החיפוש הניב 24 תוצאות

חזור

על ידי ישר א-ל
30 ינואר 2019, 10:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה שובבי"ם זה רק בשנה מעוברת

ראה בלבוש כמה וכמה טעמים על דרך הפשט
על ידי ישר א-ל
17 ספטמבר 2019, 11:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם, האם יש דבר כזה - "לעשות רצון צדיק"?

עניין אחר הוא הבקשות מהצדיק שיפעל למעלה, שגם בזה יש חשש עבודה זרה (וזה נוהג כיום כמובן גם אצל הגרח''ק והגר''ג, כי לא משנה האם מבקשים מהצדיק שיפעל למעלה בכח זכות אבות/צדקות/כח התורה). כי אין זה שונה מבקשה משמש וירח שישפיעו שפע שהם מקבלים מן המקור העליון על הברואים השפלים יותר. וגם על זה יש להסביר כנ...
על ידי ישר א-ל
17 ספטמבר 2019, 13:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קונטרס בענין הבחירות להורדה

תשובה לא עניינית בעליל
 
על ידי ישר א-ל
17 ספטמבר 2019, 14:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קונטרס בענין הבחירות להורדה

יהודי כתב:
17 ספטמבר 2019, 14:07

וכיון שאיני מתווכח בענינים אלו וכ"ש לא עם אינשי וכו' אפרוש בזה.

על זה נאמר לטרוק את הדלת בזמן...

עדיין לא מבין למה דיון ענייני אמור להפוך לתגובות מלאי אמוציות ופגיעות אישיות, יותר נכון אני מבין וחבל.. 
על ידי ישר א-ל
26 דצמבר 2019, 15:11
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי ישר א-ל
05 ינואר 2020, 10:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות ב. תנא היכא קאי

אלא לפי הבנת הגמ' שאלת מאימתי אינה יכולה לבוא בחלל ריק, ויש להקדים מקור כל שהו שישמש בסיס לבירור זה. באם כדבריך, הרי שתשובת הגמ' שתנא קאי בקרא בשכבך ובקומך - אינה עונה על השאלה שחייבים להקדים מקור כל שהוא, הייתי מציע לומר, שבשביל להבין היטב כל מימרא וכד' צריך לדעת היכן ועל מה היא נסובה וזו שאלת הגמ...
על ידי ישר א-ל
27 ינואר 2020, 12:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חסידות - מאי משמע?

כאמור, אם לדעת מישהו יש בעיות הלכתיות בהנהגת הליטאים הוא מוזמן לפתוח ע"ז אשכול. אין לזה שום קשר לנידון על שיטת החסידות. גם אני מצורף להנ"ל, אלא שכפי הדברים האלו צריך לסגור את כל האשכול ברגע הזה, כי כל האשכול נסוב סביב השאלות האלו, האם הם עושים משהו כזה או אחר, עדיין לא התחילו לגעת בנקודה העיקרית של...
על ידי ישר א-ל
02 פברואר 2020, 13:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה טוב בציבור שמנגד?!

נדיב לב כתב:
31 ינואר 2020, 01:25
בהתייחס לנכתב שהציבור החסידי לא לומד בעיון,
איזה חמוד לראות שתחת הכותרת לראות דברים טובים בצד מנגד ניתן להכניס בדלת האחורית אמירות שיתפרשו כדבר פשוט בבו בזמן שניתן לחלוק עליהם או לפחות לדון בהם
על ידי ישר א-ל
06 פברואר 2020, 10:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רציונליות בהשקפה הליטאית - עד כמה?

