החיפוש הניב 37 תוצאות

חזור

על ידי שאר לעמו
17 ספטמבר 2019, 09:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קונטרס בענין הבחירות להורדה

ארכאי

החזית לא בנורמנדיה
על ידי שמעיה
17 ספטמבר 2019, 13:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם, האם יש דבר כזה - "לעשות רצון צדיק"?

הערה מתודולוגית. מסקנה : ברמב"ן מפורש שזו עבודה זרה, ברמב"ם בכמה מקומות יש משמעות חזקה שזו עבודה זרה, נפש החיים מוכיח מחז"ל שזו עבודה זרה, ולא מצאנו אף אחד מהראשונים או האחרונים שאומר שאינו עבודה זרה. ועתה יבא מאן דהו ויאמר: לי נראה מסברת הכרס שאינו עבודה זרה! ואני חולק על הרמב"ן, ואפשר ליישב בדוחק ...
על ידי ספר וסופר
26 דצמבר 2019, 23:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אנחנו מאבדים את הנוער?

1. לימודי אמונה. לבנות את כל יסודות האמונה בצורה ברורה ובהירה. החל מהידיעה הבסיסית שיש בורא לעולם שברא את הכל מאין. הוכחות למציאות הבורא, מעמד הר סיני, מסורת אבותינו, מסורת עם ישראל, יציאת מצרים. בצורה לוגית ופתוחה, לתת לבחורים לשאול שאלות, ולהעלות את כל הנושאים על השולחן בלי הססנות. אם יהיה ברור ב...
על ידי אמונת אומן
31 דצמבר 2019, 14:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חסידות - מאי משמע?

לכאורה, ריקודים וקפיצות שייכים כולם לרגש א', - לא מובן לי מה זה 'להרגיש הודאה' על ידי ריקודים וכו'. עם רגש ב' עוסק החינוך, ובזה יש הרבה מאוד מה ללמוד, על מהותו של רגש זה, כיצד בונים אותו, כיצד מבררים אותו וכו' וכו' ועיקר העסק של בעלי העבודה היה בתחום הזה, ובלי ספק גם של גדולי החסידות. אני רוצה לספר...
על ידי משכנות יעקב
18 ינואר 2020, 20:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

טעות נושנת נתאזרחה אצל רבים במושג "השקפה". כביכול יש חלק בתורה שנלמד בפנ"ע, ויש לנו חכמים בתורה שאינם בעלי השקפה, ויש כאלו שאינם ת"ח אבל הם יודעים השקפה. ורק מתוך תפיסה כזו, יתכן כאלו שמתיימרים לייצג את דרך הרב שך, לא משום שהם תלמידי חכמים או תלמידים אמיתיים שלו בתורה, אלא משום שספגו ממנו את ה"השקפה...
על ידי ברל
31 ינואר 2020, 15:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ישיבה לבני תלמידי חכמים

בלא מעט מהמקרים שאני מכיר זה היה הדרך הטובה ביותר להשניא על הבחור את הלימוד ואכמ"ל
על ידי פשר פרשה
02 פברואר 2020, 12:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חסידות - מאי משמע?

האשכול נפתח על מנת להסביר מהי 'חסידות'
הודעות מכאן ואילך שיעסקו בעיקר בנושא המחלוקת ימחקו
על ידי מזרחניק לשעבר
02 פברואר 2020, 14:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה טוב בציבור שמנגד?!

יש לי את הפריבילגיה לרשום מילה טובה על כל הציבור החרדי א. הציבור החרדי, הוא ציבור אכפתי לכל יהודי ב. הציבור החרדי מפעיל גמחים על כל דבר שזז ג. הציבור החרדי בעל חוש ביקורת בריאה - לקבל לתוכו כל מודרנה חדשה ד. הציבור החרדי בהנהגותיו ממשיך את דרכם של חז"ל ה. הציבור החרדי מתבסס אך ורק על תורת משה רבינו ...
על ידי יהושע
02 פברואר 2020, 19:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הדלקת נרות מוקדמת

