פורום לתורה מאחלת לחו"ר וכל בית ישראל פורים שמח!

החיפוש הניב 727 תוצאות

חזור

על ידי רחמים
04 פברואר 2016, 13:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הבל של בור

אבל כמה רחוק ומוזר לומר שבדיוק יצא שעשרה טפחים הם גם מחיצה, וגם בור שהורג, וגם שיעור של דירה לסוכה (דפחות מכך הוי סרוחה), וגם וגם וגם. למה רחוק ומוזר, אסתכל באוריתא וברא עלמא! כיון שכך כתוב בתורה שבור 10 ממית ו9 רק מזיק אז כך הקב"ה ברא את העולם, וכיון שכתוב בתורה ששיעור סוכה הוא לפחות 10 טפחים ופחו...
על ידי חמוץ בגדים
13 דצמבר 2017, 22:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם היטלר יכל לחזור בתשובה

יושב בין חכמים כתב:במידה והיטלר ימ"ש היה מחליט במקום להתאבד לחזור בתשובה האם היה יכול וכמובן שמן השמים היו מכבידים את ליבו וכו' אבל מבחינה תאורטית האם שייך כזה דבר?
רק הערה קטנה שאולי כדאי להוסיף את התואר ימ"ש גם בכותרת האשכול אשר ניבטת לעין כל קורא
על ידי יצחק
21 ינואר 2018, 00:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מגדול ומגדיל: שגיאת ברוך שאמר או לא?

לגופו של אשכול, לפו"ר הרעיון נשמע קצת מוזר (רק שלא יתנפלו עלי שאני "חולק" על הערוך השולחן..), וכי בסידורים של פעם בתקופת האבודרהם היה כתוב על כל משפט בתפילה מאיזה מקום בתנ"ך לקחו את המשפט הזה? ההנחה שלי היא שהם לא היו כאלה משוכללים אבל אני לא מכיר.
על ידי עפר ואפר
22 ינואר 2018, 10:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מגדול ומגדיל: שגיאת ברוך שאמר או לא?

תודה רבה! בכל מקרה עיקר הרעיון שרירא וקיימא, שיתכן שהיה כתיב בש' (בשמואל/בשבת), או בש"א (בשמואל איתא/בשבת אומרים), ולא פיענחוהו כראוי. אין גבול להמצאות. אולי נתחיל מההתחלה: האמת היא כמו שכתוב בפוסקים טעמים שונים למה בשבת אומרים מגדול, או בגלל שהוא מלך גדול, או בגלל שאין קורין בכתובים בשבת. זו האמת ...
על ידי יצחק
20 פברואר 2018, 09:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגרלה - חסרון באמונה?

בספר "הגדול ממינסק" מספר שמידי פעם היתה לו חלישות הדעת מהטורח של הרבנות וכו' ואז היה משתעשע ברעיונותיו שאולי הכרטיס שלו יעלה בגורל ואז יוכל לעזוב את הרבנות... כאן הנידון היה לגבי הגרלות באופן כללי, במקרה שרוצים להשתתף בהגרלה של הלוטו יש כאן נידון חמור הרבה יותר שכל מי שיש לו לב חם ליהדות צריך לחשוב...
על ידי אלימלך
20 פברואר 2018, 12:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגרלה - חסרון באמונה?

איסור מינות הוא כע"ז, מי שגדל בבית כנראה יהיה פחות חית בר ממי שלמד בבתי הספר שלהם, ובכלל לא אמרינן סברות של הרע במיעוטו.
רבי @יצחק חילק למעלה היטיב בין סתם עסק שאתה יכול לקנות בו ומה שעושה המוכר אח"כ זה על אחריותו, לבין עסק שכל מטרתו ומחויבתו לממן דברים אסורים.
על ידי סבא
24 פברואר 2018, 22:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבך זיע"א

יותר ברור
מכתב להנהלת עץ חיים. jpg
על ידי עפר ואפר
29 מאי 2018, 14:02
עבור לפורום
עבור לנושא

זיופים בארון הספרים היהודי

נמאס כבר לראות בספרים בני זמננו שמזכירים את "בשמים ראש" ו"הגניזה החרסונית" כולם יודעים שזה מזוייף בוודאות גמורה וברורה, ולמרות זאת נוהגים בזה "כיוון דעל על". (כידוע בספרים אלו, לא רק שהדברים מזוייפים מתוכם בלי שום פקפוק, אלא גם שיש עדויות על סדר הזיוף). אילו הייתי שיפוטי הייתי אומר שזה נוגע קצת לזלז...
על ידי פעלעד
23 אוגוסט 2018, 21:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שחיטת מי שמאמין שהתגלה המשיח