המלצתי לכל מי שדעת בו שלא לחיות לפי הגישה ה"אופטימית" של הבטחון, פן ביום מן הימים בטחון השווא שלו יתנפץ על סלע המציאות המרה, ואז יאבד את בטחונו ואמונתו כאחד. על כן מבחינה פרקטית כדאי מאד לאמץ את גישת החזו"א ור"א בן הרמב"ם, הנך משתמש בבטחון כחומר ביד היוצר, החושש שביום מן הימים יהיה לו בטחון שווא קש...
על ידי ישר א-ל
16 פברואר 2020, 13:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה לענות לבעל תשובה

שאלה שנצרכת להישאל במקרה דנן, היא, איך מגיע מצב כזה שמתואר כאן. האם כאשר הוא לא שמר תו"מ גם היה במצב הזה? הרבה פעמים, כשאדם לא יודע לעבוד עם עצמו, ובפרט בטיפוס רגיש ומתלהב, תהליך חזרה בתשובה או אפילו חיזוק של בחור ישיבה יכול לשבש לעצמו את כל המערכת הרגשית, כולל התפקודים הפיזיים שלה, על ידי תנועות ל...
על ידי ישר א-ל
25 פברואר 2020, 15:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בחורי ישיבה מתקשים

לולי דמסתפינא הייתי אומר שכל הנושא כולו של מתקשים למיניהם כולל כל בעיות הקש"ר נובעים רק מבעיית ה'שבלונה' ז"א לאחר שעולם הישיבות מתנהג בדפוס לימודי מסויים (שאגב הוא באמת טוב והראה בס"ה תוצאות טובות), אבל ברגע ש'כולם' צריכים ללמוד בצורה כזאת ואין אף ישיבה נורמטיבית שמוכנה לשנות את אופן הלימוד (לאפשר ל...
על ידי ישר א-ל
01 מרץ 2020, 23:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה לענות לבעל תשובה

הרב ספר וסופר
מסכים עם כל מילה.
באם דבריך מכוונים כלפי אקווה שהנך מבחין שלא כתבתי בדברי מילה אחרת ממה שכתבת.
אני דיברתי על עצם היסוד שאדם טוען שהוא לא יכול למנוע את החטא הבא.
הלכות אונס וכו' גם אני מודה בהם, אך הדבר ברור כדבריך שלא אומרים את זה לפני מעשה וגם זה ביחסיות מאוד גדולה.
על ידי ישר א-ל
04 יוני 2020, 23:12
עבור לפורום
עבור לנושא

האם אפשר להיות 'בעל מידות' בלי תורה? והיחס לאומות העולם

מה אעשה ואני בטוח ב100% שלאיינשטיין ודומיו היה ועוד איך היה טעם בקוגל ובעוד דברים.
על ידי ישר א-ל
10 יוני 2020, 10:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם התפילין שלך לפי שיטת הרמב"ם או לפי שיטת הט"ז?

ישנם כמה צילומים מהתפילין שכתב הסופר הר"ר אפרים שידוע שהוא היה סופרו של הבעש"ט זיעוכי"א, והם כשיטת הרמב"ם
על ידי ישר א-ל
10 יוני 2020, 12:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש נוסחה למצליחנים ?

עד שאתה שואל האם יש נוסחה ל'הצלחה', עדיף להתמקד מהי 'הצלחה' על פי השקפת היהדות, וד"ל
וכפי שכבר רמזת בדבריך, על פי הכיוון הזה אין כמעט מקום לשאלה הזאת
על ידי ישר א-ל
20 יולי 2020, 11:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חסידות ברסלב - התנגדות אליה ועוד

אמונת אומן כתב:
20 יולי 2020, 10:46
עיין בספר חיי נפש שמותר לשקר כדי לקרב יהודים לברסלב... 

שקר וכזב
על ידי ישר א-ל
21 יולי 2020, 07:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חסידות ברסלב - התנגדות אליה ועוד

אוסיף חידוד לדברי עמיקא וטמירא,  כל הקהילות שהתנגדו, מתנגדים היום ביתר תוקף,  ונוספו עוד קהילות שבעבר לא התערבו בענין,  בינתיים בכל דבריך עדיין לא הבאת מקור אחד  על התנגדות ברמה של המנהיגים - מה שאומר דרשני. וכמו שהוכחתי לך מפרשיות אחרות במיוחד בתוך החסידות, שיש להם עקבות היסטוריות עד לימינו. אני ל...
על ידי ישר א-ל
02 אוגוסט 2020, 15:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חסידות ברסלב - התנגדות אליה ועוד

