הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

החיפוש הניב 36 תוצאות

חזור

על ידי ארזי ביתר
04 ינואר 2016, 17:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טרמפ לחץ

הגרש"ד פינקוס זצ"ל, זעק 'חמס' רבות, נגד המנהג הנלוז של עצירת טרמפים, בעיקר לבחורי ישיבה. לדבריו, אחת הרעות החולות הגדולות שבכך, נובעת מזה, שאין שום דרך לדעת מה ייאלץ הטרמפיסט לשמוע בדרך, ועם מי הוא נוסע. מלבד זאת, יש בכך גם משום סכנת נפשות. ולדאבוננו הרב, כבר ראינו את התוצאות של הטרמפים לפני כשנה ומ...
על ידי ארזי ביתר
06 ינואר 2016, 23:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שו"ע או"ח א' - לעבודת בוראו - במה מדובר?

הצבעתי בסקר. ושניה לאחר ההצבעה, תמהתי לעצמי, מה ענין סקר לכאן?... ניתי ספר ונחזי, נעמיק עיון בדברי השו"ע, נישא תפילה אל א-ל בשמים, ונקווה להבין דבריו.
על ידי ארזי ביתר
11 ינואר 2016, 07:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מטרת התפילה

אולי יש לציין כאן מאחז"ל, הקב"ה מתאווה לתפילתן של צדיקים.
על ידי ארזי ביתר
22 ינואר 2016, 02:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ערבית: ביאור 'לחרות עולם' הרי עדיין אנו בגלות

אם אינני טועה, ראיתי פעם באיזה ספר, ש'לחרות עולם' הכוונה שממצרים יצאנו אל מעמד קבלת התורה, ואין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה.
על ידי ארזי ביתר
24 ינואר 2016, 11:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה זה בעצם מנהג?

הרב הכהן שליט"א! ראשית דבר, בהחלט ייתכן שמעכ"ת צודק באשר לתפו"א. אך בכל אופן, משום שאגב אורחיה, כתב מע"כ, את ה'צנון' ככרפס האולטימטיבי, רציתי לתקנו שהכרפס המקורי, הוא מה שאנו קורין היום 'סלרי'. שנית, יתכבד נא מר לעיין בפורום אוצה"ח שם נכתב באריכות בעניין הכרפס. אולי בעיון קל, ימצא מר גם את הודעת עבד...
על ידי ארזי ביתר
26 ינואר 2016, 15:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 10 הודעות בכל עמוד

כדאי לתת לכל אחד אפשרות לבחור כמה הודעות הוא רוצה בעמוד.
על ידי ארזי ביתר
11 פברואר 2016, 18:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סקר על יעילות המערכת

יצויין, כי לצערנו הרב, פורום זה עדיין ישנוני למדי. נקווה לימים עירניים ופעילים יותר.
על ידי ארזי ביתר
06 מרץ 2016, 09:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ובהקבץ בתולות שנית

תמיהני עליכם! וכי נתעלמה מכם גמרא מפורשת?

הגמרא אומרת בפירוש, שמטרת הקיבוץ הנוסף של הבתולות, היה בכדי לגרום לאסתר להגיד את עמה ואת מולדתה, כפי שיעץ מרדכי לאחשוורוש, ש'אין אשה מתקנאה אלא בירך חברתה'!
על ידי ארזי ביתר
13 מרץ 2016, 23:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 8 מי יודע?

ותוסיף: זכרוננו, ופקדוננו, וזכרון אבותינו, וזכרון משיח... וזכרון ירושלים, וזכרון כל עמך בית ישראל. 6 לשונות. כשהיינו צעירים ספרנו כמה בקשות נכנסות בתפילה הזו. ( יעלה זכרוננו לטובה, יעלה פקדוננו לטובה, וכו' וכו' על זה הדרך...) 336. אחד המשגיחים שח לי פעם, שתפילת 'יעלה ויבוא', היתה אמורה לקחת לפחות מ...
על ידי ארזי ביתר
13 מרץ 2016, 23:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

דעת המתירים פאה נכרית [פאה טבעית לגמרי, לא סינטטית שזה המצאה חדשה. כלשון רש"י: שיער של חבירתה] הגרי"ש אלישיב (שמועה...) אגב הבאת שמו הטהור, אציגה נא בזאת אנקדוטה מעניינת. בשעתו, פורסם ברחובות הריכוזים החרדיים, מספר טלפון שבאחת משלוחותיו, ניתן לשמוע את הגרי"ש אלישיב אוסר את הפאה הנכרית. לא התעצלתי, ...
על ידי ארזי ביתר
13 מרץ 2016, 23:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

דווקא בקרב בעלי התשובה, מדומני, שאחוזי חובשות המטפחות, גבוהים יותר. בכל אופן, כידוע אדמו"ר מליובאוויטש זיע"א, טען בתוקף, שכיוון שכפי הנראה לעיניים, פאה נכרית מכסה את שערות הראש הרבה יותר ממטפחת, הרי שהיא ראויה יותר לקיום מצוות כיסוי הראש. לתשומת לבכם, כל הפולמוס של פאה נכרית ביסודו, מחולק בעצם לשתיי...
על ידי ארזי ביתר
14 מרץ 2016, 00:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

נכון אבל אם מדובר בפיאה לא כ"כ צנועה אז מה הועילה אם עדיין עוברת עבירה? ועוד, שיתכן מאוד שיש פה מצוה הבאה בעבירה וא"כ גם מצוה אין פה. פאה לא צנועה אכן אסורה. אך פאה צנועה מותרת ועדיפה! וזה בדיוק הנקודה שמתפספת בעקבות ה'רעש' שמעוררים מתנגדי הפאה. כל מה שאתה כותב, נכון לגבי שאר הבגדים שאמנם אין בהם מ...
על ידי ארזי ביתר
14 מרץ 2016, 22:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

עדיין. אשה עם מטפחת שמקפידה היטב שלא יראה שערה החוצה, ודאי עדיף מפיאה. למה??? מנין לך? אני יודע, שבעקבות התעמולה הגדולה שעושים נגד הפאות, זה חודר להרבה אנשים. אני רוצה שתסביר לי בשפה פשוטה וברורה, מה המקור שלך, או מה הסברא שלך, שמטפחת [גם היא מכסה לחלוטין את כל השיער] עדיפה מפאה. לדעתי, במקרה כזה, ...
על ידי ארזי ביתר
14 מרץ 2016, 22:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יונתן בן עוזיאל - סגולה לזיווג

יש טוענים, שהיום לאחר שטיהרו את המקום, וחילקוהו במחיצות לכל אורך הדרך, פגה לה תוקפה של הסגולה.
על ידי ארזי ביתר
14 מרץ 2016, 22:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

יאיר כתב:גם פיאה (גם צנועה) תמיד יהיה פחות צנוע ממטפחת (צנועה).
למה אתה אומר? פאות, יש צנועות מאוד ופרוצות מאוד. בדיוק כמו מטפחות.
על ידי ארזי ביתר
14 מרץ 2016, 22:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עזרת החברים בדיווח על תוכן בלתי הולם

מנהל ראשי א' כתב:מי שמעוניין לשנות שם שישלח לי פניה info@tora-forum.co.il ואשנה לו
מומלץ לרבים מחברי הפורום שבחרו לעצמם שמות זרים ומוזרים, לעשות זאת! לבל נהפוך ללעג וקלס.
על ידי ארזי ביתר
22 מרץ 2016, 22:48
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי ארזי ביתר
30 מרץ 2016, 01:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מגבונים לחים בשבת

שמייח כתב:לדעת הרבה פוסקים פשוט שאין שום היתר לא במגבונים ולא בנייר לח אפילו מייבש חלקית שהרי הוא חפץ במים שיוצאים והוא ממש ניחא ליה במלאכה.
ראשית, אני כתבתי במפורש שזו דעת הגרשז"א. שנית, בנייר טואלט לח לא יוצא מים כלל.
על ידי ארזי ביתר
21 דצמבר 2016, 08:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לקיים בנו חכמי ישראל - אשכול שמות גדו"י ותפילות לרפואתם השלימה

בני ברקי כתב:נא להתפלל על תלמיד חכם חשוב מאוד מרביץ תורה מחשובי חסידי סלונים בבני ברק, הרב שמעון ראובן בן פריידא פייגא לרפו"ש שאושפז בלילה במצב קשה בבית החולים.
תיקון: הרב שמעון יצחק בן דבורה פייגל.
על ידי ארזי ביתר
21 דצמבר 2016, 12:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נתיב, נט פרי, או אתרוג. מהי תוכנת הסינון המומלצת ביותר?

לפי הבנתי ההבדל ביניהם הוא כזה: נתיב - רשימה לבנה - רשימת אתרים מאושרים. כלומר, יש X אתרים שהם בלבד מאושרים לשימוש. ממילא, אתרי הזוהמה שנפתחים חדשים לבקרים, חסומים באופן ודאי. אתרוג - רשימה שחורה - רשימת אתרים חסומים. כלומר, יש X אתרים שהם חסומים. ממילא, אם ח"ו נפתח אתר זוהמה חדש, לא בטוח שהוא יהיה ...
על ידי ארזי ביתר
21 דצמבר 2016, 17:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נתיב, נט פרי, או אתרוג. מהי תוכנת הסינון המומלצת ביותר?

מה שכתבת לגבי אתרוג היה קצת נכון פעם לגבי רימון . [הסינון (גם) ברימון נעשה גם אוטומטי ע"י מציאת מילים וכו'] יבאר נא כבודו, מה המצב היום, ומה ההבדלים בין חברות הסינון? לענ"ד, הסבר זה הוא המכבד ביותר לגבי חברות הסינון השונות. כי אם נאמר שההבדל ביניהן הוא ההחלטה מה צריך לסנן ומה לא, אבוי לנפש מנהלי את...
על ידי ארזי ביתר
25 ינואר 2017, 23:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שקיות

כידוע לפני מס' שבועות נכנס לתקפו חוק השקיות, החוק מחייב [כביכול] את הצרכנים בצרכניות הגדולות לשלם 10 אגורות על כל שקית שמשתמשים [לבד מישובים מחוץ לקו הירוק קרי מודיעין עילית וביתר עילית שבהם החוק אינו תקף (למעט רשת "יש" שהחליטו לקחת תשלום ולהעבירו לקופות הצדקה - ואכ"מ להאריך בחוצפה זו )], הכסף ממכי...
על ידי ארזי ביתר
01 פברואר 2017, 17:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שקיות

שאר החנויות באזורים אלו לא גובים על שקיות כלל וכמו לפני החוק, אף א' לא חייב לתת שקיות, הם נותנים כדי שיקנו ולא בגלל התחשבות מיוחדת. הם החליטו לעשות מצוות [או חשבונות אחרים] ורק שהציבור ישלם על המצוות שהם עושים, לדעתי זה ממש חוצפה. לא קשור לכאן הטענה "אל תקנה שם" וכל מיני טענות ילדותיות מסוג זה, השא...
על ידי ארזי ביתר
29 מאי 2017, 12:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חכמים זו ההזדמנות שלכם!!!

ירחון רביעי יצא לאור עולם. מצו"ב.

להרשמה לקבלת הירחון בדוא"ל, נא לשלוח בקשת הצטרפות לכתובת: haotzar5777@gmail.com.
ירחון האוצר #4.pdf
על ידי ארזי ביתר
29 מאי 2017, 13:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המשך קיום הפורום שלנו

יודע ספר כתב:תפתח חשבון ב'נדרים פלוס'
אכן. אני מוכן לתרום באופן חד פעמי, 20 ש"ח. עוד 24 כמוני ואתה מסודר, לא?
על ידי ארזי ביתר
29 מאי 2017, 17:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברוכים הבאים!!!

ברוך הבא לידידנו היקר @זעירא שהצטרף אלינו היום. תצלח דרכך בבית מדרשנו, ותרבה בו חכמה ודעת.
על ידי ארזי ביתר
29 מאי 2017, 17:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיגריה אלקטרונית

ולמה על סיגריות רגילות לא צריך הכשר?
על ידי ארזי ביתר
04 יוני 2017, 09:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברוכים הבאים!!!

ברוך הבא לידידנו היקר @הנאמן שהצטרף אלינו במוצאי חג מתן תורה. תצלח דרכך בבית מדרשנו, ותרבה בו חכמה ודעת.
על ידי ארזי ביתר
04 יוני 2017, 09:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברוכים הבאים!!!

ברוך הבא לידידנו היקר @ישיבע בוחער שהצטרף אלינו באסרו חג מתן תורה. תצלח דרכך בבית מדרשנו, ותרבה בו חכמה ודעת.
על ידי ארזי ביתר
04 יוני 2017, 10:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בובות - צורת אדם לנוי, מותר או אסור?

כמה ליקוטים בעניין זה מאוצר החכמה.