יהודי כתב:התכוונתי להסתפק לגבי שחיטת חלק מחסידות מפורסמת שמאמינים ברבם האחרון שהוא המשיח.
הצפייה שלנו היא להתגלות המשיח שיגאלנו, לכן אמונה במישהו שהוא משיח שהתגלה זה כלום כל זמן שהוא לא גאלנו.
והם עדיין מצפים יחד עמנו שמשיח יגאלנו
על ידי סענדער
28 אוגוסט 2018, 22:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סגירת ישיבת וואלוז'ין

כמו שכתבו לך כבר המצב בפולין החסידית היה הרבה יותר גרוע. אף אחד לא כתב לו שהמצב אז בפולין היה הרבה יותר גרוע. וזה ממש לא נכון, מכמה סיבות. כי באותה תקופה שהישיבה בוואלוז'ין נסגרה. המצב בפולין וגליציה היה הרבה יותר טוב מאשר בליטא והסביבה. וההשכלה לא הצליחה לפרוץ לתוככי קהילות היראים. ומה שכתבו כאן ש...
על ידי יוסף יוסף
29 אוגוסט 2018, 00:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סגירת ישיבת וואלוז'ין

אני חושב שדי כדאי לנו לא להיכנס להכללות בנושאי פולין וליטא בזמנים עברו הוציאו קצת את דברי מן הקשרם - כנראה כמה מחברי הפורום חשבו שהתכוונתי ללכלך על ישיבת וולוזין ובעיקר נפגעו על שיטת ליטא והסביבה שהבינו שכוונתי שכולם היו כך ח"ו לא זאת היתה כוונתי כבר קודמי רימזו מס' פעמים בשרשור (דווקא אלו שזעמו אח"...
על ידי יוסף יוסף
11 נובמבר 2018, 00:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן המקור? דחוף!

אך יש שנמנעים מטעמי צניעות שלא רוצים שיהיה ההריון מפורסם. מה שלא רוצים שיהיה ההריון מפורסם אינו בעיה של צניעות אלא של עין הרע וזה רק לפני ג' חדשים ולא שייך לכאן. לידיעתך צניעות אין הכוונה דווקא לנושא צניעות של קדושה ופריצות. אלא צניעות זה מושג של עדינות כמו צנוע במעשיו, שאין להבליט דברים מסויימים ב...
על ידי אור זרוע
23 דצמבר 2018, 16:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טבילת גברים במקווה כשרה

אגב מקובל שר' יוסף חיים זוננפלד אמר, אם יש בכח המקווה להפוך גוי ליהודי, תתארו לעצמכם מה המקווה עושה ליהודי !!! וכך מובא בספר אמונת עיתך לרבי משה וואלפסאן שליט"א: וע"ד שאמר הגרי"ח זוננפלד זצ"ל להגרא"ז מלצר זצ"ל, על ששאלו בדבר הליכתו למקוה, אם אין בזה משום ביטול תורה, ואמר, שאם ההלכה היא שגוי הבא להת...
על ידי מכל מלמדי השכלתי
18 ינואר 2019, 03:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות עסקים מזן חדש ומענין

ושיפסיקו למכור חלב בחנויות כי אחרי זה יש שאלות אם נשפך בטעות בסיר בשרי. וגם לא ימכרו סכינים כי שוכחים להורידם מהשלחן בברכת המזון. ויפרסמו איזה בעל עסק נותן רק מעשר לצדקה ולא מקפיד על חומש...
על ידי יוסף יוסף
20 ינואר 2019, 00:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נוכחות בעל בחדר לידה - דעת האגרו"מ

אחר קריאת ב' מכתבי הגר"י זילברשטיין עדיין אינני מבין. א. מצד אחד הוא כותב ש"בעל אגרות משה כפוסק מובהק כתב שמעיקר הדין אין חטא" דהיינו שהדבר אכן מותר לפי האגרות משה גם במקום שאין צורך כלל. ומאידך הוא כותב "מה שכתבתי בשם אגרו"מ זו כוונתו". דהיינו שכוונת האגרות משה להתיר רק בשעת צורך כשהאשה נפחדת. ב. ...
על ידי בן של רב
01 פברואר 2019, 00:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם הרב פינקוס התכוין לצאת נגד ''נטפרי''

