פורום לתורה מאחלת לחו"ר וכל בית ישראל פורים שמח!

החיפוש הניב 213 תוצאות

חזור

על ידי ב. זעירא
04 אוגוסט 2019, 11:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

אכשור דרא! אשרינו שזכינו בדורנו אנו להתעורר ולעסוק בעניינים 'חשובים ונוראים' אשר לא שיערום אבותינו, ומה שלא עלה על דעת רבותינו מכל הדורות, למן ימות חורבן בית שני, תנאים ואמוראים, ראשונים ואחרונים, הבעש"ט הגר"א והחת"ס, 'זכינו' אנחנו לחדש, מעניין רק שאחרי כל הררי הציטוטים והפתגמים, לא מצינו אף אחד! מר...
על ידי ב. זעירא
26 ספטמבר 2019, 13:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשה נהגת

לא בדיוק מענה לשאלתך, אבל הרב וואזנר כותב פעמיים בתשובותיו ש'לבי אומר לי' (-לב של הרב וואזנר!!!), שריבוי התאונות והאסונות בדרכים ר"ל מגיע מפרצה זו של נשים הנוהגות.
על ידי ב. זעירא
03 אוקטובר 2019, 23:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה זה העולם הבא? אחרי המוות, אחרי הגאולה, או הרוחניות של העולם הזה?

עי' ב'שוטנשטיין' סוף מסכת סנהדרין נספח מורחב ודי מקיף את כל הנושא (בעקבות האגדתות בפרק 'חלק' העוסקות ברובם בנושאים אלו).
על ידי ב. זעירא
29 אוקטובר 2019, 22:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מוכר ספר בתנאי שהספר לא יכרך ?

כעי"ז יש לדון בספרים שנמכרים "בתנאי שלא להוציאם לחו"ל" מחמת הסכמי הפצה שיש בין המו"ל למשווקים. ראיתי את הספר 'על הגאולה ועל התמורה' שחרוט עליו מבחוץ כנ"ל שלא להוציאם לחו"ל, וכמדומני שזה משהו אידיאולוגי (שאין לי מושג מהו, ואולי שאין מפיצים אותו בחו"ל כלל), ולא מחמת הסכמי הפצה. ואולי יש עוד ספרים שכת...
על ידי ב. זעירא
07 נובמבר 2019, 20:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חלאקה בציבור הליטאי

לכל המזלזלים והמפקפקים למיניהם: בשו"ת ערוגת הבושם (או"ח סימן רי) העיד שכן "המנהג בין חסידים ואנשי מעשה, להמתין בתגלחת שערות הראש של בניהם, עד יום מלאת להם ג' שנים, כדי לחנך את הילד במצות 'לא תקיפו פאת ראשכם'. דע בני, ש כל מנהגן של ישראל תורה, ויסודתם בהררי קודש, בפרט מנהג שנהגו בו חסידים ואנשי מעשה ...
על ידי ב. זעירא
07 נובמבר 2019, 23:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חלאקה בציבור הליטאי

לא אמרתי ש'כל מה שכתוב באיזה ספר מחייב כל אחד', וגם אני יודע ש'כל מהלך מחשבתם בנושאים אלו היה שונה ממנו'. ובכל זאת אני סבור שמנהג מסויים שנהוג בקרב חלק מסויים מעמ"י מימים ימימה, אי אפשר לפטור ב'לדעתי אין שום תוכן במנהג הזה'.
על ידי ב. זעירא
13 נובמבר 2019, 19:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה היום הכהנים לא מוציאים ידיים מחוץ לטלית כשמברכים את ישראל? 