ממתי אפשר להדליק? שעתיים לשעון שלנו? להשיטות שאפשר לקבל שבת שעתיים לפני שבת זה שעתיים לשעון שלנו ז"ל הדרכי משה:  ​​​​​ באגור כתב בשם מהר"י מולין לפי דעת התוס' בפ' תפלת השחר (כז.) יכול לקבל עליו שבת מפלג המנחה ולמעלה ולדעת מוהר"י ב' שעות קודם הלילה שהוא חלק שנים עשר מכל יום השבת שהוא כ"ד שעות דומיא ...
על ידי מכל מלמדי השכלתי
04 פברואר 2020, 01:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי הם מחברי ספרים גדולים החיים אתנו

אני רואה שלכמה מהכותבים באשכול זה יש "צדיקומטר" למדידת צידקות ואיכות גדולי עולם.
זה זמן רב שאני מחפש לרכוש בעבורי גם כן צדיקומטר כזה.
אודה למי שיוכל להפנות אותי למקום שמוכרים אותו...

תודה רבה.
על ידי שמעיה
06 פברואר 2020, 12:17
עבור לפורום
עבור לנושא

מצפה לביאתו

וכמו שאמר מרן הגרא"מ שך זצוקלל"ה שהכופר בביאת המשיח משום שמאמין שהוא כבר בא, הרי הוא ככופר שמאמין שלא יבוא לעולם המאמר הזה לא מכבד את אומרו, על כן אני נוטה להניח שהוא ז''ל לא אמרו.  בכל מקרה, אמירת דברים לא מובנים בשם גדול זלה''ה, אינה הופכת את התוכן לנכון. כשאנו דנים על דבריך מתוך היגיון - אין אנו...
על ידי קדמא ואזלא
06 פברואר 2020, 16:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רציונליות בהשקפה הליטאית - עד כמה?

יש עכשיו בפוליטיקה מפלגה בשם כחול לבן, מה המצע שלה? רק לא ביבי. הדבר היחיד שמאחד בין החברים שם זה המשפט הנ"ל, וזה מה שמחזיק אותם כמפלגה אחת. תשאל אותם, ומה יש לכם עצמכם למכור? הם מתחילים לגמגם, זה אומר בכה וזה אומר בכה. יש פה באשכול, ובאשכולות דומים, חברים משני הצדדים, ליטא ופולין, שכל מה שהם יודעים...
על ידי מיכה
09 פברואר 2020, 01:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אנחנו מאבדים את הנוער?

אחד הדברים החשובים שהוזכרו כאן הוא הצורך להתאים תכנים לימודיים בשביל שיהיה לבחור סיפוק ודרבון לעסוק בלימוד. הבעיה היא, שלא מדברים כאן על תלמידים מתקשים או בעלי מגבלה שכלית כלשהיא, אלא על בחורים רגילים לגמרי, וחלקם מעולים מבחינת כשרונות. לדעתי המסקנה המתבקשת היא, שצורת הלימוד הכללית בישיבות איננה מתא...
על ידי ספר וסופר
16 פברואר 2020, 14:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה לענות לבעל תשובה

נכון מאוד ר' ישר א-ל . אולם מה שכתבתי לא נובע מנטייה שלא להסתכל על היצר הרע, אלא מרצון להבין את דרכי היצר. כי צריך להבין שהיצר שלנו מורכב מהרבה גורמים, ולא הכל סגולי, ולכן חלק מההתמודדות עם יצר הרע, הוא להבין את דרכיו הטבעיים ולהישמר מהם. ולכן חז"ל הזהירו לא לגרות את היצר, גם בדברים פיזיים, וכמו האי...
על ידי אדם קדמון
16 פברואר 2020, 17:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכון מנדל

חלק מהפעילות ההרסנית של מכון מנדל נמצא באתר זה: http://jgbherzog.jgaliciabukovina.net/he/forums
על ידי מסיח לפי תומו
19 פברואר 2020, 20:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכון מנדל

מכון מנדל קיים כבר עשרות שנים, ויש בו תכניות שונות שאינן מיועדות לציבור החרדי. אחת התכניות המרכזית שלו היא "בית הספר למנהיגות חינוכית", שאליו נכנסת בכל שנה קבוצה של אנשים המבקשים לעסוק בחינוך, ללימוד משותף של שנתיים. במהלך השנים השתתפו בתכנית מעט חרדים, כדוגמת הרב ארי אברהם סמאג'ה (רב ברמת שלמה, חת...
על ידי מסיח לפי תומו
20 פברואר 2020, 13:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכון מנדל