כתבת ''השיטוט באינטרנט הוא כמו לקרוא עיתון, רק יותר קל ויותר נפוץ, כך שכמו שצריך להיזהר בזה, כך צריך להיזהר בזה'' . עוד כתבת ''אגב, גם אני לא מכניס עיתונים הבייתה (חוץ משבועוני פרסום טהורים מכתבות) ובינתיים אין לי רכב, וגם אינני מתכוון לרכוש כזה אא"כ אהיה חייב לעשות כן'' . עכ'' ל. צר לי עליך אחי (מת...
על ידי כלפי ליא
06 מרץ 2019, 09:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם הרב פינקוס התכוין לצאת נגד השימוש המוגזם ב''נטפרי''

רבונו של עולם! למה מבינים מדברי את מה שהדגשתי שלא יבינו בטעות? נטפרי צדיקים! צדיקים גדולים! גדולים מאוד! וגם חברים טובים שלי וגם כתבתי זאת במפורש! כל מה שכתבתי על הזבל העולמי זו עובדה שלא נתונה לויכוח ואין דרך לסנן למרות שהם צדיקים! וטובת הכלל גוברת! וזה לא נוגע לכל יחיד! למשל תחפש בודהה ונצרות ואי...
על ידי מבין ענין
27 מרץ 2019, 23:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הסיפור עם הרמב"ם שכונה 'בן הקצב' - אפשר להסתמך עליו?

מעניין מאוד שאצל בני אשכנז כמעט ולא נותרו מעשי גדולים מאותה תקופה, [מעניין כמה סיפוריםיש לנו על האו"ז או ר"ת]. ואילו אצל אחינו המזרחים שופעים סיפורים על תקופות קדומות מאוד. ומכאן ניתן להתרשם מאמינותם ומהדימיון המפותח. כל הסיפורים על ר' גרשום ונשיו, ושקילת כסא המלך וכו' - מממרוקו באו? כל הסיפורים על...
על ידי יעקב שלם
14 אפריל 2019, 00:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פירסומים על קניית/מכירת ספרים יד שניה

אם מישהו רואה פירסומים על קניית/מכירת ספרים יד שניה ויואיל בטובו להעלותם כאן - תבוא עליו הברכה בתור חובב ספרים מושבע להלן מחקר קטן בירושלים יש כמה חנויות 1. ליד כיכר השבת סיפור חוזר היתרון והחיסרון שכמעט כל הספרים ב20 ש"ח לא משנה איזה ספר (בהצגת כרטיס ירושלמי 5 ש"ח הנחה) (חנות מדהימה מבחינת התרומה ...
על ידי יהודי
29 אפריל 2019, 14:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אפליות בין ספרדים לאשכנזים בחיידרים ישיבות וסמינרים

זו באמת תובנה מעניינת, יש לי בני דודים הנמנים על חוג המזרחי ורוב הנישואין שם הם נישואי תערובת, ורק בציבור החרדי השמרן עדיין אשכנזי בקושי מסכים להתחתן עם רבע ספרדיה ר"ל. לי ברור שזה נובע בעיקר מהרגשת עליונות מסוימת, ומהרבה פחד שיאמרו שחסר לו משהו שהתחתן עם ספרדי או ספרדיה. וכל התירוצים האחרים של מנטל...
על ידי שמעיה
29 אפריל 2019, 15:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למחמירים במצות מכונה, אם בליל פסח לא יהא להם מצת יד, גם אז לא יאכלו מצת מכונה???

מה זה אומר שזה הצהרה חמורה..? הצהרה מאוד חמורה כוונתי, כמו הצהרה של אדם שהוא לא יקיים מצווה שהוא חייב אותה, ודם אם רק במצב מסויים כמו נידון דידן, אבל יש כאן חסרון בקבלת עול המצווה. לענ''ד, הצהרתך חמורה מאוד. זה כמו הצהרה של אדם, ששיקול דעתו ההלכתי של פוסק מקובל על עשרות אלפי יהודים יראים ושלמים, אי...
על ידי שמעיה
29 אפריל 2019, 15:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למחמירים במצות מכונה, אם בליל פסח לא יהא להם מצת יד, גם אז לא יאכלו מצת מכונה???