בימי קדם היה נהוג בהרבה (ואולי בכל) תפוצות ישראל שהכהנים אינם מכסים ידיהם, משנתקבצו לאר"י וקיבלו כולם את מנהג המקום לעלות לדוכן בכל יום, התחילו לכסות מחמת חוסר הזהירות של הציבור להסתכל על ידיהם (כיון דדשו ביה), ואכן עד היום בחו"ל שעולים לדוכן רק ביו"ט ישנם הרבה כהנים שמגלים כפות ידיהם כדין. (וגם אצל...
על ידי ב. זעירא
14 נובמבר 2019, 13:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילין דר"ת בעולם הליטאי

הרה"ק בעל 'דברי חיים' מצאנז נהג להניח ד' זוגות תפילין קודם התפילה (רש"י ר"ת שמו"ר וראב"ד).
על ידי ב. זעירא
17 נובמבר 2019, 19:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כולל ש"ס אידן

בבני ברק רח' רש"י.
על ידי ב. זעירא
17 נובמבר 2019, 22:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילין דר"ת בעולם הליטאי

מי שכן הניחו תפילין אלו: הרמ"ע מפאנו בעל המשמרת שלום אדמור"י קומרנא אדמור"י חב"ד מלבד האדמו"ר האחרון. מוזר, עיין מש"כ בשערי הלכה ומנהג ח"א עמ' ע"ה. וז"ל "מצאתי נדפס שהרה"ח וכו' רבי הלל מפאריטש הניח ארבעה זוגות תפילין, וכן שהעידו לפני המחבר כי בני הצמח צדק הניחו ארבעה זוגות תפילין. היו גם חסידים בדו...
על ידי ב. זעירא
25 נובמבר 2019, 23:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

דרורי כתב:
25 נובמבר 2019, 23:03
מה ההשוואה....
הייתי עונה ומשיב לך כגמולך, אבל לא אגרר לנישה הקטנונית והתינוקית הזו, אם כל מה שיש לך להגיב על דיון ענייני וממוקד זה פתיחת ברז ביוב על מה שאתה לא מכיר או אינו לרוחך, שיבוסם לך!
על ידי ב. זעירא
27 נובמבר 2019, 13:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בד"ה הרה"צ רבי אהרן צבי רומפלר זצ"ל (הרבי מתהילות ישראל)

לאורך כל המכתב החריף של הבד"ץ, לא מוזכרת מילה אחת על עניין הלבוש והשאלים, אלא על שאר מעשיהם המטורפים (כמובן שייתכן מאד שהמניע ללבושם זה הוא אותו טירוף המניע את שאר מעשיהם, אבל לגבי הלבוש כשלעצמו כבר כתב כאן מי שכתב שעלינו למחות קודם במפריזים בפריצות מאשר המפריזים בצניעות). אגב בציבור שורר בלבול גדול...
על ידי ב. זעירא
27 נובמבר 2019, 16:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות משקאות אנרגיה- חשיפה, וזעזוע! אין לשתות ללא כשרות לכאו'.

אב בבינה כתב:
27 נובמבר 2019, 15:59
יהודי כתב:
27 נובמבר 2019, 15:54
כמדומה שכוונתם לקפה המגורען של עלית
כמדומה שיש לאינטענס וקפה ברזילאי של עילית עדה"ח
ברזילאי כן, אפריקאי לא.
 
על ידי ב. זעירא
01 דצמבר 2019, 20:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סלולארי כשר - מהו? - ביקורת על שוק הסלולאר הכשר

עם כל הכבוד, הצער והכאב (גם אני משלם מחיר מפולפל על טלפון כשר), עדיין נראה לי שלנגח בחומות זו לא הדרך. ברגע שהשוק ייפרץ, ויקומו עשרות הכשרים, זה יאבד את כל האפקט (כמו בנושא כשרות המזון בחו"ל למשל), ואיש כל הישר בעיניו יעשה בחסות רב פלוני ובי"ד אלמוני, אם נישיר מבט למציאות ונשווה את נושא הסלולרי בין ...
על ידי ב. זעירא
01 דצמבר 2019, 22:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סלולארי כשר - מהו? - ביקורת על שוק הסלולאר הכשר

