החיפוש הניב 2 תוצאות

חזור

על ידי שאר לעמו
17 ספטמבר 2019, 09:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קונטרס בענין הבחירות להורדה

ארכאי

החזית לא בנורמנדיה
על ידי שמעיה
17 ספטמבר 2019, 13:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם, האם יש דבר כזה - "לעשות רצון צדיק"?

הערה מתודולוגית. מסקנה : ברמב"ן מפורש שזו עבודה זרה, ברמב"ם בכמה מקומות יש משמעות חזקה שזו עבודה זרה, נפש החיים מוכיח מחז"ל שזו עבודה זרה, ולא מצאנו אף אחד מהראשונים או האחרונים שאומר שאינו עבודה זרה. ועתה יבא מאן דהו ויאמר: לי נראה מסברת הכרס שאינו עבודה זרה! ואני חולק על הרמב"ן, ואפשר ליישב בדוחק ...