א"א להכליל הכל בחדא מחתא. לי פשוט שיש קטני ראש שלא יאכלו מצות מכונה בשום אופן, גם במחיר ביטול חיוב אכילת מצה. אבל בעלי ראש גדול מסתמא יאכלו מצות מכונה, אולי בלי ברכת על אכילת מצה, מצד חשש ברכה לבטלה לדעת האומרים שזה חסר בלשמה. ושמעתי מאחד שהוא ממשפחת הגאון ר' משה הלברשתם ז"ל, שהרמ"ה אמר לו שלולי זה...
על ידי שאר לעמו
29 אפריל 2019, 21:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אפליות בין ספרדים לאשכנזים בחיידרים ישיבות וסמינרים

לא ולא . הן להודעה שעליה נסובה התגובה האחרונה, והן לתגובה שלה. הגמ' אומרת לעולם ישא אדם אשה בת עירו, וזה פשוט לכל בן דעת. ודוקא אצל הפחות חרדיים מצוי יותר, כי לא איכפת להם מצורת אדם שלהם. בשביל שלא יקפצו אי אלו חסרי הבנה - אולי אמשיל שפחות שידוכים נעשים בין בני ברקים לירושלמים או בין אנשי חו"ל לארץ...
על ידי חכם באשי
01 מאי 2019, 22:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גדר שמירת העיניים

במבי כתב:
01 מאי 2019, 22:36
שמעתי לפני שנים רבות מהרב לויכטר שליט"א שלעיתים במגורים בסביבה שאינה דתית יש פחות בעיה של שמירת העיניים שהרי בן הכפר לא חושק בבבת המלך.

ומה ששייך יותר אל האדם היצר יותר מפתהו.
רח"ל
על ידי חלק א׳ ממעל
16 מאי 2019, 23:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סקר - אלו אופציות ראוי שיהיה בפלאפון כשר לכתחילה?

אולי זה בגלל שעדיף להיות בקרון האחרון ברכבת, ומה שאפשר לא להשתמש מוותרים עליו?
על ידי אור זרוע
19 מאי 2019, 17:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טבילת גברים במקווה כשרה

מבקש אמת כתב:
09 מאי 2019, 00:42
מסתמא ההגדרה היא הפוכה: אם עזרא תיקן טבילה שלא יהיו מצויין אצל נשותיהן, ע"כ שלא נהגו הת"ח לטבול כל יום לתוספת קדושה, דאם נהגו לא היה מועיל בתקנתו מאומה.
לא נכון. הנזהרים שלא לומר שום דבר שבקדושה לפני הטבילה, יודעים היטב כמה הדבר מגביל. אי אפשר ללמוד, ואפילו לא לשתות כוס מים.
על ידי שמעיה
24 מאי 2019, 08:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שחיטת מי שמאמין שהתגלה המשיח

ראשון לציון כתב:
23 מאי 2019, 23:50
מה יש פה להתווכח לאחר הדברים המפורשים שנאמרו בזה ממרנן הגר"ד פוברסקי והגר"ב זילבר זצ"ל

יש מקום להתווכח האם דבריהם מוכרחים על פי מקורות הסמכות המשותפות לכולם, או שרק הם - כמקורות סמכות לאסכולה מסוימת - סברו כך, וניתן, כמובן, לחלוק עליהם.
על ידי אלירן לוי
26 מאי 2019, 12:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שחיטת מי שמאמין שהתגלה המשיח

נראה שיש כאן טעות יסודית בכל האשכול הזה. טענת חסידות חב"ד שהנשיא הוא 'דבר רוחני בלבוש גשמי' ואין טענתם שהא"ס מתלבש בעצמות .
נ.ב. דבר זה אינו יכול להיות לפי הסברם בסוד הצמצום, ודו"ק.
על ידי ראשון לציון
26 מאי 2019, 17:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שחיטת מי שמאמין שהתגלה המשיח

סתם שתדע, רוב עם ישראל חלוק עליך לגבי פרט ב'. יש כאלה שמבחינתם הקבלה התגלתה דרך צדיקים אחרים, והרמח"ל והגר"א אינם נחשבים אצלם סמכות בענינים אלו, אלא הבעש"ט ותלמידיו או חכמי המערב בדוגמת החיד"א והבן איש חי.