חבל שהדיון נגרר למחוזות כאלו, סה"כ התרשמתי ששני הצדדים הבינו את מה שכתבתי, ואף הרחיבו אותם. השורה התחתונה היא כמו שכ' @נבשר  שבעניינים כאלו צריך מבט רחב של כלל ולא מבט צר של פרט. אם כי כמו שכתבתי, אני לא בטוח שבמבט של כלל מה אנשים רואים שיש ועדה שמגובה ע"י הרבנים, ובועדה עושקים את הציבור במחירים הר...
על ידי ב. זעירא
02 ינואר 2020, 13:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ממתי הפסיקו יהודים לקרוא בשם ה' בעצם קריאת השם לתינוק? (עם נפק"מ למעשה).

מצד שני היו שהקפידו דווקא לא לתת שמות שיש בהם שם משמות הק', כדי שלא יבוא לידי בזיון, כעין מה שביטלו הזכרת השם מהשטרות ואותו יום נקבע ליו"ט כבמואר במגילת תענית. ואכן ביידיש המדוברת השמיטו את שם ד' מהשמות שהכילום, לדוג': מ ' א-ל ימלך ' עשו 'מיילעך', מ ' א-ל יעזר ' לייזער', מ' י-ה ודה' 'יודל'. או שהבלי...
על ידי ב. זעירא
06 ינואר 2020, 12:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מישהו מבין את הסיפור הזה??

נו באמת, בלי להיכנס כלל לגוף הסיפור, צריך להבין שמי שמספר כל היום סיפורים, אז רוב הסיפורים אינם אמת, ודו"ק מעוד כל מיני מספרים למיניהם. בדרך מקרה הייתי עד השבוע לשיחת טלפון של ר' מיילעך לאחד ממכרי, בה הוא ביקש לברר פרטים מסוימים על סיפור פלא שהוא שמע על אותו יהודי, כשהוא חוקר ודורש על כל פרט, ומבקש...
על ידי ב. זעירא
09 ינואר 2020, 13:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם צריך הכשר למעונות ומה ההבדל בין זה לקייטרינג

בישיבות החסידיות בב"ב נכנס חזק השגחת הרב לאנדא, ואחת מדרישותיו הראשונות והתקיפות הם הטלת איסור מוחלט על כניסת בחורים למטבח (ולמי שיודע הרבה מכשולות יוצאים מזה, מספיק שבחור אח יוצא טשולנט בשבת בלילה בלי להקפיד על ההלכות כדי לעורר בעיות חמורות). ועובדא ידענא בישיבה אחת שמשגיח הכשרות מצא בחור במטבח, וה...
על ידי ב. זעירא
22 ינואר 2020, 13:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פירות וירקות בחנות שנגעו בהם ללא נטילת ידים

בחנויות המצויות תחת השגחות מהודרות, מקפידים על העובדים שיטלו ידיהם בתחילת כל יום עבודה, השאלה היא על קונים שנוגעים בירקות ולא לוקחים אותם (אלו שדופקים על כל האבטיחים בחנות לפני שהם בוחרים אחד...)
על ידי ב. זעירא
30 ינואר 2020, 20:46
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי ב. זעירא
09 פברואר 2020, 22:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הנהגות ומנהגים ביום ט"ו בשבט

האם אינו זיוף של החסידים כאילו יש מקור למנהגיהם זה מובא בחמדת ימים הרבה לפני החסידים זה לא באמת משנה... העיקר שאפשר לכתוב את המילה 'חסידים' ו'זיוף' בשורה אחת ועדיף להוסיף 'כאילו'. (יש מחמירים להוסיף כמה פנינים בסגנון 'מסורת אבותינו ורבותינו', 'מעתיקי השמועה', 'מוסרי התורה' וכדו', ולקנח ב'רח"ל', 'סי...
על ידי ב. זעירא
11 פברואר 2020, 13:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אכילת ביטול

יהודי כתב:
27 ינואר 2020, 23:16
תולעים, יתכן. חלב טריפה, לא יודע מנ"ל למר מציאות זו.
להפך, תולעים ייתכן שיימצאו בסוף (בחבילת הקילו קמח הביתית), אבל חלב טריפה הוא מציאות שיש בהמות שאחר מיתתן מתגלים שהיו טריפה, וסומכים על רוב בהמות שאינם טריפה ושאר חזקות.
 
על ידי ב. זעירא
11 פברואר 2020, 22:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מגדול ומגדיל: שגיאת ברוך שאמר או לא?

שמעתי שבבעלז לא לומדים רש"ש משום שהוא מקשה מהגמ' בבא מציעא קז. "ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך - שתהא יציאתך מן העולם כביאתך לעולם; מה ביאתך לעולם בלא חטא - אף יציאתך מן העולם בלא חטא". שזה קושיא לבעלי דעת הגלגול. אלא שלא שמו לב שאף אם לא לומדים רש"ש הקושיא נשארת. ויש כמה דרכים ליישבה ואכמ"ל. הנגיד ...
על ידי ב. זעירא
12 פברואר 2020, 12:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אכילת ביטול

תלוי איזה טריפה, וז"ל המחבר (פא, ב): גבינות שנעשו מחלב בהמה ונמצא טריפה - אם הוא טרפות שאפשר שלא אירע לה אלא עתה, כגון ניקב קרום של מוח וכיוצא בו, מותרת, דאמרינן השתא הוא דנטרפה. אבל אם ידוע שקודם שחלבה נטרפה - כגון יתרת אבר שנטרפת בו; או הוגלד פי המכה, שבידוע ששלשה ימים קודם השחיטה היה ... ויש אוסר...
על ידי ב. זעירא
16 פברואר 2020, 22:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היה או לא היה

זה מסופר על הגרשז"א עם שכנו התימני שהיה מצטט בע"פ הלכות שלמות ברמב"ם, והגרש"ז היה מסתייע בו, עד שהיה מעשה וכו', כך אני שמעתי לפני שנים, ואשמח לשמוע אם מישהו יכול לאמת/להכחיש גירסא זו.
על ידי ב. זעירא
18 פברואר 2020, 20:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עיצה לטבילה בלי שיכנסו מים לאזניים

לא פירטת מה הבעיה, אבל אם מדובר על חור בעור התוף ל"ע, יש אשה בבני ברק שסותמת את החור באופן מיוחד (משהו כמו שעווה) בצורה כזאת שנקרא בלוע ואינו חוצץ, (השיטה שלה זכתה כמדומני להסכמתו של הרב וואזנר זצ"ל).
על ידי ב. זעירא
20 פברואר 2020, 16:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קוקה קולה בעולם הפעם תשובה אמיתית

דער עמעס כתב:
20 פברואר 2020, 10:11
אם הלכה רופפת בידך פוק חזי מאי עמא דבר וכמו שכתבו למעלה בחוץ לארץ כולם שותים קוקה קולה גם המדקדקים במצוות.
ממש לא נכון, יראים ושלמים מדקדקים במצוות בארה"ב, אינם שותים קוקה קולה אפי' עם OU (לא יודע איפה אתה מסתובב בחו"ל, אבל אצל חסידי ארה"ב לא שותים קוקה קולה).
 
על ידי ב. זעירא
01 מרץ 2020, 11:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דו"ח על גבינה בהכשר בד"ץ בעלזא ובד"ץ בית יוסף

לדעתי הענייה, דו"ח שכזה אמור להשפיע גם על רמת האמינות שלהם (אם יש) ב'ועדת מהדרין תנובה'.
על ידי ב. זעירא
04 מרץ 2020, 22:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קוקה קולה בעולם הפעם תשובה אמיתית

וכבר אמר הגרב"ד פוברסקי בהספדו על הגרמי"ל, שמי שהתייחס לגופו של עניין ולא עשה חשבונות צדדיים, ידע כל השנים שאין כמו הכשרו של הרב לאנדא...