התופעה של עיוות הדברים שאמרתי חוזרת ונשנית. הויכוח הוא לא על טרימנולגיה. בהחלט לא. הויכוח הוא ברור!! לדעתי החרדיות היא התבדלות ושמרנות. לא אמרתי שמי שלא חרדי פסול לעדות ולא אמרתי שהחרדים לא גונבים. אמרתי דבר אחד. מי שמתבדל בכל אורח חייו מהציבור הכללי הוא חרדי. על זה ניטש ויכוח קשה ונוקב. וזה לא משנה...
על ידי בנציון
08 מרץ 2020, 14:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול בענייני צניעות בגדי הנשים וכל המסתעף

עיין במכתבו של הרב אלישיב שהדברים קשורים להגדרת "דת יהודית" (שאין זה מעיקר הדברים אלא הנהגות צניעות כמבואר בכתובות שהבעל מגרש בלא גט) והב"ד באו לקבוע גדר בזה  האם יש להם כח לזה? איני יודע אם יש להם או אין להם כח, אבל דין "דת יהודית" נקבע לפי מנהג המקום. וכמובא בדברי הגרש"ז אויערבאך זצ"ל. וכפי שמובא...
על ידי יושב אוהלים
03 יוני 2020, 17:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בביתם של גדולי ישראל

אין כל ראיה מהסיפור! אין ראיה למה??? לא באתי להביא ראיה לשום דבר, אלא להראות סיפור מהחיים שמישהו ההתאכזב ממי שאינו "משתתף פעןלה" עם נסיונותיו להכעיסו וראה את זה כאילו ההוא עושה לו עוול בזה. מאוד מסתבר שאתה נפגשת באמצע הסיפור, רוב הסיכויים שהסיומת של הסיפור תהיה טובה אכן נפגשתי באמצע הסיפור, אבל ב"ה...
על ידי בלדד השוחי
04 יוני 2020, 00:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תכלית הבריאה

מה שברור הוא, שכל מה שיש לנו ברמח"ל ועוד בעני"ז אינו בא כדי שנבין באמת 'למה', כי אין זה בהשגתינו, וכפי שאין לנו מושג באמיתות הימצאו, כך אין אנו 'מבינים' אותו למה רצה וברא את מה שברא, וגם על זה נאמר אילו ידעתיו הייתיו. אין כאן אלא ידיעה נכבדה ובסיסית, חיונית לצורך עבודת ד' שלנו, לדעת את האמת שתכלית ה...
על ידי שומע ומוסיף
04 יוני 2020, 03:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

וגם כשאומרים טעם או סברא להסביר איזה דין, זה צריך להיות מבוסס על מקור נאמן בתורה או על דבר ידוע ומקובל, לא להמציא סברות מהבטן או מ'עיני בשר'. כגון: אם רוצים להסביר או להגדיר איזה דין בהל' שבת ע"פ טעם ושורש המצוה, אפשר להגיד -  - היות ושבת הוא זכר למעשה בראשית לכן... או: - מכיון ששבת הוא זכר ליציאת מ...
על ידי למה זה תשאל לשמי
12 יוני 2020, 00:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש נוסחה למצליחנים ?

על אף שהארכתי לעיל, אך שמעתי ווארט חביב שאולי שייך לכאן. ידוע ההבדל בין ה'מלך' במשחק הדמקה, ל'מלך' במשחק השחמט. בעוד המלך במשחק הדמקה יכול לנוע כאות נפשו ומעלתו גבוהה מחייל רגיל, הרי שבשחמט המלך בבחינת דל גאה ואינו יכול לנוע אלא אחת הנה ואחת הנה... ההסבר המפורסם ידוע ('אשתו עמו'...) אבל שמעתי הסבר נ...
על ידי איכא מאן דאמר
24 יוני 2020, 00:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "מה יש לנו נגד החסידות" - תגובה

