החיפוש הניב 4 תוצאות

חזור

על ידי מתחזק
06 פברואר 2019, 23:09
עבור לפורום
עבור לנושא

שאלה ללומדי בבא קמא - אש

יש לחקור הניח כלי של חבירו בראש הגג ונפל הכלי ברוח מצויה ונשבר, מאיזה טעם יתחייב המניח? והנה למ"ד אשו משום חיציו וכל העושה בצירוף הרוח, חשיב חציו א"כ גם כן הכא נחשב שזרק הכלי מהגג לקרקע, אבל למ"ד אשו משום ממונו מטעם מה יתחייב הכא ובמה הוא דומה להבערת אש? ולכאורה יש לומר דהוי כמקרב הדבר לאש, וכמו שכת...
על ידי רוצה לדעת
08 פברואר 2019, 15:36
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת תרומה, אין בנין ביהמ"ק דוחה שבת, ולכך אין מסירין הסכין מהשולחן. לבוש. לכבוד יום היא"צ

לע"נ בעל הלבושים רבינו מרדכי בן ר' אברהם זיע"א, לכבוד יום היא"צ

כתב הלבוש או"ח סי' ק"פ,
בטעם שמסירין הסכין מעל השולחן הוא לזכרון שכאשר נתעסק בקרוב בבנין המזבח נזכור שאין להניף עליו ברזל [שולחנו של אדם דומה למזבח]
אך בשב"ק שידוע שאין בנין ביהמ"ק דומה שבת,
לכך, אין מסירין הסכין.
מצורף
על ידי חלק א׳ ממעל
19 יוני 2019, 22:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נועם 1 הכצעקתה?

מי שפועל שם ר׳ אליהו בייפוס וההכרעות הם בעיקר ע"פ תלמידי החזו"א (שעסקו בנושאים אלו הרבה )
על ידי יהודי
22 אוגוסט 2019, 16:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ונשמרתם הסכנות בים

למה כחרדי? רק החרדים לא מקשיבים למציל?