי ...