החיפוש הניב 3 תוצאות

חזור

על ידי חוות דעת
11 מרץ 2019, 07:54
עבור לפורום
עבור לנושא

האם לאחר מיתת אשתו נחשבת אשת איש? הערה על הקובץ הערות

הקובץ הערות ( מו,א) כתב להסתפק בהא דמבואר ביבמות ( נה: ) " אלא פרט למשמש מתה דסד"א [הואיל] לאחר מיתה נמי איקרי שארו אימא ליחייב עלה באשת איש קמ"ל", האם הקמ"ל הוא דאינה נחשבת שארו, או דאין חיוב משמש עם אשת איש מתה. עי"ש דנחלקו בזה הראשונים. ולדידי קשה, דלכאורה זו משנה מפורשת בסנהדרין ( כ"ז: )" אפילו ...
על ידי חוות דעת
18 אפריל 2019, 10:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בגזירת הבן הנולד היאורה תשלוכוהו, מה היה דינו של אנדרוגינוס ?

מה היה דינו של אנדרוגינוס? מריש הגזירה משמע שדווקא בן יושלך ליאור אבל מי שלא בן יחיה, וא"כ אנדרוגינוס דינו לחיים. אך מסוף הגזירה משמע שכל הבת תחיון אך מי שלא בת יושלך. (ומסתמא פרעה לא שמע על המ"ד שהוא בריה בפני עצמה..) וכן בסימן בן פניו למטה ובת למטה איך היה באנדרוגינוס? אמנם זה יותר פורים תורה מפס...
על ידי חוות דעת
18 אפריל 2019, 11:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בגזירת הבן הנולד היאורה תשלוכוהו, מה היה דינו של אנדרוגינוס ?

מה היה דינו של אנדרוגינוס? מריש הגזירה משמע שדווקא בן יושלך ליאור אבל מי שלא בן יחיה, וא"כ אנדרוגינוס דינו לחיים. אך מסוף הגזירה משמע שכל הבת תחיון אך מי שלא בת יושלך. (ומסתמא פרעה לא שמע על המ"ד שהוא בריה בפני עצמה..) וכן בסימן בן פניו למטה ובת למטה איך היה באנדרוגינוס? לכאורה תלוי במחלוקת רשב"ם ו...