בהמשך להנ"ל, היות שבדיוק ראיתי את הדברים המצו"ב, עלה בדעתי להעלות אותו כאן להראות שאדרבה אפילו מגדולי הליטאים יש שראו דברים חיובים בחסידים ושיבחו את החסידות, ואקרא בזה למי שיודע בזה עוד חומר שיואיל בטובו להעלותו כאן לענ"ד תורת החסידות אינה זקוקה לאמירה כזאת או אחרת של גדול כזה או אחר זה פשוט זלזול ...
על ידי אבי עזרי
26 יוני 2020, 03:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בית המדרש פחד יצחק

ד. הר' אליהו סוסבסקי אשר אין חולק שהוא מהתלמידים של הגרמ"ש מלא בביקורת על הר' פייבלזון עם תעודות מר' משה. ד. אם הבן של בכולל הוא ודאי יודע שהרב ... מעולם לא התנגד לפייבלזון אלא לאוריה ענבל. ו. אם הבן שלך בכולל הוא ודאי ראה את המכתב שר' אברהם כן כתב ויצא מתחת ידו בטעות מכוונת. ו. אם הבן שלך בכולל וד...
על ידי לו אייחל
01 יולי 2020, 03:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לייס שקוף בפאה למתירים

אם אכן נכתב, ואם אכן נחתם. היות ונחשפנו למקרים רבים של זיופים, גדולים שצועקים על זיוף חתימתם והפשקוויל ממשיך להתפרסם עד היום, ממילא אנחנו לא מתרשמים מדף נייר עם חתימות, אלא מהכתוב בספרי השו"ת, ע"י הרבנים עצמם, מפיהם ומפי כתבם. לדוגמא כאשר התפרסם בשם הגרי"ש אלישיב לאסור הפאות מהודו, לא היתה שום אפשר...
על ידי שאר לעמו
02 יולי 2020, 11:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה החסידים לא לובשים מסיכות

אולי מספיק עם רוח השטות הזו, וההסברים המלומדים המוצאים מהקשרם באופן מגוחך להחריד, המנשבים משטיפת המוח התקשורתית אצל חוגים שאינם חסידיים? אני רואה אנשים מכל הגוונים במסכות. ורואה גם כאלה שבלי, וגם כאלה ששטיפת המוח היוצרת להם 'חוג מסכות' הולכים עם מסכה על הסנטר. אלוהים חדש.. שטיפת המוח (ואת"ל, השטירמ...
על ידי בן המתחטא
02 יולי 2020, 14:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שו"ת בני בנים - הרב הנקיין

כואב הלב לראות בני תורה שגדלו בישיבות ולא הפנימו שיש אנשים בעלי דעות כוזבות שאין יראת ה' בוערת בקרבם, ואין להם אכפתיות אמיתית מקיום תורת ה', ואעפ"כ הם נאה דורשים ומלאים תורה כאחיתופל דואג ושבנא. וכל רבותינו מוסרי התורה הרחיקו והזהירו להתרחק מהם ומהמונם לגמרי. וכל מי שמכיר קצת את ההסטוריה של השמונים ...
על ידי אמונת אומן
02 יולי 2020, 16:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה החסידים לא לובשים מסיכות

אולי מספיק עם הררי השטויות הללו? האם אי סגירת הישיבות בסוף החורף גם היא נבעה מחוסר אחריות רשעות וכו' של הציבור הליטאי בעל חוש האחריות? הדברים מאד פשטניים. הציבור הליטאי ברובו נשמע למהיג אחד ויחיד, כרגע הינו הגרי''ג ד' יאריך ימיו ושנותיו, אשר הגישה שלו בענין מאד מחמירה וחד משמעית, ואחרי שהצליחו ''לסד...
על ידי שמעוןהצדיק
20 יולי 2020, 22:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חסידות ברסלב - התנגדות אליה ועוד

רבותי, אני עוצר כאן! אפשר להביא עוד מאות מובאות על החידושים יוצאי הדופן של ברסלב, החל מהתבטאויותיו של מוהר''ן שאין להם אח ורע, ועד לתוצאות חובקות העולם בימינו, אתה צודק בחלק של ההתבטאויות של מוהר"ן, שאגב היו כמה כמוהו במהלך הדורות, כמו הרמח"ל למשל, אבל בחלק של "תוצאות חובקות העולם בימינו" אני חושב ...