החיפוש הניב 15 תוצאות

חזור

על ידי מנהל ראשי
20 דצמבר 2015, 00:31
עבור לפורום
עבור לנושא

אפשרות תודה על הודעה

שימו לב, אם ברצונכם להודות לכותב הודעה, אין צורך לכתוב בשביל זה הודעה נפרדת, אלא יש אפשרות להודות לו בדרך פשוטה מאוד, ע"י לחיצה על לחצן ה"יד" בצידה העליון של הודעתו בצד שמאל. בתמונה המצורפת תוכלו לראות איך מופיעה הבעת התודה שלכם בהודעה עצמה. בדרך זו נמנע מהודעות מיותרות וקטיעת רצף השרשור. יצוין, שיש...
על ידי מוטי
31 דצמבר 2015, 01:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עדיף ללמוד עם הפסקות או לא ללמוד?

וואו, אני כבר עומד שעה על הדעת זקנים הזה, וחושב מה כתוב בו (האם אכן יש להוציא מדבריו כנ"ל)...
על ידי צבי
08 ינואר 2016, 08:41
עבור לפורום
עבור לנושא

העלון הנפלא - אז נדברו

השבוע פשוט יצאתי מהתפעלות מההסבר על המצווה של סיפור יציאת מצרים, והרגשתי חובה לשתף את כולם, ציטוט מהעלון "שאם כבר!!!! אם כבר צריך להלביש רקע לעולם הדימיון של הילד... אם כבר צריך לתת לילד שדה תעופה שממנו הדימיון שלו ימריא ... אז שהשדה תעופה יהיה סיפור יציאת מצרים !!! שהעלילה שעליה יבנה עולם הדימיון ש...
על ידי BB1234
10 ינואר 2016, 18:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קפה נטול קאפין

גם קפה עם קפאין אין צורך בהכשר (רק קפה עם טעמים צריך הכשר)
שמעתי זאת גם מועד הכשרות של העדה החרדית וגם מועד הכשרות של הרב לנדא
על ידי מנהל ראשי
10 ינואר 2016, 22:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להפסיק באמצע הכתיבה

יש אפשרות פשוטה הנקראת "שמור טיוטה" (כמובן שהיא נמצאת רק ב"עורך מלא ותצוגה מקדימה" ולא ב"תגובה מהירה"). כמו שתוכל לראות במסך המצ"ב: ללא שם.png אם תשמרו את מה שכתבתם, פעם הבאה שתכנסו לכתיבת הודעה (ב"עורך מלא"), יופיע לכם "טען טיוטה", כך: 2.png שם תוכלו לשחזר את מה שכתבתם עד עכשיו. יש לשים לב: כרגע ט...
על ידי מוטי
12 ינואר 2016, 17:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ניטל ללמוד או לא

לא כ"כ הבנתי את הויכוח פה, ואולי זה כוונת הרב מנדי, זה ברור שהאמור בגמרא הוא חלק הנגלה, ויש חלק של קבלה ונסתר שמתחדש על פיו גם דברים למעשה, ומסתבר שענין הניטל שייך לחלק הקבלה והנסתר, א"כ מה הקושיא מדוע אינו כתוב בגמרא, וכי חכמת קבלה ונסתר כתובה בגמרא???
על ידי אריך
13 ינואר 2016, 20:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הראב''ד בהלכות תשובה פ''ג ה''ז

ראה כס"מ על אתר שתמה על הראב"ד איך הם נקראים גדולים וטובים, ומביא גירסא אחרת בראב"ד. לשון הראב"ד על האגדות יש ליישב: א) לא מדבר על אגדות חז"ל המוסמכות אלא על כל מיני ספרים אגדתיים שאינם מוסמכים דיים. לפחות לא בעיני הראב"ד. וראה ברמב"ן וישלח פרק לד: "ואם נאמין בספר "מלחמות בני יעקב" (הוא ספר הישר)". ...
על ידי יאיר
17 נובמבר 2016, 00:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ג' סופית

http://www.ykr.org.il/modules/Ask/answer/8984 אודות ספר "הצורף" שמחולק לזיכוי הרבים יש אתר באינטרנט שמפרסם ספרי קודש שאנשים מפרסמים ומציעים ספרים שברשותם לזיכוי הרבים או יד שניה כמו תהלים וכו'. באתר הזה פניתי לאדם שקורא לעצמו 'דוד', והוא מציע ספר שקוראים לו 'הצורף' חדש לחלוקה, שחיבר מישהו בשם "משה מ...
על ידי יעבץ
20 פברואר 2017, 21:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים

אני רואה שהפורום לאשכנזים בלבד, איך זה שעדיין אף אחד לא מביא כאן את נוסח עדות המזרח: "ואהבתך לא תסור ממנו לעולמים" וצריך להבין, שהנוסח האשכנזי קשה לא רק בגלל השאלה של פותח האשכול, אלא מפני שהברכות מסתיימות מעין החתימה ולכן בברכות השבח יש להסמיך שבח ולא בקשה. לכן הנוסח הספרדי (וזה שמופיע בכל הסידורים...
על ידי יעבץ
21 פברואר 2017, 00:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים

לשואל: נוסח הרמב"ם הוא "ואהבתך לא תסור ממנו לעולם כי היא עטרת ראשינו".
אגב, נוסח התפילה של הרמב"ם נמצא בסוף ספר אהבה.
על ידי יהודי
26 פברואר 2017, 22:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שילוח הקן בשבת

שו"ת הר צבי ט"ל הרים - צד סימן ד בת' חת"ס או"ח (סימן ק) כתב דאם נזדמן לו מצות שלוח הקן בשבת כו' לא מבעיא במחוסרת צידה דהו"ל צידה גמורה ומכוין לתכלית המלאכה כי כך היא המצוה לצוד אותה בידים ולשלחה אח"כ ופשיטא בל"ס שחייב חטאת, אלא אפילו באינו מחוסר צידה מ"מ טלטול מוקצה איכא ואסור דאפילו לפקח גל לתקוע ב...
על ידי יהודי
26 פברואר 2017, 23:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שילוח הקן בשבת

רבי צבי פסח פרנק, היה רבה של י-ם.
ט"ל הרים זה חיבור על סדר מלאכות שבת.
על ידי מנהל ראשי
21 מרץ 2017, 12:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בעיה בהורדת קבצים

שלחתי בקשה להדרן. אעדכן
על ידי אאא
28 מרץ 2017, 00:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: על מה ולמה סבלנו כ"כ במצרים?

הענין מבואר היטב בשער הכוונות לאריז"ל (דרושי הפסח דרוש א'): בענין פסח ויציאת מצרים. הנה נודע מ"ש ז"ל כי אותם הדורות הראשונות דור אנוש ודור הפלג' סילקו את השכינה למעלה מרקיע השביעי מחמת עונותם. ודע כי ישראל שהיו באותו הדור של שעבוד מצרי' היו בחי' אותם הנצוצו' של קרי שהוציא אדה"ר באותם ק"ל שנים עד שלא...
על ידי יאיר
30 מרץ 2017, 18:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קודשא בריך הוא ואורייתא וישראל חד הוא - מקור

http://shut.moreshet.co.il/print.asp?id=52206&kod=&modul=15&codeClient=58 ברצוני לדון במאמר הבא: "קודשא בריך הוא, וישראל, ואורייתא - חד הוא" כלומר - הקב"ה, עם ישראל והתורה - הם בבחינת גוף אחד. 1. האם מאמר זה הוא מהמקורות היהודיים? אם כן, א. מה המקור המדוייק של מאמר זה? ב. האם ישנן גישות ביהדות שחולק...