אני ממש לא חושב שאני צריך להגדיר מהי חסידות בעיני. אני גם לא יעשה זאת. אבל אם אתה רוצה לומר שהחסידות של הבעש"ט ותלמידיו - זה בעצם ברסלב בטהרתה, או שברסלב היא היא החסידות המקורית. בעל כרחינו נגיע למסקנא שאחרי ככלות הכל, ברסלב שונה מכל הזרמים שמייצגים - לשיטתם - את המשך תנועת החסידות. [ולא במנהגים או...
על ידי ישר א-ל
03 אוגוסט 2020, 14:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חסידות ברסלב - התנגדות אליה ועוד

שמעתי בשם האדמו"ר ממכנובקא זצ"ל, שהיה זקן צדיקי בית טשערנוביל, שם ההתנגדות לברסלב היתה חריפה מאד, עד כדי שריפת ספרים,  שהוא עבר את אימי מסך הברזל הסובייטי,  ואמר שלא ניתן להכחיש ולהתעלם שבזמנים הקשים ביותר, חסידי ברסלב וחב''ד הם שהוכיחו את עצמם כמי שמסרו נפשם על גחלת היהדות בברית המועצות, בזמנים שכ...
על ידי ישר א-ל
09 אוגוסט 2020, 17:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חסידות ברסלב - התנגדות אליה ועוד

לבקשת הציבור אני מעלה את זה שוב
תרוממנה קרנות צדיק חדש.pdf
על ידי ישר א-ל
20 אוגוסט 2020, 13:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אומן ראש השנה

- כל אלו שמדברים על ציטוטים מפורשים וכו', קודם כל אין שום ציטוטים מפורשים להיות בארץ ישראל בר"ה. יש רק דיבורים על הקשר בין ר"ה לא"י, וכפי שמוהרנ"ת עצמו מוכיח מכל התפילות בר"ה שרובם מדברים על ארץ ישראל - כך שיכולים כבר באותה מידה להוכיח כבר מכל סדר התפילות וכנ"ל. - כבר דובר על זה רבות שלתורת ברסלב [ו...
על ידי ישר א-ל
23 אוגוסט 2020, 13:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמרנות חרדית, ברכה או קללה ?

א. משום מה בחרת להרחיק עדותך ולהביא ממרחק את המקרה הבודד של הרש"ר הירש, ולא בחרת להביא ממקרים קרובים יותר?! התשובה היא פשוטה ביותר לכל בר דעת, כי ממקרים קרובים - שאלתך לא היתה מתחילה, כי הלוא את הצלחתם ראינו גם ראינו לדאבונינו... וד"ל. ב. גם אצל הרש"ר הירש לא ניתן להגדיר זאת כדרך ומהלך מסויים, רק ככ...
על ידי ישר א-ל
31 אוגוסט 2020, 16:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חסידות ברסלב - התנגדות אליה ועוד

אני שואל 2 שאלות בתמימות ובפשיטות: 1. יש אנשים מברסלב שיכולים לומר בפשיטות שהרבי יותר גדול מכל הצדיקים ויותר ממשה רבינו, וכהנה רבות על זה הדרך. ואני לא מצליח להבין, למה אני חייב לומר שהרבי שלי יותר גדול מכל הצדיקים וכו', בשביל שהדברים שלו והאור שלו יהיה לי למורה דרך, בלי זה, זה לא יכול לעבוד?. 2. פ...
על ידי ישר א-ל
04 נובמבר 2020, 13:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לא לדעת איך נראית אשתו זה אידיאל?

שמעתי מעשה יפה מיועץ נישואין א' מפורסם, שפעם הגיע אליו פעם סיפור בזוג שנקלע לקשיי שלום בית עקב החלטת הבעל לנהוג בשלל מנהגי פרישות בדברים שבינו לבינה, וכשהגיע אליו הבעל אמר לו אותו יועץ שיאמר לו את תפריט האוכל שלו הרגיל ליום יום, והתברר שהיו שם מאכלים כסעודת שלמה בשעתו ברבורים ושליו ודגים, וכמובן שנ...