החיפוש הניב 2 תוצאות

חזור

על ידי גל גל
20 ינואר 2019, 13:48
עבור לפורום
עבור לנושא

האם מותר לצלם תמונה - פרשת יתרו

בס''ד פרשת יתרו: האם יש איסור דאורייתא לצלם תמונה?! פתיחה בפרשת השבוע מתגלה הקדוש ברוך על הר סיני, ומשמיע לבני ישראל את עשרת הדיברות. מפשט פסוקי התורה משמע, שבני ישראל שמעו את כל עשרת הדיברות, אך במדרש (שיר השירים רבה, פרשה א') מובאת מחלוקת תנאים, האם באמת כך היה: ''(נחלקו) רבי יהושע בן לוי ורבנן. ר...
על ידי גבריאל פולארד
24 ינואר 2019, 20:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר שלמי יהודה

סיפר לי מחבר ספר נחלת ישראל על הלכות מוקצה, שראה פסק של הגריש"א זצ"ל שהובא באיזה ספר, ונכנס קמיה דהגריש"א ושאלתו בפיו על דבר השמועה. מחבר הספר הנ"ל אינו זוכר בודאות מה היה תוכן תשובת הגריש"א: (אפשרות א) הרבה ממה שאומרים אל תסמוך (אפשרות ב) רוב מה שאומרים אל תסמוך וכמדומני שבאחד ההסכמות של הגריש"א על...